ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Θάνου Στέλλα Στ.Τεύχος
1.Ευθύνη κράτους για ζημίες σε βάρος ιδιωτών λόγω παραβίασης του δικαίου της Ένωσης (ΔΕΕ C-379/10, 24.11.2011)Τεύχος 1-2012
2.Αναγνώριση των εγκλημάτων γενοκτονίας (Conseil constitutionnel, 2012−647 DC, 28.2.2012 «Νόμος για την καταπολέμηση της αμφισβήτησης της ύπαρξης γενοκτονιών αναγνωρισμένων από τον νόμο»)Τεύχος 1-2012
3.Η αρχή της «εύλογης προθεσμίας» και τo δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον εθνικής αρχής κατά την ΕΣΔΑ (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Βασίλειος Αθανασίου και λοιποί κατά Ελλάδας, Αίτηση υπ' αριθμ.: 50973/08, Απόφαση: 21.12.2010, )Τεύχος 2-2011
4.Η αρχή της θρησκευτικής ουδετερότητας στον χώρο της εκπαίδευσης (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Lautsi κ.ά. κατά Ιταλίας, Αίτηση υπ' αριθμ.:30814/06, Απόφαση: 18.3.2011)Τεύχος 2-2011
5.Η απαγόρευση της απόκρυψης του προσώπου στον δημόσιο χώρο και οι αρχές της ελευθερίας και της ισότητας (Conseil constitutionnel, 2010-613 DC, 7.10.2010 «Νόμος για την απαγόρευση της απόκρυψης του προσώπου στον δημόσιο χώρο»)Τεύχος 5-2010
6.Έλεγχος συνταγματικότητας εθνικής διάταξης νόμου και ενωσιακό δίκαιο (ΔΕΕ 22.6.2010, C-188/10 και C-189/10, Aziz Melki (C-188/10), Sélim Abdeli (C-189/10))Τεύχος 3-2010
7.Υποχρέωση ορκοδοσίας κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και θρησκευτική ελευθερία Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Δημητράς και άλλοι κατά Ελλάδας, Αιτήσεις υπ’ αριθ.: 42837/06, 3237/07, 3269/07, 35793/07 και 6099/08, Απόφαση: 3.6.2010)Τεύχος 3-2010
8.Η ελευθερία εκδήλωσης των θρησκευτι­κών πεποιθήσεων κατά την ΕΣΔΑ (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Ahmet Arslan κ.ά. κατά Τουρκίας, Αίτηση υπ’ αριθ.: 41135/98, Απόφαση: 23.2.2010)Τεύχος 1-2010
9.Θρησκευτικά σύμβολα και ΕΣΔΑ (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Lautsi κατά Ιταλίας, Αίτηση υπ’ αριθ.: 30814/06, Απόφαση της 3.11.2009)Τεύχος 6-2009
10.Ο a posteriori έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων στη Γαλλία (Conseil constitutionnel, 2009-595 DC, 3.12.2009 «Οργανικός νόμος για την εφαρμογή του άρθρου 61-1 του Συντάγματος»)Τεύχος 6-2009
11.Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και αρχή της ισότητας (Conseil d’ Etat, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres, Απόφαση υπ’ αριθ. 287110 της 3ης Ιουνίου 2009 )Τεύχος 5-2009
12.Καταπολέμηση της «πειρατείας» στο διαδίκτυο και προσωπικά δεδομένα (Conseil constitutionnel, 2009-580 DC, 10.06.2009 «Νόμος για την προώθηση της διάδοσης και προστασίας της δημιουργίας στο διαδίκτυο»)Τεύχος 3-2009
13.Εκμετάλλευση φαρμακείου, ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων (ΔΕΚ 19.5.2009 C-171/07 και C-172/07 Apothekerkammer des Saarlandes και λοιπών (C-171/07) και Helga Neumann-Seiwert (C-172/07) κατά Saarland et Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales)Τεύχος 3-2009
14.Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΑΕΙ και Σύνταγμα Τεύχος 2-2009
15.Σύσταση εκλεκτορικών σωμάτων και αυτοδιοίκητο ΑΕΙ Τεύχος 2-2009
16.Ο μηχανισμός a posteriori ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων του νέου άρθρου 61-1 του γαλλικού Συντάγματος Επαναστάσεις, αναχρονισμοί και διλήμματαΤεύχος 6-2008
17.Εθνικό Σύνταγμα και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο (Conseil Constitutionnel 2006-534 DC της 30.11.2006 «Νόμος περί του τομέα της ενέργειας»)Τεύχος 6-2006

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Η κληρονομική διαδοχή των ορθόδοξων μοναχών στην ελληνική επικράτεια κατά το ισχύον δίκαιο Τόμος 5. Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου. Διευθυντής: Καθηγητής Ι. Μ. Κονιδάρης. Σειρά Β΄: Μελέτες Κόντης Α. Αθανάσιος

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης