ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Γέροντας ΑπόστολοςΤεύχος
1.Το όριο ηλικίας των δικαστώνΤεύχος 6-2016
2.N. 4155/2013 (άρθ. 64), Διαδικασία διαιτησίας στις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δημοσίων έργωνΤεύχος 2-2013
3.Η πρόσφατη μεταρρύθμιση της διοικητικής δικαιοσύνης (ν. 3900/2010)Τεύχος 3-2011
4.Το Μνημόνιο και η δικαιοπαραγωγική διαδικασίαΤεύχος 5-2010
5.Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η παροχή έννομης προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (με αφορμή τις υποθέσεις C-432/05, Unibet και C-354-5/04, Gestoras και Segi)Τεύχος 5-2008
6.Απαγόρευση καπνίσματος και οικονομική ελευθερία (Αποφάσεις τής 30ης Ιουλίου 2008, 1 BvR 3262/07, 1 BvR 402/08, 1 BvR 906/08)Τεύχος 4-2008
7.Οι «εσωτερικές αναθέσεις» (in-house transactions - αναθέσεις) στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων κατά τη νομολογία του ΔΕΚΤεύχος 3-2008
8.Δάνεια εμπειρία στις δημόσιες συμβάσεις (ΕλΣυν 233/2007 Τμ. VI)Τεύχος 6-2007
9.Απαγόρευση τυχηρών παιγνίων και διοικητικές κυρώσεις (ΤρΔΠρΠειρ 470/2007)Τεύχος 2-2007
10.Ελευθερία του τύπου και απόρρητο των πηγών πληροφόρησης (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο Απόφαση υπ' αριθ. 1 BvR 538/06 της 27ης Φεβρουαρίου 2007)Τεύχος 1-2007
11.Ακύρωση και επανάληψη διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης (ΣτΕ 1137/2006 ΕΑ )Τεύχος 6-2006
12.«Απαγόρευση παιγνίων» και κοινοτικό δίκαιο (ΔΕΚ C-65/05, της 26.10.2006, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας )Τεύχος 5-2006

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Παπακωνσταντίνου Ευάγγελος: Δίκαιο πληροφορικής

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης