ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Φυτράκης ΕυτύχηςΤεύχος
1.Αναδρομικότητα ποινικού νόμου για την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής (ΑΠ Ολ. 1/2014)Τεύχος 1-2014
2.Ανάρτηση διοικητικών πράξεων στο διαδίκτυο (ΣτΠ Πόρισμα147890/14818/2012/25.4.2012)Τεύχος 2-2013
3.Ο έλεγχος (νομιμότητας) ως παράμετρος ποιότητας της διοίκησηςΤεύχος 4-2011
4.Ανάθεση διοικητικού έργου σε ιδιώτες (ΣτΠ Πόρισμα 10015/8.4.2010)Τεύχος 5-2010
5.Η εισαγγελική παραγγελία χορήγησης εγγράφωνΤεύχος 2-2009
6.Το κριτήριο της παιδαγωγικής επάρκειας στις προσλήψεις εκπαιδευτικών (ΣτΠ Πόρισμα 2959/6.10.2008)Τεύχος 6-2008
7.Διάκριση λόγω ηλικίας κατά την πρόσβαση στην απασχόληση (ΣτΠ Πόρισμα 16814.06.5 & 17997.06.4/1.10.2007)Τεύχος 2-2008
8.Πρόσβαση ευρωπαίου πολίτη σε O.T.A. (ΣτΠ 11155.06.2.5/13.4.2007)Τεύχος 3-2007
9.Πρόσβαση ευρωπαίου πολίτη σε O.T.A. (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Ολ.) 6/2007)Τεύχος 3-2007
10.Προσλήψεις στον δημόσιο τομέα (ΣτΠ 15192/05/10.10.2006)Τεύχος 1-2007
11.Ιατρικό απόρρητο και διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση Τεύχος 5-2006
12.Πειθαρχικές ποινές μαθητών (ΣτΠ, Αριθμ. πρωτ.: 8354/2005.2/30.6.2005)Τεύχος 3-2006
13.Αποστέρηση σύνταξης λόγω ποινικής καταδίκης (ΕλΣυν 2287/2005 Ολ )Τεύχος 2-2006

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Λευκή Κιοσσέ-Παυλίδου: Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης