ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Μπάλτα ΕυαγγελίαΤεύχος
1.Η σύµφωνη µε το Σύνταγµα ερµηνεία διακρίνεται από τον δικαστικό έλεγχο της συνταγµατικότητας νοµοθετικής διάταξης (ΣτΕ 2652/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2018
2.Κρίσιμη η πραγματική αξία της συναλλαγής για προσδιορισμό εισοδήματος από αγοραπωλησία ακινήτων· αρχή χρηστής διοίκησης (ΣτΕ 2607/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2018
3.Κατά χρόνο αναρμοδιότητα διοικητικού οργάνου (ΣτΕ 2234/2018 Τμ. Ε΄)Τεύχος 5-2018
4.Ν. 4564/2018 (ΦΕΚ Α΄ 170/21.9.2018) Τεύχος 5-2018
5.Ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α΄ 179/11.10.2018) Τεύχος 5-2018
6.Ν. 4570/2018 (ΦΕΚ Α΄ 185/30.10.2018) Τεύχος 5-2018
7.Ν. 4560/2018 (ΦΕΚ Α΄ 165/11.9.2018) Τεύχος 5-2018
8.Ν. 4565/2018 (ΦΕΚ Α΄ 173/2.10.2018) Τεύχος 5-2018
9.Ν. 4568/2018 (ΦΕΚ Α΄ 178/11.10.2018) Τεύχος 5-2018
10.Η συμβατότητα εθνικού κανόνα προς διάταξη του ενωσιακού δικαίου ελέγχεται αυτεπαγγέλτως (ΣτΕ 2651/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2018
11.Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ Α΄ 169/20.9.2018) Τεύχος 5-2018
12.Διακοπή παραγραφής και έναρξη τοκοφορίας και από την επίδοση της αγωγής από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου (ΜΔΕφΙωαν 311/2018)Τεύχος 5-2018
13.Ν. 4571/2018 (ΦΕΚ Α΄ 186/30.10.2018) Τεύχος 5-2018
14.Ν. 4561/2018 (ΦΕΚ Α΄ 167/13.9.2018)Τεύχος 5-2018
15.N. 4566/2018 (ΦΕΚ Α΄ 175/8.10.2018) Τεύχος 5-2018
16.Ν. 4562/2018 (ΦΕΚ Α΄ 168/17.9.2018) Τεύχος 5-2018
17.Π.Δ. 90/2018 (ΦΕΚ Α΄ 162/3.9.2018)Τεύχος 5-2018
18.Υποχρέωση προσήκουσας & πλήρους αιτιολογίας για κανονισμό συντάξεων λόγω απόλυτης αναπηρίας-αοριστία λόγων έφεσης (ΤρΔΕφΑθ 3678/2018)Τεύχος 5-2018
19.Μη νόμιμη αιτιολογία ΥΑ τοποθέτησης προσωρινών προϊσταμένων σε τμήματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΤρΔΕφΑθ 2677/2018)Τεύχος 5-2018
20.Σύμφωνος με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ ο υπό όρους περιορισμός του δικαιώματος επανεκλογής σε θέσεις ΔΣ δικηγορικού συλλόγου (ΣτΕ 2519/2018 Τμ. Γ΄)Τεύχος 5-2018
21.Το τεκμήριο εισοδήματος λόγω δαπάνης για αγορά ακινήτου αφορά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή πηγές εισοδημάτων στην Ελλάδα (ΣτΕ 2570/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2018
22.N. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.7.2018) Τεύχος 4-2018
23.Δικονομική αυτονομία των κρατών μελών της ΕΕ & αναδρομική εφαρμογή της επιεικέστερης φορολογικής κύρωσης (ΣτΕ 2221/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 4-2018
24.N. 4554/2018 (ΦΕΚ Α΄ 130/18.7.2018) Τεύχος 4-2018
25.Ασύμβατες προς το Δίκαιο της ΕΕ κρατικές ενισχύσεις: υποχρέωση ανάκτησης & εξαιρέσεις (ΣτΕ 2218/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 4-2018
26.Αντισυνταγματικός ο περιορισμός επιλογής δύο το πολύ περιφερειών πρωτοδικείων για πρόσβαση στο επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή (ΣτΕ Ολ. 1943/2018)Τεύχος 4-2018
27.Δυνατότητα εξαίρεσης πτωχευμένων εταιρειών από έξοδα δίκης - παράβολα - μη καταβολή του 20% οφειλόμενων φόρων, δασμών ή τελών (ΣτΕ 2096/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 4-2018
28.N. 4551/2018 (ΦΕΚ Α΄ 116/2.7.2018) Τεύχος 4-2018
29.Κριτήρια εισαγωγής σε Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της ΕΛΑΣ (ΣτΕ 1938/2018 Τμ. Γ΄ )Τεύχος 4-2018
30.Τερματισμός λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού λόγω μη παραδεκτής και/ή επιτυχούς συμμετοχής σε διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης (ΣτΕ Ολ. 2018/2018)Τεύχος 4-2018
31.N. 4557/2018 (ΦΕΚ Α΄ 139/30.7.2018) Τεύχος 4-2018
32.Π.Δ. 71/2018 (ΦΕΚ Α΄ 134/24.7.2018) Τεύχος 4-2018
33.Π.Δ. 72/2018 (ΦΕΚ Α΄ 141/2.8.2018) Τεύχος 4-2018
34.N. 4558/2018 (ΦΕΚ Α΄ 140/1.8.2018) Τεύχος 4-2018
35.N. 4552/2018 (ΦΕΚ Α΄ 118/6.7.2018) Τεύχος 4-2018
36.Π.Δ. 64/2018 (ΦΕΚ Α΄ 124/11.7.2018) Τεύχος 4-2018
37.N. 4553/2018 (ΦΕΚ Α΄ 119/6.7.2018) Τεύχος 4-2018
38.Άρση εγγυήσεως Δημοσίου για δάνεια πιστωτικών ιδρυμάτων προς ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων & ένδικη προστασία (ΣτΕ 1877/2018 Τμ. Δ΄)Τεύχος 4-2018
39.Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2018) Τεύχος 4-2018
40.N. 4556/2018 (ΦΕΚ Α΄ 137/25.7.2018) Τεύχος 4-2018
41.Το Δημόσιο ευθύνεται σε αποζημίωση, για τραυματισμό από επεισόδια σε αγώνα, καθώς η Αστυνομία δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα αποτροπής (ΔΕφΑθ 2811/2018)Τεύχος 4-2018
42.Προσωπική ευθύνη διευθύνοντος συμβούλου ΑΕ για φορολογικές υποχρεώσεις & δικαίωμα άσκησης ανακοπής (ΣτΕ 1775/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 4-2018
43.Συνταγματική η κατ’ εξαίρεση θέσπιση αποκλίσεων για πρόσβαση σε ΑΕΙ-ΤΕΙ υπέρ υποψηφίων σε περιοχές που επλήγησαν από σεισμό (ΣτΕ 1927/2018 Τμ. Γ΄)Τεύχος 4-2018
44.Π.Δ. 46/2018 (ΦΕΚ Α΄ 87/17.5.2018) Τεύχος 3-2018
45.Ν. 4538/2018 (ΦΕΚ Α΄ 85/16.5.2018) Τεύχος 3-2018
46.Ν. 4540/2018 (ΦΕΚ Α΄ 91/22.5.2018) Τεύχος 3-2018
47.Ν. 4539/2018 (ΦΕΚ Α΄ 89/18.5.2018)Τεύχος 3-2018
48.Επιβολή μέτρων του άρθρου 46 ΚΦΔ σε βάρος εκπροσώπων & διαχειριστών ΑΕ για τη διασφάλιση οφειλών προς το Δημόσιο (ΣτΕ 999/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2018
49.Ν. 4544/2018 (ΦΕΚ Α΄ 97/6.6.208) Τεύχος 3-2018
50.Ν. 4543/2018 (ΦΕΚ Α΄ 96/6.6.2018)Τεύχος 3-2018
51.Ν. 4546/2018 (ΦΕΚ Α΄ 101/12.6.2018)Τεύχος 3-2018
52.Συντάξιμη υπηρεσία δημοσίου υπαλλήλου, παράλληλα συνταξιούχου του δημοσίου τομέα, που εξήλθε από τη ρύθμιση (ΕλΣυν Ολ. 424/2018)Τεύχος 3-2018
53.Αίτηση αναστολής κατά της συμφωνίας των Πρεσπών (ΣτΕ Ολ. ΕΑ 199/2018)Τεύχος 3-2018
54.Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14.6.2018) Τεύχος 3-2018
55.N. 4537/2018 (ΦΕΚ Α΄ 84/15.5.2018) Τεύχος 3-2018
56.Μη νόμιμη πράξη επιβολής προστίμου σε βάρος κηρυχθέντος ως ανυποτάκτου εφόσον δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία (ΔΠρΑθ 13722 /2018)Τεύχος 3-2018
57.Αρμόδιο όργανο και προϋποθέσεις προαγωγής στον βαθμό του Πρέσβεως (ΣτΕ 1609/2018 Τμ. Γ΄ )Τεύχος 3-2018
58.Οι συντελεστές των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού καθορίζονται βάσει όχι της χρήσης αλλά της έκτασης των χώρων (ΣτΕ 281/2018 Τμ. Β)Τεύχος 3-2018
59.Δυνατή η απευθείας ανάθεση για λόγους ανωτέρας βίας στο πλαίσιο ανάθεσης προμηθειών έργων από Ειδικούς Λογαριασμούς ΑΕΙ-ΤΕΙ (ΕλΣυν Ολ. 716/2018)Τεύχος 3-2018
60.N. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102/12.6.2018) Τεύχος 3-2018
61.Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104/13.6.2018) Τεύχος 3-2018
62.Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α΄ 103/13.6.2018) Τεύχος 3-2018
63.Ν. 4545/2018 (ΦΕΚ Α΄ 99/8.6.2018) Τεύχος 3-2018
64.N. 4541/2018 (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018) Τεύχος 3-2018
65.Ν. 4550/2018 (ΦΕΚ Α΄ 108/20.6.2018) Τεύχος 3-2018
66.Ν. 4542/2018 (ΦΕΚ Α΄ 95/1.6.2018) Τεύχος 3-2018
67.Προσφορότητα τρόπου κατάρτισης ΑΜΚΑ και προστασία προσωπικών δεδομένων (ΣτΕ 518/2018 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2018
68.Ν. 4532/2018 (ΦΕΚ Α΄ 63/5.4.2018) Τεύχος 2-2018
69.Π.Δ. 35/2018 (ΦΕΚ Α΄ 69/19.4.2018) Τεύχος 2-2018
70.Αίτηση ακυρώσεως από περισσότερα πρόσωπα & υποχρέωση καταβολής παραβόλου χωριστά για καθένα από αυτά (ΣτΕ 1355/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2018
71.Ν. 4534/2018 (ΦΕΚ Α΄ 77/30.4.2018) Τεύχος 2-2018
72.Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ Α΄ 59/30.3.2018) Τεύχος 2-2018
73.Ν. 4535/2018 (ΦΕΚ Α΄ 78/30.4.2018) Τεύχος 2-2018
74.Αντίθετο προς το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ το πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών στα Λύκεια (ΣτΕ Ολ. 926/2018)Τεύχος 2-2018
75.Ν. 4533/2018 (ΦΕΚ Α΄ 75/27.4.2018) Τεύχος 2-2018
76.Μη εφαρμογή της αρχής ne bis in idem διότι αμετάκλητο βούλευμα που παύει ποινική δίωξη λόγω παραγραφής δεν συνιστά αθωωτική απόφαση (ΣτΕ 1102/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2018
77.N. 4528/2018 (ΦΕΚ Α΄ 50/16.3.2018) Τεύχος 2-2018
78.Ν. 4524/2018 (ΦΕΚ Α΄ 46/15.3.2018) Τεύχος 2-2018
79.Ν. 4522/2018 (ΦΕΚ Α΄ 39/7.3.2018) Τεύχος 2-2018
80.Ν. 4521/2017 (ΦΕΚ Α΄ 38/2.3.2018) Τεύχος 2-2018
81.Ν. 4529/2018 (ΦΕΚ Α΄ 56/23.3.2018)Τεύχος 2-2018
82.Η κατάργηση της ισόβιας σύνταξης πολύτεκνης μητέρας δεν αντίκειται στο Σύνταγμα (ΣτΕ 719/2018 Τμ. Α΄)Τεύχος 2-2018
83.Αίτημα αναβολής λόγω κράτησης και υποχρέωση καταβολής παραβόλου (ΣτΕ 1247/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2018
84.N. 4527/2018 (ΦΕΚ Α΄ 49/16.3.2018) Τεύχος 2-2018
85.Ν. 4523/2018 (ΦΕΚ Α΄ 41/7.3.2018) Τεύχος 2-2018
86.Ν. 4526/2018 (ΦΕΚ Α΄ 48/16.3.2018)Τεύχος 2-2018
87.Έννομο συμφέρον άσκησης έφεσης κατά απόρριψης αίτησης ακύρωσης παράλειψης επιλογής σε θέση Προϊσταμένης (ΣτΕ 1150/2018 Τμ. Γ΄)Τεύχος 2-2018
88.Ν. 4525/2018 (ΦΕΚ Α΄ 47/15.3.2018) Τεύχος 2-2018
89.Αμφισβήτηση νομιμότητας της ρύθμισης περί τιμής ζώνης, στην οποία στηρίζεται ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ (ΣτΕ 1357/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2018
90.Προϋποθέσεις απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση (ΔΕφΑθ 472/2018)Τεύχος 2-2018
91.Μη απαλλαγή αποκεντρωμένης δημόσιας υπηρεσίας από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ (ΔΕφΑθ 275/2018)Τεύχος 2-2018
92.Ν. 4531/2018 (ΦΕΚ Α΄ 62/5.4.2018) Τεύχος 2-2018
93.Ν. 4536/2018 (ΦΕΚ Α΄ 79/30.4.2018)Τεύχος 2-2018
94.Έννομο συμφέρον σωματείου & μελών αυτού για αίτηση ακύρωσης κατά πράξης συγκρότησης νομοπαρασκευαστικής επιτροπής (ΣτΕ 1152/2018 Τμ. Γ΄)Τεύχος 2-2018
95.Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α΄ 25/20.2.2018) Τεύχος 1-2018
96.Ομαλή ενσωμάτωση των τέκνων των προσφύγων στις χώρες υποδοχής μέσω της εκπαίδευσης (ΣτΕ 470/2018 Τμ. Γ΄)Τεύχος 1-2018
97.Π.Δ. 7/2018 (ΦΕΚ Α΄ 12/29.1.2018) Τεύχος 1-2018
98.N. 4511/2018 (ΦΕΚ Α΄ 2/15.1.2018) Τεύχος 1-2018
99.Ν. 4515/2018 (ΦΕΚ Α΄ 18/7.2.2018) Τεύχος 1-2018
100.Παραπομπή στην Ολομέλεια με το ερώτημα αν ο υπέρμετρος περιορισμός ακίνητης περιουσίας δικαιολογεί αξίωση αυτόματης αποζημίωσης (ΣτΕ 487/2018 Τμ. Α΄)Τεύχος 1-2018
101.Π.Δ. 10/2018 (ΦΕΚ Α΄ 21/8.2.2018)Τεύχος 1-2018
102.Ν. 4520/2018 (ΦΕΚ Α΄ 30/22.2.2018) Τεύχος 1-2018
103.Διακράτηση και εκδίκαση της προσφυγής για λόγους οικονομίας της δίκης (ΣτΕ 290/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 1-2018
104.Ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α΄ 14/30.1.2018) Τεύχος 1-2018
105.Ν. 4516/2018 (ΦΕΚ Α΄ 19/7.2.2018) Τεύχος 1-2018
106.Π.Δ. 13/2018 (ΦΕΚ Α΄ 26/20.2.2018)Τεύχος 1-2018
107.Ν. 4518/2018 (ΦΕΚ Α΄ 23/13.2.2018) Τεύχος 1-2018
108.Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ Α΄ 7/22.1.2018) Τεύχος 1-2018
109.Μη ευθύνη του Δημοσίου για τροχαίο ατύχημα προκληθέν από υπάλληλο εκτός υπηρεσίας και με συνυπαιτιότητα του θύματος (ΣτΕ 2764/2017 Τμ. Α΄)Τεύχος 1-2018
110.Αντισυνταγματικότητα αλλαγών στο πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών (ΣτΕ Ολ. 660/2018)Τεύχος 1-2018
111.Π.Δ. 6/2018 (ΦΕΚ Α΄ 11/25.1.2018) Τεύχος 1-2018
112.Επίκληση ψυχολογικών λόγων αναγομένων στη σχέση της αιτούσας με τον πατέρα της δικαιολογούν αίτηση μεταβολής επωνύμου (ΣτΕ 3166/2017 Τμ. Δ΄)Τεύχος 1-2018
113.Η αιτιολογία των υπουργικών αποφάσεων για την κήρυξη διατηρητέων κτιρίων (ΣτΕ 307/2018 Τμ. Ε΄)Τεύχος 1-2018
114.Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α΄ 31/23.2.2018)Τεύχος 1-2018
115.Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών των καθηγητών ΤΕΙ (ΣτΕ Ολ. 479/2018)Τεύχος 1-2018
116.N. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2018) Τεύχος 1-2018
117.Παραγραφή χρηματικής αξίωσης εν επιδικία (ΣτΕ 369/2018 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 1-2018
118.Ελεύθερη στο εξής η κυκλοφορία στην ενδοχώρα των προσφύγων (ΣτΕ 805/2018 Τμ. Δ΄)Τεύχος 1-2018
119.Ν. 4517/2018 (ΦΕΚ Α΄ 22/8.2.2018) Τεύχος 1-2018
120.Ν. 4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9/23.1.2018) Τεύχος 1-2018
121.Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η χωρίς διαβάθμιση παραχώρηση 50 εδρών στο πρώτο αυτοτελές κόμμα κατά τις βουλευτικές εκλογές (ΑΕΔ 18/2017)Τεύχος 6-2017
122.Πιλοτική Δίκη - Το ΣτΕ και οι αρμοδιότητες της ΑΕΠΠ (ΣτΕ ΕΑ 54/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2017
123.Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192/13.12.2017) Τεύχος 6-2017
124.Π.Δ. 134/2017 (ΦΕΚ Α΄ 168/6.11.2017)Τεύχος 6-2017
125.Επιμήκυνση φορολογικών ελέγχων πέραν της πενταετίας. «Ανώνυμη καταγγελία» για φοροδιαφυγή πολίτη (ΣτΕ 172/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2017
126.Αναστολή εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης λόγω έλλειψης των οριζόμενων στη διακήρυξη πιστοποιητικών της εργοληπτι-κής εταιρείας (ΣτΕ ΕΑ 17/2018 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2017
127.Απόφαση Διεύθυνσης Αλλοδαπών που αρνείται χορήγηση άδειας για οικογενειακή επανένωση προσφύγων παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία (ΔΠρΑθ 59/2018)Τεύχος 6-2017
128.N. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171/13.11.2017)Τεύχος 6-2017
129.N. 4496/2017 (ΦΕΚ Α΄ 170/8.11.2017) Τεύχος 6-2017
130.Π.Δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄ 181/23.11.2017) Τεύχος 6-2017
131.N. 4504/2017 (ΦΕΚ Α΄ 184/29.11.2017) Τεύχος 6-2017
132.N. 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄ 167/3.11.2017)Τεύχος 6-2017
133.Π.Δ. 141/2017 (ΦΕΚ Α΄ 180/23.11.2017) Τεύχος 6-2017
134.N. 4498/2017 (ΦΕΚ Α΄ 172/16.11.2017) Τεύχος 6-2017
135.N. 4494/2017 (ΦΕΚ Α΄ 165/2.11.2017) Τεύχος 6-2017
136.N. 4510/2017 (ΦΕΚ Α΄ 203/27.12.2017) Τεύχος 6-2017
137.Η υποχρέωση κοινής δήλωσης των συζύγων, που υποβάλλεται κατά τον ΚΦΕ από τον (άνδρα) σύζυγο, προϋποθέτει συναίνεση αμφοτέρων (ΣτΕ 330/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2017
138.Ν. 4499/2017 (ΦΕΚ Α΄ 176/21.11.2017)Τεύχος 6-2017
139.N. 4505/2017 (ΦΕΚ Α΄ 189/8.12.2017) Τεύχος 6-2017
140.Συνταγματικά μη ανεκτή η παράταση της θητείας μελών Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών μετά την πάροδο εύλογου χρό-νου (ΣτΕ 82/2018 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2017
141.N. 4503/2017 (ΦΕΚ Α΄ 183/24.11.2017) Τεύχος 6-2017
142.N. 4502/2017 (ΦΕΚ Α΄ 182/24.11.2017) Τεύχος 6-2017
143.N. 4501/2017 (ΦΕΚ Α΄ 178/22.11.2017) Τεύχος 6-2017
144.Εύρος αυτεπάγγελτου ελέγχου πλημμελειών της νομικής βάσης πράξεων που αφορούν φορολογικές διαφορές (ΣτΕ 389/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2017
145.N. 4508/2017 (ΦΕΚ Α΄ 200/22.12.2017) Τεύχος 6-2017
146.Ν. 4500/2017 (ΦΕΚ Α΄ 177/22.11.2017) Τεύχος 6-2017
147.N. 4506/2017 (ΦΕΚ Α΄ 191/12.12.2017) Τεύχος 6-2017
148.Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017) Τεύχος 6-2017
149.Αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών των ιατρών του ΕΣΥ (ΣτΕ Ολ. 431/2018)Τεύχος 6-2017
150.Αρμοδιότητα της ΑΠΔΠΧ και υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας να χορηγεί πρόσβαση στο υποκείμενο των δε-δομένων (ΣτΕ 133/2018 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2017
151.Η χορήγηση σε τρίτους εγγράφων πειθαρχικής φύσης σχετικά με πληρεξούσιο δικηγόρο συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (ΣτΕ 1847/2017 Τμ. Γ΄)Τεύχος 5-2017
152.Δεν χωρεί ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης, εφόσον πραγματοποιήθηκε σκοπός δημόσιας ωφέλειας (ΣτΕ 2244/2017 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 5-2017
153.Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α΄ 151/12.10.2017) Τεύχος 5-2017
154.Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ Α΄ 160/30.10.2017) Τεύχος 5-2017
155.N. 4490/2017 (ΦΕΚ Α΄ 150/11.10.2017) Τεύχος 5-2017
156.Π.Δ. 127/2017 (ΦΕΚ Α΄ 157/20.10.2017) Τεύχος 5-2017
157.Π.Δ. 133/2017 (ΦΕΚ Α΄ 161/30.10.2017) Τεύχος 5-2017
158.N. 4489/2017 (ΦΕΚ Α΄ 140/21.9.2017) Τεύχος 5-2017
159.Διεξαγωγή πλειστηριασμών με αδιαφανή τρόπο δεν στοιχειοθετεί λόγο χορήγησης αναστολής, αφού δεν προκύπτει ανεπανόρθωτη βλάβη (ΣτΕ ΕΑ 343/2017)Τεύχος 5-2017
160.Έννομο συμφέρον σωματείου και συνταγματικότητα συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας Siemens και του Ελληνικού Δημοσίου (ΣτΕ Ολ. 2913/2017)Τεύχος 5-2017
161.Αρμοδιότητα εξέτασης ισοτιμίας ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων (ΣτΕ 3099/2017 Τμ. Γ΄)Τεύχος 5-2017
162.Ευνοϊκό συνταξιοδοτικό καθεστώς και επεκτατική εφαρμογή για λόγους ισότητας (ΣτΕ 1709/2017 Τμ. Α΄)Τεύχος 5-2017
163.Σύμφωνο με το Σύνταγμα το σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο Δημόσιο (ΣτΕ 1882/2017 Τμ. Γ΄)Τεύχος 5-2017
164.Π.Δ. 119/2017 (ΦΕΚ Α΄ 145/2.10.2017) Τεύχος 5-2017
165.N. 4493/2017 (ΦΕΚ Α΄ 164/31.10.2017) Τεύχος 5-2017
166.Π.Δ. 96/2017 (ΦΕΚ Α΄ 136/11.9.2017) Τεύχος 5-2017
167.Π.Δ. 122/2017 (ΦΕΚ Α΄ 149/10.10.2017)Τεύχος 5-2017
168.N. 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137/13.11.2017) Τεύχος 5-2017
169.Παύση δικαστικού λειτουργού λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας και προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (ΣτΕ Ολ. 2364/2017)Τεύχος 5-2017
170.Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ Α΄ 148/9.10.2017) Τεύχος 5-2017
171.Π.Δ. 99/2017 (ΦΕΚ Α΄ 141/28.9.2017)Τεύχος 5-2017
172.Προϋποθέσεις σώρευσης αγωγικών αξιώσεων και θεμελίωσης αγωγικών αιτημάτων κατ’ άρθρο 105 - 106 ΕισΝΑΚ κατά Δήμου (ΔΠρΑθ 20239/2017)Τεύχος 5-2017
173.Νόμιμη η 5ετης παραγραφή βεβαιωμένων με τελεσίδικη δικαστική απόφαση απαιτήσεων ιδιωτών κατά του Δημοσίου (ΣτΕ 2851/2017 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 5-2017
174.N. 4491/2017 (ΦΕΚ Α΄ 152/13.10.2017)Τεύχος 5-2017
175.Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α΄ 156/18.10.2017) Τεύχος 5-2017
176.Τα μέτρα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 δεν παραβιάζουν την οικονομική – επαγγελματική ελευθερία και την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης (ΣτΕ 432/2017 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2017
177.Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ Α΄ 138/15.9.2017) Τεύχος 5-2017
178.Δεν επιτρέπεται η επαναφορά στην υπηρεσία παραιτηθέντων στρατιωτικών που πολιτεύονται, αλλά δεν εκλέγονται (ΣτΕ 2334/2017 Τμ. Γ΄)Τεύχος 4-2017
179.Αρχή της ισότητας και μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών (ΣτΕ 2252/2017 Τμ. Στ΄)Τεύχος 4-2017
180.Π.Δ. 73/2017 (ΦΕΚ Α΄ 105/28.7.2017) Τεύχος 4-2017
181.Αντισυνταγματικότητα των δηλώσεων «πόθεν έσχες» (ΣτΕ Ολ. 2649/2017)Τεύχος 4-2017
182.Π.Δ. 81/2017 (ΦΕΚ Α΄ 113/4.8.2017Τεύχος 4-2017
183.Ακύρωση π.δ. περί χρήσεων και όρων δόμησης εντός και περιμετρικά του ορεινού όγκου του Υμητ-τού και δεσμευτικότητα απόφασης ΔΕΕ (ΣτΕ Ολ. 2355/2017)Τεύχος 4-2017
184.Απόστρατοι αξιωματικοί και συνδικαλιστικές ελευθερίες (ΔΠρΑθ 14456/2017)Τεύχος 4-2017
185.Συνταγματικά μη ανεκτή η παράταση της θητείας των μελών του ΕΣΡ πέραν των 26 μηνών (ΣτΕ Ολ. 2583/2017)Τεύχος 4-2017
186.N. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017) Τεύχος 4-2017
187.Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62/3.5.2017) Τεύχος 4-2017
188.Νόμιμη η σιωπηρή απόρριψη από τη Διοίκηση αίτησης για την έκδοση πράξεων σχετικών με την προ-στασία και την ανάπλαση του Πεδίου Άρεως (ΣτΕ 2301/2017 Τμ. Ε΄)Τεύχος 4-2017
189.N. 4481/2017 (ΦΕΚ Α΄ 100/20.7.2017) Τεύχος 4-2017
190.N. 4486/2017 (ΦΕΚ Α΄ 115/7.8.2017Τεύχος 4-2017
191.N. 4480/2017 (ΦΕΚ Α΄ 97/7.7.2017)Τεύχος 4-2017
192.Θητεία και αρμοδιότητες Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΣτΕ Ολ. 2350/2017)Τεύχος 4-2017
193.Συνταγματικό το πρόστιμο που επιβάλλεται σε εργοδότη για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο ηλικίας άνω των 25 ετών (ΣτΕ 2151/2017 Τμ. Δ΄)Τεύχος 4-2017
194.Αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης (ΔΕφΑθ 4/2017)Τεύχος 4-2017
195.N. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107/31.7.2017) Τεύχος 4-2017
196.N. 4484/2017 (ΦΕΚ Α΄ 110/1.8.2017) Τεύχος 4-2017
197.N. 4482/2017 (ΦΕΚ Α΄ 102/25.7.2017) Τεύχος 4-2017
198.Υποχρέωση της φορολογικής αρχής να καλεί τον επιτηδευματία να προβάλει τις απόψεις του πριν την έκδοση καταλογιστικών πράξεων εις βάρος του (ΣτΕ 39/2017 Τμ. Β΄ )Τεύχος 3-2017
199.Κριτήρια και προϋποθέσεις μετάταξης εκπαιδευτικών (ΔΕφΑθ 1745/2017)Τεύχος 3-2017
200.Εύλογη διάρκεια δίκης και επιβολή διοικητικού προστίμου για παράβαση νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού (ΣτΕ 502/2017 Τμ. Β΄ (Μονομελές))Τεύχος 3-2017
201.Ν. 4471/2017 (ΦΕΚ Α΄ 67/15.5.2017) Τεύχος 3-2017
202.Ν. 4474/2017 (ΦΕΚ Α΄ 80/7.6.2017) Τεύχος 3-2017
203.Π.Δ. 38/2017 (ΦΕΚ Α΄ 63/4.5.2017) Τεύχος 3-2017
204.Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19.5.2017) Τεύχος 3-2017
205.Παράνομη η παράλειψη σύνταξης έκθεσης κατάσχεσης βιβλίων και στοιχείων κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου στην επαγγελματική εγκατάσταση επιτηδευματία (ΣτΕ 424/2017 Τμ. Β΄ )Τεύχος 3-2017
206.Εγγραφή μοναχού της Εκκλησίας της Ελλάδας στα μητρώα των δικηγορικών συλλόγων (ΣτΕ 1753/2017 Τμ. Γ΄)Τεύχος 3-2017
207.Ν. 4470/2017 (ΦΕΚ Α΄ 65/8.5.2017) Τεύχος 3-2017
208.Μη υποκείμενη στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης η δόση έκτακτης παροχής (αναδρομικών αποδοχών) του άρθρου 5 παρ. 9 ν. 3620/2007 των δικαστικών λειτουργών (ΣτΕ 295/2017 Τμ. Β΄ )Τεύχος 3-2017
209.Ν. 4475/2017 (ΦΕΚ Α΄ 83/12.6.2017) Τεύχος 3-2017
210.Ν. 4478/2017 (ΦΕΚ Α΄ 91/23.6.2017)Τεύχος 3-2017
211.Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62/3.5.2017) Τεύχος 3-2017
212.Χρόνος ανάκλησης φορολογικής δήλωσης και παραγραφής σχετικών αξιώσεων (ΣτΕ 425/2017 Τμ. Β΄ )Τεύχος 3-2017
213.Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄ 64/4.5.2017)Τεύχος 3-2017
214.Αντισυνταγματική η ΚΥΑ επί θεμάτων χορήγησης άδειας ιδρύσεως φαρμακείου λόγω αναρμοδιότητας του εκδοθέντος οργάνου (ΣτΕ Ολ. 1804/2017)Τεύχος 3-2017
215.Ν. 4476/2017 (ΦΕΚ Α΄ 85/14.6.2017Τεύχος 3-2017
216.Ακαδημαϊκή αναγνώριση πτυχίων Νομικής της αλλοδαπής με περιεχόμενο το Ελληνικό Δίκαιο (ΣτΕ 1755/2017 Τμ. Γ΄ )Τεύχος 3-2017
217.Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη λόγω υπέρβασης εύλογης διάρκειας διοικητικής δίκης (ΣτΕ 141/2017 Τμ. Γ΄ )Τεύχος 3-2017
218.Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ Α΄ 94/29.6.2017) Τεύχος 3-2017
219.Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ Α΄ 78/30.5.2017) Τεύχος 3-2017
220.Ν. 4477/2017 (ΦΕΚ Α΄ 86/14.6.2017)Τεύχος 3-2017
221.Αρχή της ασφάλειας δικαίου και παράταση διά νόμου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου (ΣτΕ Ολ. 1738/2017)Τεύχος 3-2017
222.Βασικές αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης: συστήματα και διαδικασίες προϋπολογισμού του ΚράτουςΤεύχος 3-2017
223.N. 4468/2017 (ΦΕΚ Α΄ 61/28.4.2017) Τεύχος 2-2017
224.N. 4462/2017 (ΦΕΚ Α΄ 39/28.3.2017) Τεύχος 2-2017
225.Απαγόρευση χειροτέρευσης θέσης ενιστάμενου ασφαλισμένου σε Β΄ θμια Υγειονομική Επιτροπή (ΣτΕ 29/2017 Τμ. Α΄)Τεύχος 2-2017
226.N. 4457/2017 (ΦΕΚ Α΄ 31/13.3.2017)Τεύχος 2-2017
227.N. 4459/2017 (ΦΕΚ Α΄ 36/22.3.2017)Τεύχος 2-2017
228.N. 4460/2017 (ΦΕΚ Α΄ 37/22.3.2017) Τεύχος 2-2017
229.Συνταγματικές οι περικοπές στο εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων (ΣτΕ Ολ. 734/2016)Τεύχος 2-2017
230.N. 4465/2017 (ΦΕΚ Α΄ 47/4.4.2017)Τεύχος 2-2017
231.Διαζευγμένα άρρενα τέκνα δεν δικαιούνται σύνταξη (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα Ολομέλεια) 293/2017)Τεύχος 2-2017
232.Νομική φύση απόφασης ασφαλιστικού φορέα επιβάλλουσα σε Τράπεζα καταλογισμό στο πλαίσιο εγγυητικής ευθύνης της για κάλυψη ελλειμμάτων (ΣτΕ 1334/2017 Τμ. Α΄)Τεύχος 2-2017
233.N. 4458/2017 (ΦΕΚ Α΄ 32/13.3.2017)Τεύχος 2-2017
234.Δεν θεμελιώνει αποζημιωτική αγωγή η τμηματική και όχι εφάπαξ καταβολή αναπροσαρμοσθείσας σύνταξης σε στρατιωτικούς συνταξιούχους (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα Ολομέλεια) 295/2017)Τεύχος 2-2017
235.N. 4467/2017 (ΦΕΚ Α΄ 56/13.4.2017) Τεύχος 2-2017
236.Προϋποθέσεις υπό τις οποίες το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να αποστεί από αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για ευθύνη υπολόγου (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα Ολομέλεια) 124/2017v)Τεύχος 2-2017
237.Ν. 4464/2017 (ΦΕΚ Α΄ 46/4.4.2017) Τεύχος 2-2017
238.Διακοπή παραγραφής με κατάθεση αγωγής σε Δικαστήριο στερούμενο δικαιοδοσίας (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα Ολομέλεια) 296/2017)Τεύχος 2-2017
239.Συκοφαντική δυσφήμηση δικηγόρου μέσω διαδικτύου (MΠρΑθ 497/2017)Τεύχος 2-2017
240.Π.Δ. 32/2017 (ΦΕΚ Α΄ 54/12.4.2017)Τεύχος 2-2017
241.Δικαίωμα συζύγου, κατοίκου ημεδαπής, προς υποβολή δήλωσης αυτοτελώς σε σχέση με σύζυγό της, φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής (ΣτΕ 1215/2017 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2017
242.N. 4456/2017 (ΦΕΚ Α΄ 24/1.3.2017)Τεύχος 2-2017
243.Αμετάκλητο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου περί οριστικής παύσης της ποινικής δίωξης, λόγω παραγραφής αδικήματος (ΣτΕ 167/2017 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2017
244.N. 4461/2017 (ΦΕΚ Α΄ 38/28.3.2017) Τεύχος 2-2017
245.N. 4463/2017 (ΦΕΚ Α΄ 42/30.3.2017) Τεύχος 2-2017
246.N. 4466/2017 (ΦΕΚ Α΄ 55/12.4.2017) Τεύχος 2-2017
247.Ανάκληση οικοδομικής άδειας λόγω ασυμφωνίας μεταξύ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και του εφαρμοσθέντος στο έδαφος (ΣτΕ 1320/2017 Τμ. Α΄)Τεύχος 2-2017
248.Προϋποθέσεις παραδεκτού της άσκησης έφεσης κατά ανέκκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου (ΣτΕ 1528/2017 Τμ. Γ΄)Τεύχος 2-2017
249.Ν. 4451/2017 (ΦΕΚ Α΄ 16/13.2.2017) Τεύχος 1-2017
250.Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α΄ 17/15.2.2017) Τεύχος 1-2017
251.Αντισυνταγματικός ο τρόπος επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηρια-κών κέντρων με τον νόμο 4327/2015 (ΣτΕ Ολ. 711/2017 )Τεύχος 1-2017
252.Αντισυνταγματική η συνεχής παράταση παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου (ΣτΕ 675/2017 Τμ. Β΄ )Τεύχος 1-2017
253.Ν. 4454/2017 (ΦΕΚ Α΄ 20/20.2.2017)Τεύχος 1-2017
254.Μη εφαρμογή του τεκμηρίου φορολογητέου εισοδήματος λόγω δαπάνης για την αγορά ακινήτου στην περίπτωση απόκτησης ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία (ΣτΕ 2826/2016 Τμ. Β΄ )Τεύχος 1-2017
255.Ν. 4455/2017 (ΦΕΚ Α΄ 22/23.2.2017)Τεύχος 1-2017
256.Ν. 4448/2017 (ΦΕΚ Α΄ 1/13.1.2017) Τεύχος 1-2017
257.Αναστολή εκτέλεσης απόφασης πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ως προδήλως εσφαλμένη (ΔΕφΑθ 38/2016 εν Συμβουλίω)Τεύχος 1-2017
258.Π.Δ. 10/2017 (ΦΕΚ Α΄ 23/1.3.2017) Τεύχος 1-2017
259.Αλλαγή επωνύμου τέκνου και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας (ΣτΕ 1852/2016 Τμ. Δ΄)Τεύχος 1-2017
260.Ν. 4453/2017 (ΦΕΚ Α΄ 19/20.2.2017) Τεύχος 1-2017
261.Ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α΄ 7/24.1.2017) Τεύχος 1-2017
262.Ν. 4450/2017 (ΦΕΚ Α΄ 12/7.2.2017)Τεύχος 1-2017
263.Μη νόμιμες απολύσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των κρατικών νοσοκομείων (ΣτΕ 690/2017 Τμ. Γ΄ )Τεύχος 1-2017
264.Η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας και ο σύνδεσμος του αιτούντος άσυλο με την εν λόγω τρίτη χώρα (ΣτΕ 445/2017 Τμ. Δ΄ )Τεύχος 1-2017
265.Αντισυνταγματική η ρύθμιση που επιτρέπει τη λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές σε τρεις τουριστικές περιοχές (ΣτΕ Ολ. 100/2017)Τεύχος 1-2017
266.Π.Δ. 1/2017 (ΦΕΚ Α΄ 2/17.1.2017) Τεύχος 1-2017
267.Ν. 4443/2016 (ΦΕΚ Α΄ 232/9.12.2016) Τεύχος 6-2016
268.Ν. 4437/2016 (ΦΕΚ Α΄ 219/28.11.2016) Τεύχος 6-2016
269.Ν. 4435/2016 (ΦΕΚ Α΄ 215/17.11.2016) Τεύχος 6-2016
270.Αίτηση επανάληψης διαδικασίας ως νέο ένδικο μέσο ενώπιον του ΣτΕ (ΣτΕ 1992/2016 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2016
271.Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄ 230/7.12.2016)Τεύχος 6-2016
272.Ν. 4439/2016 (ΦΕΚ Α΄ 222/30.11.2016) Τεύχος 6-2016
273.Ετήσιο πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης (ΔΕφΑθ 1490/2016)Τεύχος 6-2016
274.Y.A. (Παιδείας. Έρευνας και Θρησκευμάτων) Φ.122.1/6/14241/Ζ2 (ΦΕΚ Β΄ 225/31.1.2017)Τεύχος 6-2016
275.Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α΄ 224/2.12.2016) Τεύχος 6-2016
276.Π.Δ. 133/2016 (ΦΕΚ Α΄ 242/29.12.2016)Τεύχος 6-2016
277.Παράνομος ο «συλλήβδην» προσδιορισμός αντικειμενικών αξιών για όλες τις ζώνες ορισμένης περιφέρειας (ΣτΕ 2334/2016 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2016
278.Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208/4.11.2016)Τεύχος 6-2016
279.N. 4432/2016 (ΦΕΚ Α΄ 212/14.11.2016) Τεύχος 6-2016
280.Ν. 4438/2016 (ΦΕΚ Α΄ 220/28.11.2016)Τεύχος 6-2016
281.Ν. 4431/2016 (ΦΕΚ Α΄ 207/4.11.2016) Τεύχος 6-2016
282.N. 4433/2016 (ΦΕΚ Α΄ 213/15.11.2016) Τεύχος 6-2016
283.Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/23.12.2016)Τεύχος 6-2016
284.Τήρηση δικαιώματος ακρόασης στην περίπτωση επιβολής προστίμου λόγω επέκτασης λατομικών δραστηριοτήτων εντός δασικής αναδασωτέας έκτασης (ΣτΕ 1350/2016 Τμ. Ε΄)Τεύχος 6-2016
285.Ν. 4444/2016 (ΦΕΚ Α΄ 234/14.12.2016)Τεύχος 6-2016
286.Ν. 4434/2016 (ΦΕΚ Α΄ 214/17.11.2016) Τεύχος 6-2016
287.Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α΄ 227/6.12.2016) Τεύχος 6-2016
288.Έννομο συμφέρον για αίτηση ακυρώσεως κανονιστικής πράξεως καθορισμού αντικειμενικών αξιών (ΣτΕ 2067/2016 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2016
289.Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016Τεύχος 6-2016
290.Παράταση χρόνου παραγραφής για αναδρομικούς ελέγχους σε φορολογικές υποθέσεις (ΔΕφΑθ 3820/2016)Τεύχος 6-2016
291.Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ Α΄ 236/19.12.2016)Τεύχος 6-2016
292.Το παραδεκτό της άσκησης αίτησης ακύρωσης κατά αποφάσεων ΓΓΔΕ για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ (ΣτΕ 1898/2016 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2016
293.Εκπιπτόμενες δαπάνες μιας επιχείρησης (ΣτΕ 3325/2015 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2016
294.Επιβολή φόρου εισοδήματος στην προσαύξηση περιουσίας που πηγάζει από πώληση μετοχών (ΣτΕ 1896/2016 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2016
295.Υποχρέωση κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών (ΔΕφΤριπ 302/2016)Τεύχος 5-2016
296.Προσφυγή ασφαλισμένου στο ΙΚΑ και υπεξαίρεση εισφορών από αρμόδιο υπάλληλο (ΜΔΠρΛαμ 514/2015)Τεύχος 5-2016
297.Κλήση διοικουμένου για παροχή σε φορολογικό έλεγχο εξηγήσεων και στοιχείων σχετικά με ποσά τραπεζικών λογαριασμών του, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τα δηλωθέντα εισοδήματά του (ΣτΕ 884/2016 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2016
298.N. 4430/2016 (ΦΕΚ Α΄ 205/31.10.2016)Τεύχος 5-2016
299.N. 4429/2016 (ΦΕΚ Α΄ 199/21.10.2016) Τεύχος 5-2016
300.N. 4427/2016 (ΦΕΚ Α΄ 188/8.10.2016)Τεύχος 5-2016
301.Έφεση υπέρ του νόμου. Ενδικοφανής προσφυγή του άρθρου 15 του π.δ. 118/2007 (ΣτΕ 1512/2016 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2016
302.Ν. 4426/2016 (ΦΕΚ Α΄ 187/6.10.2016)Τεύχος 5-2016
303.N. 4428/2016 (ΦΕΚ Α΄ 190/13.10.2016)Τεύχος 5-2016
304.Αναστολή εκτέλεσης πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ (ΜΔΠρΘεσ (σε Συμβούλιο) 175/2016)Τεύχος 5-2016
305.Αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και παράταση προθεσμίας παραγραφής για τον καταλογισμό παραβάσεων των κανόνων φορολογικής νομοθεσίας (ΣτΕ 1623/2016 Τμ. Β΄)Τεύχος 4-2016
306.Ακύρωση απόφασης κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής σε δημόσια δασική έκταση (ΔΕφΑθ 984/2016 )Τεύχος 4-2016
307.Αρχή αναλογικότητας και πρόβλεψη προστίμου σε επιχείρηση για τη μη αναγραφή κάθε εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού (ΔΠρΛαμ 293/2016 )Τεύχος 4-2016
308.Σύνταξη προγράμματος πλειστηριασμού κατασχεθέντων ακινήτων από τον Διευθυντή της οικείας ΔΟΥ (ΣτΕ 389/2016 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 4-2016
309.Ν. 4424/2016 (ΦΕΚ Α΄ 183/27.9.2016) Τεύχος 4-2016
310.Ν. 4423/2016 (ΦΕΚ Α΄ 182/27.9.2016) Τεύχος 4-2016
311.Επιβολή προστίμου εις βάρος Τράπεζας λόγω μη τήρησης του ορίου του δείκτη ρευστών διαθεσίμων, κατά παράβαση της πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΣτΕ 669/2016 Τμ. Δ΄ )Τεύχος 4-2016
312.Φορολόγηση εισοδημάτων από εργασία εκτός Ελλάδας (ΣτΕ 1445/2016 Τμ. Β΄ )Τεύχος 4-2016
313.N. 4408/2016 (ΦΕΚ Α΄ 135/27.7.2016) Τεύχος 4-2016
314.Ν. 4416/2016 (ΦΕΚ Α΄ 160/6.9.2016) Τεύχος 4-2016
315.Ν. 4421/2016 (ΦΕΚ Α΄ 179/26.9.2016Τεύχος 4-2016
316.Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/5.8.2016) Τεύχος 4-2016
317.Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016) Τεύχος 4-2016
318.Νομιμότητα της απόφασης δικηγορικού συλλόγου περί αποχής των δικηγόρων (ΣτΕ Ολ. 1466/2016 )Τεύχος 4-2016
319.N. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136/28.7.2016) Τεύχος 4-2016
320.Ν. 4420/2016 (ΦΕΚ Α΄ 175/20.9.2016)Τεύχος 4-2016
321.N. 4406/2016 (ΦΕΚ Α΄ 133/26.7.2016) Τεύχος 4-2016
322.Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/9.8.2016) Τεύχος 4-2016
323.Η έγκριση τεχνικής μελέτης ως έγκριση δόμησης για τη μεταλλευτική εκμετάλλευση εγκαταστάσεων (ΣτΕ 219/2016 Τμ. Ε΄ )Τεύχος 4-2016
324.Ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄ 185/30.9.2016)Τεύχος 4-2016
325.Ν. 4417/2016 (ΦΕΚ Α΄171/14.9.2016)Τεύχος 4-2016
326.Ν. 4419/2016 (ΦΕΚ Α΄ 174/20.9.2016)Τεύχος 4-2016
327.Ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α΄ 141/3.8.2016) Τεύχος 4-2016
328.Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2016) Τεύχος 4-2016
329.Εξαίρεση δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών από την υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) (ΣτΕ Ολ. 1468/2016 )Τεύχος 4-2016
330.Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α΄ 148/8.8.2016) Τεύχος 4-2016
331.N. 4407/2016 (ΦΕΚ Α΄ 134/27.7.2016)Τεύχος 4-2016
332.Δικαιολόγηση ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης (αντικειμενικής), μέσω μερισμάτων από αλλοδαπή εταιρία χαρτοφυλακίου (ΣτΕ 452/2016 Τμ. Β΄ )Τεύχος 4-2016
333.Ν. 4418/2016 (ΦΕΚ Α΄ 172/14.9.2016) Τεύχος 4-2016
334.Ν. 4422/2016 (ΦΕΚ Α΄ 181/27.9.2016)Τεύχος 4-2016
335.Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α΄ 159/6.9.2016) Τεύχος 4-2016
336.N. 4395/2016 (ΦΕΚ Α΄ 110/8.6.2015) Τεύχος 3-2016
337.N. 4394/2016 (ΦΕΚ Α΄ 109/8.6.2016)Τεύχος 3-2016
338.N. 4396/2016 (ΦΕΚ Α΄ 111/8.6.2016) Τεύχος 3-2016
339.N. 4400/2016 (ΦΕΚ Α΄ 119/29.6.2016)Τεύχος 3-2016
340.N. 4404/2016 (ΦΕΚ Α΄ 126/8.7.2016Τεύχος 3-2016
341.N. 4393/2016 (ΦΕΚ Α΄ 106/6.6.2016) Τεύχος 3-2016
342.N. 4399/2016 (ΦΕΚ Α΄ 117/22.6.2016) Τεύχος 3-2016
343.N. 4401/2016 (ΦΕΚ Α΄ 120/29.6.2016) Τεύχος 3-2016
344.Π.Δ. 69/2016 (ΦΕΚ Α΄ 127/13.7.2016) Τεύχος 3-2016
345.Παραγραφή δικαιώματος προς βεβαίωση και επιβολή φόρου εισοδήματος (ΣτΕ 888/2016 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2016
346.Έκτακτη εισφορά ν. 3845/2010 και συνταγματική προστασία κεφαλαίων εξωτερικού (ΣτΕ Ολ. 3/2016)Τεύχος 3-2016
347.N. 4397/2016 (ΦΕΚ Α΄ 115/13.6.2016)Τεύχος 3-2016
348.N. 4405/2016 (ΦΕΚ Α΄ 129/13.7.2016) Τεύχος 3-2016
349.Eπιστρεπτέo ποσό εισπραχθείσας αποζημίωσης σε περίπτωση ανάκλησης συντελεσμένης απαλλοτρίωσης, λόγω μη εκπλήρωσης του σκοπού της (ΣτΕ Ολ. 4310/2015)Τεύχος 3-2016
350.N. 4402/2016 (ΦΕΚ Α΄ 121/29.6.2016) Τεύχος 3-2016
351.Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και φορολογητέο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα του δικαιούχου (ΣτΕ 884/2016 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2016
352.Νόμιμη ανάκληση διορισμού δημοσίου υπαλλήλου λόγω προσκόμισης πλαστών εγγράφων (ΔΕφΑθ 3094/2015)Τεύχος 3-2016
353.Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής και έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 ν. 3986/2011 (ΣτΕ 4203/2015 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2016
354.Προϋποθέσεις παραδεκτού αίτησης επανασυζήτησης αίτησης ακύρωσης (ΔΕφΑθ 2259/2015)Τεύχος 3-2016
355.N. 4398/2016 (ΦΕΚ Α΄ 116/13.6.2016)Τεύχος 3-2016
356.N. 4403/2016 (ΦΕΚ Α΄ 125/7.7.2016)Τεύχος 3-2016
357.N. 4391/2016 (ΦΕΚ Α΄ 97/30.5.2016) Τεύχος 2-2016
358.N. 4388/2016 (ΦΕΚ Α΄ 93/27.5.2016) Τεύχος 2-2016
359.Αστική ευθύνη Δημοσίου και πτώση ελικοπτέρου CHINOOK (ΣτΕ 4410/2015 Τμ. Α΄)Τεύχος 2-2016
360.Ν. 4374/2016 (ΦΕΚ Α΄ 50/1.6.2016) Τεύχος 2-2016
361.Ν. 4378/2016 (ΦΕΚ Α΄ 55/5.4.2016) Τεύχος 2-2016
362.N. 4392/2016 (ΦΕΚ Α΄ 100/31.5.2016Τεύχος 2-2016
363.Επιβολή προστίμου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός λόγω υπαιτιότητας τέλεσης επεισοδίων εντός του γηπέδου (ΔΕφΑθ 564/2016)Τεύχος 2-2016
364.N. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85/12.5.2016) Τεύχος 2-2016
365.N. 4384/2016 (ΦΕΚ Α΄ 78/26.4.2016) Τεύχος 2-2016
366.N. 4381/2016 (ΦΕΚ Α΄ 70/20.4.2016) Τεύχος 2-2016
367.N. 4390/2016 (ΦΕΚ Α΄ 96/30.5.2016) Τεύχος 2-2016
368.N. 4371/2016 (ΦΕΚ Α΄ 40/11.3.2016)Τεύχος 2-2016
369.N. 4380/2016 (ΦΕΚ Α΄ 66/15.4.2016) Τεύχος 2-2016
370.N. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83/11.5.2016) Τεύχος 2-2016
371.N. 4379/2016 (ΦΕΚ Α΄ 63/12.4.2016) Τεύχος 2-2016
372.Π.Δ. 59/2016 (ΦΕΚ Α΄ 95/27.5.2016) Τεύχος 2-2016
373.Παραγραφή δικαιώματος προς βεβαίωση και επιβολή φόρου εισοδήματος (ΣτΕ 880/2016 Τμ. Δ΄)Τεύχος 2-2016
374.Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α΄ 51/3.4.2016) Τεύχος 2-2016
375.N. 4385/2016 (ΦΕΚ Α΄ 79/27.4.2016) Τεύχος 2-2016
376.N. 4370/2016 (ΦΕΚ Α΄ 37/7.3.2016)Τεύχος 2-2016
377.Αστική ευθύνη του Δημοσίου και η γενική αρχή συνυπολογισμού ωφέλειας και ζημίας (ΣτΕ 1085/2016 Τμ. Α)Τεύχος 2-2016
378.Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94/27.5.2016)Τεύχος 2-2016
379.Ν. 4372/2016 (ΦΕΚ Α΄ 45/28.3.2016) Τεύχος 2-2016
380.Ν. 4376/2016 (ΦΕΚ Α΄ 53/5.4.2016)Τεύχος 2-2016
381.N. 4373/2016 (ΦΕΚ Α΄ 49/1.4.2016) Τεύχος 2-2016
382.Ν. 4377/2016 (ΦΕΚ Α΄ 54/5.4.2016) Τεύχος 2-2016
383.N. 4382/2016 (ΦΕΚ Α΄ 71/20.4.2016)Τεύχος 2-2016
384.Άκυρη επίδοση στον υπόχρεο της καταλογιστικής πράξης (ΣτΕ 1875/2015 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 2-2016
385.N. 4383/2016 (ΦΕΚ Α΄ 72/20.4.2016) Τεύχος 2-2016
386.Μη νόμιμη παράλειψη τοποθέτησης σε θέση Προϊσταμένης Τμήματος του Τ.Π. & Δανείων (ΔΕφΑθ 221/2015)Τεύχος 1-2016
387.Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/27.2.2016) Τεύχος 1-2016
388.N. 4365/2016 (ΦΕΚ Α΄ 16/12.2.2016) Τεύχος 1-2016
389.Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21/21.2.2016) Τεύχος 1-2016
390.Αντισυνταγματική η επιβολή φόρου κληρονομιάς σε ακίνητα που έχουν κηρυχθεί απαλλοτριωτέα (ΣτΕ Ολ. 166/2016)Τεύχος 1-2016
391.Υποχρέωση της Διοίκησης να εξετάσει αίτηση του διοικουμένου, με σκοπό την εκκαθάριση της υπόθεσης και αρχή της χρηστής διοίκησης (ΣτΕ 92/2016 Τμ. Ε΄)Τεύχος 1-2016
392.Π.Δ. 12/2016 (ΦΕΚ Α΄ 24/23.2.2016) Τεύχος 1-2016
393.10. Ν. 4366/2016 (ΦΕΚ Α΄ 18/15.2.2016) Τεύχος 1-2016
394.Έκταση ακυρωτικού ελέγχου και διάταξη τυπικού νόμου που εισάγει ρύθμιση κανονιστικού περιεχομένου (ΣτΕ Ολ. 215/2016)Τεύχος 1-2016
395.Ν. 4358/2016 (ΦΕΚ Α΄ 4/20.1.2016)Τεύχος 1-2016
396.N. 4361/2016 (ΦΕΚ Α΄ 10/1.2.2016Τεύχος 1-2016
397.Αστική ευθύνη του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ και αποκατάσταση ζημίας από δαπάνη για την έκδοση οικοδομικής άδειας (ΣτΕ 7/2016 Τμ. Α΄)Τεύχος 1-2016
398.Ν. 4357/2016 (ΦΕΚ Α΄ 3/19.1.2016)Τεύχος 1-2016
399.N. 4359/2016 (ΦΕΚ Α΄ 5/20.1.2016) Τεύχος 1-2016
400.Παρέμβαση ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, όταν τίθεται ζήτημα αν διάταξη τυπικού νόμου είναι σύμφωνη προς το Σύνταγμα ή όχι και κατάργηση της δίκης (ΣτΕ Ολ. 3912/2015)Τεύχος 1-2016
401.N. 4367/2016 (ΦΕΚ Α΄ 19/15.2.2016)Τεύχος 1-2016
402.N. 4363/2016 (ΦΕΚ Α΄ 12/1.2.2016) Τεύχος 1-2016
403.Έκταση εξουσίας του δικαστηρίου που δικάζει (ΣτΕ 417/2016 Τμ. Α΄)Τεύχος 1-2016
404.Αρμοδιότητα διοικητικού εφετείου ως προς τις διαφορές από πράξεις τοποθέτησης προσωρινών προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων (ΣτΕ 382/2016 Τμ. Γ΄)Τεύχος 1-2016
405.N. 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄ 13/5.2.2016) Τεύχος 1-2016
406.Ν. 4362/2016 (ΦΕΚ Α΄ 11/1.2.2016) Τεύχος 1-2016
407.Αρχή της ισότητας και καθορισμός συντελεστή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού (ΣτΕ 343/2016 Τμ. Β΄)Τεύχος 1-2016
408.N. 4360/2016 (ΦΕΚ Α΄ 9/29.1.2016Τεύχος 1-2016
409.Αυτοτελής εξέταση των προϋποθέσεων παραδεκτού της άσκησης αίτησης αναίρεσης για κάθε υπόθεση, ανεξαρτήτως της συνάφειας που εμφανίζει με άλλη υπόθεση (ΣτΕ 396/2016 Τμ. Α΄)Τεύχος 1-2016
410.N. 4353/2015 (ΦΕΚ Α΄ 173/14.12.2015Τεύχος 6-2015
411.Αστική ευθύνη του Δημοσίου και Ανεξάρτητες Αρχές (ΣτΕ 2783/2015 Τμ. Α΄)Τεύχος 6-2015
412.N. 4341/2015 (ΦΕΚ Α΄ 142/6.11.2015)Τεύχος 6-2015
413.N. 4356/2015 (ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015) Τεύχος 6-2015
414.N. 4351/2015 (ΦΕΚ Α΄ 164/4.12.2015)Τεύχος 6-2015
415.Πλήρωση θέσης στον δημόσιο τομέα με σύμβαση ΙΔΑΧ (ΔΕφΑθ 2562/2015)Τεύχος 6-2015
416.N. 4347/2015 (ΦΕΚ Α΄ 155/26.11.2015) Τεύχος 6-2015
417.Ν. 4343/2015 (ΦΕΚ Α΄ 146/13.11.2015)Τεύχος 6-2015
418.Παραδεκτή η προβολή ισχυρισμού αντισυνταγματικότητας κανονιστικής πράξης, κατά την έννοια του άρθ. 2 του ν. 3900/2010 (ΣτΕ 3679/2015 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 6-2015
419.Αίτηση αναίρεσης και διαφορές από διοικητική σύμβαση (ΣτΕ 2162/2015 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 6-2015
420.Ν. 4355/2015 (ΦΕΚ Α΄ 178/18.12.2015)Τεύχος 6-2015
421.Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθ. 29 παρ. 2 εδ. β΄ ν. 3986/2011 για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (ΣτΕ Ολ. 2563/2015)Τεύχος 6-2015
422.Ν. 4344/2015 (ΦΕΚ Α΄ 147/13.11.2015) Τεύχος 6-2015
423.Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης και χρηματικό αντικείμενο διαφοράς (ΣτΕ 2821/2015 Τμ. Α΄ )Τεύχος 6-2015
424.Επιβολή αυξημένου παραβόλου του άρθρου 34Α παρ. 3 του π.δ. 18/1989 και σε βάρος ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (ΣτΕ Ολ. 2155/2015)Τεύχος 6-2015
425.N. 4346/2015 (ΦΕΚ Α΄ 152/20.11.2015)Τεύχος 6-2015
426.Ν. 4340/2015 (ΦΕΚ Α΄134/1.11.2015) Τεύχος 6-2015
427.N. 4349/2015 (ΦΕΚ Α΄ 157/26.11.2015)Τεύχος 6-2015
428.N. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143/9.11.2015)Τεύχος 6-2015
429.N. 4348/2015 (ΦΕΚ Α΄ 156/26.11.2015)Τεύχος 6-2015
430.Αστική ευθύνη του Δημοσίου λόγω χορήγησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων μέσω επιδότησης επιτοκίου (ΔΕφΑθ 5397/2015)Τεύχος 6-2015
431.Aυτοτελείς ισχυρισμοί του Δημοσίου με έκθεση απόψεων, επί αγωγής αποζημίωσης (ΣτΕ 1293/2015 Τμ. Α΄)Τεύχος 6-2015
432.N. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176/16.12.2015)Τεύχος 6-2015
433.N. 4345/2015 (ΦΕΚ Α΄ 148/17.11.2015) Τεύχος 6-2015
434.Ν. 4352/2015 (ΦΕΚ Α΄ 166/7.12.2015) Τεύχος 6-2015
435.N. 4350/2015 (ΦΕΚ Α΄ 161/30.11.2015) Τεύχος 6-2015
436.Διορισμός τέως μετακλητού υπαλλήλου σε θέση μόνιμου υπαλλήλου της Βουλής (ΔΕφΑθ 3246/2015)Τεύχος 6-2015
437.Συνταγµατικότητα των διατάξεων του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 για τη διαθεσιµότητα - κινητικότητα των δηµοσίων υπαλλήλων (ΣτΕ Ολ. 2151/2015)Τεύχος 5-2015
438.Παραδεκτό αίτησης αναίρεσης και θέση σε αμφιβολία της ορθότητας της υφιστάμενης νομολογίας (ΣτΕ Ολ. 2476/2015)Τεύχος 5-2015
439.Άρνηση χορήγησης από το ΕΣΡ πιστοποιητικού περί µη συνδροµής ασυµβίβαστων ιδιοτήτων στα πρόσωπα µετόχων εταιρείας και αστική ευθύνη του Δηµοσίου (ΔΠρΑθ 17094/2015)Τεύχος 5-2015
440.N. 4338/2015 (ΦΕΚ Α΄ 131/23.10.2015)Τεύχος 5-2015
441.N. 4339/2015 (ΦΕΚ Α΄ 133/29.10.2015) Τεύχος 5-2015
442.Απαγόρευση συµµετοχής φαρµακοποιού σε περισσότερες από µία εταιρείες εκµετάλλευσης φαρµακείων (ΔΕφΑθ 832/2015)Τεύχος 5-2015
443.Η συµπλήρωση του ορίου ηλικίας για την αποχώρηση καθηγητή ΑΕΙ ως λόγος διακοπής της πρυτανικής θητείας (ΣτΕ Ολ. 4308/2015)Τεύχος 5-2015
444.Συνταγµατική η µείωση των αποδοχών των έµµισθων δικηγόρων ΝΠΙΔ ευρύτερου δηµοσίου τοµέα (ΣτΕ Ολ. 3372/2015)Τεύχος 5-2015
445.N. 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129/17.10.2015)Τεύχος 5-2015
446.Παραβίαση Συντάγµατος λόγω δέσµευσης τραπεζικών λογαριασµών (ΣτΕ 1260/2015 Τμ. Δ΄)Τεύχος 5-2015
447.Ακύρωση παράλειψης της Διοίκησης για αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων (ΣτΕ Ολ. 4446/2015 )Τεύχος 5-2015
448.Συνταγµατική η παρακράτηση ποσοστού επί των αµοιβών µελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης ΑΕΙ (ΣτΕ Ολ. 2089/2015)Τεύχος 5-2015
449.N. 4331/2015 (ΦΕΚ Α΄ 69/2.7.2015)Τεύχος 4-2015
450.Δικαιοδοσία ΣτΕ επί αμφισβήτησης της εξ αντικειμένου νομιμότητας πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής (ΣτΕ 1152/2015 Τμ. Ε΄ (7μ.))Τεύχος 4-2015
451.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 26ης.8.2015 (ΦΕΚ Α΄ 102/26.8.2015)Τεύχος 4-2015
452.Ν. 4333/2015 (ΦΕΚ Α΄ 78/11.7.2015) Τεύχος 4-2015
453.Η αξίωση αποζημίωσης για παράνομη παράλειψη διορισμού υπόκειται σε διετή παραγραφή (ΣτΕ 838/2015 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 4-2015
454.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14ης.7.2015 (ΦΕΚ Α΄ 79/14.7.2015) Τεύχος 4-2015
455.Συνταγματική η εκτέλεση πειθαρχικής αποφάσεως περί επιβολής ποινής οριστικής παύσεως δημοσίου υπαλλήλου εάν δεν δικασθεί εντός εξαμήνου από το ΣτΕ η κατ’ αυτής προσφυγή (ΣτΕ Ολ. 3369/2015)Τεύχος 4-2015
456.Περικοπή συνταξιοδοτικών παροχών και Σύνταγμα· αντι- συνταγματικότητα άρθ. 6 παρ. 2 ν. 4051/2012 και πρώτου ν. 4093/2012 (ΣτΕ Ολ. 2287/2015)Τεύχος 4-2015
457.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 31ης.7.2015 (ΦΕΚ Α΄ 90/31.7.2015)Τεύχος 4-2015
458.N. 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015) Τεύχος 4-2015
459.Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015) Τεύχος 4-2015
460.N. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76/9.7.2015)Τεύχος 4-2015
461.Επί αναστολής εκτέλεσης της καταλογιστικής πράξεως νομίμως εκδίδεται ταμειακή βεβαίωση της σχετικής οφειλής (ΣτΕ 1538/2015 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 4-2015
462.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 22ας.8.2015 (ΦΕΚ Α΄ 101/22.8.2015) Τεύχος 4-2015
463.Συνταγματικότητα του γραμματίου προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής κατ’ άρθ. 61 ΚώδΔικ (ΣτΕ Ολ. 1858/2015)Τεύχος 4-2015
464.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης.7.2015 (ΦΕΚ Α΄ 84/18.7.2015) Τεύχος 4-2015
465.N. 4334/2015 (ΦΕΚ Α΄ 80/16.7.2015Τεύχος 4-2015
466.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης.6.2015 (ΦΕΚ Α΄ 65/28.6.2015)Τεύχος 3-2015
467.Έκδοση Διαταγής Πληρωµής κατά Δήµου λόγω σύµβασης απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών (ΕιρΡοδ ΔιατΠληρ 300/2015)Τεύχος 3-2015
468.Συνταγµατικώς ανεκτές οι διατάξεις του ν. 4178/2013 για την αυθαίρετη δόµηση (ΣτΕ Ολ. 1858/2015)Τεύχος 3-2015
469.N. 4330/2015 (ΦΕΚ Α΄ 59/16.6.2015) Τεύχος 3-2015
470.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης.6.2015 (ΦΕΚ Α΄ 64/28.6.2015)Τεύχος 3-2015
471.Π.Δ. 35/2015 (ΦΕΚ Α΄ 56/11.6.2015) Τεύχος 3-2015
472.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης.6.2015 (ΦΕΚ Α΄ 66/30.6.2015)Τεύχος 3-2015
473.Συνταγµατικό το 65ο έτος ως όριο υποχρεωτικής εξόδου για όλους τους διπλωµατικούς υπαλλή-λους (ΔΕφΑθ 541/2015)Τεύχος 3-2015
474.Νόµιµη η κατάσχεση κινητής περιουσίας και τραπεζικών λογαριασµών και θυρίδων για µη απόδοση ΦΠΑ (ΣτΕ 2297/2015 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2015
475.Αναγκαστική κατάσχεση ταµειακών διαθεσίµων ΔΟΥ από ιδιώτη για µη συµµόρφωση του Δηµοσίου (ΣτΕ 819/2015 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 3-2015
476.Συνταγµατικότητα και διοικητικός ή ποινικός χαρακτήρας της επιβολής πολλαπλού τέλους κατά τον Τελωνειακό Κώδικα (ΣτΕ Ολ. 1741/2015)Τεύχος 3-2015
477.Π.Δ. 38/2015 (ΦΕΚ Α΄ 63/28.6.2015)Τεύχος 3-2015
478.N. 4329/2015 (ΦΕΚ Α΄ 53/2.6.2015) Τεύχος 3-2015
479.Απόρριψη της αίτησης ακύρωσης του προκηρυχθέντος δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 (ΣτΕ Ολ. 2787/2015)Τεύχος 3-2015
480.Απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής της 28ης.6.2015 (ΦΕΚ Α΄ 62/28.6.2015)Τεύχος 3-2015
481.Σωρευτική επιβολή πρόσθετου φόρου και ειδικού προστίμου λόγω αχρεώστητης επιστροφής ΦΠΑ (ΣτΕ 108/2015 )Τεύχος 2-2015
482.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ής.4.2015 (ΦΕΚ Α΄ 41/20.4.2015)Τεύχος 2-2015
483.N. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47/11.5.2015)Τεύχος 2-2015
484.Εκτός ορίων νομοθετικής εξουσιοδότησης η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους ΟΤΑ και η περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος αυτού σε τρίτους (ΣτΕ 646/2015 Τμ. Ε΄)Τεύχος 2-2015
485.Υποχρέωση περί καταβολής πλήρους παραβόλου μη αντιβαίνουσα σε Σύνταγμα και ΕΣΔΑ, (ΣτΕ 210/2015 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2015
486.Ακύρωση πράξης τοποθέτησης παρεμβαινόντων Προϊσταμένων και επανατοποθέτηση αιτούσας στην υπηρεσία (ΣτΕ Ολ. 4613/2014)Τεύχος 2-2015
487.Προϋποθέσεις νόμιμης εκλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΣτΕ 1466/2015 Τμ. Γ΄)Τεύχος 2-2015
488.Περαιτέρω αξιοποίηση του όλου ή μέρους σημαντικού υπολοίπου δομήσιμης επιφάνειας σε εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχές (ΔΕφΘεσ 5/2015)Τεύχος 2-2015
489.Επείγων χαρακτήρας της αναστολής του απορρήτου των καταθέσεων και λοιπών μέτρων του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2523/1997 για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου (ΣτΕ 399/2015 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2015
490.Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α΄ 34/23.3.2015)Τεύχος 2-2015
491.Ν. 4322/2015 (ΦΕΚ Α΄ 42/27.4.2015)Τεύχος 2-2015
492.Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης με εξαγορά και παρακράτηση του ποσού εξαγοράς από το εφάπαξ βοήθημα (ΔΠρΑθ 6432/2014)Τεύχος 2-2015
493.N. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29/19.3.2015)Τεύχος 2-2015
494.N. 4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32/21.3.2015)Τεύχος 2-2015
495.Προθεσμία άσκησης εκλογικής ένστασης (ΔΠρΠειρ Ε4515/2014)Τεύχος 2-2015
496.Προϋποθέσεις παραδεκτού εκλογικής ένστασης (ΔΠρΠειρ Ε3307/2014)Τεύχος 2-2015
497.10. Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α΄ 50/14.5.2015)Τεύχος 2-2015
498.Πραγματικές δαπάνες φορολογούμενου και υπολογισμός ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών (ΣτΕ 772/2015 Τμ. Β)Τεύχος 2-2015
499.Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ Α΄ 51/14.5.2015)Τεύχος 2-2015
500.Άρθρο 16 του Συντάγματος και μετεγγραφές φοιτητών με οικονομικά κριτήρια (ΣτΕ Ολ. 1251/2015)Τεύχος 2-2015
501.N. 4326/2015 (ΦΕΚ Α΄ 49/13.5.2015)Τεύχος 2-2015
502.Συνταγματική και σύμφωνη με ΕΣΔΑ η αναστολή κρατικής χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής (ΣτΕ Ολ. 518/2015)Τεύχος 1-2015
503.Ελληνική ιθαγένεια και πρόσβαση στις στρατιωτικές σχολές (ΣτΕ Ολ. 3317/2014 )Τεύχος 1-2015
504.Χορήγηση επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στα μόνιμα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος (ΣτΕ 3867/2014 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 1-2015
505. Συνταγματικός ο νόμος-πλαίσιο 4009/2011 για το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων (ΣτΕ Ολ. 519/2015)Τεύχος 1-2015
506.Συνταγματική η κατάργηση των θέσεων της Δημοτικής Αστυνομίας και η θέση των υπαλλήλων της σε διαθεσιμότητα κατά το άρθρο 81 του ν. 4172/2013 (ΣτΕ Ολ. 16/2015 )Τεύχος 1-2015
507.Η κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 3 π.δ. 18/1989 «συνέχιση» της δίκης και η εντός ορισμένης προθεσμίας κατάθεση δικογράφου (ΣτΕ Ολ. 3175/2014)Τεύχος 1-2015
508.Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης για αυτοδίκαιη απόλυση και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα (ΣτΕ Ολ. 4602/2014 )Τεύχος 1-2015
509.Αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης πώλησης μετοχών της ΔΕΠΑ ΑΕ στην ΤΑΠΕΔ ΑΕ και έννομο συμ-φέρον (ΣτΕ Ολ. 2188/2014)Τεύχος 1-2015
510.Ουσιαστικά και διαδικαστικά ζητήματα της κινητικότητας των δημοτικών αστυνομικών, καθώς και όλων των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα (ΣτΕ Ολ. 17/2015 )Τεύχος 1-2015
511.Συνταγματικός ο προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων για την επιβολή ΦΑΠ βάσει των άρθρων 32 και 34 του ν. 3842/2010 (ΣτΕ 86/2015 Τμ. Β΄)Τεύχος 1-2015
512.Χορήγηση επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στα μόνιμα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος (ΣτΕ 3867/2014 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 1-2015
513.Ν. 4311/2014 (ΦΕΚ Α΄ 259/12.12.2014)Τεύχος 6-2014
514.N. 4317/2014 (ΦΕΚ Α΄ 273/30.12.2014)Τεύχος 6-2014
515.N. 4315/2014 (ΦΕΚ Α΄ 269/24.12.2014)Τεύχος 6-2014
516.Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014)Τεύχος 6-2014
517.N. 4309/2014 (ΦΕΚ Α΄ 256/5.12.2014)Τεύχος 6-2014
518.N. 4319/2014 (ΦΕΚ Α΄ 275/30.12.2014)Τεύχος 6-2014
519.Συνταγματικό το μέτρο κατάργησης ειδικοτήτων εκπαιδευτικού προσωπικού (ΣτΕ Ολ. 3169/2014)Τεύχος 6-2014
520.Αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ (ΣτΕ Ολ. 4741/2014)Τεύχος 6-2014
521.Συνταγματικές οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής της ΡΑΕ (ΣτΕ Ολ. 3406/2014)Τεύχος 6-2014
522.N. 4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270/24.12.2014)Τεύχος 6-2014
523.Αντισυνταγματική η παράταση του χρόνου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου (ΣτΕ Ολ. 3174/2014)Τεύχος 6-2014
524.N. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014)Τεύχος 6-2014
525.Παραβάσεις κατά τη διεξαγωγή εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη δημοτικής αρχής (ΔΠρΠειρ Ε 3686/2014)Τεύχος 6-2014
526.N. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258/8.12.2014)Τεύχος 6-2014
527.Ανατροπή του νόμιμου μαχητού τεκμηρίου απασχόλησης του μισθωτού με την επίκληση επίσημων έγγραφων στοιχείων του εργοδότη ή μισθωτού (ΣτΕ 1192/2014 Τμ. Α΄)Τεύχος 6-2014
528.Επιβολή πειθαρχικών ποινών σε μέλη ΔΕΠ (ΣτΕ 2109/2014 Τμ. Γ΄)Τεύχος 6-2014
529.N. 4318/2014 (ΦΕΚ Α΄ 274/30.12.2014)Τεύχος 6-2014
530.Συνταγματικότητα έκτακτης εισφοράς στις ΑΠΕ (ΣτΕ 2406/2014 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2014
531.N. 4313/2014 (ΦΕΚ Α΄ 261/17.12.2014)Τεύχος 6-2014
532.N. 4312/2014 (ΦΕΚ Α΄ 260/12.12.2014)Τεύχος 6-2014
533.Ν. 4307/2014 (ΦΕΚ Α΄ 246/15.11.2014)Τεύχος 6-2014
534.Αστική ευθύνη του Δημοσίου από τραυματισμό περαστικού κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Αστυνομίας (ΣτΕ 950/2014 Τμ. Α΄)Τεύχος 6-2014
535.Προσβολή προσωπικότητας λόγω εκπομπών ήχου από κωδωνοστάσιο εκκλησίας (ΜΠρΣπαρτ 40/2014 (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων))Τεύχος 6-2014
536.Ν. 4306/2014 (ΦΕΚ Α΄ 243/7.11.2014)Τεύχος 6-2014
537.N. 4283/2014 (ΦΕΚ Α΄ 189/10.9.2014)Τεύχος 5-2014
538.Αστική ευθύνη του Δημοσίου από νόμιμες πράξεις, καθώς και από πράξεις των οργάνων της δικαστικής εξουσίας (ΣτΕ Ολ. 1501/2014)Τεύχος 5-2014
539.N. 4286/2014 (ΦΕΚ Α΄ 194/19.9.2014)Τεύχος 5-2014
540.N. 4304/2014 (ΦΕΚ Α΄ 234/23.10.2014)Τεύχος 5-2014
541.N. 4301/2014 (ΦΕΚ Α΄ 223/7.10.2014)Τεύχος 5-2014
542.Ν. 4297/2014 (ΦΕΚ Α΄ 215/2.10.2014)Τεύχος 5-2014
543.N. 4294/2014 (ΦΕΚ Α΄ 211/30.9.2014)Τεύχος 5-2014
544.Αντισυνταγματικές οι διατάξεις που επιτρέπουν σε όργανα φορολογικών αρχών την κατ’ οίκο έρευνα χωρίς την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού (Γνωμοδότηση 6/2014 Εισαγγελίας ΑΠ προς ΥπΟικ - ΓΓΔΕ)Τεύχος 5-2014
545.Η παράλειψη μνείας της ημερομηνίας έκδοσης της διοικητικής πράξης ως λόγος ακύρωσής της (ΣτΕ 2282/2014 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2014
546.Συνταγματικές οι περικοπές των αποδοχών των υπαλλήλων ΥπΟικ βάσει του νέου μισθολογίου/βαθμολογίου (ΣτΕ Ολ. 3177/2014)Τεύχος 5-2014
547.N. 4289/2014 (ΦΕΚ Α΄ 200/24.9.2014)Τεύχος 5-2014
548.Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄ 214/2.10.2014)Τεύχος 5-2014
549.Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας η μη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων (ΣτΕ Ολ. 4003/2014)Τεύχος 5-2014
550.N. 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄ 237/31.10.2014)Τεύχος 5-2014
551.N. 4291/2014 (ΦΕΚ Α΄ 202/24.9.2014)Τεύχος 5-2014
552.N. 4300/2014 (ΦΕΚ Α΄ 222/3.10.2014)Τεύχος 5-2014
553.Συνταγματικές οι περικοπές κύριας σύνταξης γήρατος δυνάμει του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (ΣτΕ 3410/2014 Τμ. Α΄)Τεύχος 5-2014
554.Αντισυνταγματικότητα του μέτρου διαθεσιμότητας των σχολικών φυλάκων (ΜΠρΠρεβ 117/2014)Τεύχος 5-2014
555.Αστική ευθύνη του Δημοσίου από πλημμελή άσκηση κρατικής εποπτείας επί ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ΣτΕ 3783/2014 Τμ. Α΄)Τεύχος 5-2014
556.N. 4302/2014 (ΦΕΚ Α΄ 225/8.10.2014)Τεύχος 5-2014
557.N. 4290/2014 (ΦΕΚ Α΄ 201/24.9.2014) Τεύχος 5-2014
558.N. 4287/2014 (ΦΕΚ Α΄ 198/24.9.2014)Τεύχος 5-2014
559.N. 4284/2014 (ΦΕΚ Α΄ 190/10.9.2014)Τεύχος 5-2014
560.N. 4299/2014 (ΦΕΚ Α΄ 221/3.10.2014)Τεύχος 5-2014
561.N. 4295/2014 (ΦΕΚ Α΄ 212/30.9.2014)Τεύχος 5-2014
562.N. 4298/2014 (ΦΕΚ Α΄ 220/3.10.2014)Τεύχος 5-2014
563.Ν. 4285/2014 (ΦΕΚ Α΄ 191/10.9.2014)Τεύχος 5-2014
564.N. 4288/2014 (ΦΕΚ Α΄ 199/24.9.2014) Τεύχος 5-2014
565.N. 4303/2014 (ΦΕΚ Α΄ 231/17.10.2014)Τεύχος 5-2014
566.Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιβολή προ? στίμων για παραβάσεις διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας (ΣτΕ 317/2014 Τμ. Δ΄)Τεύχος 5-2014
567.N. 4292/2014 (ΦΕΚ Α΄ 203/24.9.2014)Τεύχος 5-2014
568.Ν. 4293/2014 (ΦΕΚ Α΄ 210/30.9.2014)Τεύχος 5-2014
569.Επιλογή προϊσταμένου των οργανικών μονάδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων βάσει του άρθρου 51 ν. 3905/2010 (ΔΕφΘεσ 1890/2014)Τεύχος 5-2014
570.Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ Α΄ 181/29.8.2014)Τεύχος 4-2014
571.Αίτηση ακύρωσης κατά πρακτικού Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων Αυθαιρέτων (ΔΕφΠειρ 406/2014)Τεύχος 4-2014
572.N. 4278/2014 (ΦΕΚ Α΄ 157/4.8.2014)Τεύχος 4-2014
573.N. 4276/2014 (ΦΕΚ Α΄ 155/30.7.2014)Τεύχος 4-2014
574.Η υποχρεωτική παροχή γνώμης του Παρατηρητηρίου και η οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ (ΣτΕ 1716/2014 Τμ. Γ΄)Τεύχος 4-2014
575.Δεκτή η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της υπουργικής απόφασης για λειτουργία των καταστημάτων όλες τις Κυριακές (ΣτΕ ΕΑ 307/2014)Τεύχος 4-2014
576.N. 4279/2014 (ΦΕΚ Α΄ 158/8.8.2014)Τεύχος 4-2014
577.N. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160/8.8.2014)Τεύχος 4-2014
578.Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ Α΄ 171/28.8.2014)Τεύχος 4-2014
579.Συνταγματική η νομοθετική πρόβλεψη νέας μείωσης των αποδοχών των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ (ΣτΕ 2705/2014 Τμ. Στ΄)Τεύχος 4-2014
580.Π.Δ. 112/2014 (ΦΕΚ Α΄ 179/29.8.2014)Τεύχος 4-2014
581.Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ Α΄ 173/28.8.2014)Τεύχος 4-2014
582.Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178/29.8.2014)Τεύχος 4-2014
583.N. 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147/14.7.2014)Τεύχος 4-2014
584.Π.Δ. 102/2014 (ΦΕΚ Α΄ 169/28.8.2014)Τεύχος 4-2014
585.Π.Δ. 108/2014 (ΦΕΚ Α΄ 175/28.8.2014)Τεύχος 4-2014
586.N. 4282/2014 (ΦΕΚ Α΄182/29.8.2014)Τεύχος 4-2014
587.Αντισυνταγματική η μεταβολή χρήσεων γης χωρίς ειδική επιστημονική μελέτη (ΣτΕ Ολ. 27/2014)Τεύχος 4-2014
588.Π.Δ. 107/2014 (ΦΕΚ Α΄ 174/28.8.2014)Τεύχος 4-2014
589.Συνταγματική η προνομιακή μεταχείριση των ΝΠΔΔ για μειωμένο επιτόκιο των οφειλών τους (ΣτΕ Ολ. 2115/2014)Τεύχος 4-2014
590.Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ Α΄ 156/1.8.2014)Τεύχος 4-2014
591.Π.Δ. 99/2014 (ΦΕΚ Α΄ 166/28.8.2014)Τεύχος 4-2014
592.Π.Δ. 113/2014 (ΦΕΚ Α΄ 180/29.8.2014)Τεύχος 4-2014
593.N. 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄ 159/8.8.2014)Τεύχος 4-2014
594.N. 4275/2014 (ΦΕΚ Α΄ 149/15.7.2014)Τεύχος 4-2014
595.Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ Α΄ 167/28.8.2014)Τεύχος 4-2014
596.Π.Δ. 105/2014 (ΦΕΚ Α΄ 172/28.8.2014)Τεύχος 4-2014
597.Ανακοπή κατά ταμειακών βεβαιώσεων ΔΟΥ (ΜΠρΑθ 1392/2014)Τεύχος 4-2014
598.Π.Δ. 109/2014 (ΦΕΚ Α΄ 176/29.8.2014)Τεύχος 4-2014
599.N. 4273/2014 (ΦΕΚ Α΄ 146/11.7.2014)Τεύχος 4-2014
600.Π.Δ. 101/2014 (ΦΕΚ Α΄ 168/28.8.2014)Τεύχος 4-2014
601.Π.Δ. 103/2014 (ΦΕΚ Α΄ 170/28.8.2014)Τεύχος 4-2014
602.Η έννοια του ανέργου για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2190/1994 (ΣτΕ 311/2014 Τμ. Γ΄)Τεύχος 4-2014
603.Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄ 145/11.7.2014)Τεύχος 4-2014
604.Διαπίστωση μη συμμόρφωσης του Δημοσίου προς αποφάσεις Ολομέλειας (ΣτΕ 10/2014 (Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του ν. 3068/2002))Τεύχος 4-2014
605.Συνταγματική η κατάργηση θέσεων ειδικότητας σχολικών φυλάκων ΙΔΑΧ και η διαθεσιμότητα αυτών (ΔΕφΘεσ 1834/2014)Τεύχος 4-2014
606.Αντισυνταγματικότητα διατάξεων του ν. 4046/2012 (Μνημόνιο ΙΙ) που αφορούν τη διαιτησία (ΣτΕ Ολ. 2307/2014)Τεύχος 3-2014
607.Μη παραδεκτή άσκηση αναίρεσης για διαφορά με χρηματικό αντικείμενο υπολειπόμενο των 5.900 ευρώ (ΣτΕ Ολ. 693/2014)Τεύχος 3-2014
608.Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών και συντάξεων των στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας (ΣτΕ Ολ. 2192/2014)Τεύχος 3-2014
609.N. 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107/5.5.2014)Τεύχος 3-2014
610.Ν. 4265/2014 (ΦΕΚ Α΄ 132/10.6.2014)Τεύχος 3-2014
611.Άρνηση Διοίκησης και άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (ΣτΕ 600/2014 Tμ. Ε΄)Τεύχος 3-2014
612.N. 4269/2014 (ΦΕΚ Α΄ 142/28.6.2014)Τεύχος 3-2014
613.Συνταγματική η μη πρόβλεψη κοινοποίησης στον οφειλέτη του κατασχετηρίου εγγράφου σε περίπτωση κατασχέσεως εις χείρας τρίτων απαιτήσεως οφειλέτη του Δημοσίου (ΣτΕ 2080/2014 Τμ. Στ΄)Τεύχος 3-2014
614.Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης και επιβολή προστίμου για παράβαση των διατάξεων ΚΒΣ (ΔΠρΑθ 2217/2014)Τεύχος 3-2014
615.Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ Α΄ 114/10.5.2014)Τεύχος 3-2014
616.Μη επαρκής αιτιολογία για την επιβολή του δυσμενούς μέτρου της αυτοδίκαιης αργίας (ΔΕφΘεσ 1176/2014)Τεύχος 3-2014
617.N. 4267/2014 (ΦΕΚ Α΄ 137/12.6.2014)Τεύχος 3-2014
618.Ν. 4263/2014 (ΦΕΚ Α΄ 117/14.5.2014)Τεύχος 3-2014
619.N. 4266/2014 (ΦΕΚ Α΄ 135/10.6.2014)Τεύχος 3-2014
620.N. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014)Τεύχος 3-2014
621.Αντισυνταγματικότητα διαθεσιμότητας σχολικών φυλάκων λόγω κατάργησης των θέσεών τους (ΜΠρΑθ 1240/2014)Τεύχος 3-2014
622.Χωρίς ηλικιακό όριο η μετάταξη υπαλλήλου από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας (ΔΕφΘεσ 1211/2014)Τεύχος 3-2014
623.N. 4271/2014 (ΦΕΚ Α΄ 144/28.6.2014)Τεύχος 3-2014
624.N. 4268/2014 (ΦΕΚ Α΄ 141/27.6.2014)Τεύχος 3-2014
625.Συνταγματικό το καθεστώς αυτόματης αργίας των δημοσίων υπαλλήλων που διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα (ΣτΕ Ολ. 1900/2014)Τεύχος 3-2014
626.Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118/15.5.2014)Τεύχος 3-2014
627.Σύσταση προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ σε υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΔΕφΘεσ 668/2014)Τεύχος 2-2014
628.N. 4253/2014 (ΦΕΚ Α΄ 82/1.4.2014)Τεύχος 2-2014
629.Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένης διάρκειας με ΝΠΔΔ και ασφαλιστικά μέτρα (ΜΠρΑθ 415/2014)Τεύχος 2-2014
630.Ν. 4260/2014 (ΦΕΚ Α΄ 98/15.4.2014)Τεύχος 2-2014
631.Π.Δ. 51/2014 (ΦΕΚ Α΄ 86/9.4.2014)Τεύχος 2-2014
632.Αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3207/2003 για ρυμοτομικό σχέδιο εντός ΟΑΚΑ (ΣτΕ Ολ. 376/2014)Τεύχος 2-2014
633.Αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 για την επί μακρόν διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών με την καταβολή ειδικού προστίμου (ΣτΕ Ολ. 1118/2014)Τεύχος 2-2014
634.Αντισυνταγματική η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΣτΕ Ολ. 1906/2014)Τεύχος 2-2014
635.Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.4.2014)Τεύχος 2-2014
636.Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014)Τεύχος 2-2014
637.N. 4252/2014 (ΦΕΚ Α΄ 81/1.4.2014)Τεύχος 2-2014
638.Ν. 4259/2014 (ΦΕΚ Α΄ 97/14.4.2014)Τεύχος 2-2014
639.Νόμιμη η αναστολή κρατικής χρηματοδότησης στη Χρυσή Αυγή (ΣτΕ ΕΑ 83/2014)Τεύχος 2-2014
640.Ν. 4256/2014 (ΦΕΚ Α΄ 92/14.4.2014)Τεύχος 2-2014
641.Συνταγματική η κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ (ΣτΕ Ολ. 1901/2014)Τεύχος 2-2014
642.Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σε δημόσια δασική έκταση (ΔΕφΑθ 2766/2013)Τεύχος 2-2014
643.Ν. 4255/2014 (ΦΕΚ Α΄ 89/11.4.2014)Τεύχος 2-2014
644.Π.Δ. 55/2014 (ΦΕΚ Α΄ 91/14.4.2014)Τεύχος 2-2014
645.Διαδοχική ασφάλιση και αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας (ΣτΕ 325/2014 Τμ. Α΄)Τεύχος 2-2014
646.N. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80/1.4.2014)Τεύχος 2-2014
647.N. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93/14.4.2014)Τεύχος 2-2014
648.Αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης (ΣτΕ 213/2014 Τμ. Γ΄)Τεύχος 2-2014
649.Η αρχή της αναλογικότητας και ο καταλογισμός των δημοσίων υπολόγων (ΕλΣυν Ολ. 4314/2013)Τεύχος 2-2014
650.Ν. 4228/2014 (ΦΕΚ Α΄ 7/10.1.2014)Τεύχος 1-2014
651.Πληθυσμιακά κριτήρια για τη χορήγηση αδείας ιδρύσεως φαρμακείου (ΣτΕ Ολ. 229/2014)Τεύχος 1-2014
652.N. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26.3.2014)Τεύχος 1-2014
653.Π.Δ. 12/2014 (ΦΕΚ Α΄ 21/29.1.2014)Τεύχος 1-2014
654.Ερμηνεία διατάξεων Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας επί προδικαστικών ερωτημάτων (ΣτΕ 761/2014 Τμ. Β΄)Τεύχος 1-2014
655.Ν. 4232/2014 (ΦΕΚ Α΄ 20/28.1.2014) Τεύχος 1-2014
656.Ν. 4239/2014 (ΦΕΚ Α΄ 43/20.2.2014)Τεύχος 1-2014
657.Ν. 4247/2014 (ΦΕΚ Α΄ 64/11.3.2014) Τεύχος 1-2014
658.N. 4248/2014 (ΦΕΚ Α΄ 68/14.3.2014)Τεύχος 1-2014
659.Ν. 4225/2014 (ΦΕΚ Α΄ 2/7.1.2014)Τεύχος 1-2014
660.Αντισυνταγματικά τα προνόμια των πολυτέκνων στις εξετάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ (ΣτΕ Ολ. 987/2014)Τεύχος 1-2014
661.Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ Α΄ 38/17.2.2014)Τεύχος 1-2014
662.Αυτοδίκαιη αργία δημοτικής υπαλλήλου (ΔΕφΘεσ 55/2014)Τεύχος 1-2014
663.Ν. 4233/2014 (ΦΕΚ Α΄22/29.1.2014)Τεύχος 1-2014
664.Ακύρωση διοικητικών πράξεων σχετικά με την αδειοδότηση των έργων εκτροπής του Αχελώου ποταμού (ΣτΕ Ολ. 26/2014)Τεύχος 1-2014
665.Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α΄ 73/24.3.2014)Τεύχος 1-2014
666.Συνταγματικό το PSI για λόγους εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος (ΣτΕ Ολ. 1116/2014)Τεύχος 1-2014
667.Αντισυνταγματική και αντίθετη σε ΕΣΔΑ η επιβολή ΕΤΑΚ σε ακίνητο δεσμευμένο κατά την αρχαιολογική νομοθεσία (ΣτΕ Ολ. 519/2014)Τεύχος 1-2014
668.Ν. 4231/2014 (ΦΕΚ Α΄ 19/28.1.2014)Τεύχος 1-2014
669.Αντισυνταγματικότητα ΕΕΤΗΔΕ - Παραπομπή στην Ολομέλεια (ΑΠ 293/2014 Τμ. Δ΄)Τεύχος 1-2014
670.Ν. 4234/2014 (ΦΕΚ Α΄ 28/4.2.2014)Τεύχος 1-2014
671.Ν. 4245/2014 (ΦΕΚ Α΄ 62/11.3.2014)Τεύχος 1-2014
672.Ν. 4240/2014 (ΦΕΚ Α΄ 47/27.2.2014)Τεύχος 1-2014
673.Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων για την πλήρωση κενών θέσεων έμμισθων δικηγόρων σε ΑΕΙ (ΣτΕ 4671/2013 Τμ. Γ΄)Τεύχος 1-2014
674.Ν. 4237/2014 (ΦΕΚ Α΄ 36/12.2.2014)Τεύχος 1-2014
675.N. 4243/2014 (ΦΕΚ Α΄ 57/7.3.2014)Τεύχος 1-2014
676.Ν. 4227/2014 (ΦΕΚ Α΄ 4/7.4.2014)Τεύχος 1-2014
677.Ν. 4230/2014 (ΦΕΚ Α΄ 18/28.1.2014)Τεύχος 1-2014
678.Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ Α΄ 8/10.1.2014)Τεύχος 1-2014
679.N. 4242/2014 (ΦΕΚ Α΄ 50/28.2.2014)Τεύχος 1-2014
680.Ν. 4236/2014 (ΦΕΚ Α΄ 33/11.2.2014)Τεύχος 1-2014
681.Ν. 4241/2014 (ΦΕΚ Α΄ 49/28.2.2014)Τεύχος 1-2014
682.N. 4244/2014 (ΦΕΚ Α΄ 60/11.3.2014)Τεύχος 1-2014
683.Ν. 4226/2014 (ΦΕΚ Α΄ 3/7.1.2014)Τεύχος 1-2014
684.Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32/11.2.2014)Τεύχος 1-2014
685.Αντισυνταγματική η φορολόγηση της μηνιαίας αποζημίωσης των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ για τη δημιουργία βιβλιοθήκης και τη συμμετοχή σε συνέδρια (ΣτΕ Ολ. 29/2014)Τεύχος 1-2014
686.Ν. 4246/2014 (ΦΕΚ Α΄ 63/11.3.2014)Τεύχος 1-2014
687.Αντισυνταγματική διάταξη του ΓΟΚ που επιβαρύνει το οικιστικό περιβάλλον (ΣτΕ Ολ. 2612/2013)Τεύχος 6-2013
688.Ν. 4207/2013 (ΦΕΚ Α΄ 247/7.11.2013)Τεύχος 6-2013
689.Αναστολή εκτέλεσης πράξης ταμειακής βεβαίωσης Προϊσταμένου ΔΟΥ (ΔΠρΑθ 2447/2013)Τεύχος 6-2013
690.Απαλλοτρίωση με σκοπό την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης μεταλλείου (ΣτΕ 2515/2013 Τμ. Στ΄)Τεύχος 6-2013
691.Ν. 4217/2013 (ΦΕΚ Α΄ 267/10.12.2013)Τεύχος 6-2013
692.Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ Α΄ 261/9.12.2013)Τεύχος 6-2013
693.Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235/1.11.2013)Τεύχος 6-2013
694.Ν. 4219/2013 (ΦΕΚ Α΄ 269/11.12.2013)Τεύχος 6-2013
695.Αντισυνταγματικοί οι ηλικιακοί περιορισμοί που αφορούν την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος (ΣτΕ Ολ. 3516/2013)Τεύχος 6-2013
696.Ν. 4222/2013 (ΦΕΚ Α΄ 279/18.12.2013)Τεύχος 6-2013
697.Ν. 4206/2013 (ΦΕΚ Α΄ 246/7.11.2013)Τεύχος 6-2013
698.Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/6.11.2013)Τεύχος 6-2013
699.Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Α΄ 288/31.12.2013)Τεύχος 6-2013
700.N. 4209/2013 (ΦΕΚ Α΄ 253/21.11.2013)Τεύχος 6-2013
701.Ν. 4215/2013 (ΦΕΚ Α΄ 265/10.12.2013)Τεύχος 6-2013
702.Ν. 4214/2013 (ΦΕΚ Α΄ 264/10.12.2013)Τεύχος 6-2013
703.Ν. 4216/2013 (ΦΕΚ Α΄ 266/10.12.2013)Τεύχος 6-2013
704.Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ Α΄ 268/10.12.2013)Τεύχος 6-2013
705.Ν. 4204/2013 (ΦΕΚ Α΄ 236/1.11.2013)Τεύχος 6-2013
706.Νόμιμος ο μονομερής καθορισμός από τη Διοίκηση των τιμών των ναύλων των πλοίων (ΣτΕ 3302/2013 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2013
707.Χρηματική ικανοποίηση από το Δημόσιο για ηθική βλάβη από παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (ΜΔΠρΘεσ 4796/2013)Τεύχος 6-2013
708.Π.Δ. 150/2013 (ΦΕΚ Α΄ 234/1.11.2013)Τεύχος 6-2013
709.Άρνηση έκδοσης π.δ. για την εξαίρεση του επαγγέλματος του οδοντιάτρου από το πεδίο εφαρμογής του ν. 3919/2011 (ΣτΕ Ολ. 3748/2013)Τεύχος 6-2013
710.Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287/31.12.2013)Τεύχος 6-2013
711.Αποζημίωση από το Δημόσιο για ηθική βλάβη λόγω παράλειψης έκδοσης π.δ. για αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων (ΣτΕ 2544/2013 Τμ. Α΄)Τεύχος 6-2013
712.Ν. 4208/2013 (ΦΕΚ Α΄ 252/18.11.2013)Τεύχος 6-2013
713.Ν. 4211/2013 (ΦΕΚ Α΄ 256/28.11.2013)Τεύχος 6-2013
714.Αίτηση αναστολής διοικητικής πράξης που θέτει σε καθεστώς διαθεσιμότητας εκπαιδευτικούς (ΔΕφΑθ 729/2013)Τεύχος 6-2013
715.Ν. 4220/2013 (ΦΕΚ Α΄ 271/13.12.2013)Τεύχος 6-2013
716.Ν. 4221/2013 (ΦΕΚ Α΄ 278/18.12.2013)Τεύχος 6-2013
717.Ν. 4212/2013 (ΦΕΚ Α΄ 257/3.12.2013)Τεύχος 6-2013
718.Αίτηση ακυρώσεως κατά ήδη οριστικής φορολογικής εγγραφής (ΜΔΠρΘεσ 5022/2013)Τεύχος 6-2013
719.N. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254/21.11.2013)Τεύχος 6-2013
720.Π.Δ. 135/2013 (ΦΕΚ Α΄ 209/30.9.2013)Τεύχος 5-2013
721.Υποχρέωση των ασφαλιστικών οργάνων να καλέσουν τον εργοδότη προς παροχή εξηγήσεων πριν από την έκδοση ΠΕΕ (ΣτΕ 2180/2013 Τμ. Α΄)Τεύχος 5-2013
722.Ν. 4181/2013 (ΦΕΚ Α΄ 183/5.9.2013)Τεύχος 5-2013
723.Ν. 4195/2013 (ΦΕΚ Α΄ 211/10.10.2013)Τεύχος 5-2013
724.Ν. 4196/2013 (ΦΕΚ Α΄ 212/10.10.2013)Τεύχος 5-2013
725.Άδεια ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας σε αλλοδαπό (ΣτΕ 475/2013 Τμ. Δ΄)Τεύχος 5-2013
726.Ν. 4184/2013 (ΦΕΚ Α΄ 191/17.9.2013)Τεύχος 5-2013
727.Ν. 4191/2013 (ΦΕΚ Α΄ 205/26.9.2013)Τεύχος 5-2013
728.Απόδειξη τυπικού προσόντος προϋπηρεσίας για διορισμό Καθηγητή ΑΤΕΙ (ΔΕφΤριπ 423/2013)Τεύχος 5-2013
729.Αντισυνταγματική η φορολόγηση του επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή για υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών (ΣτΕ Ολ. 1840/2013)Τεύχος 5-2013
730.Ν. 4180/2013 (ΦΕΚ Α΄ 182/5.9.2013)Τεύχος 5-2013
731.Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193/17.9.2013)Τεύχος 5-2013
732.Άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ και Πειθαρχικά Συμβούλια Δικηγορικών Συλλόγων (ΣτΕ 1924/2013 Τμ. Γ΄)Τεύχος 5-2013
733.Π.Δ. 142/2013 (ΦΕΚ Α΄ 227/22.10.2013)Τεύχος 5-2013
734.Ν. 4202/2013 (ΦΕΚ Α΄ 220/14.10.2013)Τεύχος 5-2013
735.Ν. 4189/2013 (ΦΕΚ Α΄ 203/26.9.2013) Τεύχος 5-2013
736.Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α΄ 216/11.10.2013)Τεύχος 5-2013
737.Ν. 4201/2013 (ΦΕΚ Α΄ 218/11.10.2013)Τεύχος 5-2013
738.Ν. 4187/2013 (ΦΕΚ Α΄ 201/26.9.2013)Τεύχος 5-2013
739.Ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α΄ 215/11.10.2013)Τεύχος 5-2013
740.Ν. 4193/2013 (ΦΕΚ Α΄ 207/26.9.2013)Τεύχος 5-2013
741.Ν. 4200/2013 (ΦΕΚ Α΄ 217/11.10.2013)Τεύχος 5-2013
742.Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α΄ 208/27.9.2013)Τεύχος 5-2013
743.Γειτνίαση φαρμακείων και απόσταση από κέντρα υγείας (ΣτΕ 1985/2013 Τμ. Δ΄)Τεύχος 5-2013
744.Ακύρωση πράξης ΕΣΡ - υπόθεση «βασικού μετόχου» (ΣτΕ 2979/2013 Τμ. Δ΄)Τεύχος 5-2013
745.Ν. 4190/2013 (ΦΕΚ Α΄ 204/26.9.2013)Τεύχος 5-2013
746.Ν. 4183/2013 (ΦΕΚ Α΄ 186/11.9.2013)Τεύχος 5-2013
747.Ν. 4197/2013 (ΦΕΚ Α΄ 213/10.10.2013)Τεύχος 5-2013
748.Ν. 4185/2013 (ΦΕΚ Α΄ 192/17.9.2013)Τεύχος 5-2013
749.Δικαίωμα αποζημίωσης ιδιοκτητών ακινήτων λόγω επιβολής περιοριστικών περιβαλλοντικών μέτρων (ΣτΕ 2165/2013 Τμ. Α΄)Τεύχος 5-2013
750.Ν. 4192/2013 (ΦΕΚ Α΄ 206/26.9.2013)Τεύχος 5-2013
751.Προκήρυξη διαγωνισμού για επεξεργασία αποβλήτων (ΣτΕ 1988/2013 Τμ. Δ΄)Τεύχος 5-2013
752.Κυνηγετικοί σύλλογοι και δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι (ΣτΕ Ολ. 875/2013)Τεύχος 5-2013
753.Ν. 4188/2013 (ΦΕΚ Α΄ 202/26.9.2013)Τεύχος 5-2013
754.Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ Α΄ 185/10.9.2013)Τεύχος 5-2013
755.Οικογενειακό επίδομα του άρθρου 12 παρ. 1 του ν. 2470/1997 σε διαζευγμένους δημοσίους υπαλλήλους με ενήλικα τέκνα (ΣτΕ 2607/2013 Τμ. Στ΄)Τεύχος 5-2013
756.Π.Δ. 149/2013 (ΦΕΚ Α΄ 232/31.10.2013)Τεύχος 5-2013
757.Ευθύνη του Δημοσίου για αποζημίωση κατ’ άρθρο 105 ΕισΝΑΚ (ΣτΕ 1185/2013 Τμ. Α΄)Τεύχος 5-2013
758.Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26.7.2013)Τεύχος 4-2013
759.Έναρξη καταβολής επικουρικής σύνταξης από ΕΤΕΑ (ΣτΕ 1447/2013 Τμ. Α΄)Τεύχος 4-2013
760.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 7ης.8.2013 (ΦΕΚ Α΄ 176/9.8.2013)Τεύχος 4-2013
761.Ν. 4165/2013 (ΦΕΚ Α΄ 157/9.7.2013)Τεύχος 4-2013
762.Κώλυμα μετάθεσης συζύγου σε πόλη όπου λειτουργεί φροντιστήριο ο/η σύζυγος (ΔΕφΤριπ 246/2013)Τεύχος 4-2013
763.Προθεσμία για άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας ΕΣΡ (ΣτΕ 1979/2013 Τμ. Δ΄)Τεύχος 4-2013
764.Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α΄ 173/8.8.2013)Τεύχος 4-2013
765.Ν. 4168/2013 (ΦΕΚ Α΄ 161/12.7.2013)Τεύχος 4-2013
766.Ν. 4169/2013 (ΦΕΚ Α΄ 162/12.7.2013)Τεύχος 4-2013
767.Ν. 4166/2013 (ΦΕΚ Α΄ 158/9.7.2013)Τεύχος 4-2013
768.Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α΄ 169/26.7.2013)Τεύχος 4-2013
769.Ν. 4171/2013 (ΦΕΚ Α΄ 166/23.7.2013)Τεύχος 4-2013
770.Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ Α΄ 156/9.7.2013)Τεύχος 4-2013
771.Μη νόμιμη συγκρότηση Συμβουλίου προσλήψεων-κρίσεων ιατρών ΕΣΥ (ΔΕφΑθ 2001/2013)Τεύχος 4-2013
772.Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013)Τεύχος 4-2013
773.Ν. 4167/2013 (ΦΕΚ Α΄ 160/12.7.2013)Τεύχος 4-2013
774.Άνευ εκτελεστότητας οι ερμηνευτικοί εγκύκλιοι (ΣτΕ 844/2013 Τμ. Β΄)Τεύχος 4-2013
775.Ν. 4179/2013 (ΦΕΚ Α΄ 175/8.8.2013)Τεύχος 4-2013
776.Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 163/12.7.2013)Τεύχος 4-2013
777.Εντοπισμός αρχαιολογικών ευρημάτων κατά την κατασκευή εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων (ΣτΕ 5460/2012 Τμ. Ε΄)Τεύχος 4-2013
778.Αδικοπρακτική ευθύνη του Δημοσίου κατά το διοικητικό στάδιο που προηγείται της σύναψης σύμβασης (ΣτΕ 451/2013 Τμ. Α΄)Τεύχος 4-2013
779.Αίτηση ακύρωσης κατά πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού Δικαστικών Επιμελητών (ΔΕφΑθ 924/2013)Τεύχος 4-2013
780.Ν. 4175/2013 (ΦΕΚ Α΄ 171/8.8.2013)Τεύχος 4-2013
781.Πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης διοικητικού υπαλλήλου ΑΕΙ (ΣτΕ Ολ. 96/2013)Τεύχος 4-2013
782. Αρμοδιότητα ΣτΕ για διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΣτΕ 250/2013 Τμ. Β΄)Τεύχος 4-2013
783.Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Μεσογείων (ΣτΕ 2798/2013 Τμ. Δ΄)Τεύχος 4-2013
784.Αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 περί αυτοδίκαιης απόλυσης και προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας υπαλλήλων (ΣτΕ Ολ. 3354/2013)Τεύχος 4-2013
785.N. 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄ 174/8.8.2013)Τεύχος 4-2013
786.Αυτοδίκαιη απόλυση δικαστικής υπαλλήλου (ΣτΕ Ολ. 1540/2013)Τεύχος 4-2013
787.Ν. 4176/2013 (ΦΕΚ Α΄ 172/8.8.2013)Τεύχος 4-2013
788.ΣτΕ Ολ. 1377/2013: Εκλογή τακτικού μέλους Ακαδημίας Αθηνών (ΣτΕ Ολ. 1377/2013)Τεύχος 3-2013
789.ΔΕφΘεσ 156/2013 (ως Συμβούλιο): Αναστολή εκτέλεσης διαπιστωτικής πράξης θέσης σε αυτοδίκαιη αργία (ΔΕφΘεσ 156/2013 (ως Συμβούλιο))Τεύχος 3-2013
790.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης.6.2013 (ΦΕΚ Α΄ 154/28.6.2013)Τεύχος 3-2013
791.ΣτΕ Ολ. 693/2013: Αρμοδιότητα τακτικών διοικητικών δικαστηρίων επί υποθέσεων που αφορούν την ΕΕΤΤ (ΣτΕ Ολ. 693/2013)Τεύχος 3-2013
792.Ν. 4154/2013 (ΦΕΚ Α΄ 117/23.5.2013)Τεύχος 3-2013
793.ΣτΕ 690/2013 Τμ. Δ΄: Επιβολή διοικητικού προστίμου για παράλειψη καταβολής διοδίων (ΣτΕ 690/2013 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2013
794.N. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120/29.5.2013)Τεύχος 3-2013
795.Ν. 4161/2013 (ΦΕΚ Α΄ 143/14.6.2013)Τεύχος 3-2013
796.ΣτΕ 1679/2013 Τμ. Γ΄: Εκλογή μέλους ΔΕΠ σε βαθμίδα Καθηγητή ΑΕΙ (ΣτΕ 1679/2013 Τμ. Γ΄)Τεύχος 3-2013
797.Ν. 4157/2013 (ΦΕΚ Α΄ 125/4.6.2013)Τεύχος 3-2013
798.ΣτΕ Ολ. 95/2013: Μη χορήγηση επιδόματος 176 ευρώ σε δικαστικούς υπαλλήλους (ΣτΕ Ολ. 95/2013)Τεύχος 3-2013
799.ΣτΕ Ολ. 694/2013: Ειδικό σύστημα αδειοδότησης των υπεραγορών λιανικού εμπορίου (ΣτΕ Ολ. 694/2013)Τεύχος 3-2013
800.ΣτΕ ΕΑ Ολ. (επί Α.Μ.) 56/2013: Αυξημένο παράβολο ως προϋπόθεση παραδεκτού της άσκησης ασφαλιστικών μέτρων του ν. 3886/2010 (ΣτΕ ΕΑ Ολ. (επί Α.Μ.) 56/2013)Τεύχος 3-2013
801.Π.Δ. 113/2013 (ΦΕΚ Α΄ 146/14.6.2013)Τεύχος 3-2013
802.Ν. 4158/2013 (ΦΕΚ Α΄ 126/4.6.2013)Τεύχος 3-2013
803.Ν. 4160/2013 (ΦΕΚ Α΄ 142/12.6.2013)Τεύχος 3-2013
804.Ν. 4162/2013 (ΦΕΚ Α΄ 150/21.6.2013)Τεύχος 3-2013
805.ΣτΕ 1326/2013 Τμ. Β΄: Νοθεία πετρελαίου και λαθρεμπορία (ΣτΕ 1326/2013 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2013
806.ΣτΕ Ολ. 195/2013: Επιλογή δικαστικών υπαλλήλων Ελεγκτικού Συνεδρίου και έλεγχος ΑΣΕΠ (ΣτΕ Ολ. 195/2013)Τεύχος 3-2013
807.Ν. 4159/2013 (ΦΕΚ Α΄ 127/4.6.2013)Τεύχος 3-2013
808.Ν. 4153/2013 (ΦΕΚ Α΄ 116/23.5.2013)Τεύχος 3-2013
809.ΣτΕ Ολ. 2527/2013: Συνταγματική η επιβολή τέλους επιτηδεύματος (ΣτΕ Ολ. 2527/2013)Τεύχος 3-2013
810.ΣτΕ 1973/2013 Τμ. Δ΄: Συνταγματικό το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων (ΣτΕ 1973/2013 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2013
811.Ν. 4163/2013 (ΦΕΚ Α΄155/28.6.2013)Τεύχος 3-2013
812.Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ Α΄ 122/31.5.2013)Τεύχος 3-2013
813.Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107/9.5.2013) Τεύχος 3-2013
814.ΣτΕ 4918/2012 Τμ. Δ΄: Προηγούμενη ακρόαση επί απελάσεως αλλοδαπού (ΣτΕ 4918/2012 Τμ. Δ΄)Τεύχος 2-2013
815.Ν. 4142/2013 (ΦΕΚ Α΄ 83/9.4.2013)Τεύχος 2-2013
816.Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ Α΄ 98/26.4.2013)Τεύχος 2-2013
817.ΣτΕ Ολ. 1685/2013: Συνταγματική η έκτακτη εισφορά του ν. 3758/2009 (ΣτΕ Ολ. 1685/2013)Τεύχος 2-2013
818.ΣτΕ ΕΑ (επί Α.Μ.) 638/2012 (σε Συμβούλιο): Ασφαλιστικά μέτρα κατά πράξης επιλογής αναδόχου εκπόνησης μελέτης δημοσίου έργου (ΣτΕ ΕΑ (επί Α.Μ.) 638/2012 (σε Συμβούλιο))Τεύχος 2-2013
819.Ν. 4148/2013 (ΦΕΚ Α΄ 99/26.4.2013)Τεύχος 2-2013
820.Π.Δ. 43/2013 (ΦΕΚ Α΄ 80/5.4.2013)Τεύχος 2-2013
821.Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄ 72/19.3.2013)Τεύχος 2-2013
822.ΑΠ 1636/2012 Τμ. Β1΄: Καταγγελία σύμβασης έμμισθης εντολής δικηγόρου και επαγγελματική ελευθερία (ΑΠ 1636/2012 Τμ. Β1΄)Τεύχος 2-2013
823.Ν. 4137/2013 (ΦΕΚ Α΄ 71/19.3.2013)Τεύχος 2-2013
824. ΣτΕ 5060/2012 Τμ Γ΄: Έννομο συμφέρον για την άσκηση τριτανακοπής (ΣτΕ 5060/2012 Τμ Γ΄)Τεύχος 2-2013
825.Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α΄ 59/7.3.2013)Τεύχος 2-2013
826.ΣτΕ 1492/2013 Τμ. Ε΄: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση των μεταλλείων Κασσάνδρας στην ανατολική ακτή της Χαλκιδικής (ΣτΕ 1492/2013 Τμ. Ε΄)Τεύχος 2-2013
827.ΣτΕ ΕΑ Ολ. (επί Α.Μ.) 136/2013: Παράβολο επί ασφαλιστικών μέτρων (ΣτΕ ΕΑ Ολ. (επί Α.Μ.) 136/2013)Τεύχος 2-2013
828.Ν. 4136/2013 (ΦΕΚ Α΄ 70/19.3.2013)Τεύχος 2-2013
829.ΣτΕ 1026/2013 Τμ. Β΄: Το ειδικό ερευνητικό επίδομα των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ υποκείμενο σε φόρο εισοδήματος (ΣτΕ 1026/2013 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2013
830.ΣτΕ 3892/2012 Τμ. Γ΄: Κατάργηση δίκης και ιδιαίτερο έννομο συμφέρον αιτούντος για τη συνέχιση αυτής (ΣτΕ 3892/2012 Τμ. Γ΄)Τεύχος 2-2013
831.Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α΄ 103/29.4.2013)Τεύχος 2-2013
832.N. 4133/2013 (ΦΕΚ Α΄ 61/7.3.2013)Τεύχος 2-2013
833.Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄ 90/18.4.2013)Τεύχος 2-2013
834.Ν. 4149/2013 (ΦΕΚ Α΄ 101/29.4.2013)Τεύχος 2-2013
835.Π.Δ. 40/2013 (ΦΕΚ Α΄ 75/22.3.2013)Τεύχος 2-2013
836.Ν. 4145/2013 (ΦΕΚ Α΄ 89/18.4.2013)Τεύχος 2-2013
837.Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74/20.3.2013)Τεύχος 2-2013
838.Ν. 4140/2013 (ΦΕΚ Α΄ 78/1.4.2013)Τεύχος 2-2013
839.Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81/5.4.2013)Τεύχος 2-2013
840.Ν. 4135/2013 (ΦΕΚ Α΄ 69/19.3.2013)Τεύχος 2-2013
841.Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88/18.4.2013)Τεύχος 2-2013
842.Ν. 4143/2013 (ΦΕΚ Α΄ 85/15.4.2013)Τεύχος 2-2013
843.Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ Α΄ 102/29.4.2013)Τεύχος 2-2013
844.N. 4134/2013 (ΦΕΚ Α΄ 62/7.3.2013)Τεύχος 2-2013
845.N. 4130/2013 (ΦΕΚ Α΄ 57/7.3.2013)Τεύχος 2-2013
846.N. 4131/2013 (ΦΕΚ Α΄ 58/7.3.2013)Τεύχος 2-2013
847.Σύμφωνη με το ευρωπαϊκό δίκαιο η νομοθεσία για τη λειτουργία των Κολλεγίων (ΣτΕ Ολ. 691/2013)Τεύχος 1-2013
848.Ν. 4114/2013 (ΦΕΚ Α΄ 23/29.1.2013) Τεύχος 1-2013
849.Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52/28.2.2013)Τεύχος 1-2013
850.Έγκριση λειτουργίας ευκτήριου οίκου Μαρτύρων του Ιεχωβά (ΣτΕ Ολ. 4202/2012)Τεύχος 1-2013
851.Εκμετάλλευση φαρμακείου (ΔΕφΑθ 1785/2012)Τεύχος 1-2013
852.Ν. 4106/2013 (ΦΕΚ Α΄ 6/9.1.2013)Τεύχος 1-2013
853.Ν. 4127/2013 (ΦΕΚ Α΄ 50/28.2.2013)Τεύχος 1-2013
854.Αντισυνταγματική η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών από το ΣΔΟΕ (ΣτΕ 1032/2013 Τμ. Δ)Τεύχος 1-2013
855.Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18/25.1.2013Τεύχος 1-2013
856.Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ Α΄ 16/23.1.2013) Τεύχος 1-2013
857.Ν. 4104/2013 (ΦΕΚ Α΄ 2/4.1.2013) Τεύχος 1-2013
858.Ν. 4119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 36/13.2.2013)Τεύχος 1-2013
859.Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42/19.2.2013)Τεύχος 1-2013
860.Ν. 4112/2013 (ΦΕΚ Α΄ 21/29.1.2013) Τεύχος 1-2013
861.Ν. 4113/2013 (ΦΕΚ Α΄ 22/29.1.2013) Τεύχος 1-2013
862.Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στα Διοικητικά Δικαστήρια (ΣτΕ ΠΕ 38/2013 Τμ. Ε΄)Τεύχος 1-2013
863.Συνταγματικές οι συνενώσεις - καταργήσεις Δήμων κατά τον ν. 3852/2010 (ΣτΕ Ολ. 40/2013)Τεύχος 1-2013
864.Ν. 4107/2013 (ΦΕΚ Α΄ 7/9.1.2013)Τεύχος 1-2013
865.Ν. 4116/2013 (ΦΕΚ Α΄ 25/31.1.2013) Τεύχος 1-2013
866.Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης (ΣτΕ Ολ. 4447/2012)Τεύχος 1-2013
867.Ν. 4108/2013 (ΦΕΚ Α΄ 8/9.1.2013) Τεύχος 1-2013
868.Άρνηση Δικηγορικού Συλλόγου να εγγράψει πτυχιούχο νομικής σχολής στο βιβλίο ασκουμένων (ΣτΕ 1384/2012 Τμ. Γ΄)Τεύχος 1-2013
869.Αναστολή εκτέλεσης πρωτόδικης δικαστικής απόφασης για φορολογικές και τελωνειακές διαφορές (ΣτΕ ΕΑ 35/2013)Τεύχος 1-2013
870.Συνταγματικό το ύψος του παραβόλου κατά την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του ν. 3886/2010 (ΣτΕ ΕΑ (επί Α.Μ.) 738/2012)Τεύχος 1-2013
871.N. 4128/2013 (ΦΕΚ Α΄ 51/28.2.2013)Τεύχος 1-2013
872.N. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24/30.1.2013) Τεύχος 1-2013
873.Η νομική φύση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι ελεγκτικού χαρακτήρα αρμοδιότητές του (ΔΕΕ 19.12.2012 C-363/11)Τεύχος 1-2013
874.Ν. 4118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 32/6.2.2013)Τεύχος 1-2013
875.Αντισυνταγματικές οι διατάξεις του ν. 3838/2010 για την απονομή ιθαγένειας και το δικαίωμα «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» των αλλοδαπών (ΣτΕ Ολ. 460/2013)Τεύχος 1-2013
876.Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ Α΄ 26/31.1.2013) Τεύχος 1-2013
877.Ν. 4120/2013 (ΦΕΚ Α΄ 37/13.2.2013) Τεύχος 1-2013
878.N. 4121/2013 (ΦΕΚ Α΄ 38/13.2.2013)Τεύχος 1-2013
879.N. 4103/2013 (ΦΕΚ Α΄ 1/4.1.2013)Τεύχος 1-2013
880.Ν. 4105/2013 (ΦΕΚ Α΄ 5/9.1.2013) Τεύχος 1-2013
881.Ν. 4126/2013 (ΦΕΚ Α΄ 49/28.2.2013)Τεύχος 1-2013
882.Ν. 4123/2013 (ΦΕΚ Α΄ 43/19.2.2013)Τεύχος 1-2013
883.N. 4117/2013 (ΦΕΚ Α΄ 29/5.2.2013)Τεύχος 1-2013
884.Ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α΄ 17/23.1.2013) Τεύχος 1-2013
885.Συνταγματικό το επιτόκιο 6% για τις οφειλές του Δημοσίου (ΑΕΔ 25/2012)Τεύχος 1-2013
886.Ν. 4124/2013 (ΦΕΚ Α΄ 44/19.2.2013)Τεύχος 1-2013
887.Ν. 4090/2012 (ΦΕΚ Α΄ 218/8.11.2012)Τεύχος 6-2012
888.Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 38/9.11.2012 (ΦΕΚ Α΄ 223/12.11.2012)Τεύχος 6-2012
889.Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012)Τεύχος 6-2012
890.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 7ης.12.2012 (ΦΕΚ Α΄ 238/7.12.2012)Τεύχος 6-2012
891.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 31ης.12.2012 (ΦΕΚ Α΄ 256/31.12.2012) Τεύχος 6-2012
892.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης.11.2012 (ΦΕΚ Α΄ 228/18.11.2012)Τεύχος 6-2012
893.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης.10.2012 (ΦΕΚ Α΄ 210/30.10.2012) Τεύχος 6-2012
894.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 9ης.11.2012 (ΦΕΚ Α΄ 224/12.11.2012) Τεύχος 6-2012
895.N. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012)Τεύχος 6-2012
896.Ν. 4102/2012 (ΦΕΚ Α΄ 253/20.12.2012)Τεύχος 6-2012
897.Ν. 4101/2012 (ΦΕΚ Α΄ 252/20.12.2012) Τεύχος 6-2012
898.Απόφαση Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων 14952/10124/10.12.2012 (ΦΕΚ Α΄ 247/18.12.2012) Τεύχος 6-2012
899.Ν. 4092/2012 (ΦΕΚ Α΄ 220/8.11.2012)Τεύχος 6-2012
900.Ν. 4094/2012 (ΦΕΚ Α΄ 225/15.11.2012)Τεύχος 6-2012
901.Ν. 4098/2012 (ΦΕΚ Α΄ 249/20.12.2012)Τεύχος 6-2012
902.Ν. 4095/2012 (ΦΕΚ Α΄ 226/15.11.2012)Τεύχος 6-2012
903.Ν. 4097/2012 (ΦΕΚ Α΄ 235/3.12.2012) Τεύχος 6-2012
904.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 12ης.12.2012 (ΦΕΚ Α΄ 240/12.12.2012) Τεύχος 6-2012
905.Ν. 4100/2012 (ΦΕΚ Α΄ 251/20.12.2012)Τεύχος 6-2012
906.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 19ης.11.2012 (ΦΕΚ Α΄ 229/19.11.2012) Τεύχος 6-2012
907.Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ Α΄ 216/5.11.2012) Τεύχος 6-2012
908.Π.Δ. 122/2012 (ΦΕΚ Α΄ 215/5.11.2012)Τεύχος 6-2012
909.Ν. 4091/2012 (ΦΕΚ Α΄ 219/8.11.2012) Τεύχος 6-2012
910.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης.12.2012 (ΦΕΚ Α΄ 246/18.12.2012) Τεύχος 6-2012
911.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 4ης.12.2012 (ΦΕΚ Α΄ 237/5.12.2012)Τεύχος 6-2012
912.Ν. 4096/2012 (ΦΕΚ Α΄ 232/23.11.2012)Τεύχος 6-2012
913.Αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης (ΣτΕ 4467/2012 Τμ. Γ΄ (Μονομελές))Τεύχος 5-2012
914.Ν. 4083/2012 (ΦΕΚ Α΄ 189/5.10.2012)Τεύχος 5-2012
915.Πειθαρχικό αδίκημα εκπαιδευτικού (ΣτΕ 2041/2011 Τμ. Γ΄)Τεύχος 5-2012
916.N. 4089/2012 (ΦΕΚ Α΄ 206/26.10.2012)Τεύχος 5-2012
917.Ν. 4084/2012 (ΦΕΚ Α΄ 190/8.10.2012) Τεύχος 5-2012
918.Αίτηση ακύρωσης κατά παράλειψης της Διοίκησης για προστασία του αιγιαλού (ΣτΕ 2274/2011 Τμ. Ε΄)Τεύχος 5-2012
919.Ν. 4080/2012 (ΦΕΚ Α΄ 181/20.9.2012) Τεύχος 5-2012
920.Ν. 4088/2012 (ΦΕΚ Α΄ 204/25.10.2012) Τεύχος 5-2012
921.Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης και φορολογικός έλεγχος (ΣτΕ 2383/2012 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2012
922.Ν. 4085/2012 (ΦΕΚ Α΄ 194/12.10.2012) Τεύχος 5-2012
923.Ν. 4082/2012 (ΦΕΚ Α΄ 187/3.10.2012) Τεύχος 5-2012
924.Εκλογές για την ανάδειξη των πρυτανικών αρχών ΑΕΙ (ΣτΕ Ολ. 982/2012)Τεύχος 5-2012
925.Ν. 4086/2012 (ΦΕΚ Α΄ 195/12.10.2012) Τεύχος 5-2012
926.Νομιμοποίηση πληρεξουσίου δικηγόρου σε ορισμένη δίκη ως αντικλήτου (ΣτΕ Ολ. 1794/2011)Τεύχος 5-2012
927.N. 4087/2012 (ΦΕΚ Α΄ 196/16.10.2012) Τεύχος 5-2012
928.Δημοσίευση αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου (ΣτΕ 298/2012 Τμ. Ε΄)Τεύχος 5-2012
929.Δέσμια αρμοδιότητα της Διοίκησης για την έκδοση πράξης απέλασης (ΣτΕ 715/2012 Τμ. Δ΄)Τεύχος 5-2012
930.Έννομο συμφέρον και προσδοκία ανάκτησης απαλλοτριωθέντος ακινήτου (ΣτΕ 3796/2011 Τμ. Ε΄)Τεύχος 5-2012
931.Υποχρέωση (συν)υπογραφής από λογιστή φοροτεχνικό των δηλώσεων όλων των επιτηδευματιών που προβαίνουν σε αυτοέλεγχο (ΣτΕ 2445/2012 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2012
932.Ν. 4081/2012 (ΦΕΚ Α΄ 184/27.9.2012) Τεύχος 5-2012
933.N. 4079/2012 (ΦΕΚ Α΄ 180/20.9.2012)Τεύχος 4-2012
934.Αίτηση αναστολής κατά πράξης που θέτει υπάλληλο σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα (ΣτΕ ΕΑ 448/2012)Τεύχος 4-2012
935.Π.Δ. 95/2012 (ΦΕΚ Α΄ 153/24.7.2012)Τεύχος 4-2012
936.Συνταγματικότητα των ρυθμίσεων του «Μνημονίου» για περικοπές αποδοχών και συνταξιοδοτικών παροχών (ΣτΕ Ολ. 1283/2012)Τεύχος 4-2012
937.Μη ανεκτή συνταγματικά η επ’ αόριστον λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών χωρίς άδεια (ΣτΕ 1206/2012 Τμ. Δ΄)Τεύχος 4-2012
938.Παροχή υπηρεσιών σε ΟΤΑ δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής (ΣτΕ 912/2012 Τμ. Γ΄)Τεύχος 4-2012
939.ΠΝΠ της 6.9.2012 (ΦΕΚ Α΄ 174/6.9.2012)Τεύχος 4-2012
940.N. 4077/2012 (ΦΕΚ Α΄ 168/31.8.2012)Τεύχος 4-2012
941.N. 4078/2012 (ΦΕΚ Α΄ 179/20.9.2012)Τεύχος 4-2012
942.Τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων κατά τον ν. 3843/2010 (ΣτΕ Ολ. 1971/2012)Τεύχος 4-2012
943.Κώλυμα εισόδου στο επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή λόγω ορίου ηλικίας (ΣτΕ Ολ. 1621/2012)Τεύχος 4-2012
944.Χρήση ολυμπιακών εγκαταστάσεων μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων (ΣτΕ Ολ. 1970/2012)Τεύχος 4-2012
945.ΠΝΠ της 6.8.2012 (ΦΕΚ Α΄ 158/9.8.2012)Τεύχος 4-2012
946.Λόγοι δημοσίας τάξεως και διοικητική απέλαση αλλοδαπού (ΣτΕ 1315/2012 Τμ. Δ΄)Τεύχος 4-2012
947.Έλεγχος συνταγματικότητας του ΕΕΤΗΔΕ που εισπράττεται μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ (ΣτΕ Ολ. 1972/2012)Τεύχος 4-2012
948.Υ.Α. (Οικ.) 1158/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2148/16.7.2012)Τεύχος 4-2012
949.Συνταγματικότητα της ρύθμισης για υποχρεωτική καταβολή του 50% του οφειλόμενου κατά την πρωτόδικη απόφαση φόρου επί άσκησης έφεσης (ΣτΕ Ολ. 1619/2012)Τεύχος 4-2012
950.ΠΝΠ της 7.9.2012 (ΦΕΚ Α΄ 175/7.9.2012)Τεύχος 4-2012
951.Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159/10.8.2012)Τεύχος 4-2012
952.Π.Δ. 89/2012 (ΦΕΚ Α΄ 144/5.7.2012)Τεύχος 3-2012
953.Ανάκληση της απόφασης κατακύρωσης σε συμμόρφωση προς σχετική πράξη του Κλιμακίου (ΕλΣυν 602/2012 Τμ. VI)Τεύχος 3-2012
954.Π.Δ. 40/2012 (ΦΕΚ Α΄ 90/11.4.2012)Τεύχος 3-2012
955.Π.Δ. 68/2012 (ΦΕΚ Α΄ 121/16.5.2012)Τεύχος 3-2012
956.Συνταγματικός ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός χρεών προς το Δημόσιο (ΣτΕ 2164/2012 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 3-2012
957.Π.Δ. 71/2012 (ΦΕΚ Α΄ 124/17.5.2012)Τεύχος 3-2012
958.Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.6.2012) Τεύχος 3-2012
959.Π.Δ. 83/2012 (ΦΕΚ Α΄ 140/20.6.2012)Τεύχος 3-2012
960.Αρχή της ισότητας και επέκταση της χορήγησης μισθολογικής παροχής 176 ευρώ (ΣτΕ 792/2012 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 3-2012
961.Π.Δ. 76/2012 (ΦΕΚ Α΄ 132/13.6.2012) Τεύχος 3-2012
962.Αυτοδίκαιη έγκριση υποβληθέντων λογαριασμών για δημόσια έργα (ΣτΕ 1208/2012 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 3-2012
963.Π.Δ. 82/2012 (ΦΕΚ Α΄ 140/20.6.2012)Τεύχος 3-2012
964.Ενημερότητα Πτυχίου» για τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων (ΣτΕ ΕΑ 273/2012)Τεύχος 3-2012
965.Π.Δ. 70/2012 (ΦΕΚ Α΄ 123/17.5.2012)Τεύχος 3-2012
966.Π.Δ. 50/2012 (ΦΕΚ Α΄ 100/27.4.2012)Τεύχος 3-2012
967.Π.Δ. 72/2012 (ΦΕΚ Α΄ 125/19.5.2012)Τεύχος 3-2012
968.Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ Α΄ 144/5.7.2012)Τεύχος 3-2012
969.Π.Δ. 69/2012 (ΦΕΚ Α΄ 121/16.5.2012)Τεύχος 3-2012
970.Προστασία αναδασωτέων εκτάσεων και εγκατάσταση αιολικού σταθμού (ΣτΕ 2474/2011 Τμ. Ε΄)Τεύχος 3-2012
971.Ακύρωση πράξης του Προέδρου της Βουλής και Ειδικός Εσωτερικός Κανονισμός (ΣτΕ Ολ. 983/2012)Τεύχος 3-2012
972.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 94/19.4.2012)Τεύχος 3-2012
973.Π.Δ. 59/2012 (ΦΕΚ Α΄ 109/3.5.2012) Τεύχος 3-2012
974.Ακύρωση πράξης του Προέδρου της Βουλής και Ειδικός Εσωτερικός Κανονισμός (ΣτΕ Ολ. 984/2012)Τεύχος 3-2012
975.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 127/29.5.2012)Τεύχος 3-2012
976.Αίτηση ακύρωσης κατά τροποποιητικής πράξης καταστατικού ΑΕ (ΣτΕ 2712/2011 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2012
977.Απώλεια ελληνικής ιθαγένειας κατά τον ΚΕΙ (ΣτΕ 35/2011 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2012
978.Ασφάλιση στο ΙΚΑ ήδη ασφαλισμένου στο ΤΣΜΕΔΕ πολιτικού μηχανικού (ΣτΕ 978/2011 Τμ. Α΄)Τεύχος 3-2012
979.Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.6.2012)Τεύχος 3-2012
980.Π.Δ. 84/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.6.2012)Τεύχος 3-2012
981.Π.Δ. 87/2012 (ΦΕΚ Α΄ 142/22.6.2012)Τεύχος 3-2012
982.Διαδοχική ασφάλιση και θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης (ΣτΕ 874/2011 Τμ. Α΄)Τεύχος 3-2012
983.Δημοτικές εκλογές και αναιρετική αρμοδιότητα ΣτΕ (ΣτΕ 106/2012 Τμ. Γ΄)Τεύχος 3-2012
984.N. 4053/2012 (ΦΕΚ Α΄ 44/7.3.2012)Τεύχος 2-2012
985.N. 4056/2012 (ΦΕΚ Α΄ 52/12.3.2012) Τεύχος 2-2012
986.N. 4073/2012 (ΦΕΚ Α΄ 87/11.4.2012) Τεύχος 2-2012
987.Ζητήματα δημοσιονομικού ελέγχου των ΟΤΑ (ΕλΣυν Ολ. 3237/2011)Τεύχος 2-2012
988.Υποχρέωση Διοίκησης για νέα κρίση σε περίπτωση έκδοσης διοικητικής πράξης κατά παράβαση της ΕΣΔΑ (ΣτΕ 4643/2011 Τμ. Ε΄)Τεύχος 2-2012
989.N. 4060/2012 (ΦΕΚ Α΄ 65/22.3.2012)Τεύχος 2-2012
990.N. 4066/2012 (ΦΕΚ Α΄ 78/9.4.2012)Τεύχος 2-2012
991.Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ Α΄ 57/15.3.2012) Τεύχος 2-2012
992.N. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012) Τεύχος 2-2012
993.Συνταγματική η διετής παραγραφή αξιώσεων δημοσίων υπαλλήλων από καθυστερούμενες αποδοχές κ.λπ. (ΑΕΔ 2/2012)Τεύχος 2-2012
994.Ν. 4064/2012 (ΦΕΚ Α΄ 76/9.4.2012) Τεύχος 2-2012
995.N. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012)Τεύχος 2-2012
996.«Τακτοποίηση» αυθαίρετων κατασκευών βάσει του ν. 4014/2012 και απαιτούμενα δικαιολογητικά (ΣτΕ ΕΑ 180/2012)Τεύχος 2-2012
997.N. 4074/2012 (ΦΕΚ Α΄ 88/11.4.2012)Τεύχος 2-2012
998.N. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/10.4.2012) Τεύχος 2-2012
999.Τα Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα ως υπηρεσίες φορολογικού ελέγχου (ΣτΕ 63/2012 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2012
1000.N. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.4.2012)Τεύχος 2-2012
1001.N. 4059/2012 (ΦΕΚ Α΄ 64/22.3.2012) Τεύχος 2-2012
1002.Αναστολή εκτέλεσης της ποινής και ανάκληση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου (ΣτΕ 2606/2011 Τμ. Δ΄)Τεύχος 2-2012
1003.N. 4058/2012 (ΦΕΚ Α΄ 63/22.3.2012)Τεύχος 2-2012
1004.Αίτημα ασφαλισμένου για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας και δεσμευτικότητα της κρίσης των υγειονομικών επιτροπών του ΙΚΑ (ΔΕφΑθ 3594/2011)Τεύχος 2-2012
1005.N. 4069/2012 (ΦΕΚ Α΄ 81/10.4.2012)Τεύχος 2-2012
1006.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/14.3.2012)Τεύχος 2-2012
1007.Κατ’ εξαίρεση άσκηση παραδεκτώς αιτήσεως αναιρέσεως λόγω επίκλησης «σπουδαίου νομικού ζητήματος» (ΣτΕ Ολ. 3323/2011)Τεύχος 2-2012
1008.Αυτοτελής κρίση και ποσόστωση των αποφοίτων της ΕΣΔΔ για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Δημοσίου (ΔΕφΠειρ 1248/2012)Τεύχος 2-2012
1009.N. 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄ 70/30.3.2012) Τεύχος 2-2012
1010.N. 4063/2012 (ΦΕΚ Α΄ 71/30.3.2012) Τεύχος 2-2012
1011.Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41/1.3.2012) Τεύχος 2-2012
1012.N. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14.3.2012)Τεύχος 2-2012
1013.Ν. 4054/2012 (ΦΕΚ Α΄ 45/7.3.2012)Τεύχος 2-2012
1014.N. 4067/2012 (ΦΕΚ Α΄ 79/9.4.2012)Τεύχος 2-2012
1015.Ν. 4065/2012 (ΦΕΚ Α΄ 77/9.4.2012)Τεύχος 2-2012
1016.Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α΄ 89/11.4.2012)Τεύχος 2-2012
1017.N. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012)Τεύχος 2-2012
1018.Η έντοκη επιστροφή των φόρων κατά το άρθρο 3 του ν. 2120/1993 (ΣτΕ 1207/2012 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2012
1019.N. 4068/2012 (ΦΕΚ Α΄ 80/10.4.2012) Τεύχος 2-2012
1020.N. 4041/2012 (ΦΕΚ Α΄ 23/13.2.2012)Τεύχος 1-2012
1021.Πλήρης απελευθέρωση των επαγγελμάτων (ΣτΕ ΠΕ 27/2012 Τμ. Ε΄)Τεύχος 1-2012
1022.Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ Α΄ 15/2.2.2012)Τεύχος 1-2012
1023.Μη νόμιμη η πρόβλεψη οικονομικού ανταλλάγματος για την εκπλήρωση υποχρεώσεων ΥΚΩ στα ΜΔΝ (ΣτΕ 469/2012 Τμ. Δ΄)Τεύχος 1-2012
1024.Ν. 4037/2012 (ΦΕΚ Α΄ 10/30.1.2012) Τεύχος 1-2012
1025.N. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 14/2.2.2012)Τεύχος 1-2012
1026.Αντισυνταγματική η απαγόρευση σύναψης δημοσίων συμβάσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3021/2002 (ΣτΕ Ολ. 3470/2011)Τεύχος 1-2012
1027.Η νομική φύση του προσαρτηθέντος στον ν. 3845/2010 Μνημονίου και η συνταγματικότητα των ρυθμίσεών του (ΣτΕ Ολ. 668/2012)Τεύχος 1-2012
1028.Ν. 4044/2012 (ΦΕΚ Α΄ 26/13.2.2012) Τεύχος 1-2012
1029.Ν. 4043/2012 (ΦΕΚ Α΄ 25/13.2.2012)Τεύχος 1-2012
1030.Αναστολή εκτέλεσης υπουργικής απόφασης για την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων (ΣτΕ ΕΑ 118/2012)Τεύχος 1-2012
1031.Έγκριση πολεοδομικής μελέτης σε περιοχή ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (ΣτΕ 2381/2011 Τμ. Ε΄)Τεύχος 1-2012
1032.Ευθύνη Νοσοκομείου προς αποζημίωση για μετάγγιση σε ασθενή μολυσμένου αίματος (ΔΠρΘεσ 2358/2010)Τεύχος 1-2012
1033.Ν. 4045/2012 (ΦΕΚ Α΄ 27/13.2.2012)Τεύχος 1-2012
1034.Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Α΄ 35/23.2.2012)Τεύχος 1-2012
1035.Ν. 4040/2012 (ΦΕΚ Α΄ 22/13.2.2012)Τεύχος 1-2012
1036.Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24/13.2.2012)Τεύχος 1-2012
1037.Συνταγματικότητα της αύξησης παραβόλου σε φορολογικές και τελωνειακές διαφορές (ΣτΕ Ολ. 601/2012)Τεύχος 1-2012
1038.Ν. 4050/2012 (ΦΕΚ Α΄ 36/23.2.2012)Τεύχος 1-2012
1039.Ν. 4048/2012 (ΦΕΚ Α΄ 34/23.2.2012)Τεύχος 1-2012
1040.N. 4047/2012 (ΦΕΚ Α΄ 31/23.2.2012)Τεύχος 1-2012
1041.N. 4051/2012 (ΦΕΚ Α΄ 40/29.2.2012)Τεύχος 1-2012
1042.Συνταγματική η θέσπιση πληθυσμιακών κριτηρίων για την ίδρυση φαρμακείου (ΣτΕ 2531/2011 Τμ. Δ΄)Τεύχος 1-2012
1043.Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού μετά την κήρυξη του προηγούμενου ως άγονου (ΣτΕ 1186/2011 Τμ. Δ΄)Τεύχος 1-2012
1044.N. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄ 8/27.1.2012)Τεύχος 1-2012
1045.Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α΄ 28/14.2.2012)Τεύχος 1-2012
1046.Παραπομπή ενδίκου βοηθήματος για να δικασθεί ως προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο (ΣτΕ 1244/2011 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2011
1047.Ν. 4035/2011 (ΦΕΚ Α΄ 270/31.12.2011)Τεύχος 6-2011
1048.Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄ 228/2.11.2011)Τεύχος 6-2011
1049.Ν. 4034/2011 (ΦΕΚ Α΄ 269/31.12.2011)Τεύχος 6-2011
1050.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 268/31.12.2011)Τεύχος 6-2011
1051.Ν. 4032/2011 (ΦΕΚ Α΄ 257/9.12.2011) Τεύχος 6-2011
1052.N. 4028/2011 (ΦΕΚ Α΄ 242/11.11.2011)Τεύχος 6-2011
1053.Η δημοσιονομική εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από τη Συνθήκη του Λουξεμβούργου στη Συνθήκη της ΛισαβόναςΤεύχος 6-2011
1054.Λαθρεμπορία υγρών καυσίμων ως τελωνειακή παράβαση και ποινικό αδίκημα και τεκμήριο αθωότητας (ΣτΕ 2067/2011 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2011
1055.Προϋποθέσεις σύστασης σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου με φορέα απασχόλησης του δημοσίου τομέα (ΣτΕ 1714/2011 Τμ. Γ΄)Τεύχος 6-2011
1056.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 262/16.12.2011)Τεύχος 6-2011
1057.Θέσπιση πληθυσμιακών κριτηρίων για την ίδρυση νέων φαρμακείων και Σύνταγμα (ΣτΕ 2522/2011 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2011
1058.Ν. 4026/2011 (ΦΕΚ Α΄ 231/3.11.2011)Τεύχος 6-2011
1059.Δημόσια έργα και προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος (ΣτΕ Ολ. 1296/2011)Τεύχος 6-2011
1060.Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α΄ 249/25.11.2011) Τεύχος 6-2011
1061.N. 4029/2011 (ΦΕΚ Α΄ 245/22.11.2011)Τεύχος 6-2011
1062.Π.Δ. 123/2011 (ΦΕΚ Α΄ 255/9.12.2011)Τεύχος 6-2011
1063.Ειδικό χρηματικό επίδομα και σε εργαζόμενους στο Δημόσιο με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΑΠ 588/2011)Τεύχος 6-2011
1064.Κατάργηση δίκης ενώπιον του ΣτΕ (ΣτΕ Ολ. 957/2011)Τεύχος 6-2011
1065.Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης και προστασία της επαγγελματικής ελευθερίας (ΣτΕ Ολ. 1664/2011)Τεύχος 6-2011
1066.Αίτηση ακύρωσης κατά σιωπηρής απόρριψης από Δικηγορικό Σύλλογο αίτησης ασκούμενου δικηγόρου για χορήγηση πιστοποιητικού ασκήσεως (ΣτΕ Ολ. 2771/2011)Τεύχος 6-2011
1067.Κήρυξη αναδασωτέας καταστραφείσας δασικής έκτασης και εργασίες δόμησης (ΔΕφΑθ 164/2011)Τεύχος 6-2011
1068.Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ Α΄ 233/4.11.2011)Τεύχος 6-2011
1069.N. 4031/2011 (ΦΕΚ Α΄ 256/9.12.2011)Τεύχος 6-2011
1070.Ν. 4033/2011 (ΦΕΚ Α΄ 264/22.12.2011)Τεύχος 6-2011
1071.Δεδικασμένο και άσκηση αναίρεσης από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ κατά τελεσίδικης απόφασης (ΣτΕ 12/2011 Τμ. Α΄)Τεύχος 5-2011
1072.Φορολογικός έλεγχος και ΦΠΑ (ΣτΕ 68/2011 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2011
1073.N. 4018/2011 (ΦΕΚ Α΄ 215/30.9.2011)Τεύχος 5-2011
1074.Άσκηση ανακοπής ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης (ΕλΣυν 723/2011 Τμ. VII)Τεύχος 5-2011
1075.Ν. 4008/2011 (ΦΕΚ Α΄ 194/6.9.2011)Τεύχος 5-2011
1076.N. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/21.9.2011) Τεύχος 5-2011
1077.Ν. 4005/2011 (ΦΕΚ Α΄ 191/6.9.2011)Τεύχος 5-2011
1078.Αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπών πανεπιστημίων και ΔΟΑΤΑΠ (ν. 3328/2005), (ΣτΕ 856/2011 Τμ. Γ΄)Τεύχος 5-2011
1079.Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των αρρένων ενήλικων τέκνων θανόντων υπαλλήλων ή συνταξιούχων του Δημοσίου (ΕλΣυν Ολ. 849/2011)Τεύχος 5-2011
1080.N. 4019/2011 (ΦΕΚ Α΄ 216/30.9.2011)Τεύχος 5-2011
1081.Επώνυμο και αλλαγή αυτού με αιτιολογημένη απόφαση του Νομάρχη για συγκεκριμένους και σοβαρούς λόγους (ΣτΕ 962/2011 Τμ. Δ΄)Τεύχος 5-2011
1082.Ν. 4022/2011 (ΦΕΚ Α΄ 219/3.10.2011) Τεύχος 5-2011
1083.N. 4015/2011 (ΦΕΚ Α΄ 210/21.9.2011)Τεύχος 5-2011
1084.Ν. 4006/2011 (ΦΕΚ Α΄ 192/6.9.2011) Τεύχος 5-2011
1085.ΟΠΑΠ ΑΕ και διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (ΑΠ Ολ. 7/2011)Τεύχος 5-2011
1086.N. 4016/2011 (ΦΕΚ Α΄ 211/23.9.2011)Τεύχος 5-2011
1087.N. 4021/2011 (ΦΕΚ Α΄ 218/3.10.2011) Τεύχος 5-2011
1088.Ν. 4012/2011 (ΦΕΚ Α΄ 201/13.9.2011) Τεύχος 5-2011
1089.Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ Α΄ 213/29.9.2011)Τεύχος 5-2011
1090.Ν. 4007/2011 (ΦΕΚ Α΄ 193/6.9.2011) Τεύχος 5-2011
1091.N. 4011/2011 (ΦΕΚ Α΄ 200/13.9.2011)Τεύχος 5-2011
1092.Ν. 4010/2011 (ΦΕΚ Α΄ 199/13.9.2011) Τεύχος 5-2011
1093.Συνταγματικά ανεκτός ο περιορισμός της οικονομικής ελευθερίας των ιδιωτών φαρμακοποιών από την κατά προτεραιότητα διάθεση συγκεκριμένων φαρμάκων από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων (ΣτΕ 1014/2011 Τμ. Δ΄)Τεύχος 5-2011
1094.Ν. 4020/2011 (ΦΕΚ Α΄ 217/30.9.2011)Τεύχος 5-2011
1095.Π.Δ. 94/2011 (ΦΕΚ Α΄ 225/27.10.2011) Τεύχος 5-2011
1096.N. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/27.10.2011)Τεύχος 5-2011
1097.Π.Δ. 82/2011 (ΦΕΚ Α΄ 198/9.9.2011) Τεύχος 5-2011
1098.N. 4023/2011 (ΦΕΚ Α΄ 220/24.10.2011) Τεύχος 5-2011
1099.Δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής αδείας αν δεν προηγηθεί έρευνα για τη δυνατότητα τακτοποίησης του οικοπέδου (ΣτΕ 1174/2011 Τμ. Ε΄)Τεύχος 5-2011
1100.N. 4017/2011 (ΦΕΚ Α΄ 212/23.9.2011) Τεύχος 5-2011
1101.Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ και δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων (ΣτΕ Ολ. 414/2011)Τεύχος 5-2011
1102.N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.9.2011) Τεύχος 5-2011
1103.N. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011)Τεύχος 5-2011
1104.Ν. 3989/2011 (ΦΕΚ Α΄ 158/13.7.2011) Τεύχος 4-2011
1105.ΑΕΙ και μη ανάθεση σε μέλος ΔΕΠ Γενικού Τμήματος διδακτικού και ερευνητικού έργου (ΣτΕ 338/2011 Τμ. Γ΄)Τεύχος 4-2011
1106.Ν. 4003/2011 (ΦΕΚ Α΄ 188/31.8.2011)Τεύχος 4-2011
1107. Μετάθεση δικηγόρου από την περιφέρεια ενός πρωτοδικείου στην περιφέρεια άλλου και περιπτώσεις απόρριψης του σχετικού αιτήματος (ΣτΕ 225/2011 Τμ. Γ΄)Τεύχος 4-2011
1108.Π.Δ. 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22.8.2011)Τεύχος 4-2011
1109.Ν. 3985/2011 (ΦΕΚ Α΄ 151/1.7.2011)Τεύχος 4-2011
1110.Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180/22.8.2011)Τεύχος 4-2011
1111.Ν. 3998/2011 (ΦΕΚ Α΄ 173/9.8.2011) Τεύχος 4-2011
1112.Αίτηση για αναστολή εκτέλεσης απόφασης με την οποία χορηγήθηκε άδεια συνέχισης λειτουργίας ΧΥΤΑ (ΣτΕ ΕΑ 630/2011)Τεύχος 4-2011
1113.Ν. 3990/2011 (ΦΕΚ Α΄ 159/13.7.2011)Τεύχος 4-2011
1114.Ν. 3993/2011 (ΦΕΚ Α΄ 164/25.7.2011)Τεύχος 4-2011
1115.Ν. 3991/2011 (ΦΕΚ Α΄ 162/25.7.2011) Τεύχος 4-2011
1116.N. 3987/2011 (ΦΕΚ Α΄ 156/13.7.2011)Τεύχος 4-2011
1117.N. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011) Τεύχος 4-2011
1118.Φορολόγηση της «πραγματικής αξίας πώλησης μετοχών» μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο (ΣτΕ Ολ. 737/2011)Τεύχος 4-2011
1119.Π.Δ. 68/2011 (ΦΕΚ Α΄ 153/1.7.2011)Τεύχος 4-2011
1120.Ν. 3994/2011 (ΦΕΚ Α΄ 165/25.7.2011)Τεύχος 4-2011
1121.Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152/1.7.2011)Τεύχος 4-2011
1122.Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποχρέωση καταβολής παραβόλου για την άσκηση έφεσης (ΕλΣυν Ολ. 187/2011)Τεύχος 4-2011
1123.Ευθύνη των συνταξιοδοτικών οργάνων του Δημοσίου για αποκατάσταση ζημίας που υπέστη συνταξιούχος (ΕλΣυν Ολ. 848/2011)Τεύχος 4-2011
1124.N. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170/5.8.2011) Τεύχος 4-2011
1125.Π.Δ. 78/2011 (ΦΕΚ Α΄ 187/30.8.2011)Τεύχος 4-2011
1126.Ανάληψη εκτέλεσης δημοσίου έργου από εργοληπτική επιχείρηση με ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβιών (ΣτΕ 52/2011 Τμ. Δ΄)Τεύχος 4-2011
1127.N. 4004/2011 (ΦΕΚ Α΄ 189/31.8.2011)Τεύχος 4-2011
1128.Ν. 3999/2011 (ΦΕΚ Α΄ 174/9.8.2011)Τεύχος 4-2011
1129.N. 3997/2011 (ΦΕΚ Α΄ 172/9.8.2011) Τεύχος 4-2011
1130.N. 4000/2011 (ΦΕΚ Α΄ 175/9.8.2011)Τεύχος 4-2011
1131.N. 3988/2011 (ΦΕΚ Α΄ 157/13.7.2011)Τεύχος 4-2011
1132.Ν. 3995/2011 (ΦΕΚ Α΄ 166/25.7.2011)Τεύχος 4-2011
1133.N. 3992/2011 (ΦΕΚ Α΄ 163/25.7.2011)Τεύχος 4-2011
1134.Σύνταγμα και ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων έργου των απασχολούμενων στα ΚΕΠ (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 6ης Γεν. Συν./16.2.2011)Τεύχος 4-2011
1135.ΕΣΡ και επιβολή προστίμου σε τηλεοπτικό σταθμό για παράβαση λόγω παράνομης εκπομπής σήματος από μη δηλωθέντα δίαυλο (ΣτΕ 49/2011 Τμ. Δ΄)Τεύχος 4-2011
1136.Διετής παραγραφή των απαιτήσεων των υπαλήλων των ΝΠΔΔ για καθυστερούμενες αποδοχές ή αποζημιώσεις από αδικαιολόγητο πλουτισμό (ΑΠ Ολ. 2/2011)Τεύχος 4-2011
1137.Καταχρηστική σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (ΑΠ 310/2011 Τμ. Β1΄)Τεύχος 3-2011
1138.Π.Δ. 50/2011 (ΦΕΚ Α΄ 117/23.5.2011)Τεύχος 3-2011
1139.N. 3984/2011 (ΦΕΚ Α΄ 150/27.6.2001)Τεύχος 3-2011
1140.Ακυρωτική διαφορά η αμφισβήτηση νομιμότητας εκτελεστής διοικητικής πράξης που αφορά σύμβαση παραχώρησης χρήσης σπηλαίου (ΣτΕ Ολ. 88/2011)Τεύχος 3-2011
1141.Επιβολή ΦΠΑ και σε δικηγόρους που εργάζονται με πάγια αντιμισθία (ΣτΕ 909/2011 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2011
1142.Ν. 3977/2011 (ΦΕΚ Α΄ 131/26.5.2011Τεύχος 3-2011
1143.Ν. 3973/2011 (ΦΕΚ Α΄ 127/26.5.2011)Τεύχος 3-2011
1144.Ν. 3969/2011 (ΦΕΚ Α΄ 122/25.5.2011)Τεύχος 3-2011
1145.Ν. 3852/2010 και έννοια της κατανομής των υπο? λοίπων προς διάθεση εδρών της Α΄ κατανομής (ΔΠρΠειρ 469/2011)Τεύχος 3-2011
1146.Αποδοχές μελών ΔΕΠ και καταλογισμοί για μη νόμιμες δαπάνες (ΕλΣυν 383/2010 Τμ. Ι)Τεύχος 3-2011
1147.Διοικητική διαφορά ουσίας για διαφορές που προκύπτουν από εργοδοτική ασφαλιστική εισφορά (ΣτΕ Ολ. 89/2011)Τεύχος 3-2011
1148.Ν. 3967/2011 (ΦΕΚ Α΄ 120/25.5.2011)Τεύχος 3-2011
1149.N. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143/17.6.2011)Τεύχος 3-2011
1150.Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118/24.5.2011)Τεύχος 3-2011
1151.Ευθύνη προς αποζημίωση κατ’ άρθρα 105 - 106 ΕισΝΑΚ οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης για την πρόκληση και μη αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιάς (ΣτΕ 285/2011 Τμ. Α΄ )Τεύχος 3-2011
1152.Π.Δ. 40/2011 (ΦΕΚ Α΄ 105/6.5.2011)Τεύχος 3-2011
1153.Ν. 3975/2011 (ΦΕΚ Α΄ 129/26.5.2011)Τεύχος 3-2011
1154.Π.Δ. 39/2011 (ΦΕΚ Α΄ 104/6.5.2011)Τεύχος 3-2011
1155.ΦΜΑ και προϋποθέσεις απαλλαγής λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας (ΣτΕ 212/2011 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2011
1156.N. 3983/2011 (ΦΕΚ Α΄ 144/17.6.2011)Τεύχος 3-2011
1157.Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ Α΄ 113/18.5.2011)Τεύχος 3-2011
1158.Ν. 3968/2011 (ΦΕΚ Α΄ 121/25.5.2011)Τεύχος 3-2011
1159.Καταπολέμηση της εγκληματικότητας και αποκλειστικό δικαίωμα διαχείρισης και λειτουργίας τυχερών παιχνιδίων σε ανώνυμη εταιρεία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο (ΣτΕ Ολ. 231/2011)Τεύχος 3-2011
1160.N. 3978/2011 (ΦΕΚ Α΄ 137/16.6.2011)Τεύχος 3-2011
1161.Ν. 3981/2011 (ΦΕΚ Α΄ 140/16.6.2011)Τεύχος 3-2011
1162.Ν. 3974/2011 (ΦΕΚ Α΄ 128/26.5.2011)Τεύχος 3-2011
1163.N. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138/16.6.2011)Τεύχος 3-2011
1164.Ν. 3980/2011 (ΦΕΚ Α΄ 139/6.6.2011)Τεύχος 3-2011
1165.Ν. 3972/2011 (ΦΕΚ Α΄ 126/26.5.2011)Τεύχος 3-2011
1166.Δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται κατά τον ΚΕΔΕ (ΕλΣυν 46/2010 Τμ. Ι)Τεύχος 3-2011
1167.N. 3970/2011 (ΦΕΚ Α΄ 124/26.5.2011)Τεύχος 3-2011
1168.Δικαίωμα παρέμβασης σε φορολογική δίκη τρίτου και, επί πτωχεύσεως, του πτωχού σε προσφυγή του συνδίκου (ΣτΕ 930/2011 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2011
1169.N. 3976/2011 (ΦΕΚ Α΄ 130/26.5.2011)Τεύχος 3-2011
1170.Επιβολή προστίμου από τα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ και υποχρέωση καταχώρησης στο ειδικό βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων (ΔΕφΑθ 2007/2011)Τεύχος 3-2011
1171.Ν. 3971/2011 (ΦΕΚ Α΄ 125/26.5.2011)Τεύχος 3-2011
1172.Π.Δ. 20/2011 (ΦΕΚ Α΄ 58/23.3.2011)Τεύχος 2-2011
1173.Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄ 83/14.4.2011)Τεύχος 2-2011
1174.Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α΄ 61/31.3.2011)Τεύχος 2-2011
1175.Ν. 3926/2011 (ΦΕΚ Α΄ 41/9.3.2011)Τεύχος 2-2011
1176.Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ Α΄ 93/20.4.2011)Τεύχος 2-2011
1177.Ν. 3944/2011 (ΦΕΚ Α΄ 67/5.4.2011)Τεύχος 2-2011
1178.Ν. 3952/2011 (ΦΕΚ Α΄ 78/12.4.2011)Τεύχος 2-2011
1179.Κατεδάφιση αυθαιρέτων και άρθρο 24 παρ. 2 και 6 Σ (ΣτΕ Ολ. 3921/2010)Τεύχος 2-2011
1180.Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων για περίπτωση επίσπευσης πλειστηριασμού κατά τον ΚΕΔΕ (ΑΠ 1161/2010 Τμ. Α1΄)Τεύχος 2-2011
1181.N. 3929/2011 (ΦΕΚ Α΄ 46/10.3.2011)Τεύχος 2-2011
1182.Ν. 3946/2011 (ΦΕΚ Α΄ 69/5.4.2011)Τεύχος 2-2011
1183.Π.Δ. 19/2011 (ΦΕΚ Α΄ 51/14.3.2011)Τεύχος 2-2011
1184.N. 3930/2011 (ΦΕΚ Α΄ 47/10.3.2011)Τεύχος 2-2011
1185.Ν. 3924/2011 (ΦΕΚ Α΄ 39/9.3.2011)Τεύχος 2-2011
1186.Ν. 3942/2011 (ΦΕΚ Α΄ 65/31.3.2011)Τεύχος 2-2011
1187.N. 3940/2011 (ΦΕΚ Α΄ 63/31.3.2011)Τεύχος 2-2011
1188.Ν. 3936/2011 (ΦΕΚ Α΄ 56/21.3.2011)Τεύχος 2-2011
1189.Ν. 3951/2011 (ΦΕΚ Α΄ 77/12.4.2011)Τεύχος 2-2011
1190.Ν. 3900/2010 και προσφυγή κατά πράξεων των οργάνων των ασφαλιστικών φορέων (ΔΠρΗρακλ 94/2011 (Συμβούλιο))Τεύχος 2-2011
1191.Π.Δ. 35/2011 (ΦΕΚ Α΄ 88/19.4.2011)Τεύχος 2-2011
1192.Ν. 3935/2011 (ΦΕΚ Α΄ 55/21.3.2011)Τεύχος 2-2011
1193.Ν. 3954/2011 (ΦΕΚ Α΄ 87/19.4.2011)Τεύχος 2-2011
1194.Ν. 3945/2011 (ΦΕΚ Α΄ 68/5.4.2011)Τεύχος 2-2011
1195.N. 3960/2011 (ΦΕΚ Α΄ 94/20.4.2011)Τεύχος 2-2011
1196.Ν. 3921/2011 (ΦΕΚ Α΄ 34/4.3.2011)Τεύχος 2-2011
1197.Ν. 3958/2011 (ΦΕΚ Α΄ 92/20.4.2011)Τεύχος 2-2011
1198.N. 3933/2011 (ΦΕΚ Α΄ 52/17.3.2011)Τεύχος 2-2011
1199.Μη έννομο συμφέρον για ένσταση βελτίωσης της σειράς επιτυχίας από τακτικό δημοτικό σύμβουλο (ΔΠρΑθ 1/2011)Τεύχος 2-2011
1200.Ν. 3928/2011 (ΦΕΚ Α΄ 43/9.3.2011)Τεύχος 2-2011
1201.N. 3963/2011 (ΦΕΚ Α΄ 99/29.4.2011)Τεύχος 2-2011
1202.N. 3923/2011 (ΦΕΚ Α΄ 38/9.3.2011)Τεύχος 2-2011
1203.Έναρξη τοκογονίας και αναγνωριστική αγωγή κατά του Δημοσίου (ΑΕΔ 7/2011)Τεύχος 2-2011
1204.Υποχρέωση επιβολής κυρώσεων επί προκλήσεως ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος (ΣτΕ 3977/2010 Τμ. Ε΄)Τεύχος 2-2011
1205.N. 3950/2011 (ΦΕΚ Α΄ 76/12.4.2011)Τεύχος 2-2011
1206.N. 3922/2011 (ΦΕΚ Α΄ 35/4.3.2011)Τεύχος 2-2011
1207.Αντισυνταγματική η «έκτακτη εισφορά» του άρθρου 18 του ν. 3758/2009 (ΣτΕ 693/2011 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2011
1208.N. 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄ 60/31.3.2011)Τεύχος 2-2011
1209.Ν. 3925/2011 (ΦΕΚ Α΄ 40/9.3.2011)Τεύχος 2-2011
1210.Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄ 32/2.3.2011)Τεύχος 2-2011
1211.Αστική ευθύνη του Δημοσίου και αποκατάσταση ζημίας σε συνταξιούχο (ΕλΣυν 2486/2010 Τμ. ΙΙ)Τεύχος 2-2011
1212.Ν. 3920/2011 (ΦΕΚ Α΄ 33/3.3.2011)Τεύχος 2-2011
1213.Η ελεύθερη συμβίωση δεν εδραιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σε χήρα συνταξιούχου (ΕλΣυν 113/2010 Τμ. ΙΙΙ)Τεύχος 2-2011
1214.Ν. 3927/2011 (ΦΕΚ Α΄ 42/9.3.2011)Τεύχος 2-2011
1215.Ν. 3962/2011 (ΦΕΚ Α΄ 98/29.4.2011)Τεύχος 2-2011
1216.Ν. 3932/2011 (ΦΕΚ Α΄ 49/10.3.2011)Τεύχος 2-2011
1217.Μαχητό τεκμήριο πλήρους απασχόλησης και ενωσιακό δίκαιο (ΣτΕ 319/2011 Τμ. Α΄)Τεύχος 2-2011
1218.Ν. 3957/2011 (ΦΕΚ Α΄ 91/20.4.2011)Τεύχος 2-2011
1219.Π.Δ. 15/2011 (ΦΕΚ Α΄ 30/2.3.2011)Τεύχος 2-2011
1220.Ανακοπή κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης λόγω είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθείσας σύνταξης (ΕλΣυν 45/2010 Τμ. Ι)Τεύχος 2-2011
1221.Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31/2.3.2011)Τεύχος 2-2011
1222.Ν. 3956/2011 (ΦΕΚ Α΄ 90/20.4.2011)Τεύχος 2-2011
1223.Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31.3.2011)Τεύχος 2-2011
1224.N. 3931/2011 (ΦΕΚ Α΄ 48/10.3.2011)Τεύχος 2-2011
1225.Συνταγματικός ο κατασταλτικός έλεγχος νομιμότητας των πράξεων διορισμού ή μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ από το αρμόδιο Υπουργείο (ΣτΕ 3574/2010 Τμ. Γ΄)Τεύχος 2-2011
1226.Ν. 3941/2011 (ΦΕΚ Α΄ 64/31.3.2011)Τεύχος 2-2011
1227.Π.Δ. 16/2011 (ΦΕΚ Α΄ 36/4.3.2011)Τεύχος 2-2011
1228.Αναγκαστική απαλλοτρίωση και ευθύνη του Δημοσίου κατ’ άρθρο 105 ΕισΝΑΚ (ΔΠρΘεσ 3029/2010)Τεύχος 2-2011
1229.N. 3953/2011 (ΦΕΚ Α΄ 79/12.4.2011)Τεύχος 2-2011
1230.N. 3934/2011 (ΦΕΚ Α΄ 53/17.3.2011)Τεύχος 2-2011
1231.Ν. 3949/2011 (ΦΕΚ Α΄ 74/11.4.2011)Τεύχος 2-2011
1232.Ν. 3939/2011 (ΦΕΚ Α΄ 62/31.3.2011)Τεύχος 2-2011
1233.Ν. 3961/2011 (ΦΕΚ Α΄ 97/29.4.2011)Τεύχος 2-2011
1234.Επιβολή πρόσθετου φόρου σε μεταπτωχευτική περιουσία (ΣτΕ 2021/2010 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2011
1235.Ν. 3948/2011 (ΦΕΚ Α΄ 71/5.4.2011)Τεύχος 2-2011
1236.Ν. 3947/2011 (ΦΕΚ Α΄ 70/5.4.2011)Τεύχος 2-2011
1237.N. 3964/2011 (ΦΕΚ Α΄ 100/29.4.2011)Τεύχος 2-2011
1238.Ν. 3955/2011 (ΦΕΚ Α΄ 89/20.4.2011)Τεύχος 2-2011
1239.N. 3910/2011 (ΦΕΚ Α΄ 11/8.2.2011) Τεύχος 1-2011
1240.Ν. 3916/2011 (ΦΕΚ Α΄ 21/21.2.2011) Τεύχος 1-2011
1241.Ν. 3913/2011 (ΦΕΚ Α΄ 18/17.2.2011) Τεύχος 1-2011
1242.Αίτηση ακύρωσης κατά ανεπαρκώς αιτιολογημένης απόφασης μη προαγωγής σε ΝΠΔΔ (ΔΕφΑθ 2230/2009)Τεύχος 1-2011
1243.Ν. 3909/2011 (ΦΕΚ Α΄ 10/8.2.2011) Τεύχος 1-2011
1244.N. 3915/2011 (ΦΕΚ Α΄ 20/17.2.2011) Τεύχος 1-2011
1245.Δημόσιες συμβάσεις και ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, (ΕλΣυν 2845/2010 Τμ. VI)Τεύχος 1-2011
1246.Περιοχές αμιγούς κατοικίας και εκτέλεση επιτρεπόμενων έργων για άλλες χρήσεις (ΣτΕ 2688/2010 Τμ. Ε΄)Τεύχος 1-2011
1247.N. 3903/2010 (ΦΕΚ Α΄ 217/23.12.2010) Τεύχος 1-2011
1248.Σύνταγμα και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων χωρίς ειδικό σήμα (ΣτΕ 3629/2010 Τμ. Ε΄)Τεύχος 1-2011
1249.Π.Δ. 9/2011 (ΦΕΚ Α΄ 24/21.2.2011) Τεύχος 1-2011
1250.Τριτανακοπή και παρέμβαση σε ακυρωτική δίκη (ΣτΕ Ολ. 3922/2010)Τεύχος 1-2011
1251.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 1/4.1.2011) Τεύχος 1-2011
1252.Τακτοποίηση κρατικής περιουσίας και ακυρωτική αρμοδιότητα ΣτΕ (ΔΠρΑθ 3114/2010)Τεύχος 1-2011
1253.Δανειακές συμβάσεις Δήμων (ΕλΣυν 1889/2010 Τμ. VI)Τεύχος 1-2011
1254.Π.Δ. 7/2011 (ΦΕΚ Α΄ 14/11.2.2011) Τεύχος 1-2011
1255.Απαλλοτριώσεις και ακυρωτική αρμοδιότητα ΣτΕ (ΔΠρΑθ 10167/2010)Τεύχος 1-2011
1256.Ν. 3914/2011 (ΦΕΚ Α΄ 19/17.2.2011)Τεύχος 1-2011
1257.Π.Δ. 128/2010 (ΦΕΚ Α΄ 221/23.12.2010) Τεύχος 1-2011
1258.Αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων σε συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε Δήμο (ΔΠρΠειρ 169/2010)Τεύχος 1-2011
1259.Ν. 3917/2011 (ΦΕΚ Α΄ 22/21.2.2011)Τεύχος 1-2011
1260.Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ Α΄ 7/26.1.2011) Τεύχος 1-2011
1261.Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α΄ 219/23.12.2010) Τεύχος 1-2011
1262.Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α΄ 8/1.2.2011) Τεύχος 1-2011
1263.Ν. 3904/2010 (ΦΕΚ Α΄ 218/23.12.2010) Τεύχος 1-2011
1264.Υποχρέωση χωροταξικού σχεδιασμού σε περιοχή χαρακτηριζόμενη ως ΠΟΤΑ (ΣτΕ Ολ. 3397/2010 )Τεύχος 1-2011
1265.Ν. 3912/2011 (ΦΕΚ Α΄ 17/17.2.2011)Τεύχος 1-2011
1266.N. 3911/2011 (ΦΕΚ Α΄ 12/8.2.2011) Τεύχος 1-2011
1267.Ν. 3906/2010 (ΦΕΚ Α΄ 220/23.12.2010) Τεύχος 1-2011
1268.Προληπτικός έλεγχος δαπανών των νοσοκομείων (ΕλΣυν πρ. 161/2010 Τμ. IV)Τεύχος 1-2011
1269.Ευθύνη του Δημοσίου κατά το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ και αναγκαστική απαλλοτρίωση (ΕφΘεσ 797/2009)Τεύχος 1-2011
1270.Π.Δ. 109/2010 (ΦΕΚ Α΄ 190/5.11.2010)Τεύχος 6-2010
1271.ΣτΕ 2024/2010 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 2024/2010 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2010
1272.ΣτΕ Ολ. 3219/2010 (ΣτΕ Ολ. 3219/2010)Τεύχος 6-2010
1273.ΣτΕ Ολ. 169/2010 (ΣτΕ Ολ. 169/2010)Τεύχος 6-2010
1274.Ν. 3891/2010 (ΦΕΚ Α΄ 188/4.11.2010)Τεύχος 6-2010
1275.ΔΠρΠειρ 394/2010 (ΔΠρΠειρ 328/2010)Τεύχος 6-2010
1276.N. 3896/2010 (ΦΕΚ Α΄ 207/8.12.2010)Τεύχος 6-2010
1277.Π.Δ. 114/2010 (ΦΕΚ Α΄ 195/22.11.2010)Τεύχος 6-2010
1278.Ν. 3890/2010 (ΦΕΚ Α΄ 187/4.11.2010) Τεύχος 6-2010
1279.ΕλΣυν πράξη 1/2010 Τμ. VI (ΕλΣυν πράξη 1/2010 Τμ. VI)Τεύχος 6-2010
1280.N. 3900/2010 (ΦΕΚ Α΄ 213/17.12.2010)Τεύχος 6-2010
1281.Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194/22.11.2010)Τεύχος 6-2010
1282.Ν. 3892/2010 (ΦΕΚ Α΄ 189/4.11.2010)Τεύχος 6-2010
1283.ΔΠρΠειρ 328/2010 (ΔΠρΠειρ 328/2010)Τεύχος 6-2010
1284.Ν. 3906/2010 (ΦΕΚ Α΄ 220/23.12.2010)Τεύχος 6-2010
1285.ΕλΣυν 2732/2010 Τμ. VI (ΕλΣυν 2732/2010 Τμ. VI)Τεύχος 6-2010
1286.Ν. 3897/2010 (ΦΕΚ Α΄ 208/10.12.2010)Τεύχος 6-2010
1287.ΣτΕ Ολ. 674/2010 (ΣτΕ Ολ. 674/2010)Τεύχος 6-2010
1288.Ν. 3902/2010 (ΦΕΚ Α΄ 216/23.12.2010)Τεύχος 6-2010
1289.ΣτΕ Ολ. 3427/2010 (ΣτΕ Ολ. 3427/2010)Τεύχος 6-2010
1290.N. 3895/2010 (ΦΕΚ Α΄ 206/8.12.2010)Τεύχος 6-2010
1291.Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α΄ 219/23.12.2010)Τεύχος 6-2010
1292.ΣτΕ Ολ. 1580/2010 (ΣτΕ Ολ. 1580/2010)Τεύχος 6-2010
1293.Π.Δ. 122/2010 (ΦΕΚ Α΄ 200/30.11.2010)Τεύχος 6-2010
1294.Ν. 3898/2010 (ΦΕΚ Α΄ 211/16.12.2010)Τεύχος 6-2010
1295.Ν. 3904/2010 (ΦΕΚ Α΄ 218/23.12.2010)Τεύχος 6-2010
1296.ΣτΕ Ολ. 3976/2009 (ΣτΕ Ολ. 3976/2009)Τεύχος 6-2010
1297.ΕλΣυν Ολ. 196/2010 (ΕλΣυν Ολ. 196/2010)Τεύχος 6-2010
1298.N. 3903/2010 (ΦΕΚ Α΄ 217/23.12.2010)Τεύχος 6-2010
1299.ΣτΕ 3382/2010 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 3382/2010 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2010
1300.Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ Α΄ 212/17.12.2010)Τεύχος 6-2010
1301.N. 3901/2010 (ΦΕΚ Α΄ 215/23.12.2010)Τεύχος 6-2010
1302.ΕλΣυν Ολ. 1763/2010 (ΕλΣυν Ολ. 1763/2010)Τεύχος 6-2010
1303.Ν. 3893/2010 (ΦΕΚ Α΄ 203/2.12.2010)Τεύχος 6-2010
1304.Ν. 3894/2010 (ΦΕΚ Α΄ 204/2.12.2010)Τεύχος 6-2010
1305.Π.Δ. 128/2010 (ΦΕΚ Α΄ 221/23.12.2010)Τεύχος 6-2010
1306.Ν. 3887/2010 (ΦΕΚ Α΄ 174/30.9.2010)Τεύχος 5-2010
1307.Ν. 3875/2010 (ΦΕΚ Α΄ 158/20.9.2010)Τεύχος 5-2010
1308.Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ Α΄ 177/6.10.2010)Τεύχος 5-2010
1309.N. 3885/2010 (ΦΕΚ Α΄ 171/29.9.2010)Τεύχος 5-2010
1310.N. 3873/2010 (ΦΕΚ Α΄ 150/6.9.2010)Τεύχος 5-2010
1311.ΣτΕ 1044/2010 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 1044/2010 Τμ. Δ΄)Τεύχος 5-2010
1312.Π.Δ. 103/2010 (ΦΕΚ Α΄ 180/12.10.2010)Τεύχος 5-2010
1313.N. 3874/2010 (ΦΕΚ Α΄ 151/6.9.2010)Τεύχος 5-2010
1314.Ν. 3880/2010 (ΦΕΚ Α΄ 164/22.9.2010)Τεύχος 5-2010
1315.Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α΄ 163/21.9.2010)Τεύχος 5-2010
1316.Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α΄ 166/22.9.2010)Τεύχος 5-2010
1317.Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010)Τεύχος 5-2010
1318.Π.Δ. 104/2010 (ΦΕΚ Α΄ 181/12.10.2010)Τεύχος 5-2010
1319.N. 3878/2010 (ΦΕΚ Α΄ 161/20.9.2010)Τεύχος 5-2010
1320.ΣτΕ 1822/2010 Τμ. ΣΤ΄ (ΣτΕ 1822/2010 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 5-2010
1321.Ν. 3881/2010 (ΦΕΚ Α΄ 165/22.9.2010)Τεύχος 5-2010
1322.ΕλΣυν Ολ. 1824/2010 (ΕλΣυν Ολ. 1824/2010)Τεύχος 5-2010
1323.Π.Δ. 82/2010 (ΦΕΚ Α΄ 145/1.9.2010)Τεύχος 5-2010
1324.ΣτΕ Ολ. 3000/2010 (ΣτΕ Ολ. 3000/2010)Τεύχος 5-2010
1325.ΣτΕ 1146/2010 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 1146/2010 Τμ. Γ΄)Τεύχος 5-2010
1326.Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160/20.9.2010)Τεύχος 5-2010
1327.Π.Δ. 84/2010 (ΦΕΚ Α΄ 149/3.9.2010)Τεύχος 5-2010
1328.Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167/24.9.2010)Τεύχος 5-2010
1329.Ν. 3884/2010 (ΦΕΚ Α΄ 168/24.9.2010)Τεύχος 5-2010
1330.ΕλΣυν Ολ. 2310/2009 (ΕλΣυν Ολ. 2310/2009)Τεύχος 5-2010
1331.ΣτΕ 1248/2010 Τμ. ΣΤ΄ (ΣτΕ 1248/2010 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 5-2010
1332.ΣτΕ 3016/2010 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 3016/2010 Τμ. Α΄)Τεύχος 5-2010
1333.Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ Α΄ 182/14.10.2010)Τεύχος 5-2010
1334.Π.Δ. 83/22010 (ΦΕΚ Α΄ 147/3.9.2010)Τεύχος 5-2010
1335.Ν. 3872/2010 (ΦΕΚ Α΄ 148/3.9.2010)Τεύχος 5-2010
1336.Ν. 3876/2010 (ΦΕΚ Α΄ 159/20.9.2010)Τεύχος 5-2010
1337.N. 3888/2010 (ΦΕΚ Α΄ 175/30.9.2010)Τεύχος 5-2010
1338.ΣτΕ 3182/2010 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 3182/2010 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2010
1339.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 10ης Γεν. Συν./ 26.5.2010 (θέμα α΄) (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 10ης Γεν. Συν./ 26.5.2010 (θέμα α΄))Τεύχος 5-2010
1340.Ν. 3856/2010 (ΦΕΚ Α΄ 100/1.7.2010)Τεύχος 4-2010
1341.Ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α΄ 113/13.7.2010) Τεύχος 4-2010
1342.ΠτΒ 11561/2010 (ΦΕΚ Α΄ 139/10.8.2010) Τεύχος 4-2010
1343.Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α΄ 130/3.8.2010)Τεύχος 4-2010
1344.ΔΕφΑθ 457/2010 (ΔΕφΑθ 457/2010)Τεύχος 4-2010
1345.ΣτΕ ΕΑ 158/2010 (ΣτΕ ΕΑ 158/2010)Τεύχος 4-2010
1346.N. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.7.2010)Τεύχος 4-2010
1347.N. 3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 120/21.7.2010)Τεύχος 4-2010
1348.ΕλΣυν Ολ. 1797/2010 (ΕλΣυν Ολ. 1797/2010)Τεύχος 4-2010
1349.ΕλΣυν Ολ. 27/2010 (ΕλΣυν Ολ. 27/2010)Τεύχος 4-2010
1350.Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ Α΄ 138/9.8.2010)Τεύχος 4-2010
1351.N. 3858/2010 (ΦΕΚ Α΄ 102/1.7.2010)Τεύχος 4-2010
1352.Ν. 3860/2010 (ΦΕΚ Α΄ 111/12.7.2010) Τεύχος 4-2010
1353.Π.Δ. 72/2010 (ΦΕΚ Α΄ 132/5.8.2010)Τεύχος 4-2010
1354.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 6ης Γεν. Συν./14.4.2010 (θέμα β ΄) (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 6ης Γεν. Συν./14.4.2010 (θέμα β ΄))Τεύχος 4-2010
1355.ΣτΕ 389/2010 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 389/2010 Τμ. Α΄)Τεύχος 4-2010
1356.Π.Δ. 64/2010 (ΦΕΚ Α΄ 109/9.7.2010)Τεύχος 4-2010
1357.ΔΠρΑθ 5253/2010 (ΔΠρΑθ 5253/2010)Τεύχος 4-2010
1358.N. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141/17.8.2010)Τεύχος 4-2010
1359.Π.Δ. 76/2010 (ΦΕΚ Α΄ 140/12.8.2010)Τεύχος 4-2010
1360.N. 3866/2010 (ΦΕΚ Α΄ 124/27.7.2010)Τεύχος 4-2010
1361.Π.Δ. 60/2010 (ΦΕΚ Α΄ 98/30.6.2010)Τεύχος 4-2010
1362.ΣτΕ 205/2010 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 205/2010 Τμ. Α΄)Τεύχος 4-2010
1363.ΣτΕ Ολ. 1211/2010 (ΣτΕ Ολ. 1211/2010)Τεύχος 4-2010
1364.N. 3859/2010 (ΦΕΚ Α΄ 110/12.7.2010) Τεύχος 4-2010
1365.Π.Δ. 71/2010 (ΦΕΚ Α΄ 127/3.8.2010)Τεύχος 4-2010
1366.Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128/3.8.2010) Τεύχος 4-2010
1367.N. 3868/2010 (ΦΕΚ Α΄ 129/3.8.2010)Τεύχος 4-2010
1368.N. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115/15.7.2010)Τεύχος 4-2010
1369.N. 3857/2010 (ΦΕΚ Α΄ 101/1.7.2010)Τεύχος 4-2010
1370.ΣτΕ Ολ. 834/2010 (ΣτΕ Ολ. 834/2010)Τεύχος 4-2010
1371.ΣτΕ Ολ. 830/2010 (ΣτΕ Ολ. 830/2010)Τεύχος 4-2010
1372.N. 3864/2010 (ΦΕΚ Α΄ 119/21.7.2010) Τεύχος 4-2010
1373.Π.Δ. 66/2010 (ΦΕΚ Α΄ 117/21.7.2010)Τεύχος 4-2010
1374.Π.Δ. 61/2010 (ΦΕΚ Α΄ 99/30.6.2010) Τεύχος 4-2010
1375.Καταλογισμός κληρικών ως υπολόγων για τη διαχείριση περιουσίας Ιεράς Μονής (ΕλΣυν Ολ. 753/2010)Τεύχος 3-2010
1376.ΣτΕ 1899/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 1899/2009 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2010
1377.N. 3849/2010 (ΦΕΚ Α΄ 80/26.5.2010) Τεύχος 3-2010
1378.ΕλΣυν Ολ. 1938/2009 (ΕλΣυν Ολ. 1938/2009)Τεύχος 3-2010
1379.Π.Δ. 30/2010 (ΦΕΚ Α΄ 68/13.5.2010)Τεύχος 3-2010
1380.ΣτΕ 2788/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 2788/2009 Τμ. Γ΄)Τεύχος 3-2010
1381.Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84/2.6.2010)Τεύχος 3-2010
1382.N. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71/19.5.2010)Τεύχος 3-2010
1383.N. 3847/2010 (ΦΕΚ Α΄ 67/11.5.2010)Τεύχος 3-2010
1384.Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ Α΄ 78/25.5.2010)Τεύχος 3-2010
1385.ΣτΕ 1899/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 1899/2009 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2010
1386.Π.Δ. 28/2010 (ΦΕΚ Α΄ 64/6.5.2010)Τεύχος 3-2010
1387.ΔΕφΑθ 1123/2010 (ΔΕφΑθ 1123/2010)Τεύχος 3-2010
1388.N. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010)Τεύχος 3-2010
1389.Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α΄ 85/4.6.2010) Τεύχος 3-2010
1390.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 1ης Γεν. Συν./20.1.2010 (θέμα β΄) (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 1ης Γεν. Συν./20.1.2010 (θέμα β΄))Τεύχος 3-2010
1391.N. 3854/2010 (ΦΕΚ Α΄ 94/23.6.2010)Τεύχος 3-2010
1392.Π.Δ. 50/2010 (ΦΕΚ Α΄ 89/16.6.2010)Τεύχος 3-2010
1393.Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ Α΄ 97/25.6.2010)Τεύχος 3-2010
1394.ΣτΕ 1147/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 1147/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2010
1395.N. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63/3.5.2010)Τεύχος 3-2010
1396.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 3ης Γεν. Συν./17.2.2010 (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 3ης Γεν. Συν./17.2.2010)Τεύχος 3-2010
1397.Π.Δ. 29/2010 (ΦΕΚ Α΄ 68/13.5.2010)Τεύχος 3-2010
1398.ΔΕφΑθ 29/2009 (ΔΕφΑθ 29/2009)Τεύχος 3-2010
1399.Π.Δ. 32/2010 (ΦΕΚ Α΄ 70/14.5.2010)Τεύχος 3-2010
1400.ΔΕφΑθ 1104/2010 (ΔΕφΑθ 1104/2010)Τεύχος 3-2010
1401.Ν. 3855/2010 (ΦΕΚ Α΄ 95/23.6.2010)Τεύχος 3-2010
1402.ΔΕφΑθ 164/2009 (ΔΕφΑθ 164/2009)Τεύχος 3-2010
1403.ΕλΣυν Ολ. 44/2009 (ΕλΣυν Ολ. 44/2009)Τεύχος 3-2010
1404.ΣτΕ 1147/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 1147/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2010
1405.Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α΄ 66/11.5.2010)Τεύχος 3-2010
1406.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 9ης Γεν. Συν./19.5.2010 (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 9ης Γεν. Συν./19.5.2010)Τεύχος 3-2010
1407.N. 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 90/17.6.2010)Τεύχος 3-2010
1408.N. 3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65/6.5.2010)Τεύχος 3-2010
1409.ΔΕφΑθ 27/2009 (ΔΕφΑθ 27/2009)Τεύχος 3-2010
1410.ΣτΕ 1249/2010 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 1249/2010 Τμ. Α΄)Τεύχος 3-2010
1411.ΔΕφΑθ 334/2009 (ΔΕφΑθ 334/2009)Τεύχος 3-2010
1412.ΕλΣυν Ολ. 18/2009 (ΕλΣυν Ολ. 18/2009)Τεύχος 2-2010
1413.ΕλΣυν Ολ. 7/2009 (ΕλΣυν Ολ. 7/2009)Τεύχος 2-2010
1414.ΣτΕ Ολ. 671/2010 (ΣτΕ Ολ. 671/2010)Τεύχος 2-2010
1415.Ν. 3836/2010 (ΦΕΚ Α΄ 44/16.3.2010)Τεύχος 2-2010
1416.Ν. 3834/2010 (ΦΕΚ Α΄ 42/16.3.2010)Τεύχος 2-2010
1417.Π.Δ. 15/2010 (ΦΕΚ Α΄ 35/1.3.2010)Τεύχος 2-2010
1418.ΕλΣυν Ολ. 1682/2009 (ΕλΣυν Ολ. 1682/2009)Τεύχος 2-2010
1419.ΣτΕ Ολ. 1213/2010 (ΣτΕ Ολ. 1213/2010)Τεύχος 2-2010
1420.Ν. 3837/2010 (ΦΕΚ Α΄ 45/16.3.2010)Τεύχος 2-2010
1421.ΕλΣυν Ολ. 2340/2009 (ΕλΣυν Ολ. 2340/2009)Τεύχος 2-2010
1422.ΣτΕ ΠΕ 42/2010 Τμ. Ε΄ (ΣτΕ ΠΕ 42/2010 Τμ. Ε΄)Τεύχος 2-2010
1423.ΕλΣυν Ολ. 8/2009 (ΕλΣυν Ολ. 8/2009)Τεύχος 2-2010
1424.N. 3835/2010 (ΦΕΚ Α΄ 43/16.3.2010)Τεύχος 2-2010
1425.Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολου Γρηγορίου ΠαπούλιαΤεύχος 2-2010
1426.N. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40/15.3.2010)Τεύχος 2-2010
1427.ΣτΕ 581/2010 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 581/2010 Τμ. Α΄ )Τεύχος 2-2010
1428.ΣτΕ 3033/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 3033/2009 Τμ. Γ΄)Τεύχος 2-2010
1429.Το τεκμήριο αθωότητας κατά την ΕΣΔΑ και η δημοσιονομική δίκη (ΕλΣυν Τμ. IV 2351/2009)Τεύχος 2-2010
1430.ΣτΕ 931/2010 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 931/2010 Τμ. Δ΄)Τεύχος 2-2010
1431.ΕλΣυν Ολ. 241/2009 (ΕλΣυν Ολ. 241/2009)Τεύχος 2-2010
1432.ΣτΕ ΕΑ 47/2010 (ΣτΕ ΕΑ 47/2010)Τεύχος 2-2010
1433.ΕλΣυν Ολ. 1191/2009 (ΕλΣυν Ολ. 1191/2009)Τεύχος 2-2010
1434.N. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58/23.4.2010)Τεύχος 2-2010
1435.ΕλΣυν Ολ. 2329/2009 (ΕλΣυν Ολ. 2329/2009)Τεύχος 2-2010
1436.ΣτΕ 4252/2009 Τμ. Ε΄ (ΣτΕ 4252/2009 Τμ. Ε΄)Τεύχος 2-2010
1437.Π.Δ. 19/2010 (ΦΕΚ Α΄ 50/26.3.2010)Τεύχος 2-2010
1438.N. 3840/2010 (ΦΕΚ Α΄ 53/31.3.2010)Τεύχος 2-2010
1439.Π.Δ. 17/2010 (ΦΕΚ Α΄ 36/3.3.2010)Τεύχος 2-2010
1440.ΣτΕ ΕΑ 36/2010 (ΣτΕ ΕΑ 36/2010)Τεύχος 2-2010
1441.ΣτΕ Ολ. 1210/2010 (ΣτΕ Ολ. 1210/2010)Τεύχος 2-2010
1442.ΑΕΔ 1/2010 (ΑΕΔ 1/2010)Τεύχος 2-2010
1443.Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ Α΄ 38/9.3.2010)Τεύχος 2-2010
1444.Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ Α΄ 62/28.4.2010)Τεύχος 2-2010
1445.N. 3838/2010 (ΦΕΚ Α΄ 49/24.3.2010)Τεύχος 2-2010
1446.Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α΄ 51/29.3.2010)Τεύχος 2-2010
1447.Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α΄ 56/15.4.2010)Τεύχος 2-2010
1448.Ν. 3841/2010 (ΦΕΚ Α΄ 55/6.4.2010)Τεύχος 2-2010
1449.ΣτΕ 1185/2010 Τμ. Β΄ 7μ. (ΣτΕ 1185/2010 Τμ. Β΄ 7μ.)Τεύχος 2-2010
1450.ΕλΣυν Ολ. 1925/2009 (ΕλΣυν Ολ. 1925/2009)Τεύχος 1-2010
1451.ΕλΣυν Ολ. 3433/2009 (ΕλΣυν Ολ. 3433/2009)Τεύχος 1-2010
1452.ΔΕφΑθ 1734/2009 (ΔΕφΑθ 1734/2009)Τεύχος 1-2010
1453.Ν. 3823/2010 (ΦΕΚ Α΄ 22/16.2.2010)Τεύχος 1-2010
1454.Ν. 3826/2010 (ΦΕΚ Α΄ 29/25.2.2010)Τεύχος 1-2010
1455.ΣτΕ 4343/2009 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 4343/2009 Τμ. Α΄)Τεύχος 1-2010
1456.N. 3818/2010 (ΦΕΚ Α΄ 17/16.2.2010)Τεύχος 1-2010
1457.Π.Δ. 5/2010 (ΦΕΚ Α΄ 7/3.2.2010)Τεύχος 1-2010
1458.ΤρΔΠρΠειρ 4426/2009 (ΤρΔΠρΠειρ 4426/2009)Τεύχος 1-2010
1459.ΔΕφΑθ 605/2009 (ΔΕφΑθ 605/2009)Τεύχος 1-2010
1460.Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α΄ 6/26.1.2010)Τεύχος 1-2010
1461.Ν. 3828/2010 (ΦΕΚ Α΄ 31/25.2.2010)Τεύχος 1-2010
1462.ΕλΣυν Ολ. 1716/2009 (ΕλΣυν Ολ. 1716/2009)Τεύχος 1-2010
1463.ΣτΕ Ολ. 3688/2009 (ΣτΕ Ολ. 3688/2009)Τεύχος 1-2010
1464.ΤρΔΠρΠειρ 34/2009 (ΤρΔΠρΠειρ 34/2009)Τεύχος 1-2010
1465.Π.Δ. 12/2010 (ΦΕΚ Α΄ 25/18.2.2010)Τεύχος 1-2010
1466.ΜΔΠρΣύρου 275/2009 (ΜΔΠρΣύρου 275/2009 )Τεύχος 1-2010
1467.ΔΕφΑθ 2198/2009 (ΔΕφΑθ 2198/2009)Τεύχος 1-2010
1468.ΕλΣυν Ολ. 728/2009 (ΕλΣυν Ολ. 728/2009)Τεύχος 1-2010
1469.ΤρΔΠρΠειρ 47/2009 (ΤρΔΠρΠειρ 47/2009)Τεύχος 1-2010
1470.Ν. 3817/2010 (ΦΕΚ Α΄ 16/16.2.2010)Τεύχος 1-2010
1471.Ν. 3831/2010 (ΦΕΚ Α΄ 34/25.2.2010)Τεύχος 1-2010
1472.Ν. 3830/2010 (ΦΕΚ Α΄ 33/25.2.2010)Τεύχος 1-2010
1473.Ν. 3824/2010 (ΦΕΚ Α΄ 27/25.2.2010)Τεύχος 1-2010
1474.Ν. 3819/2010 (ΦΕΚ Α΄ 18/16.2.2010)Τεύχος 1-2010
1475.ΕλΣυν Ολ. 3157/2009 (ΕλΣυν Ολ. 3157/2009)Τεύχος 1-2010
1476.Ν. 3827/2010 (ΦΕΚ Α΄ 30/25.2.2010)Τεύχος 1-2010
1477.ΕλΣυν Ολ. 3125/2009 (ΕλΣυν Ολ. 3125/2009)Τεύχος 1-2010
1478.Ν. 3822/2010 (ΦΕΚ Α΄ 21/16.2.2010)Τεύχος 1-2010
1479.ΕλΣυν Ολ. 2335/2009 (ΕλΣυν Ολ. 2335/2009)Τεύχος 1-2010
1480.Ν. 3829/2010 (ΦΕΚ Α΄ 32/25.2.2010)Τεύχος 1-2010
1481.ΕλΣυν Ολ. 2620/2009 (ΕλΣυν Ολ. 2620/2009)Τεύχος 1-2010
1482.ΔΕφΘεσ 247/2009 (ΔΕφΘεσ 247/2009)Τεύχος 1-2010
1483.Ν. 3820/2010 (ΦΕΚ Α΄19/16.2.2010)Τεύχος 1-2010
1484.Ν. 3821/2010 (ΦΕΚ Α΄ 20/16.2.2010)Τεύχος 1-2010
1485.Π.Δ. 1/2010 (ΦΕΚ Α΄ 1/7.1.2010)Τεύχος 1-2010
1486.ΣτΕ 141/2010 ΕΑ (ΣτΕ 141/2010 ΕΑ)Τεύχος 1-2010
1487.ΣτΕ 2316/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 2316/2009 Τμ. Γ΄)Τεύχος 1-2010
1488.Ν. 3814/2010 (ΦΕΚ Α΄ 3/12.1.2010)Τεύχος 1-2010
1489.Ν. 3815/2010 (ΦΕΚ Α΄ 5/26.1.2010)Τεύχος 1-2010
1490.Ν. 3825/2010 (ΦΕΚ Α΄ 28/25.2.2010)Τεύχος 1-2010
1491.N. 3812/2009 (ΦΕΚ Α΄ 234/28.12.2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»Τεύχος 6-2009
1492.ΣτΕ 2633/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 2633/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2009
1493.Ν. 3813/2009 (ΦΕΚ Α΄ 236/2812.2009) «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2010»Τεύχος 6-2009
1494.ΣτΕ 2387/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 2387/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2009
1495.ΤρΔΕφΑθ 1302/2009 (ΤρΔΕφΑθ 1302/2009)Τεύχος 6-2009
1496.Π.Δ. 191/2009 (ΦΕΚ Α΄ 226/8.12.2009) «Τροποποίηση του άρθρου 6 περ. η΄ του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (Α΄ 28)»Τεύχος 6-2009
1497.ΣτΕ 2591/2009 Τμ. Γ΄ ( ΣτΕ 2591/2009 Τμ. Γ΄)Τεύχος 6-2009
1498.ΣτΕ Ολ. 2636/2009 (ΣτΕ Ολ. 2636/2009)Τεύχος 6-2009
1499. ΕλΣυν Ολ. 19/2009 (ΕλΣυν Ολ. 19/2009)Τεύχος 6-2009
1500.Ν. 3808/2009 (ΦΕΚ Α΄ 227/10.12.2009) «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις»Τεύχος 6-2009
1501.ΤρΔΠρΑθ 6406/2009 (ΤρΔΠρΑθ 6406/2009)Τεύχος 6-2009
1502.ΣτΕ 2414/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 2414/2009 Τμ. Γ΄)Τεύχος 6-2009
1503.ΣτΕ 2637/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 2637/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2009
1504.ΣτΕ 2598/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 2598/2009 Τμ. Γ΄)Τεύχος 6-2009
1505.ΣτΕ 2573/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 2573/2009 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2009
1506. Ν. 3809/2009 (ΦΕΚ Α΄ 228/11.12.2009) «Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2007»Τεύχος 6-2009
1507.ΣτΕ 2646/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 2646/2009 Τμ. Γ΄)Τεύχος 6-2009
1508.ΣτΕ 3277/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 3277/2009 Τμ. Γ΄)Τεύχος 6-2009
1509.ΕλΣυν Ολ. 47/2009 (ΕλΣυν Ολ. 47/2009)Τεύχος 6-2009
1510.ΣτΕ 2338/2009 Τμ. Ε΄ (ΣτΕ 2338/2009 Τμ. Ε΄)Τεύχος 6-2009
1511.N. 3811/2009 (ΦΕΚ Α΄ 231/18.12.2009) «Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση (Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις»Τεύχος 6-2009
1512.Παράβαση κράτους μέλους λόγω μη απόδοσης ιδίων πόρων (ΔΕΕ 15.12.2009, C-409/05 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας)Τεύχος 6-2009
1513.4. N. 3810/2009 (ΦΕΚ Α΄ 229/11.12.2009) «Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2007»Τεύχος 6-2009
1514.ΔΕφΘεσ 447/2009 Τμ. Α΄ (ακυρωτικό) ( ΔΕφΘεσ 447/2009 Τμ. Α΄ (ακυρωτικό))Τεύχος 5-2009
1515.ΔΕφΠειρ 306/2009 Τμ. Α2 (ακυρωτικό) (ΔΕφΠειρ 306/2009 Τμ. Α2 (ακυρωτικό))Τεύχος 5-2009
1516.ΔΕφΘεσ 406/2009 Τμ. Γ΄ (ακυρωτικό) (ΔΕφΘεσ 406/2009 Τμ. Γ΄ (ακυρωτικό))Τεύχος 5-2009
1517.ΜΔΠρΘεσ 29/2008 Τμ. Α΄ (ΜΔΠρΘεσ 29/2008 Τμ. Α΄ )Τεύχος 5-2009
1518.ΤρΔΠρΘεσ 478/2008 Τμ. Γ΄ (ΤρΔΠρΘεσ 478/2008 Τμ. Γ΄ )Τεύχος 5-2009
1519.ΔΕφΘεσ 580/2009 Τμ. Γ΄ (ακυρωτικό) ( ΔΕφΘεσ 580/2009 Τμ. Γ΄ (ακυρωτικό))Τεύχος 5-2009
1520.ΔΕφΑθ 386/2009 Τμ. Ζ΄ (ακυρωτικό) (ΔΕφΑθ 386/2009 Τμ. Ζ΄ (ακυρωτικό))Τεύχος 5-2009
1521.ΔΕφΘεσ 115/2009 Τμ. Α΄ (ακυρωτικό) (ΔΕφΘεσ 115/2009 Τμ. Α΄ (ακυρωτικό))Τεύχος 5-2009
1522.ΔΕφΘεσ 1228/2008 Τμ. Β΄ (ΔΕφΘεσ 1228/2008 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2009
1523.ΔΕφΑθ 1146/2009 Τμ. Ζ΄ (ακυρωτικό) (ΔΕφΑθ 1146/2009 Τμ. Ζ΄ (ακυρωτικό))Τεύχος 5-2009
1524.ΔΕφΘεσ 544/2009 Τμ. Β΄ (ακυρωτικό) (ΔΕφΘεσ 544/2009 Τμ. Β΄ (ακυρωτικό))Τεύχος 5-2009
1525.ΤρΔΕφΑθ 5/2009 (ΤρΔΕφΑθ 5/2009)Τεύχος 5-2009
1526.ΣτΕ 102/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 102/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 4-2009
1527.ΣτΕ Ολ. 1187/2009 (ΣτΕ Ολ. 1187/2009 )Τεύχος 4-2009
1528.ΣτΕ 822/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 822/2009 Τμ. Β΄)Τεύχος 4-2009
1529.Δημοσιονομικός έλεγχος και συγκριτικό δίκαιο: σύγχρονες τάσειςΤεύχος 4-2009
1530. ΣτΕ 478/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 478/2009 Τμ. Β΄ )Τεύχος 4-2009
1531.ΣτΕ 234/2009 Τμ. ΣΤ΄ (ΣτΕ 234/2009 Τμ. ΣΤ΄ )Τεύχος 4-2009
1532.ΣτΕ 591/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 591/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 4-2009
1533.ΣτΕ 556/2009 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 556/2009 Τμ. Α΄ )Τεύχος 4-2009
1534.ΣτΕ 690/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 690/2009 Τμ. Β΄ )Τεύχος 4-2009
1535.ΣτΕ Ολ. 1183/2009 (ΣτΕ Ολ. 1183/2009)Τεύχος 4-2009
1536.ΣτΕ 170/2009 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 170/2009 Τμ. Α΄)Τεύχος 4-2009
1537.ΣτΕ 297/2009 Τμ. Ε΄ (ΣτΕ 297/2009 Τμ. Ε΄)Τεύχος 4-2009
1538.ΣτΕ Ολ. 1302/2009 (ΣτΕ Ολ. 1302/2009)Τεύχος 4-2009
1539.ΣτΕ 476/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 476/2009 Τμ. Β΄ )Τεύχος 4-2009
1540.ΣτΕ Ολ. 1193/2009 (ΣτΕ Ολ. 1193/2009)Τεύχος 4-2009
1541.ΣτΕ 123/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 123/2009 Τμ. Δ΄ )Τεύχος 4-2009
1542.ΣτΕ 22/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 22/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2009
1543.ΣτΕ 691/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 691/2009 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2009
1544.ΣτΕ 440/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 440/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2009
1545.ΣτΕ 324/2009 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 324/2009 Τμ. Α΄)Τεύχος 3-2009
1546.ΣτΕ 1316/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 1316/2009 Τμ. Γ΄)Τεύχος 3-2009
1547.ΣτΕ 453/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 453/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2009
1548.ΣτΕ 255/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 255/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2009
1549.ΣτΕ 421/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 421/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2009
1550.ΣτΕ 125/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 125/2009 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2009
1551.ΣτΕ 84/2009 Τμ. ΣΤ΄ (ΣτΕ 84/2009 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 3-2009
1552.ΣτΕ 28/2009 (ως Συμβούλιο) (ΣτΕ 28/2009 (ως Συμβούλιο))Τεύχος 3-2009
1553.ΣτΕ 249/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 249/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2009
1554.Νομιμοποίηση δαπανών των ΟΤΑ (ΕλΣυν Ολ. 2400/2007)Τεύχος 3-2008
1555.Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών (ΕλΣυν Πρακτ. Ολομ. 9ης και 10ης Γεν.Συν./23 Μαΐου και 6 Ιουνίου 2007)Τεύχος 4-2007
1556.Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων και προστασία του περιβάλλοντος (ΕλΣυν 55/2007 Τμ. VI)Τεύχος 2-2007
1557.Προς μια χρηστή δημοσιονομική διαχείριση: Ο ρόλος των υπηρεσιών δημοσιονομικού ελέγχουΤεύχος 1-2007
1558.Η ευθύνη του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας ως υπολόγου (ΕλΣυν Ολ. 1461/2006 )Τεύχος 5-2006
1559.Το «δημόσιο» χρήμα υπό έλεγχο - Ο κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασμών σωματείου (ΕλΣυν Ολ 1937/2005)Τεύχος 3-2006
1560.Ν. 4581/2018 (ΦΕΚ Α΄ 206/7.12.2018) Τεύχος 6-2018
1561.Ν. 4585/2018 (ΦΕΚ Α΄ 216/24.12.2018) Τεύχος 6-2018
1562.Ν. 4586/2018 (ΦΕΚ Α΄ 217/24.12.2018) Τεύχος 6-2018
1563.Ν. 4578/2018 (ΦΕΚ Α΄ 200/3.12.2018) Τεύχος 6-2018
1564.Ν. 4573/2018 (ΦΕΚ Α΄ 189/12.11.2018) Τεύχος 6-2018
1565.Αποβολή δικηγορικής ιδιότητας λόγω αµετάκλητης ποινικής καταδίκης & αίτηση επανάληψης διαδικασίας λόγω προσφυγής στο ΕΔΔΑ (ΣτΕ 2480/2018 Τμ. Γ΄)Τεύχος 6-2018
1566.Απαράδεκτη η αίτηση ακύρωσης κατά διάταξης τυπικού νόµου & ζητήµατα κανονιστικής αρµοδιότητας του νοµοθέτη (ΣτΕ 2819/2018 Τμ. Γ΄)Τεύχος 6-2018
1567.Ν. 4584/2018 (ΦΕΚ Α΄ 213/19.12.2018) Τεύχος 6-2018
1568.Ν. 4572/2018 (ΦΕΚ Α΄ 188/5.11.2018) Τεύχος 6-2018
1569.Ν. 4576/2018 (ΦΕΚ Α΄ 196/27.11.2018) Τεύχος 6-2018
1570.Ν. 4574/2018 (ΦΕΚ Α΄ 191/13.11.2018) Τεύχος 6-2018
1571.Χορήγηση διαβατηρίου σε πρόσωπο διωκόµενο για κακούργηµα επί άρσεως απαγόρευσης εξόδου - σύµφωνη µε Συντ. & Δίκαιο ΕΕ ερµηνεία (ΣτΕ 2531/2018 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2018
1572.Ν. 4580/2018 (ΦΕΚ Α΄ 205/7.12.2018)Τεύχος 6-2018
1573.Πεδίο εφαρµογής ΣΑΔΦ, φόρος επί του εισοδήµατος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης & ένδικη προστασία επί φορολογικών διαφορών (ΣτΕ 2465/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2018
1574.Αντισυνταγµατικότητα της περικοπής των επιδοµάτων εορτών και αδείας στο Δηµόσιο. Παραποµπή στην Ολοµέλεια (ΣτΕ 2626/2018 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 6-2018
1575.Ν. 4582/2018 (ΦΕΚ Α΄ 208/11.12.2018) Τεύχος 6-2018
1576.Π.Δ. 105/2018 (ΦΕΚ Α΄ 203/5.12.2018) Τεύχος 6-2018
1577.Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ Α΄ 187/5.11.2018) Τεύχος 6-2018
1578.Ν. 4575/2018 (ΦΕΚ Α΄ 192/14.11.2018)Τεύχος 6-2018
1579.Ν. 4584/2018 (ΦΕΚ Α΄ 213/19.12.2018) Τεύχος 6-2018
1580.Ν. 4579/2018 (ΦΕΚ Α΄ 201/3.12.2018)Τεύχος 6-2018
1581.Παράνοµη η απαγόρευση σε εργαζοµένους του ΟΑΣΘ να είναι µέτοχοι ή στελέχη σε επιχειρήσεις που συναλλάσσονται µε τον Οργανισµό (ΣτΕ 2678/2018 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2018
1582.N. 4577/2018 (ΦΕΚ Α΄ 199/3.12.2018)Τεύχος 6-2018
1583.Σιωπηρή άρνηση χορήγησης αποζηµίωσης λόγω υπαγωγής έκτασης σε ζώνη απόλυτης προστασίας για προστασία φυσικού περιβάλλοντος (ΣτΕ 2688/2018 Τμ. Ε΄)Τεύχος 6-2018
1584.Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α΄ 212/18.12.2018)Τεύχος 6-2018

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Η συμβατική παραχώρηση δημοσίου έργου Διαδικασίες ανάθεσης και προσυμβατική προστασία των διαγωνιζομένων Μεσσήνη Μαρία Γ.

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης