ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Μαθιουδάκης ΙάκωβοςΤεύχος
1.Εισαγωγικές οριοθετήσεις στην αρχήτης ισότητας των όπλων στη διοικητική δίκηΤεύχος 2-2017
2.Η αρχή της αλληλεγγύης κατά το άρθ. 25 παρ. 4 Συντ.. Ερμηνευτικές οριοθετήσεις με βάση τη νομολογία της οικονομικής κρίσηςΤεύχος 4-2016
3.Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων στην προοπτική της συνταγματικής αναθεώρησηςΤεύχος 3-2013
4.Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων στην προοπτική της συνταγματικής αναθεώρησηςΤεύχος 3-2013
5.Μετασχηματισμοί του ταμειακού συμφέροντος του Δημοσίου σε περίοδο έντονης οικονομικής κρίσηςΤεύχος 4-2011
6.Η ποιοτική απονομή της Ελληνικής Διοικητικής Δικαιοσύνης - Υπό το φως της πρόσφατης αναμόρφωσής τηςΤεύχος 3-2011
7.Αρμοδιότητα ανάκλησης ατομικών διοικητικών πράξεων (ΣτΕ Ολ. 1581/2010)Τεύχος 5-2010
8.Αναδρομική εφαρμογή της νεότερης επιεικέστερης κοινωνικοασφαλιστικής κύρωσης (ΔΠρΘεσ 1088/2008)Τεύχος 4-2010
9.Έναρξη της τριακονθήμερης αποκλειστικής προθεσμίας άσκησης ελέγχου νομιμότητας κατ’ άρθ. 150 ΔΚΚ από την αρμόδια Επιτροπή (ΣτΕ 2115/2009 Τμ. Γ΄)Τεύχος 4-2010
10.Η απόρριψη του ενδίκου βοηθήματος λόγω μη καταβολής ιδιαίτερα μικρού ποσού παραβόλου (ΣτΕ Ολ. 1583/2010)Τεύχος 4-2010
11.Η πληρότητα της αιτιολογίας δικαστικής απόφασης για την έλλειψη εικονικότητας φορολογικών στοιχείων (ΣτΕ 494/2009 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2010
12.Η κατά τόπον αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων κατά τον έλεγχο εκκαθάρισης των αποδοχών του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων (ΔΠρΑθ 18171/2008)Τεύχος 2-2010
13.H αόριστη έφεση του δημοσίου στις φορολογικές διαφορές (ΣτΕ 1177/2009 Τμ. Γ΄)Τεύχος 2-2010
14.Διοικητικές πράξεις αποσπαστές σύμβασης ιδιωτικού δικαίου του κράτους (ΣτΕ Ολ. 1664/2009)Τεύχος 6-2009
15.Ανυπόστατη κανονιστική πράξη η απάντηση Γενικού Διευθυντή Υπουργείου σε ερώτημα για τη νομιμότητα ορισμένης δραστηριότητας (ΣτΕ 3541/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2009
16.Κρατική ευθύνη λόγω θανάτου φυλακισμένου (ΤρΔΠρΝαυπλίου 7/2009)Τεύχος 6-2009
17.Η απώλεια ευκαιρίας στο δίκαιο της κρατικής ευθύνης Τεύχος 5-2009
18.Η «όλως εντοπισμένη» πολεοδομική ρύθμιση (ΣτΕ 289/2009 Τμ. Ε΄ )Τεύχος 5-2009
19. Η αυτοτέλεια της κρατικής ευθύνης κατά το άρθ. 105 ΕισΝΑΚ (ΔΕφΘεσ 1544/2008 )Τεύχος 5-2009
20.Μορφές διοικητικού εποπτικού ελέγχου επί πράξεων ιδιωτικού δικαίουΤεύχος 3-2009
21.Επιβολή προστίμου σε περίπτωση καθολικής διαδοχής (ΣτΕ 693/2009 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2009
22.Προσβολή με διοικητική προσφυγή νομιμότητας πράξης περιορισμένης χρονικής ισχύος, της οποίας η ισχύς έχει λήξει (ΣτΕ 683/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 2-2009
23.Καταλογισμός ΦΠΑ σε βάρος τρίτου και έκθεση κατάσχεσης (ΣτΕ 104/2008 Τμ.Β΄)Τεύχος 1-2009
24.Παραγραφή αξιώσεων απασχολούμενων στο Δημόσιο (ΑΕΔ 32/2008)Τεύχος 1-2009
25.Τοπικά όρια ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλματος και Σύνταγμα (ΣτΕ 1558/2008 Τμ.Β΄)Τεύχος 1-2009
26.Άρθρο 105 ΕισΝΑΚ και δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων (ΑΕΔ 31/2008)Τεύχος 1-2009
27.Διοικητική εκτέλεση εναντίον κοινοπρακτούντων μελών με βάση καταλογιστική πράξη και ταμειακή βεβαίωση στο όνομα της κοινοπραξίας (ΜΔΠρΘεσ 47/2008)Τεύχος 6-2008
28.Η αρχή της ενότητας της Διοίκησης και η πραγματοπαγής διοικητική πράξη στο πλαίσιο της παράλειψης ανάκλησης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (ΣτΕ 1852/2008 Τμ.ΣΤ΄)Τεύχος 6-2008
29.Τα όρια της απαγόρευσης προβολής νέων ισχυρισμών με το υπόμνημα (ΣτΕ 858/2008 Τμ. Ε΄)Τεύχος 5-2008
30.Απαγόρευση μονιμοποίησης των διδασκόντων σε ΑΕΙ δυνάμει του π.δ. 407/1980 (ΔΕφΘεσ 1260/2008)Τεύχος 5-2008
31.Επανάληψη πειθαρχικής διαδικασίας κατόπιν αθωωτικής κρίσης του ποινικού δικαστηρίου (ΣτΕ 1251/2008 Τμ. Γ΄)Τεύχος 5-2008
32.Διακυμάνσεις στο πρόστιμο ακαταχώριστων εργαζομένων (ΤρΔΠρΘεσ 8/2008)Τεύχος 4-2008
33.Ο ορισμός εκπροσώπων των φοιτητών στα όργανα των ΑΕΙ πριν και μετά τον ν. 3549/2007 (ΣτΕ 192/2008 Τμ. Γ΄)Τεύχος 4-2008
34.Η υποκατάσταση του διοικητικού δικαστή στην τεχνική κρίση υγειονομικής επιτροπής (ΤρΔΠρΘεσ 21/2008)Τεύχος 4-2008
35.Oι «εξαιρετικοί λόγοι» άσκησης διοικητικής αρμοδιότητας [Με αφορμή τη διάταξη του άρθ. 17 παρ. 2 εδ. ΥΚ (Ν. 3528/2007)]Τεύχος 3-2008
36.Ανεπαρκής φοίτηση μαθητή και προηγούμενη ακρόαση (ΔΕφΘεσ 1115/2007)Τεύχος 3-2008
37.Η ενιαία διαδικασία της απαλλοτριωτικής δίκης (ΕφΘεσ 449/2008)Τεύχος 3-2008
38.Εκπρόθεσμη ανάκληση παραίτησης δημοσίου υπαλλήλου (ΔΕφΘεσ 1190/2007 )Τεύχος 3-2008
39.Η υποχρέωση της διοίκησης να παραλάβει την αίτηση του διοικουμένου (ΔΕφΘεσ 388/2007)Τεύχος 3-2008

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Παναγοπούλου-Κουτνατζή Φερενίκη: Περί της ελευθερίας των ιστολογίων (blogs)

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης