ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Γέροντας ΑπόστολοςΤεύχος
1.Το όριο ηλικίας των δικαστώνΤεύχος 6-2016
2.N. 4155/2013 (άρθ. 64), Διαδικασία διαιτησίας στις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δημοσίων έργωνΤεύχος 2-2013
3.Η πρόσφατη μεταρρύθμιση της διοικητικής δικαιοσύνης (ν. 3900/2010)Τεύχος 3-2011
4.Το Μνημόνιο και η δικαιοπαραγωγική διαδικασίαΤεύχος 5-2010
5.Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η παροχή έννομης προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (με αφορμή τις υποθέσεις C-432/05, Unibet και C-354-5/04, Gestoras και Segi)Τεύχος 5-2008
6.Απαγόρευση καπνίσματος και οικονομική ελευθερία (Αποφάσεις τής 30ης Ιουλίου 2008, 1 BvR 3262/07, 1 BvR 402/08, 1 BvR 906/08)Τεύχος 4-2008
7.Οι «εσωτερικές αναθέσεις» (in-house transactions - αναθέσεις) στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων κατά τη νομολογία του ΔΕΚΤεύχος 3-2008
8.Δάνεια εμπειρία στις δημόσιες συμβάσεις (ΕλΣυν 233/2007 Τμ. VI)Τεύχος 6-2007
9.Απαγόρευση τυχηρών παιγνίων και διοικητικές κυρώσεις (ΤρΔΠρΠειρ 470/2007)Τεύχος 2-2007
10.Ελευθερία του τύπου και απόρρητο των πηγών πληροφόρησης (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο Απόφαση υπ' αριθ. 1 BvR 538/06 της 27ης Φεβρουαρίου 2007)Τεύχος 1-2007
11.Ακύρωση και επανάληψη διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης (ΣτΕ 1137/2006 ΕΑ )Τεύχος 6-2006
12.«Απαγόρευση παιγνίων» και κοινοτικό δίκαιο (ΔΕΚ C-65/05, της 26.10.2006, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας )Τεύχος 5-2006

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Νομοκανονικά - (Φυσικά πρόσωπα) Εξαμηνιαία Επιθεώρηση Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου Επιστημονικό Περιοδικό Η περιοδική έκδοση που καλύπτει πλήρως όλα τα ζητήματα θεωρίας και πράξηςτου Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου.

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης