ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά αριθμό απόφασης

Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  Τεύχος
1.ΑΠΔΠΧ Απόφαση 126/2017 Τεύχος 4-2017
2.ΑΠΔΠΧ Απόφαση 41/2017 Τεύχος 1-2017
3.ΑΠΔΠΧ Απόφαση 108/2013 Τεύχος 6-2013
4.ΑΠΔΠΧ Απόφαση 117/2012 Τεύχος 4-2012
5.ΑΠΔΠΧ Απόφαση 128/2012 Τεύχος 4-2012
6.ΑΠΔΠΧ Απόφαση 11/2012 Τεύχος 2-2012
7.ΑΠΔΠΧ Απόφαση 81/2011 Τεύχος 2-2012
8.ΑΠΔΠΧ Γνωμοδότηση 4/2011 Τεύχος 5-2011
9.ΑΠΔΠΧ Γνωμοδότηση 2/2009 Τεύχος 5-2010
10. Τεύχος 4-2010
11.ΑΠΔΠΧ Γνωμοδότηση 2/2010 Τεύχος 3-2010
12.ΑΠΔΠΧ Γνωμοδότηση 1/2009 Τεύχος 5-2009
13.ΑΠΔΠΧ Απόφαση 51/2007 Τεύχος 4-2007
14.ΑΠΔΠΧ 6/2007 Τεύχος 1-2007
15.ΑΠΔΠΧ Απόφαση 40/2006 Τεύχος 4-2006
16.ΑΠΔΠΧ 58/2005 Τεύχος 1-2006

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Νικόλαος Μπάρμπας, Ευαγγελία Γ. Μπάλτα: Συλλογή νομοθεσίας δημοσιονομικού δικαίου

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης