ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Κοκκίνης Ηλίας Αν.Τεύχος
1.Χρήσεις γης και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το νέο καθεστώς αδειοδότησης και η διάταξη του άρθρου 28 § 2 του ν. 4442/2016Τεύχος 1-2017
2.Αντισυνταγματικός ο διαγωνισμός συμβολαιογράφων ως προς τον περιορισμό προτίμησης για μια μόνο ειρηνοδικειακή περιφέρεια (ΣτΕ Ολ. 959/2015)Τεύχος 2-2015
3.Η συνταγματικότητα της κατάργησης της «δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης» ως λόγου χορήγησης αναστολής εκτέλεσης (ΣτΕ ΕΑ 496/2011)Τεύχος 4-2011
4.Προστασία των αρχαιολογικών χώρων και διαχείριση απορριμμάτων (ΣτΕ 293/2010 Τμ. Ε΄)Τεύχος 1-2010
5.Προϋποθέσεις μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ (ΣτΕ 506/2010 Τμ. Γ΄)Τεύχος 1-2010
6.Το έννομο συμφέρον του αποκλεισθέντος υποψηφίου σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης (ΔΕφΤρίπολης 217/2009 )Τεύχος 4-2009
7.Contra legem ερμηνεία κατά τη στάθμιση των συμφερόντων τρίτων και του δημoσίου συμφέροντος (Πρόεδρος ΔΕφΤριπ (Προσωρινή διαταγή 15ης Ιουνίου 2009))Τεύχος 4-2009
8.Προστασία και διαχείριση των δασών και κοινοτικό δίκαιο (ΣτΕ 3559/2008 Τμ. Ε΄)Τεύχος 4-2009
9.Μοναστική ζωή και προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος (ΔΕφΤρίπολης 111/2009)Τεύχος 3-2009
10.Τα όρια του διοικητικού ελέγχου περί της συνδρομής δημοσίου συμφέροντος και προδήλως βασίμου ως προϋποθέσεων αναστολής (ΔΕφΤριπ 47/2008 (ως Συμβούλιο) )Τεύχος 1-2009
11.Θέσπιση ατομικών ρυθμίσεων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με τυπικό νόμο (ΣτΕ Ολ. 1847/2008)Τεύχος 6-2008
12.Απόδοση δαπάνης ασθενούς σε μη συμβεβλημένα θεραπευτήρια και ιατρούς και ελάχιστο όριο διατίμησης (ΤρΔΠρΤρίπολης 132/2008)Τεύχος 6-2008
13.Αντισυνταγματικότητα του συστήματος υπολογισμού καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ για ασφάλιση απασχολούμενων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα (ΤρΔΠρΤριπ 61/2008)Τεύχος 4-2008
14.Καταγγελία σύμβασης δημοσίου έργου και προσωρινή δικαστική προστασία (ΔΕφΤριπ 39/2008 (ως Συμβούλιο))Τεύχος 4-2008
15.Επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και προφορική συνέντευξη (ΔΕφΤριπ 332/2008 )Τεύχος 4-2008
16.Ιδιωτικά σχέδια ρυμοτομίας και πολεοδομικός σχεδιασμός (ΣτΕ 1828/2008 Τμ. Ε΄)Τεύχος 3-2008
17.Πειθαρχική ευθύνη αιρετών οργάνων ΟΤΑ (ΣτΕ Ολ. 734/2008 )Τεύχος 3-2008
18.Αίτηση προσωρινής ρύθμισης κατάστασης μετά την άσκηση προσφυγής (ΔΕφΤριπ 69/2007 (ως Συμβούλιο))Τεύχος 2-2008
19.Θέσπιση ατομικών ρυθμίσεων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με τυπικό νόμο (ΣτΕ 391/2008 Τμ.Ε΄)Τεύχος 2-2008
20.Προστασία περιβάλλοντος και χωροθέτηση βασικών έργων υποδομής (ΣτΕ 2862/2007 Τμ. Ε΄)Τεύχος 5-2007
21.Εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (ΣτΕ 1471/2007 Τμ.Γ΄)Τεύχος 4-2007

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Δημόσια οικονομικά - Β έκδοση - Μπάρμπας Νικόλαος, Φινοκαλιώτης Κωνσταντίνος

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης