ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Καποτάς Παναγιώτης K.Τεύχος
1.Νομιμότητα προσωρινής κράτησης (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Nerattini Κατά Ελλάδας, Αίτηση υπ'αριθ.: 43526/07, Απόφαση: 18.12.2008)Τεύχος 1-2009
2.Ελευθερία έκφρασης διά του τύπου (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Η ΑΥΓΗ Εκδοτικός και Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΑΕ και Κάρης κατά Ελλάδας, Aίτηση υπ’ αριθ.: 15909/06, Απόφαση: 5.6.2008)Τεύχος 4-2008
3.Τεκμήριο αθωότητας και δίκαιη διοικητική δίκη (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Σταυρόπουλος κατά Ελλάδας, Aίτηση υπ' αριθμ.: 35522/04, Απόφαση της 27.9.2007 )Τεύχος 5-2007
4.Η παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη ως λόγος αναίρεσης (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Perlala κατά Ελλάδας, Aίτηση υπ' αριθ.: 17721/04, Απόφαση της 22.2.2007)Τεύχος 3-2007
5.Βουλευτική ασυλία και δικαίωμα δικαστικής προστασίας (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Τσαλκιτζής κατά Ελλάδας, Απόφαση της 16.11.2006, Aίτηση υπ' αριθμ.: 11801/04)Τεύχος 1-2007
6.Επαγγελματικό ασυμβίβαστο βουλευτών και δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Λυκουρέζος κατά Ελλάδας, Aίτηση υπ' αριθμ.: 33554/03, Απόφαση της 15.06.2006 )Τεύχος 5-2006
7.Σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Διαρκής παραβίαση δικαιωμάτων λόγω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής κατοχής της Κύπρου (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Χenides-Arestis κατά Τουρκίας, Aίτηση υπ' αριθμ.: 46347/99, Απόφαση της 22.12.2005)Τεύχος 4-2006
8.Συμμόρφωση της διοίκησης με απορριπτική δικαστική απόφαση (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Ι. Μ. Προφήτου Ηλίου κατά Ελλάδος, Aίτηση υπ' αριθμ.: 32259/02, Απόφαση της 22.12.2005)Τεύχος 2-2006
9.Έκθεση για την αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - Λόρδου Γουλφ* (Lord Woolf)Τεύχος 2-2006
10.Ελευθερία συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Ουράνιο Τόξο και λοιποί κατά Ελλάδος, Aίτηση υπ’ αριθμ.: 74989/01, Απόφαση της: 20.10.2005)Τεύχος 1-2006
11.Θρησκευτική ελευθερία (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Leyla Sahin, Αίτηση υπ' αριθμ.: 44774/98, Απόφαση της 10.11.2005)Τεύχος 1-2006

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Τάχος Α.: Δημόσιοι λειτουργοί & υπάλληλοι

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης