ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Γεωργόπουλος ΘεόδωροςΤεύχος
1.Φοροδιαφυγή και αυτονομία των κρατών-μελών στη νομοθεσία για τον ΦΠΑ (ΔΕΚ 15.1.2009 C-502/07 K-1 Sp. z o.o. w Toruniu κατά Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy)Τεύχος 1-2009
2.Φορολογική ουδετερότητα και ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων (ΔΕΚ C-409/04, της 27.9.2007, Teleos plc κ.ά. κατά Commissioners of Customs & Excise)Τεύχος 6-2007
3.Αρχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου και δεδικασμένο απόφασης εθνικού δικαστηρίου (ΔΕΚ C-119/05, της 18.7.2007, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato κατά Lucchini Siderurgica SpA )Τεύχος 5-2007
4.Αχρεωστήτως καταβληθέντες φόροι και δικονομική θέση των ενδιαφερομένων (ΔΕΚ C-35/05, της 15.3.2007, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH κατά Ministero delle Finanze )Τεύχος 4-2007
5.Προθεσμία αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων και Κοινοτικό δίκαιο (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Aon Conseil et Courtage S.A. κ.ά. κατά Γαλλίας, Aίτηση υπ' αριθ.: 70160/01, Απόφαση της 25.1.2007)Τεύχος 2-2007
6.Ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από το ΠΕΚ (ΠΕΚ 21.9.2005 T-306, T-315, της 21.9.2005)Τεύχος 5-2006
7.To δικαίωμα του φορολογούμενου στην έντοκη επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου (ΕΔΔΑ: Υποθέση: ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ κατά Ελλάδος, Aίτηση υπ’ αριθμ.: 10162/02, Απόφαση της: 09.03.2006)Τεύχος 4-2006
8.Κοινοτικό δίκαιο και δεδικασμένο αποφάσεων εθνικών δικαστηρίων (ΔΕΚ C-234/04, 16.3.2006, Rosmarie Kapferer κατά Shlanck & Schick GmbH )Τεύχος 3-2006
9.Aναστολή εφαρμογής κοινοτικής πράξεως από τις εθνικές αρχές (ΔΕΚ 6.12.2005 C-453/03, C-11/04, C-12/04 και C-194/04, Fratelli Martini κ.α.)Τεύχος 2-2006
10.Yποχρέωση υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΚ ως προς το κύρος κοινοτικών πράξεων (ΔΕΚ C-461/03, της 6.12.2005, Gaston Schul )Τεύχος 2-2006
11.Προστασία περιβάλλοντος (ΔΕΚ C-320/03, της 15.11.2005, Επιτροπή κατά Αυστρίας )Τεύχος 1-2006
12.Σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας (ΔΕΚ C-458/03, της 13.10.2005, Parking Brixen )Τεύχος 1-2006

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Δημήτριος Δ. Στράνης: Το δημόσιο δίκαιο στο εργατικό δίκαιο του 21ου αιώνα

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης