ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά αριθμό απόφασης

Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

  Τεύχος
1.ΔΕΚ 19.5.2009 C-171/07 και C-172/07 Apothekerkammer des Saarlandes και λοιπών (C-171/07) και Helga Neumann-Seiwert (C-172/07) κατά Saarland et Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales Τεύχος 3-2009
2.ΔΕΚ 26.3.2009 C-559/07 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας Τεύχος 2-2009
3.ΔΕΚ 15.1.2009 C-502/07 K-1 Sp. z o.o. w Toruniu κατά Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Τεύχος 1-2009
4.ΔΕΚ 23.10.2008, C-274/05, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας Τεύχος 5-2008
5.ΔΕΚ C-164/07 της 5ης Ιουνίου 2008 Τεύχος 4-2008
6.ΔΕΚ C-267/06 (τμήμα μείζονος σύνθεσης) της 1ης Απριλίου 2008, Tadao Maruko κατά Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen Τεύχος 2-2008
7.ΔΕΚ 16.10.2007, υποθ. C-411/05 Τεύχος 1-2008
8.ΔΕΚ C-409/04, της 27.9.2007, Teleos plc κ.ά. κατά Commissioners of Customs & Excise Τεύχος 6-2007
9.ΔΕΚ C-119/05, της 18.7.2007, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato κατά Lucchini Siderurgica SpA Τεύχος 5-2007
10.ΔΕΚ C-35/05, της 15.3.2007, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH κατά Ministero delle Finanze Τεύχος 4-2007
11.C-444/2005, της 19.3.2007, Αικατερίνη Σταματελάκη κατά Οργανισμού Ασφαλίσεως Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) Τεύχος 3-2007
12.ΔΕΚ C-178/2005, της 7.6.2007, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας Τεύχος 3-2007
13.ΔΕΚ C-54/05, της 15.3.2007, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Δημοκρατίας της Φινλανδίας Τεύχος 2-2007
14.ΔΕΚ C-332/05, της 18.1.2007, Aldo Celozzi κατά Innungskrankenkasse Baden-Wurttemberg Τεύχος 1-2007
15.ΔΕΚ C-278/05, της 25.1.2007, Carol Marilyn Robins e.a. κατά Secretary of State for Work and Pensions Τεύχος 1-2007
16.ΔΕΚ C-65/05, της 26.10.2006, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας Τεύχος 5-2006
17.ΔΕΚ C-234/04, 16.3.2006, Rosmarie Kapferer κατά Shlanck & Schick GmbH Τεύχος 3-2006
18.ΔΕΚ C-317/04, C-318/04, της 30/5/2006 (Υπόθεση "PNR/USA") Τεύχος 3-2006
19.ΔΕΚ C-461/03, της 6.12.2005, Gaston Schul Τεύχος 2-2006
20.ΔΕΚ 6.12.2005 C-453/03, C-11/04, C-12/04 και C-194/04, Fratelli Martini κ.α. Τεύχος 2-2006
21.ΔΕΚ C-458/03, της 13.10.2005, Parking Brixen Τεύχος 1-2006
22.ΔΕΚ C-320/03, της 15.11.2005, Επιτροπή κατά Αυστρίας Τεύχος 1-2006

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Τάχος Α.: Δημόσιοι λειτουργοί & υπάλληλοι

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης