ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Χρήστου Βασιλική Ε.Τεύχος
1.Ο λαός, η αντιπροσώπευση και η «ατοµική» δηµοκρατίαΤεύχος 3-2018
2.Το δικαίωμα στην προστασία από την επεξεργασία δεδομένων. Θεμελίωση - Ερμηνεία - ΠροοπτικέςΤεύχος 4-2017
3.Περί του ιδιωτικού βίου και του ιδιωτικού ακροατηρίου. Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΑΠΔΠΧ 41/2017Τεύχος 1-2017
4.Το τέλος της εκτός σχεδίου δόμησης; Αναζητώντας το οδικό δίκτυο της χώραςΤεύχος 5-2015
5.Συνταγματική κατά το Γερμανικό Δικαστήριο η παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (Δεύτερο Τμήμα) Απόφαση της 7ης Σεπτεμβρίου 2011, 2 BvR 987/10, 2 BvR 1485/10, 2 BvR 1099/10)Τεύχος 6-2011
6.Σχέδιο Νόμου «για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου»Τεύχος 1-2011
7.Η αρχή της καλής διοίκησης στο ευρωπαϊκό διοικητικό δίκαιοΤεύχος 2-2008
8.Αερομεταφορές και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων επιβατώνΤεύχος 5-2007
9.H δεσμευτικότητα του διεθνούς συμβατικού δικαίου (Saechsisches Oberverwaltungsgericht Απόφαση 4BS 216/06 της 9ης Μαρτίου 2007)Τεύχος 4-2007
10.Πανεπιστημιακά δίδακτρα και επαγγελματική ελευθερία (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο Απόφαση υπ' αριθ. 1 BvR 1750/01 της 31ης Μαρτίου 2006)Τεύχος 3-2007
11.Πανεπιστημιακά δίδακτρα και επαγγελματική ελευθερία (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο Απόφαση υπ' αριθ. 1 BvR 1771/01 της 31ης Μαρτίου 2006)Τεύχος 3-2007
12.Προστασία οικιστικού περιβάλλοντος και αιτιολόγηση τυπικού νόμου (ΣτΕ Ολ 123/2007)Τεύχος 2-2007
13.Ραδιοτηλεοπτική κριτική σε πολιτικά πρόσωπα (ΕΣΡ 51/30.1.2007)Τεύχος 1-2007

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Τάχος Αναστάσιος: Ερμηνεία κώδικα διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Δ έκδοση

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης