ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Καποτάς Παναγιώτης K.Τεύχος
1.Νομιμότητα προσωρινής κράτησης (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Nerattini Κατά Ελλάδας, Αίτηση υπ'αριθ.: 43526/07, Απόφαση: 18.12.2008)Τεύχος 1-2009
2.Ελευθερία έκφρασης διά του τύπου (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Η ΑΥΓΗ Εκδοτικός και Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΑΕ και Κάρης κατά Ελλάδας, Aίτηση υπ’ αριθ.: 15909/06, Απόφαση: 5.6.2008)Τεύχος 4-2008
3.Τεκμήριο αθωότητας και δίκαιη διοικητική δίκη (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Σταυρόπουλος κατά Ελλάδας, Aίτηση υπ' αριθμ.: 35522/04, Απόφαση της 27.9.2007 )Τεύχος 5-2007
4.Η παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη ως λόγος αναίρεσης (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Perlala κατά Ελλάδας, Aίτηση υπ' αριθ.: 17721/04, Απόφαση της 22.2.2007)Τεύχος 3-2007
5.Βουλευτική ασυλία και δικαίωμα δικαστικής προστασίας (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Τσαλκιτζής κατά Ελλάδας, Απόφαση της 16.11.2006, Aίτηση υπ' αριθμ.: 11801/04)Τεύχος 1-2007
6.Επαγγελματικό ασυμβίβαστο βουλευτών και δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Λυκουρέζος κατά Ελλάδας, Aίτηση υπ' αριθμ.: 33554/03, Απόφαση της 15.06.2006 )Τεύχος 5-2006
7.Σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Διαρκής παραβίαση δικαιωμάτων λόγω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής κατοχής της Κύπρου (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Χenides-Arestis κατά Τουρκίας, Aίτηση υπ' αριθμ.: 46347/99, Απόφαση της 22.12.2005)Τεύχος 4-2006
8.Συμμόρφωση της διοίκησης με απορριπτική δικαστική απόφαση (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Ι. Μ. Προφήτου Ηλίου κατά Ελλάδος, Aίτηση υπ' αριθμ.: 32259/02, Απόφαση της 22.12.2005)Τεύχος 2-2006
9.Έκθεση για την αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - Λόρδου Γουλφ* (Lord Woolf)Τεύχος 2-2006
10.Ελευθερία συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Ουράνιο Τόξο και λοιποί κατά Ελλάδος, Aίτηση υπ’ αριθμ.: 74989/01, Απόφαση της: 20.10.2005)Τεύχος 1-2006
11.Θρησκευτική ελευθερία (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Leyla Sahin, Αίτηση υπ' αριθμ.: 44774/98, Απόφαση της 10.11.2005)Τεύχος 1-2006

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Συνταγματικό Δίκαιο - Ατομικά Δικαιώματα - 4η ενημερωμένη έκδοση Συγγραφέας: Δαγτόγλου Δ. Πρόδρομος Το πληρέστερο και πλέον έγκυρο έργο για τα ατομικά δικαιώματα.

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης