ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Μουκίου Χρυσούλα Π.Τεύχος
1.Περί της ταχύτητας στην απονομή της δικαιοσύνης Η «ταχεία» δίκη ως «δίκαιη» δίκη υπό το φως της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του ΑνθρώπουΤεύχος 5-2011
2.Από το Schengen, στο Prum και στην Ευρωπαϊκή Ένωση: μία πορεία ιχνηλάτησης της γενετικής ταυτότητας των ατόμων στην Ευρώπη;Τεύχος 5-2010
3.Αγκυροβόλια πλοίων και προστασία του περιβάλλοντος (ΣτΕ 1081/2007 Τμ. Δ΄)Τεύχος 1-2008
4.Η υπόθεση των «συμβασιούχων» του δημοσίου τομέα (ΑΠ Ολ. 19/2007)Τεύχος 3-2007
5.Άσκηση πολιτικού δικαιώματος και αποτελεσματική δικαστική προστασία (ΣτΕ 2905/2006 Τμ. Δ΄)Τεύχος 1-2007
6.Η υπόθεση των «συμβασιούχων» του δημοσίου τομέα (ΣτΕ 1253/2006 -1254/2006-1255/2006-1256/2006 Γ΄ Τμ.)Τεύχος 3-2006
7.Υποχρέωση της διοίκησης για άσκηση κανονιστικής αρμοδιότητας (ΣτΕ 211/2006 Τμ. Δ΄)Τεύχος 2-2006
8.Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α΄ 212/2005) Δικαιώματα αλλοδαπώνΤεύχος 1-2006
9.Πρόσληψη στο Δημόσιο και ισότητα των δύο φύλων (ΣτΕ Ολ 1986/2005)Τεύχος 1-2006

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκπαιδευτικό Δίκαιο και Θεσμοί - 7η έκδοση Οργάνωση και διοίκηση της Σχολικής εκπαίδευσης, της Ευρωπαϊκής παιδείας, της διά βίου εκπαίδευσης, της Μειονοτικής και Ιδιωτικής εκπαίδευσης, της Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, της Στρατιωτικής, Παιδαγωγικής, Τεχνολογικής και Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης - Υπηρεσιακή κατάσταση και πειθαρχικό καθεστώς του προσωπικού - Θεσμοί της Εκπαίδευσης Πουλής Παναγιώτης

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης