ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά αριθμό απόφασης

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

  Τεύχος
1.ΕΔΔΑ 46043/14, 5.6.2015, Lambert και άλλοι κατά Γαλλίας Τεύχος 1-2016
2.ΕΔΔΑ 758/11, 20.5.2014, Häkkä κατά Φινλανδίας Τεύχος 5-2014
3.ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Βαλλιανάτος και λοιποί κατά Ελλάδας, Αίτηση υπ' αριθμ.: 29381/09 και 32684/09, Απόφαση της 7.11.2013 Τεύχος 5-2013
4.ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Βεζυργιάννης κατά Ελλάδας, Αίτηση υπ’ αριθ.: 37992/08 και 8571/09, Απόφαση: 3.7.2012 Τεύχος 5-2012
5.ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Lautsi κ.ά. κατά Ιταλίας, Αίτηση υπ' αριθμ.:30814/06, Απόφαση: 18.3.2011 Τεύχος 2-2011
6.ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Βασίλειος Αθανασίου και λοιποί κατά Ελλάδας, Αίτηση υπ' αριθμ.: 50973/08, Απόφαση: 21.12.2010, Τεύχος 2-2011
7.ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Σιταρόπουλος κ.ά. κατά Ελλάδας, Αίτηση υπ’ αριθ.: 42202/07, Απόφαση: 8.7.2010 Τεύχος 1-2011
8.ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Κ. Η. κ.ά. κατά της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, Αίτηση υπ’ αριθ.: 32881/04, Απόφαση: 6.11.2009 Τεύχος 6-2010
9.ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Συγγελίδης κατά Ελλάδας, Αίτηση υπ’ αριθ.: 24895/07, Απόφαση: 11.2.2010 Τεύχος 6-2010
10.ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Δημητράς και άλλοι κατά Ελλάδας, Αιτήσεις υπ’ αριθ.: 42837/06, 3237/07, 3269/07, 35793/07 και 6099/08, Απόφαση: 3.6.2010 Τεύχος 3-2010
11.ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Ahmet Arslan κ.ά. κατά Τουρκίας, Αίτηση υπ’ αριθ.: 41135/98, Απόφαση: 23.2.2010 Τεύχος 1-2010
12.ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Lautsi κατά Ιταλίας, Αίτηση υπ’ αριθ.: 30814/06, Απόφαση της 3.11.2009 Τεύχος 6-2009
13.ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Ρέκλος & Δαβουρλή κατά Ελλάδος, Αίτηση υπ’ αριθ.: 1234/05, Απόφαση: 5.1.2009 Τεύχος 5-2009
14.ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Giuliani και Gaggio κατά Ιταλίας, Αίτηση υπ’ αριθ.: 23458/02, Απόφαση: 25.8.2009 Τεύχος 5-2009
15.ΕΔΔΑ: Υπόθεση: K. U. κατά Φινλανδίας, Αίτηση υπ' αριθ.: 2872/02, Απόφαση: 2.12.2008 Τεύχος 3-2009
16.Οι αποφάσεις 467/10.10.2006 και 51/30.1.2007 του ΕΣΡ υπό το φως της νομολογίας του ΕΔΔΑ Τεύχος 2-2009
17.ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Nerattini Κατά Ελλάδας, Αίτηση υπ'αριθ.: 43526/07, Απόφαση: 18.12.2008 Τεύχος 1-2009
18.ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Η ΑΥΓΗ Εκδοτικός και Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΑΕ και Κάρης κατά Ελλάδας, Aίτηση υπ’ αριθ.: 15909/06, Απόφαση: 5.6.2008 Τεύχος 4-2008
19.ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Κανελλοπούλου κατά Ελλάδας, Aίτηση υπ' αριθμ.: 28504/05, Απόφαση της 11.10.2007 Τεύχος 5-2007
20.ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Σταυρόπουλος κατά Ελλάδας, Aίτηση υπ' αριθμ.: 35522/04, Απόφαση της 27.9.2007 Τεύχος 5-2007
21.ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Perlala κατά Ελλάδας, Aίτηση υπ' αριθ.: 17721/04, Απόφαση της 22.2.2007 Τεύχος 3-2007
22.ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Aon Conseil et Courtage S.A. κ.ά. κατά Γαλλίας, Aίτηση υπ' αριθ.: 70160/01, Απόφαση της 25.1.2007 Τεύχος 2-2007
23.ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Λιακόπουλος κατά Ελλάδας, Aίτηση υπ' αριθ.: 20627/04, Απόφαση της 24-05-2006 Τεύχος 2-2007
24.ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Τσαλκιτζής κατά Ελλάδας, Απόφαση της 16.11.2006, Aίτηση υπ' αριθμ.: 11801/04 Τεύχος 1-2007
25.ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Λυκουρέζος κατά Ελλάδας, Aίτηση υπ' αριθμ.: 33554/03, Απόφαση της 15.06.2006 Τεύχος 5-2006
26.ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Χenides-Arestis κατά Τουρκίας, Aίτηση υπ' αριθμ.: 46347/99, Απόφαση της 22.12.2005 Τεύχος 4-2006
27.ΕΔΔΑ: Υποθέση: ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ κατά Ελλάδος, Aίτηση υπ’ αριθμ.: 10162/02, Απόφαση της: 09.03.2006 Τεύχος 4-2006
28.ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Ι. Μ. Προφήτου Ηλίου κατά Ελλάδος, Aίτηση υπ' αριθμ.: 32259/02, Απόφαση της 22.12.2005 Τεύχος 2-2006
29.ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Ουράνιο Τόξο και λοιποί κατά Ελλάδος, Aίτηση υπ’ αριθμ.: 74989/01, Απόφαση της: 20.10.2005 Τεύχος 1-2006
30.ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Leyla Sahin, Αίτηση υπ' αριθμ.: 44774/98, Απόφαση της 10.11.2005 Τεύχος 1-2006

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Γέροντας Απόστολος: Ο «εξευρωπαϊσμός» του εθνικού διοικητικού και δικονομικού δικαίου

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης