ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Γεωργόπουλος ΘεόδωροςΤεύχος
1.Φοροδιαφυγή και αυτονομία των κρατών-μελών στη νομοθεσία για τον ΦΠΑ (ΔΕΚ 15.1.2009 C-502/07 K-1 Sp. z o.o. w Toruniu κατά Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy)Τεύχος 1-2009
2.Φορολογική ουδετερότητα και ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων (ΔΕΚ C-409/04, της 27.9.2007, Teleos plc κ.ά. κατά Commissioners of Customs & Excise)Τεύχος 6-2007
3.Αρχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου και δεδικασμένο απόφασης εθνικού δικαστηρίου (ΔΕΚ C-119/05, της 18.7.2007, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato κατά Lucchini Siderurgica SpA )Τεύχος 5-2007
4.Αχρεωστήτως καταβληθέντες φόροι και δικονομική θέση των ενδιαφερομένων (ΔΕΚ C-35/05, της 15.3.2007, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH κατά Ministero delle Finanze )Τεύχος 4-2007
5.Προθεσμία αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων και Κοινοτικό δίκαιο (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Aon Conseil et Courtage S.A. κ.ά. κατά Γαλλίας, Aίτηση υπ' αριθ.: 70160/01, Απόφαση της 25.1.2007)Τεύχος 2-2007
6.Ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από το ΠΕΚ (ΠΕΚ 21.9.2005 T-306, T-315, της 21.9.2005)Τεύχος 5-2006
7.To δικαίωμα του φορολογούμενου στην έντοκη επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου (ΕΔΔΑ: Υποθέση: ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ κατά Ελλάδος, Aίτηση υπ’ αριθμ.: 10162/02, Απόφαση της: 09.03.2006)Τεύχος 4-2006
8.Κοινοτικό δίκαιο και δεδικασμένο αποφάσεων εθνικών δικαστηρίων (ΔΕΚ C-234/04, 16.3.2006, Rosmarie Kapferer κατά Shlanck & Schick GmbH )Τεύχος 3-2006
9.Aναστολή εφαρμογής κοινοτικής πράξεως από τις εθνικές αρχές (ΔΕΚ 6.12.2005 C-453/03, C-11/04, C-12/04 και C-194/04, Fratelli Martini κ.α.)Τεύχος 2-2006
10.Yποχρέωση υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΚ ως προς το κύρος κοινοτικών πράξεων (ΔΕΚ C-461/03, της 6.12.2005, Gaston Schul )Τεύχος 2-2006
11.Προστασία περιβάλλοντος (ΔΕΚ C-320/03, της 15.11.2005, Επιτροπή κατά Αυστρίας )Τεύχος 1-2006
12.Σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας (ΔΕΚ C-458/03, της 13.10.2005, Parking Brixen )Τεύχος 1-2006

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εισηγήσεις διοικητικού δικαίου - Δ' έκδοση - Τεύχος πρώτο. Παπαγρηγορίου Βλάσιος

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης