ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Μπάλτα ΕυαγγελίαΤεύχος
1.Η σύµφωνη µε το Σύνταγµα ερµηνεία διακρίνεται από τον δικαστικό έλεγχο της συνταγµατικότητας νοµοθετικής διάταξης (ΣτΕ 2652/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2018
2.Κρίσιμη η πραγματική αξία της συναλλαγής για προσδιορισμό εισοδήματος από αγοραπωλησία ακινήτων· αρχή χρηστής διοίκησης (ΣτΕ 2607/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2018
3.Κατά χρόνο αναρμοδιότητα διοικητικού οργάνου (ΣτΕ 2234/2018 Τμ. Ε΄)Τεύχος 5-2018
4.Ν. 4564/2018 (ΦΕΚ Α΄ 170/21.9.2018) Τεύχος 5-2018
5.Ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α΄ 179/11.10.2018) Τεύχος 5-2018
6.Ν. 4570/2018 (ΦΕΚ Α΄ 185/30.10.2018) Τεύχος 5-2018
7.Ν. 4560/2018 (ΦΕΚ Α΄ 165/11.9.2018) Τεύχος 5-2018
8.Ν. 4565/2018 (ΦΕΚ Α΄ 173/2.10.2018) Τεύχος 5-2018
9.Ν. 4568/2018 (ΦΕΚ Α΄ 178/11.10.2018) Τεύχος 5-2018
10.Η συμβατότητα εθνικού κανόνα προς διάταξη του ενωσιακού δικαίου ελέγχεται αυτεπαγγέλτως (ΣτΕ 2651/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2018
11.Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ Α΄ 169/20.9.2018) Τεύχος 5-2018
12.Διακοπή παραγραφής και έναρξη τοκοφορίας και από την επίδοση της αγωγής από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου (ΜΔΕφΙωαν 311/2018)Τεύχος 5-2018
13.Ν. 4571/2018 (ΦΕΚ Α΄ 186/30.10.2018) Τεύχος 5-2018
14.Ν. 4561/2018 (ΦΕΚ Α΄ 167/13.9.2018)Τεύχος 5-2018
15.N. 4566/2018 (ΦΕΚ Α΄ 175/8.10.2018) Τεύχος 5-2018
16.Ν. 4562/2018 (ΦΕΚ Α΄ 168/17.9.2018) Τεύχος 5-2018
17.Π.Δ. 90/2018 (ΦΕΚ Α΄ 162/3.9.2018)Τεύχος 5-2018
18.Υποχρέωση προσήκουσας & πλήρους αιτιολογίας για κανονισμό συντάξεων λόγω απόλυτης αναπηρίας-αοριστία λόγων έφεσης (ΤρΔΕφΑθ 3678/2018)Τεύχος 5-2018
19.Μη νόμιμη αιτιολογία ΥΑ τοποθέτησης προσωρινών προϊσταμένων σε τμήματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΤρΔΕφΑθ 2677/2018)Τεύχος 5-2018
20.Σύμφωνος με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ ο υπό όρους περιορισμός του δικαιώματος επανεκλογής σε θέσεις ΔΣ δικηγορικού συλλόγου (ΣτΕ 2519/2018 Τμ. Γ΄)Τεύχος 5-2018
21.Το τεκμήριο εισοδήματος λόγω δαπάνης για αγορά ακινήτου αφορά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή πηγές εισοδημάτων στην Ελλάδα (ΣτΕ 2570/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2018
22.N. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.7.2018) Τεύχος 4-2018
23.Δικονομική αυτονομία των κρατών μελών της ΕΕ & αναδρομική εφαρμογή της επιεικέστερης φορολογικής κύρωσης (ΣτΕ 2221/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 4-2018
24.N. 4554/2018 (ΦΕΚ Α΄ 130/18.7.2018) Τεύχος 4-2018
25.Ασύμβατες προς το Δίκαιο της ΕΕ κρατικές ενισχύσεις: υποχρέωση ανάκτησης & εξαιρέσεις (ΣτΕ 2218/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 4-2018
26.Αντισυνταγματικός ο περιορισμός επιλογής δύο το πολύ περιφερειών πρωτοδικείων για πρόσβαση στο επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή (ΣτΕ Ολ. 1943/2018)Τεύχος 4-2018
27.Δυνατότητα εξαίρεσης πτωχευμένων εταιρειών από έξοδα δίκης - παράβολα - μη καταβολή του 20% οφειλόμενων φόρων, δασμών ή τελών (ΣτΕ 2096/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 4-2018
28.N. 4551/2018 (ΦΕΚ Α΄ 116/2.7.2018) Τεύχος 4-2018
29.Κριτήρια εισαγωγής σε Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της ΕΛΑΣ (ΣτΕ 1938/2018 Τμ. Γ΄ )Τεύχος 4-2018
30.Τερματισμός λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού λόγω μη παραδεκτής και/ή επιτυχούς συμμετοχής σε διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης (ΣτΕ Ολ. 2018/2018)Τεύχος 4-2018
31.N. 4557/2018 (ΦΕΚ Α΄ 139/30.7.2018) Τεύχος 4-2018
32.Π.Δ. 71/2018 (ΦΕΚ Α΄ 134/24.7.2018) Τεύχος 4-2018
33.Π.Δ. 72/2018 (ΦΕΚ Α΄ 141/2.8.2018) Τεύχος 4-2018
34.N. 4558/2018 (ΦΕΚ Α΄ 140/1.8.2018) Τεύχος 4-2018
35.N. 4552/2018 (ΦΕΚ Α΄ 118/6.7.2018) Τεύχος 4-2018
36.Π.Δ. 64/2018 (ΦΕΚ Α΄ 124/11.7.2018) Τεύχος 4-2018
37.N. 4553/2018 (ΦΕΚ Α΄ 119/6.7.2018) Τεύχος 4-2018
38.Άρση εγγυήσεως Δημοσίου για δάνεια πιστωτικών ιδρυμάτων προς ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων & ένδικη προστασία (ΣτΕ 1877/2018 Τμ. Δ΄)Τεύχος 4-2018
39.Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2018) Τεύχος 4-2018
40.N. 4556/2018 (ΦΕΚ Α΄ 137/25.7.2018) Τεύχος 4-2018
41.Το Δημόσιο ευθύνεται σε αποζημίωση, για τραυματισμό από επεισόδια σε αγώνα, καθώς η Αστυνομία δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα αποτροπής (ΔΕφΑθ 2811/2018)Τεύχος 4-2018
42.Προσωπική ευθύνη διευθύνοντος συμβούλου ΑΕ για φορολογικές υποχρεώσεις & δικαίωμα άσκησης ανακοπής (ΣτΕ 1775/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 4-2018
43.Συνταγματική η κατ’ εξαίρεση θέσπιση αποκλίσεων για πρόσβαση σε ΑΕΙ-ΤΕΙ υπέρ υποψηφίων σε περιοχές που επλήγησαν από σεισμό (ΣτΕ 1927/2018 Τμ. Γ΄)Τεύχος 4-2018
44.Π.Δ. 46/2018 (ΦΕΚ Α΄ 87/17.5.2018) Τεύχος 3-2018
45.Ν. 4538/2018 (ΦΕΚ Α΄ 85/16.5.2018) Τεύχος 3-2018
46.Ν. 4540/2018 (ΦΕΚ Α΄ 91/22.5.2018) Τεύχος 3-2018
47.Ν. 4539/2018 (ΦΕΚ Α΄ 89/18.5.2018)Τεύχος 3-2018
48.Επιβολή μέτρων του άρθρου 46 ΚΦΔ σε βάρος εκπροσώπων & διαχειριστών ΑΕ για τη διασφάλιση οφειλών προς το Δημόσιο (ΣτΕ 999/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2018
49.Ν. 4544/2018 (ΦΕΚ Α΄ 97/6.6.208) Τεύχος 3-2018
50.Ν. 4543/2018 (ΦΕΚ Α΄ 96/6.6.2018)Τεύχος 3-2018
51.Ν. 4546/2018 (ΦΕΚ Α΄ 101/12.6.2018)Τεύχος 3-2018
52.Συντάξιμη υπηρεσία δημοσίου υπαλλήλου, παράλληλα συνταξιούχου του δημοσίου τομέα, που εξήλθε από τη ρύθμιση (ΕλΣυν Ολ. 424/2018)Τεύχος 3-2018
53.Αίτηση αναστολής κατά της συμφωνίας των Πρεσπών (ΣτΕ Ολ. ΕΑ 199/2018)Τεύχος 3-2018
54.Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14.6.2018) Τεύχος 3-2018
55.N. 4537/2018 (ΦΕΚ Α΄ 84/15.5.2018) Τεύχος 3-2018
56.Μη νόμιμη πράξη επιβολής προστίμου σε βάρος κηρυχθέντος ως ανυποτάκτου εφόσον δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία (ΔΠρΑθ 13722 /2018)Τεύχος 3-2018
57.Αρμόδιο όργανο και προϋποθέσεις προαγωγής στον βαθμό του Πρέσβεως (ΣτΕ 1609/2018 Τμ. Γ΄ )Τεύχος 3-2018
58.Οι συντελεστές των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού καθορίζονται βάσει όχι της χρήσης αλλά της έκτασης των χώρων (ΣτΕ 281/2018 Τμ. Β)Τεύχος 3-2018
59.Δυνατή η απευθείας ανάθεση για λόγους ανωτέρας βίας στο πλαίσιο ανάθεσης προμηθειών έργων από Ειδικούς Λογαριασμούς ΑΕΙ-ΤΕΙ (ΕλΣυν Ολ. 716/2018)Τεύχος 3-2018
60.N. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102/12.6.2018) Τεύχος 3-2018
61.Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104/13.6.2018) Τεύχος 3-2018
62.Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α΄ 103/13.6.2018) Τεύχος 3-2018
63.Ν. 4545/2018 (ΦΕΚ Α΄ 99/8.6.2018) Τεύχος 3-2018
64.N. 4541/2018 (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018) Τεύχος 3-2018
65.Ν. 4550/2018 (ΦΕΚ Α΄ 108/20.6.2018) Τεύχος 3-2018
66.Ν. 4542/2018 (ΦΕΚ Α΄ 95/1.6.2018) Τεύχος 3-2018
67.Προσφορότητα τρόπου κατάρτισης ΑΜΚΑ και προστασία προσωπικών δεδομένων (ΣτΕ 518/2018 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2018
68.Ν. 4532/2018 (ΦΕΚ Α΄ 63/5.4.2018) Τεύχος 2-2018
69.Π.Δ. 35/2018 (ΦΕΚ Α΄ 69/19.4.2018) Τεύχος 2-2018
70.Αίτηση ακυρώσεως από περισσότερα πρόσωπα & υποχρέωση καταβολής παραβόλου χωριστά για καθένα από αυτά (ΣτΕ 1355/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2018
71.Ν. 4534/2018 (ΦΕΚ Α΄ 77/30.4.2018) Τεύχος 2-2018
72.Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ Α΄ 59/30.3.2018) Τεύχος 2-2018
73.Ν. 4535/2018 (ΦΕΚ Α΄ 78/30.4.2018) Τεύχος 2-2018
74.Αντίθετο προς το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ το πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών στα Λύκεια (ΣτΕ Ολ. 926/2018)Τεύχος 2-2018
75.Ν. 4533/2018 (ΦΕΚ Α΄ 75/27.4.2018) Τεύχος 2-2018
76.Μη εφαρμογή της αρχής ne bis in idem διότι αμετάκλητο βούλευμα που παύει ποινική δίωξη λόγω παραγραφής δεν συνιστά αθωωτική απόφαση (ΣτΕ 1102/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2018
77.N. 4528/2018 (ΦΕΚ Α΄ 50/16.3.2018) Τεύχος 2-2018
78.Ν. 4524/2018 (ΦΕΚ Α΄ 46/15.3.2018) Τεύχος 2-2018
79.Ν. 4522/2018 (ΦΕΚ Α΄ 39/7.3.2018) Τεύχος 2-2018
80.Ν. 4521/2017 (ΦΕΚ Α΄ 38/2.3.2018) Τεύχος 2-2018
81.Ν. 4529/2018 (ΦΕΚ Α΄ 56/23.3.2018)Τεύχος 2-2018
82.Η κατάργηση της ισόβιας σύνταξης πολύτεκνης μητέρας δεν αντίκειται στο Σύνταγμα (ΣτΕ 719/2018 Τμ. Α΄)Τεύχος 2-2018
83.Αίτημα αναβολής λόγω κράτησης και υποχρέωση καταβολής παραβόλου (ΣτΕ 1247/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2018
84.N. 4527/2018 (ΦΕΚ Α΄ 49/16.3.2018) Τεύχος 2-2018
85.Ν. 4523/2018 (ΦΕΚ Α΄ 41/7.3.2018) Τεύχος 2-2018
86.Ν. 4526/2018 (ΦΕΚ Α΄ 48/16.3.2018)Τεύχος 2-2018
87.Έννομο συμφέρον άσκησης έφεσης κατά απόρριψης αίτησης ακύρωσης παράλειψης επιλογής σε θέση Προϊσταμένης (ΣτΕ 1150/2018 Τμ. Γ΄)Τεύχος 2-2018
88.Ν. 4525/2018 (ΦΕΚ Α΄ 47/15.3.2018) Τεύχος 2-2018
89.Αμφισβήτηση νομιμότητας της ρύθμισης περί τιμής ζώνης, στην οποία στηρίζεται ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ (ΣτΕ 1357/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2018
90.Προϋποθέσεις απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση (ΔΕφΑθ 472/2018)Τεύχος 2-2018
91.Μη απαλλαγή αποκεντρωμένης δημόσιας υπηρεσίας από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ (ΔΕφΑθ 275/2018)Τεύχος 2-2018
92.Ν. 4531/2018 (ΦΕΚ Α΄ 62/5.4.2018) Τεύχος 2-2018
93.Ν. 4536/2018 (ΦΕΚ Α΄ 79/30.4.2018)Τεύχος 2-2018
94.Έννομο συμφέρον σωματείου & μελών αυτού για αίτηση ακύρωσης κατά πράξης συγκρότησης νομοπαρασκευαστικής επιτροπής (ΣτΕ 1152/2018 Τμ. Γ΄)Τεύχος 2-2018
95.Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α΄ 25/20.2.2018) Τεύχος 1-2018
96.Ομαλή ενσωμάτωση των τέκνων των προσφύγων στις χώρες υποδοχής μέσω της εκπαίδευσης (ΣτΕ 470/2018 Τμ. Γ΄)Τεύχος 1-2018
97.Π.Δ. 7/2018 (ΦΕΚ Α΄ 12/29.1.2018) Τεύχος 1-2018
98.N. 4511/2018 (ΦΕΚ Α΄ 2/15.1.2018) Τεύχος 1-2018
99.Ν. 4515/2018 (ΦΕΚ Α΄ 18/7.2.2018) Τεύχος 1-2018
100.Παραπομπή στην Ολομέλεια με το ερώτημα αν ο υπέρμετρος περιορισμός ακίνητης περιουσίας δικαιολογεί αξίωση αυτόματης αποζημίωσης (ΣτΕ 487/2018 Τμ. Α΄)Τεύχος 1-2018
101.Π.Δ. 10/2018 (ΦΕΚ Α΄ 21/8.2.2018)Τεύχος 1-2018
102.Ν. 4520/2018 (ΦΕΚ Α΄ 30/22.2.2018) Τεύχος 1-2018
103.Διακράτηση και εκδίκαση της προσφυγής για λόγους οικονομίας της δίκης (ΣτΕ 290/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 1-2018
104.Ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α΄ 14/30.1.2018) Τεύχος 1-2018
105.Ν. 4516/2018 (ΦΕΚ Α΄ 19/7.2.2018) Τεύχος 1-2018
106.Π.Δ. 13/2018 (ΦΕΚ Α΄ 26/20.2.2018)Τεύχος 1-2018
107.Ν. 4518/2018 (ΦΕΚ Α΄ 23/13.2.2018) Τεύχος 1-2018
108.Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ Α΄ 7/22.1.2018) Τεύχος 1-2018
109.Μη ευθύνη του Δημοσίου για τροχαίο ατύχημα προκληθέν από υπάλληλο εκτός υπηρεσίας και με συνυπαιτιότητα του θύματος (ΣτΕ 2764/2017 Τμ. Α΄)Τεύχος 1-2018
110.Αντισυνταγματικότητα αλλαγών στο πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών (ΣτΕ Ολ. 660/2018)Τεύχος 1-2018
111.Π.Δ. 6/2018 (ΦΕΚ Α΄ 11/25.1.2018) Τεύχος 1-2018
112.Επίκληση ψυχολογικών λόγων αναγομένων στη σχέση της αιτούσας με τον πατέρα της δικαιολογούν αίτηση μεταβολής επωνύμου (ΣτΕ 3166/2017 Τμ. Δ΄)Τεύχος 1-2018
113.Η αιτιολογία των υπουργικών αποφάσεων για την κήρυξη διατηρητέων κτιρίων (ΣτΕ 307/2018 Τμ. Ε΄)Τεύχος 1-2018
114.Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α΄ 31/23.2.2018)Τεύχος 1-2018
115.Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών των καθηγητών ΤΕΙ (ΣτΕ Ολ. 479/2018)Τεύχος 1-2018
116.N. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2018) Τεύχος 1-2018
117.Παραγραφή χρηματικής αξίωσης εν επιδικία (ΣτΕ 369/2018 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 1-2018
118.Ελεύθερη στο εξής η κυκλοφορία στην ενδοχώρα των προσφύγων (ΣτΕ 805/2018 Τμ. Δ΄)Τεύχος 1-2018
119.Ν. 4517/2018 (ΦΕΚ Α΄ 22/8.2.2018) Τεύχος 1-2018
120.Ν. 4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9/23.1.2018) Τεύχος 1-2018
121.Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η χωρίς διαβάθμιση παραχώρηση 50 εδρών στο πρώτο αυτοτελές κόμμα κατά τις βουλευτικές εκλογές (ΑΕΔ 18/2017)Τεύχος 6-2017
122.Πιλοτική Δίκη - Το ΣτΕ και οι αρμοδιότητες της ΑΕΠΠ (ΣτΕ ΕΑ 54/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2017
123.Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192/13.12.2017) Τεύχος 6-2017
124.Π.Δ. 134/2017 (ΦΕΚ Α΄ 168/6.11.2017)Τεύχος 6-2017
125.Επιμήκυνση φορολογικών ελέγχων πέραν της πενταετίας. «Ανώνυμη καταγγελία» για φοροδιαφυγή πολίτη (ΣτΕ 172/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2017
126.Αναστολή εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης λόγω έλλειψης των οριζόμενων στη διακήρυξη πιστοποιητικών της εργοληπτι-κής εταιρείας (ΣτΕ ΕΑ 17/2018 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2017
127.Απόφαση Διεύθυνσης Αλλοδαπών που αρνείται χορήγηση άδειας για οικογενειακή επανένωση προσφύγων παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία (ΔΠρΑθ 59/2018)Τεύχος 6-2017
128.N. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171/13.11.2017)Τεύχος 6-2017
129.N. 4496/2017 (ΦΕΚ Α΄ 170/8.11.2017) Τεύχος 6-2017
130.Π.Δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄ 181/23.11.2017) Τεύχος 6-2017
131.N. 4504/2017 (ΦΕΚ Α΄ 184/29.11.2017) Τεύχος 6-2017
132.N. 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄ 167/3.11.2017)Τεύχος 6-2017
133.Π.Δ. 141/2017 (ΦΕΚ Α΄ 180/23.11.2017) Τεύχος 6-2017
134.N. 4498/2017 (ΦΕΚ Α΄ 172/16.11.2017) Τεύχος 6-2017
135.N. 4494/2017 (ΦΕΚ Α΄ 165/2.11.2017) Τεύχος 6-2017
136.N. 4510/2017 (ΦΕΚ Α΄ 203/27.12.2017) Τεύχος 6-2017
137.Η υποχρέωση κοινής δήλωσης των συζύγων, που υποβάλλεται κατά τον ΚΦΕ από τον (άνδρα) σύζυγο, προϋποθέτει συναίνεση αμφοτέρων (ΣτΕ 330/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2017
138.Ν. 4499/2017 (ΦΕΚ Α΄ 176/21.11.2017)Τεύχος 6-2017
139.N. 4505/2017 (ΦΕΚ Α΄ 189/8.12.2017) Τεύχος 6-2017
140.Συνταγματικά μη ανεκτή η παράταση της θητείας μελών Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών μετά την πάροδο εύλογου χρό-νου (ΣτΕ 82/2018 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2017
141.N. 4503/2017 (ΦΕΚ Α΄ 183/24.11.2017) Τεύχος 6-2017
142.N. 4502/2017 (ΦΕΚ Α΄ 182/24.11.2017) Τεύχος 6-2017
143.N. 4501/2017 (ΦΕΚ Α΄ 178/22.11.2017) Τεύχος 6-2017
144.Εύρος αυτεπάγγελτου ελέγχου πλημμελειών της νομικής βάσης πράξεων που αφορούν φορολογικές διαφορές (ΣτΕ 389/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2017
145.N. 4508/2017 (ΦΕΚ Α΄ 200/22.12.2017) Τεύχος 6-2017
146.Ν. 4500/2017 (ΦΕΚ Α΄ 177/22.11.2017) Τεύχος 6-2017
147.N. 4506/2017 (ΦΕΚ Α΄ 191/12.12.2017) Τεύχος 6-2017
148.Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017) Τεύχος 6-2017
149.Αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών των ιατρών του ΕΣΥ (ΣτΕ Ολ. 431/2018)Τεύχος 6-2017
150.Αρμοδιότητα της ΑΠΔΠΧ και υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας να χορηγεί πρόσβαση στο υποκείμενο των δε-δομένων (ΣτΕ 133/2018 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2017
151.Η χορήγηση σε τρίτους εγγράφων πειθαρχικής φύσης σχετικά με πληρεξούσιο δικηγόρο συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (ΣτΕ 1847/2017 Τμ. Γ΄)Τεύχος 5-2017
152.Δεν χωρεί ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης, εφόσον πραγματοποιήθηκε σκοπός δημόσιας ωφέλειας (ΣτΕ 2244/2017 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 5-2017
153.Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α΄ 151/12.10.2017) Τεύχος 5-2017
154.Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ Α΄ 160/30.10.2017) Τεύχος 5-2017
155.N. 4490/2017 (ΦΕΚ Α΄ 150/11.10.2017) Τεύχος 5-2017
156.Π.Δ. 127/2017 (ΦΕΚ Α΄ 157/20.10.2017) Τεύχος 5-2017
157.Π.Δ. 133/2017 (ΦΕΚ Α΄ 161/30.10.2017) Τεύχος 5-2017
158.N. 4489/2017 (ΦΕΚ Α΄ 140/21.9.2017) Τεύχος 5-2017
159.Διεξαγωγή πλειστηριασμών με αδιαφανή τρόπο δεν στοιχειοθετεί λόγο χορήγησης αναστολής, αφού δεν προκύπτει ανεπανόρθωτη βλάβη (ΣτΕ ΕΑ 343/2017)Τεύχος 5-2017
160.Έννομο συμφέρον σωματείου και συνταγματικότητα συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας Siemens και του Ελληνικού Δημοσίου (ΣτΕ Ολ. 2913/2017)Τεύχος 5-2017
161.Αρμοδιότητα εξέτασης ισοτιμίας ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων (ΣτΕ 3099/2017 Τμ. Γ΄)Τεύχος 5-2017
162.Ευνοϊκό συνταξιοδοτικό καθεστώς και επεκτατική εφαρμογή για λόγους ισότητας (ΣτΕ 1709/2017 Τμ. Α΄)Τεύχος 5-2017
163.Σύμφωνο με το Σύνταγμα το σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο Δημόσιο (ΣτΕ 1882/2017 Τμ. Γ΄)Τεύχος 5-2017
164.Π.Δ. 119/2017 (ΦΕΚ Α΄ 145/2.10.2017) Τεύχος 5-2017
165.N. 4493/2017 (ΦΕΚ Α΄ 164/31.10.2017) Τεύχος 5-2017
166.Π.Δ. 96/2017 (ΦΕΚ Α΄ 136/11.9.2017) Τεύχος 5-2017
167.Π.Δ. 122/2017 (ΦΕΚ Α΄ 149/10.10.2017)Τεύχος 5-2017
168.N. 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137/13.11.2017) Τεύχος 5-2017
169.Παύση δικαστικού λειτουργού λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας και προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (ΣτΕ Ολ. 2364/2017)Τεύχος 5-2017
170.Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ Α΄ 148/9.10.2017) Τεύχος 5-2017
171.Π.Δ. 99/2017 (ΦΕΚ Α΄ 141/28.9.2017)Τεύχος 5-2017
172.Προϋποθέσεις σώρευσης αγωγικών αξιώσεων και θεμελίωσης αγωγικών αιτημάτων κατ’ άρθρο 105 - 106 ΕισΝΑΚ κατά Δήμου (ΔΠρΑθ 20239/2017)Τεύχος 5-2017
173.Νόμιμη η 5ετης παραγραφή βεβαιωμένων με τελεσίδικη δικαστική απόφαση απαιτήσεων ιδιωτών κατά του Δημοσίου (ΣτΕ 2851/2017 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 5-2017
174.N. 4491/2017 (ΦΕΚ Α΄ 152/13.10.2017)Τεύχος 5-2017
175.Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α΄ 156/18.10.2017) Τεύχος 5-2017
176.Τα μέτρα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 δεν παραβιάζουν την οικονομική – επαγγελματική ελευθερία και την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης (ΣτΕ 432/2017 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2017
177.Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ Α΄ 138/15.9.2017) Τεύχος 5-2017
178.Δεν επιτρέπεται η επαναφορά στην υπηρεσία παραιτηθέντων στρατιωτικών που πολιτεύονται, αλλά δεν εκλέγονται (ΣτΕ 2334/2017 Τμ. Γ΄)Τεύχος 4-2017
179.Αρχή της ισότητας και μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών (ΣτΕ 2252/2017 Τμ. Στ΄)Τεύχος 4-2017
180.Π.Δ. 73/2017 (ΦΕΚ Α΄ 105/28.7.2017) Τεύχος 4-2017
181.Αντισυνταγματικότητα των δηλώσεων «πόθεν έσχες» (ΣτΕ Ολ. 2649/2017)Τεύχος 4-2017
182.Π.Δ. 81/2017 (ΦΕΚ Α΄ 113/4.8.2017Τεύχος 4-2017
183.Ακύρωση π.δ. περί χρήσεων και όρων δόμησης εντός και περιμετρικά του ορεινού όγκου του Υμητ-τού και δεσμευτικότητα απόφασης ΔΕΕ (ΣτΕ Ολ. 2355/2017)Τεύχος 4-2017
184.Απόστρατοι αξιωματικοί και συνδικαλιστικές ελευθερίες (ΔΠρΑθ 14456/2017)Τεύχος 4-2017
185.Συνταγματικά μη ανεκτή η παράταση της θητείας των μελών του ΕΣΡ πέραν των 26 μηνών (ΣτΕ Ολ. 2583/2017)Τεύχος 4-2017
186.N. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017) Τεύχος 4-2017
187.Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62/3.5.2017) Τεύχος 4-2017
188.Νόμιμη η σιωπηρή απόρριψη από τη Διοίκηση αίτησης για την έκδοση πράξεων σχετικών με την προ-στασία και την ανάπλαση του Πεδίου Άρεως (ΣτΕ 2301/2017 Τμ. Ε΄)Τεύχος 4-2017
189.N. 4481/2017 (ΦΕΚ Α΄ 100/20.7.2017) Τεύχος 4-2017
190.N. 4486/2017 (ΦΕΚ Α΄ 115/7.8.2017Τεύχος 4-2017
191.N. 4480/2017 (ΦΕΚ Α΄ 97/7.7.2017)Τεύχος 4-2017
192.Θητεία και αρμοδιότητες Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΣτΕ Ολ. 2350/2017)Τεύχος 4-2017
193.Συνταγματικό το πρόστιμο που επιβάλλεται σε εργοδότη για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο ηλικίας άνω των 25 ετών (ΣτΕ 2151/2017 Τμ. Δ΄)Τεύχος 4-2017
194.Αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης (ΔΕφΑθ 4/2017)Τεύχος 4-2017
195.N. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107/31.7.2017) Τεύχος 4-2017
196.N. 4484/2017 (ΦΕΚ Α΄ 110/1.8.2017) Τεύχος 4-2017
197.N. 4482/2017 (ΦΕΚ Α΄ 102/25.7.2017) Τεύχος 4-2017
198.Υποχρέωση της φορολογικής αρχής να καλεί τον επιτηδευματία να προβάλει τις απόψεις του πριν την έκδοση καταλογιστικών πράξεων εις βάρος του (ΣτΕ 39/2017 Τμ. Β΄ )Τεύχος 3-2017
199.Κριτήρια και προϋποθέσεις μετάταξης εκπαιδευτικών (ΔΕφΑθ 1745/2017)Τεύχος 3-2017
200.Εύλογη διάρκεια δίκης και επιβολή διοικητικού προστίμου για παράβαση νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού (ΣτΕ 502/2017 Τμ. Β΄ (Μονομελές))Τεύχος 3-2017
201.Ν. 4471/2017 (ΦΕΚ Α΄ 67/15.5.2017) Τεύχος 3-2017
202.Ν. 4474/2017 (ΦΕΚ Α΄ 80/7.6.2017) Τεύχος 3-2017
203.Π.Δ. 38/2017 (ΦΕΚ Α΄ 63/4.5.2017) Τεύχος 3-2017
204.Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19.5.2017) Τεύχος 3-2017
205.Παράνομη η παράλειψη σύνταξης έκθεσης κατάσχεσης βιβλίων και στοιχείων κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου στην επαγγελματική εγκατάσταση επιτηδευματία (ΣτΕ 424/2017 Τμ. Β΄ )Τεύχος 3-2017
206.Εγγραφή μοναχού της Εκκλησίας της Ελλάδας στα μητρώα των δικηγορικών συλλόγων (ΣτΕ 1753/2017 Τμ. Γ΄)Τεύχος 3-2017
207.Ν. 4470/2017 (ΦΕΚ Α΄ 65/8.5.2017) Τεύχος 3-2017
208.Μη υποκείμενη στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης η δόση έκτακτης παροχής (αναδρομικών αποδοχών) του άρθρου 5 παρ. 9 ν. 3620/2007 των δικαστικών λειτουργών (ΣτΕ 295/2017 Τμ. Β΄ )Τεύχος 3-2017
209.Ν. 4475/2017 (ΦΕΚ Α΄ 83/12.6.2017) Τεύχος 3-2017
210.Ν. 4478/2017 (ΦΕΚ Α΄ 91/23.6.2017)Τεύχος 3-2017
211.Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62/3.5.2017) Τεύχος 3-2017
212.Χρόνος ανάκλησης φορολογικής δήλωσης και παραγραφής σχετικών αξιώσεων (ΣτΕ 425/2017 Τμ. Β΄ )Τεύχος 3-2017
213.Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄ 64/4.5.2017)Τεύχος 3-2017
214.Αντισυνταγματική η ΚΥΑ επί θεμάτων χορήγησης άδειας ιδρύσεως φαρμακείου λόγω αναρμοδιότητας του εκδοθέντος οργάνου (ΣτΕ Ολ. 1804/2017)Τεύχος 3-2017
215.Ν. 4476/2017 (ΦΕΚ Α΄ 85/14.6.2017Τεύχος 3-2017
216.Ακαδημαϊκή αναγνώριση πτυχίων Νομικής της αλλοδαπής με περιεχόμενο το Ελληνικό Δίκαιο (ΣτΕ 1755/2017 Τμ. Γ΄ )Τεύχος 3-2017
217.Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη λόγω υπέρβασης εύλογης διάρκειας διοικητικής δίκης (ΣτΕ 141/2017 Τμ. Γ΄ )Τεύχος 3-2017
218.Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ Α΄ 94/29.6.2017) Τεύχος 3-2017
219.Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ Α΄ 78/30.5.2017) Τεύχος 3-2017
220.Ν. 4477/2017 (ΦΕΚ Α΄ 86/14.6.2017)Τεύχος 3-2017
221.Αρχή της ασφάλειας δικαίου και παράταση διά νόμου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου (ΣτΕ Ολ. 1738/2017)Τεύχος 3-2017
222.Βασικές αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης: συστήματα και διαδικασίες προϋπολογισμού του ΚράτουςΤεύχος 3-2017
223.N. 4468/2017 (ΦΕΚ Α΄ 61/28.4.2017) Τεύχος 2-2017
224.N. 4462/2017 (ΦΕΚ Α΄ 39/28.3.2017) Τεύχος 2-2017
225.Απαγόρευση χειροτέρευσης θέσης ενιστάμενου ασφαλισμένου σε Β΄ θμια Υγειονομική Επιτροπή (ΣτΕ 29/2017 Τμ. Α΄)Τεύχος 2-2017
226.N. 4457/2017 (ΦΕΚ Α΄ 31/13.3.2017)Τεύχος 2-2017
227.N. 4459/2017 (ΦΕΚ Α΄ 36/22.3.2017)Τεύχος 2-2017
228.N. 4460/2017 (ΦΕΚ Α΄ 37/22.3.2017) Τεύχος 2-2017
229.Συνταγματικές οι περικοπές στο εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων (ΣτΕ Ολ. 734/2016)Τεύχος 2-2017
230.N. 4465/2017 (ΦΕΚ Α΄ 47/4.4.2017)Τεύχος 2-2017
231.Διαζευγμένα άρρενα τέκνα δεν δικαιούνται σύνταξη (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα Ολομέλεια) 293/2017)Τεύχος 2-2017
232.Νομική φύση απόφασης ασφαλιστικού φορέα επιβάλλουσα σε Τράπεζα καταλογισμό στο πλαίσιο εγγυητικής ευθύνης της για κάλυψη ελλειμμάτων (ΣτΕ 1334/2017 Τμ. Α΄)Τεύχος 2-2017
233.N. 4458/2017 (ΦΕΚ Α΄ 32/13.3.2017)Τεύχος 2-2017
234.Δεν θεμελιώνει αποζημιωτική αγωγή η τμηματική και όχι εφάπαξ καταβολή αναπροσαρμοσθείσας σύνταξης σε στρατιωτικούς συνταξιούχους (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα Ολομέλεια) 295/2017)Τεύχος 2-2017
235.N. 4467/2017 (ΦΕΚ Α΄ 56/13.4.2017) Τεύχος 2-2017
236.Προϋποθέσεις υπό τις οποίες το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να αποστεί από αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για ευθύνη υπολόγου (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα Ολομέλεια) 124/2017v)Τεύχος 2-2017
237.Ν. 4464/2017 (ΦΕΚ Α΄ 46/4.4.2017) Τεύχος 2-2017
238.Διακοπή παραγραφής με κατάθεση αγωγής σε Δικαστήριο στερούμενο δικαιοδοσίας (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα Ολομέλεια) 296/2017)Τεύχος 2-2017
239.Συκοφαντική δυσφήμηση δικηγόρου μέσω διαδικτύου (MΠρΑθ 497/2017)Τεύχος 2-2017
240.Π.Δ. 32/2017 (ΦΕΚ Α΄ 54/12.4.2017)Τεύχος 2-2017
241.Δικαίωμα συζύγου, κατοίκου ημεδαπής, προς υποβολή δήλωσης αυτοτελώς σε σχέση με σύζυγό της, φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής (ΣτΕ 1215/2017 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2017
242.N. 4456/2017 (ΦΕΚ Α΄ 24/1.3.2017)Τεύχος 2-2017
243.Αμετάκλητο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου περί οριστικής παύσης της ποινικής δίωξης, λόγω παραγραφής αδικήματος (ΣτΕ 167/2017 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2017
244.N. 4461/2017 (ΦΕΚ Α΄ 38/28.3.2017) Τεύχος 2-2017
245.N. 4463/2017 (ΦΕΚ Α΄ 42/30.3.2017) Τεύχος 2-2017
246.N. 4466/2017 (ΦΕΚ Α΄ 55/12.4.2017) Τεύχος 2-2017
247.Ανάκληση οικοδομικής άδειας λόγω ασυμφωνίας μεταξύ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και του εφαρμοσθέντος στο έδαφος (ΣτΕ 1320/2017 Τμ. Α΄)Τεύχος 2-2017
248.Προϋποθέσεις παραδεκτού της άσκησης έφεσης κατά ανέκκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου (ΣτΕ 1528/2017 Τμ. Γ΄)Τεύχος 2-2017
249.Ν. 4451/2017 (ΦΕΚ Α΄ 16/13.2.2017) Τεύχος 1-2017
250.Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α΄ 17/15.2.2017) Τεύχος 1-2017
251.Αντισυνταγματικός ο τρόπος επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηρια-κών κέντρων με τον νόμο 4327/2015 (ΣτΕ Ολ. 711/2017 )Τεύχος 1-2017
252.Αντισυνταγματική η συνεχής παράταση παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου (ΣτΕ 675/2017 Τμ. Β΄ )Τεύχος 1-2017
253.Ν. 4454/2017 (ΦΕΚ Α΄ 20/20.2.2017)Τεύχος 1-2017
254.Μη εφαρμογή του τεκμηρίου φορολογητέου εισοδήματος λόγω δαπάνης για την αγορά ακινήτου στην περίπτωση απόκτησης ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία (ΣτΕ 2826/2016 Τμ. Β΄ )Τεύχος 1-2017
255.Ν. 4455/2017 (ΦΕΚ Α΄ 22/23.2.2017)Τεύχος 1-2017
256.Ν. 4448/2017 (ΦΕΚ Α΄ 1/13.1.2017) Τεύχος 1-2017
257.Αναστολή εκτέλεσης απόφασης πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ως προδήλως εσφαλμένη (ΔΕφΑθ 38/2016 εν Συμβουλίω)Τεύχος 1-2017
258.Π.Δ. 10/2017 (ΦΕΚ Α΄ 23/1.3.2017) Τεύχος 1-2017
259.Αλλαγή επωνύμου τέκνου και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας (ΣτΕ 1852/2016 Τμ. Δ΄)Τεύχος 1-2017
260.Ν. 4453/2017 (ΦΕΚ Α΄ 19/20.2.2017) Τεύχος 1-2017
261.Ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α΄ 7/24.1.2017) Τεύχος 1-2017
262.Ν. 4450/2017 (ΦΕΚ Α΄ 12/7.2.2017)Τεύχος 1-2017
263.Μη νόμιμες απολύσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των κρατικών νοσοκομείων (ΣτΕ 690/2017 Τμ. Γ΄ )Τεύχος 1-2017
264.Η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας και ο σύνδεσμος του αιτούντος άσυλο με την εν λόγω τρίτη χώρα (ΣτΕ 445/2017 Τμ. Δ΄ )Τεύχος 1-2017
265.Αντισυνταγματική η ρύθμιση που επιτρέπει τη λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές σε τρεις τουριστικές περιοχές (ΣτΕ Ολ. 100/2017)Τεύχος 1-2017
266.Π.Δ. 1/2017 (ΦΕΚ Α΄ 2/17.1.2017) Τεύχος 1-2017
267.Ν. 4443/2016 (ΦΕΚ Α΄ 232/9.12.2016) Τεύχος 6-2016
268.Ν. 4437/2016 (ΦΕΚ Α΄ 219/28.11.2016) Τεύχος 6-2016
269.Ν. 4435/2016 (ΦΕΚ Α΄ 215/17.11.2016) Τεύχος 6-2016
270.Αίτηση επανάληψης διαδικασίας ως νέο ένδικο μέσο ενώπιον του ΣτΕ (ΣτΕ 1992/2016 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2016
271.Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄ 230/7.12.2016)Τεύχος 6-2016
272.Ν. 4439/2016 (ΦΕΚ Α΄ 222/30.11.2016) Τεύχος 6-2016
273.Ετήσιο πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης (ΔΕφΑθ 1490/2016)Τεύχος 6-2016
274.Y.A. (Παιδείας. Έρευνας και Θρησκευμάτων) Φ.122.1/6/14241/Ζ2 (ΦΕΚ Β΄ 225/31.1.2017)Τεύχος 6-2016
275.Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α΄ 224/2.12.2016) Τεύχος 6-2016
276.Π.Δ. 133/2016 (ΦΕΚ Α΄ 242/29.12.2016)Τεύχος 6-2016
277.Παράνομος ο «συλλήβδην» προσδιορισμός αντικειμενικών αξιών για όλες τις ζώνες ορισμένης περιφέρειας (ΣτΕ 2334/2016 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2016
278.Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208/4.11.2016)Τεύχος 6-2016
279.N. 4432/2016 (ΦΕΚ Α΄ 212/14.11.2016) Τεύχος 6-2016
280.Ν. 4438/2016 (ΦΕΚ Α΄ 220/28.11.2016)Τεύχος 6-2016
281.Ν. 4431/2016 (ΦΕΚ Α΄ 207/4.11.2016) Τεύχος 6-2016
282.N. 4433/2016 (ΦΕΚ Α΄ 213/15.11.2016) Τεύχος 6-2016
283.Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/23.12.2016)Τεύχος 6-2016
284.Τήρηση δικαιώματος ακρόασης στην περίπτωση επιβολής προστίμου λόγω επέκτασης λατομικών δραστηριοτήτων εντός δασικής αναδασωτέας έκτασης (ΣτΕ 1350/2016 Τμ. Ε΄)Τεύχος 6-2016
285.Ν. 4444/2016 (ΦΕΚ Α΄ 234/14.12.2016)Τεύχος 6-2016
286.Ν. 4434/2016 (ΦΕΚ Α΄ 214/17.11.2016) Τεύχος 6-2016
287.Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α΄ 227/6.12.2016) Τεύχος 6-2016
288.Έννομο συμφέρον για αίτηση ακυρώσεως κανονιστικής πράξεως καθορισμού αντικειμενικών αξιών (ΣτΕ 2067/2016 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2016
289.Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016Τεύχος 6-2016
290.Παράταση χρόνου παραγραφής για αναδρομικούς ελέγχους σε φορολογικές υποθέσεις (ΔΕφΑθ 3820/2016)Τεύχος 6-2016
291.Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ Α΄ 236/19.12.2016)Τεύχος 6-2016
292.Το παραδεκτό της άσκησης αίτησης ακύρωσης κατά αποφάσεων ΓΓΔΕ για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ (ΣτΕ 1898/2016 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2016
293.Εκπιπτόμενες δαπάνες μιας επιχείρησης (ΣτΕ 3325/2015 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2016
294.Επιβολή φόρου εισοδήματος στην προσαύξηση περιουσίας που πηγάζει από πώληση μετοχών (ΣτΕ 1896/2016 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2016
295.Υποχρέωση κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών (ΔΕφΤριπ 302/2016)Τεύχος 5-2016
296.Προσφυγή ασφαλισμένου στο ΙΚΑ και υπεξαίρεση εισφορών από αρμόδιο υπάλληλο (ΜΔΠρΛαμ 514/2015)Τεύχος 5-2016
297.Κλήση διοικουμένου για παροχή σε φορολογικό έλεγχο εξηγήσεων και στοιχείων σχετικά με ποσά τραπεζικών λογαριασμών του, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τα δηλωθέντα εισοδήματά του (ΣτΕ 884/2016 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2016
298.N. 4430/2016 (ΦΕΚ Α΄ 205/31.10.2016)Τεύχος 5-2016
299.N. 4429/2016 (ΦΕΚ Α΄ 199/21.10.2016) Τεύχος 5-2016
300.N. 4427/2016 (ΦΕΚ Α΄ 188/8.10.2016)Τεύχος 5-2016
301.Έφεση υπέρ του νόμου. Ενδικοφανής προσφυγή του άρθρου 15 του π.δ. 118/2007 (ΣτΕ 1512/2016 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2016
302.Ν. 4426/2016 (ΦΕΚ Α΄ 187/6.10.2016)Τεύχος 5-2016
303.N. 4428/2016 (ΦΕΚ Α΄ 190/13.10.2016)Τεύχος 5-2016
304.Αναστολή εκτέλεσης πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ (ΜΔΠρΘεσ (σε Συμβούλιο) 175/2016)Τεύχος 5-2016
305.Αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και παράταση προθεσμίας παραγραφής για τον καταλογισμό παραβάσεων των κανόνων φορολογικής νομοθεσίας (ΣτΕ 1623/2016 Τμ. Β΄)Τεύχος 4-2016
306.Ακύρωση απόφασης κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής σε δημόσια δασική έκταση (ΔΕφΑθ 984/2016 )Τεύχος 4-2016
307.Αρχή αναλογικότητας και πρόβλεψη προστίμου σε επιχείρηση για τη μη αναγραφή κάθε εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού (ΔΠρΛαμ 293/2016 )Τεύχος 4-2016
308.Σύνταξη προγράμματος πλειστηριασμού κατασχεθέντων ακινήτων από τον Διευθυντή της οικείας ΔΟΥ (ΣτΕ 389/2016 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 4-2016
309.Ν. 4424/2016 (ΦΕΚ Α΄ 183/27.9.2016) Τεύχος 4-2016
310.Ν. 4423/2016 (ΦΕΚ Α΄ 182/27.9.2016) Τεύχος 4-2016
311.Επιβολή προστίμου εις βάρος Τράπεζας λόγω μη τήρησης του ορίου του δείκτη ρευστών διαθεσίμων, κατά παράβαση της πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΣτΕ 669/2016 Τμ. Δ΄ )Τεύχος 4-2016
312.Φορολόγηση εισοδημάτων από εργασία εκτός Ελλάδας (ΣτΕ 1445/2016 Τμ. Β΄ )Τεύχος 4-2016
313.N. 4408/2016 (ΦΕΚ Α΄ 135/27.7.2016) Τεύχος 4-2016
314.Ν. 4416/2016 (ΦΕΚ Α΄ 160/6.9.2016) Τεύχος 4-2016
315.Ν. 4421/2016 (ΦΕΚ Α΄ 179/26.9.2016Τεύχος 4-2016
316.Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/5.8.2016) Τεύχος 4-2016
317.Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016) Τεύχος 4-2016
318.Νομιμότητα της απόφασης δικηγορικού συλλόγου περί αποχής των δικηγόρων (ΣτΕ Ολ. 1466/2016 )Τεύχος 4-2016
319.N. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136/28.7.2016) Τεύχος 4-2016
320.Ν. 4420/2016 (ΦΕΚ Α΄ 175/20.9.2016)Τεύχος 4-2016
321.N. 4406/2016 (ΦΕΚ Α΄ 133/26.7.2016) Τεύχος 4-2016
322.Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/9.8.2016) Τεύχος 4-2016
323.Η έγκριση τεχνικής μελέτης ως έγκριση δόμησης για τη μεταλλευτική εκμετάλλευση εγκαταστάσεων (ΣτΕ 219/2016 Τμ. Ε΄ )Τεύχος 4-2016
324.Ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄ 185/30.9.2016)Τεύχος 4-2016
325.Ν. 4417/2016 (ΦΕΚ Α΄171/14.9.2016)Τεύχος 4-2016
326.Ν. 4419/2016 (ΦΕΚ Α΄ 174/20.9.2016)Τεύχος 4-2016
327.Ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α΄ 141/3.8.2016) Τεύχος 4-2016
328.Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2016) Τεύχος 4-2016
329.Εξαίρεση δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών από την υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) (ΣτΕ Ολ. 1468/2016 )Τεύχος 4-2016
330.Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α΄ 148/8.8.2016) Τεύχος 4-2016
331.N. 4407/2016 (ΦΕΚ Α΄ 134/27.7.2016)Τεύχος 4-2016
332.Δικαιολόγηση ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης (αντικειμενικής), μέσω μερισμάτων από αλλοδαπή εταιρία χαρτοφυλακίου (ΣτΕ 452/2016 Τμ. Β΄ )Τεύχος 4-2016
333.Ν. 4418/2016 (ΦΕΚ Α΄ 172/14.9.2016) Τεύχος 4-2016
334.Ν. 4422/2016 (ΦΕΚ Α΄ 181/27.9.2016)Τεύχος 4-2016
335.Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α΄ 159/6.9.2016) Τεύχος 4-2016
336.N. 4395/2016 (ΦΕΚ Α΄ 110/8.6.2015) Τεύχος 3-2016
337.N. 4394/2016 (ΦΕΚ Α΄ 109/8.6.2016)Τεύχος 3-2016
338.N. 4396/2016 (ΦΕΚ Α΄ 111/8.6.2016) Τεύχος 3-2016
339.N. 4400/2016 (ΦΕΚ Α΄ 119/29.6.2016)Τεύχος 3-2016
340.N. 4404/2016 (ΦΕΚ Α΄ 126/8.7.2016Τεύχος 3-2016
341.N. 4393/2016 (ΦΕΚ Α΄ 106/6.6.2016) Τεύχος 3-2016
342.N. 4399/2016 (ΦΕΚ Α΄ 117/22.6.2016) Τεύχος 3-2016
343.N. 4401/2016 (ΦΕΚ Α΄ 120/29.6.2016) Τεύχος 3-2016
344.Π.Δ. 69/2016 (ΦΕΚ Α΄ 127/13.7.2016) Τεύχος 3-2016
345.Παραγραφή δικαιώματος προς βεβαίωση και επιβολή φόρου εισοδήματος (ΣτΕ 888/2016 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2016
346.Έκτακτη εισφορά ν. 3845/2010 και συνταγματική προστασία κεφαλαίων εξωτερικού (ΣτΕ Ολ. 3/2016)Τεύχος 3-2016
347.N. 4397/2016 (ΦΕΚ Α΄ 115/13.6.2016)Τεύχος 3-2016
348.N. 4405/2016 (ΦΕΚ Α΄ 129/13.7.2016) Τεύχος 3-2016
349.Eπιστρεπτέo ποσό εισπραχθείσας αποζημίωσης σε περίπτωση ανάκλησης συντελεσμένης απαλλοτρίωσης, λόγω μη εκπλήρωσης του σκοπού της (ΣτΕ Ολ. 4310/2015)Τεύχος 3-2016
350.N. 4402/2016 (ΦΕΚ Α΄ 121/29.6.2016) Τεύχος 3-2016
351.Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και φορολογητέο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα του δικαιούχου (ΣτΕ 884/2016 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2016
352.Νόμιμη ανάκληση διορισμού δημοσίου υπαλλήλου λόγω προσκόμισης πλαστών εγγράφων (ΔΕφΑθ 3094/2015)Τεύχος 3-2016
353.Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής και έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 ν. 3986/2011 (ΣτΕ 4203/2015 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2016
354.Προϋποθέσεις παραδεκτού αίτησης επανασυζήτησης αίτησης ακύρωσης (ΔΕφΑθ 2259/2015)Τεύχος 3-2016
355.N. 4398/2016 (ΦΕΚ Α΄ 116/13.6.2016)Τεύχος 3-2016
356.N. 4403/2016 (ΦΕΚ Α΄ 125/7.7.2016)Τεύχος 3-2016
357.N. 4391/2016 (ΦΕΚ Α΄ 97/30.5.2016) Τεύχος 2-2016
358.N. 4388/2016 (ΦΕΚ Α΄ 93/27.5.2016) Τεύχος 2-2016
359.Αστική ευθύνη Δημοσίου και πτώση ελικοπτέρου CHINOOK (ΣτΕ 4410/2015 Τμ. Α΄)Τεύχος 2-2016
360.Ν. 4374/2016 (ΦΕΚ Α΄ 50/1.6.2016) Τεύχος 2-2016
361.Ν. 4378/2016 (ΦΕΚ Α΄ 55/5.4.2016) Τεύχος 2-2016
362.N. 4392/2016 (ΦΕΚ Α΄ 100/31.5.2016Τεύχος 2-2016
363.Επιβολή προστίμου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός λόγω υπαιτιότητας τέλεσης επεισοδίων εντός του γηπέδου (ΔΕφΑθ 564/2016)Τεύχος 2-2016
364.N. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85/12.5.2016) Τεύχος 2-2016
365.N. 4384/2016 (ΦΕΚ Α΄ 78/26.4.2016) Τεύχος 2-2016
366.N. 4381/2016 (ΦΕΚ Α΄ 70/20.4.2016) Τεύχος 2-2016
367.N. 4390/2016 (ΦΕΚ Α΄ 96/30.5.2016) Τεύχος 2-2016
368.N. 4371/2016 (ΦΕΚ Α΄ 40/11.3.2016)Τεύχος 2-2016
369.N. 4380/2016 (ΦΕΚ Α΄ 66/15.4.2016) Τεύχος 2-2016
370.N. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83/11.5.2016) Τεύχος 2-2016
371.N. 4379/2016 (ΦΕΚ Α΄ 63/12.4.2016) Τεύχος 2-2016
372.Π.Δ. 59/2016 (ΦΕΚ Α΄ 95/27.5.2016) Τεύχος 2-2016
373.Παραγραφή δικαιώματος προς βεβαίωση και επιβολή φόρου εισοδήματος (ΣτΕ 880/2016 Τμ. Δ΄)Τεύχος 2-2016
374.Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α΄ 51/3.4.2016) Τεύχος 2-2016
375.N. 4385/2016 (ΦΕΚ Α΄ 79/27.4.2016) Τεύχος 2-2016
376.N. 4370/2016 (ΦΕΚ Α΄ 37/7.3.2016)Τεύχος 2-2016
377.Αστική ευθύνη του Δημοσίου και η γενική αρχή συνυπολογισμού ωφέλειας και ζημίας (ΣτΕ 1085/2016 Τμ. Α)Τεύχος 2-2016
378.Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94/27.5.2016)Τεύχος 2-2016
379.Ν. 4372/2016 (ΦΕΚ Α΄ 45/28.3.2016) Τεύχος 2-2016
380.Ν. 4376/2016 (ΦΕΚ Α΄ 53/5.4.2016)Τεύχος 2-2016
381.N. 4373/2016 (ΦΕΚ Α΄ 49/1.4.2016) Τεύχος 2-2016
382.Ν. 4377/2016 (ΦΕΚ Α΄ 54/5.4.2016) Τεύχος 2-2016
383.N. 4382/2016 (ΦΕΚ Α΄ 71/20.4.2016)Τεύχος 2-2016
384.Άκυρη επίδοση στον υπόχρεο της καταλογιστικής πράξης (ΣτΕ 1875/2015 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 2-2016
385.N. 4383/2016 (ΦΕΚ Α΄ 72/20.4.2016) Τεύχος 2-2016
386.Μη νόμιμη παράλειψη τοποθέτησης σε θέση Προϊσταμένης Τμήματος του Τ.Π. & Δανείων (ΔΕφΑθ 221/2015)Τεύχος 1-2016
387.Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/27.2.2016) Τεύχος 1-2016
388.N. 4365/2016 (ΦΕΚ Α΄ 16/12.2.2016) Τεύχος 1-2016
389.Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21/21.2.2016) Τεύχος 1-2016
390.Αντισυνταγματική η επιβολή φόρου κληρονομιάς σε ακίνητα που έχουν κηρυχθεί απαλλοτριωτέα (ΣτΕ Ολ. 166/2016)Τεύχος 1-2016
391.Υποχρέωση της Διοίκησης να εξετάσει αίτηση του διοικουμένου, με σκοπό την εκκαθάριση της υπόθεσης και αρχή της χρηστής διοίκησης (ΣτΕ 92/2016 Τμ. Ε΄)Τεύχος 1-2016
392.Π.Δ. 12/2016 (ΦΕΚ Α΄ 24/23.2.2016) Τεύχος 1-2016
393.10. Ν. 4366/2016 (ΦΕΚ Α΄ 18/15.2.2016) Τεύχος 1-2016
394.Έκταση ακυρωτικού ελέγχου και διάταξη τυπικού νόμου που εισάγει ρύθμιση κανονιστικού περιεχομένου (ΣτΕ Ολ. 215/2016)Τεύχος 1-2016
395.Ν. 4358/2016 (ΦΕΚ Α΄ 4/20.1.2016)Τεύχος 1-2016
396.N. 4361/2016 (ΦΕΚ Α΄ 10/1.2.2016Τεύχος 1-2016
397.Αστική ευθύνη του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ και αποκατάσταση ζημίας από δαπάνη για την έκδοση οικοδομικής άδειας (ΣτΕ 7/2016 Τμ. Α΄)Τεύχος 1-2016
398.Ν. 4357/2016 (ΦΕΚ Α΄ 3/19.1.2016)Τεύχος 1-2016
399.N. 4359/2016 (ΦΕΚ Α΄ 5/20.1.2016) Τεύχος 1-2016
400.Παρέμβαση ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, όταν τίθεται ζήτημα αν διάταξη τυπικού νόμου είναι σύμφωνη προς το Σύνταγμα ή όχι και κατάργηση της δίκης (ΣτΕ Ολ. 3912/2015)Τεύχος 1-2016
401.N. 4367/2016 (ΦΕΚ Α΄ 19/15.2.2016)Τεύχος 1-2016
402.N. 4363/2016 (ΦΕΚ Α΄ 12/1.2.2016) Τεύχος 1-2016
403.Έκταση εξουσίας του δικαστηρίου που δικάζει (ΣτΕ 417/2016 Τμ. Α΄)Τεύχος 1-2016
404.Αρμοδιότητα διοικητικού εφετείου ως προς τις διαφορές από πράξεις τοποθέτησης προσωρινών προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων (ΣτΕ 382/2016 Τμ. Γ΄)Τεύχος 1-2016
405.N. 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄ 13/5.2.2016) Τεύχος 1-2016
406.Ν. 4362/2016 (ΦΕΚ Α΄ 11/1.2.2016) Τεύχος 1-2016
407.Αρχή της ισότητας και καθορισμός συντελεστή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού (ΣτΕ 343/2016 Τμ. Β΄)Τεύχος 1-2016
408.N. 4360/2016 (ΦΕΚ Α΄ 9/29.1.2016Τεύχος 1-2016
409.Αυτοτελής εξέταση των προϋποθέσεων παραδεκτού της άσκησης αίτησης αναίρεσης για κάθε υπόθεση, ανεξαρτήτως της συνάφειας που εμφανίζει με άλλη υπόθεση (ΣτΕ 396/2016 Τμ. Α΄)Τεύχος 1-2016
410.N. 4353/2015 (ΦΕΚ Α΄ 173/14.12.2015Τεύχος 6-2015
411.Αστική ευθύνη του Δημοσίου και Ανεξάρτητες Αρχές (ΣτΕ 2783/2015 Τμ. Α΄)Τεύχος 6-2015
412.N. 4341/2015 (ΦΕΚ Α΄ 142/6.11.2015)Τεύχος 6-2015
413.N. 4356/2015 (ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015) Τεύχος 6-2015
414.N. 4351/2015 (ΦΕΚ Α΄ 164/4.12.2015)Τεύχος 6-2015
415.Πλήρωση θέσης στον δημόσιο τομέα με σύμβαση ΙΔΑΧ (ΔΕφΑθ 2562/2015)Τεύχος 6-2015
416.N. 4347/2015 (ΦΕΚ Α΄ 155/26.11.2015) Τεύχος 6-2015
417.Ν. 4343/2015 (ΦΕΚ Α΄ 146/13.11.2015)Τεύχος 6-2015
418.Παραδεκτή η προβολή ισχυρισμού αντισυνταγματικότητας κανονιστικής πράξης, κατά την έννοια του άρθ. 2 του ν. 3900/2010 (ΣτΕ 3679/2015 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 6-2015
419.Αίτηση αναίρεσης και διαφορές από διοικητική σύμβαση (ΣτΕ 2162/2015 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 6-2015
420.Ν. 4355/2015 (ΦΕΚ Α΄ 178/18.12.2015)Τεύχος 6-2015
421.Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθ. 29 παρ. 2 εδ. β΄ ν. 3986/2011 για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (ΣτΕ Ολ. 2563/2015)Τεύχος 6-2015
422.Ν. 4344/2015 (ΦΕΚ Α΄ 147/13.11.2015) Τεύχος 6-2015
423.Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης και χρηματικό αντικείμενο διαφοράς (ΣτΕ 2821/2015 Τμ. Α΄ )Τεύχος 6-2015
424.Επιβολή αυξημένου παραβόλου του άρθρου 34Α παρ. 3 του π.δ. 18/1989 και σε βάρος ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (ΣτΕ Ολ. 2155/2015)Τεύχος 6-2015
425.N. 4346/2015 (ΦΕΚ Α΄ 152/20.11.2015)Τεύχος 6-2015
426.Ν. 4340/2015 (ΦΕΚ Α΄134/1.11.2015) Τεύχος 6-2015
427.N. 4349/2015 (ΦΕΚ Α΄ 157/26.11.2015)Τεύχος 6-2015
428.N. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143/9.11.2015)Τεύχος 6-2015
429.N. 4348/2015 (ΦΕΚ Α΄ 156/26.11.2015)Τεύχος 6-2015
430.Αστική ευθύνη του Δημοσίου λόγω χορήγησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων μέσω επιδότησης επιτοκίου (ΔΕφΑθ 5397/2015)Τεύχος 6-2015
431.Aυτοτελείς ισχυρισμοί του Δημοσίου με έκθεση απόψεων, επί αγωγής αποζημίωσης (ΣτΕ 1293/2015 Τμ. Α΄)Τεύχος 6-2015
432.N. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176/16.12.2015)Τεύχος 6-2015
433.N. 4345/2015 (ΦΕΚ Α΄ 148/17.11.2015) Τεύχος 6-2015
434.Ν. 4352/2015 (ΦΕΚ Α΄ 166/7.12.2015) Τεύχος 6-2015
435.N. 4350/2015 (ΦΕΚ Α΄ 161/30.11.2015) Τεύχος 6-2015
436.Διορισμός τέως μετακλητού υπαλλήλου σε θέση μόνιμου υπαλλήλου της Βουλής (ΔΕφΑθ 3246/2015)Τεύχος 6-2015
437.Συνταγµατικότητα των διατάξεων του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 για τη διαθεσιµότητα - κινητικότητα των δηµοσίων υπαλλήλων (ΣτΕ Ολ. 2151/2015)Τεύχος 5-2015
438.Παραδεκτό αίτησης αναίρεσης και θέση σε αμφιβολία της ορθότητας της υφιστάμενης νομολογίας (ΣτΕ Ολ. 2476/2015)Τεύχος 5-2015
439.Άρνηση χορήγησης από το ΕΣΡ πιστοποιητικού περί µη συνδροµής ασυµβίβαστων ιδιοτήτων στα πρόσωπα µετόχων εταιρείας και αστική ευθύνη του Δηµοσίου (ΔΠρΑθ 17094/2015)Τεύχος 5-2015
440.N. 4338/2015 (ΦΕΚ Α΄ 131/23.10.2015)Τεύχος 5-2015
441.N. 4339/2015 (ΦΕΚ Α΄ 133/29.10.2015) Τεύχος 5-2015
442.Απαγόρευση συµµετοχής φαρµακοποιού σε περισσότερες από µία εταιρείες εκµετάλλευσης φαρµακείων (ΔΕφΑθ 832/2015)Τεύχος 5-2015
443.Η συµπλήρωση του ορίου ηλικίας για την αποχώρηση καθηγητή ΑΕΙ ως λόγος διακοπής της πρυτανικής θητείας (ΣτΕ Ολ. 4308/2015)Τεύχος 5-2015
444.Συνταγµατική η µείωση των αποδοχών των έµµισθων δικηγόρων ΝΠΙΔ ευρύτερου δηµοσίου τοµέα (ΣτΕ Ολ. 3372/2015)Τεύχος 5-2015
445.N. 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129/17.10.2015)Τεύχος 5-2015
446.Παραβίαση Συντάγµατος λόγω δέσµευσης τραπεζικών λογαριασµών (ΣτΕ 1260/2015 Τμ. Δ΄)Τεύχος 5-2015
447.Ακύρωση παράλειψης της Διοίκησης για αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων (ΣτΕ Ολ. 4446/2015 )Τεύχος 5-2015
448.Συνταγµατική η παρακράτηση ποσοστού επί των αµοιβών µελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης ΑΕΙ (ΣτΕ Ολ. 2089/2015)Τεύχος 5-2015
449.N. 4331/2015 (ΦΕΚ Α΄ 69/2.7.2015)Τεύχος 4-2015
450.Δικαιοδοσία ΣτΕ επί αμφισβήτησης της εξ αντικειμένου νομιμότητας πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής (ΣτΕ 1152/2015 Τμ. Ε΄ (7μ.))Τεύχος 4-2015
451.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 26ης.8.2015 (ΦΕΚ Α΄ 102/26.8.2015)Τεύχος 4-2015
452.Ν. 4333/2015 (ΦΕΚ Α΄ 78/11.7.2015) Τεύχος 4-2015
453.Η αξίωση αποζημίωσης για παράνομη παράλειψη διορισμού υπόκειται σε διετή παραγραφή (ΣτΕ 838/2015 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 4-2015
454.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14ης.7.2015 (ΦΕΚ Α΄ 79/14.7.2015) Τεύχος 4-2015
455.Συνταγματική η εκτέλεση πειθαρχικής αποφάσεως περί επιβολής ποινής οριστικής παύσεως δημοσίου υπαλλήλου εάν δεν δικασθεί εντός εξαμήνου από το ΣτΕ η κατ’ αυτής προσφυγή (ΣτΕ Ολ. 3369/2015)Τεύχος 4-2015
456.Περικοπή συνταξιοδοτικών παροχών και Σύνταγμα· αντι- συνταγματικότητα άρθ. 6 παρ. 2 ν. 4051/2012 και πρώτου ν. 4093/2012 (ΣτΕ Ολ. 2287/2015)Τεύχος 4-2015
457.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 31ης.7.2015 (ΦΕΚ Α΄ 90/31.7.2015)Τεύχος 4-2015
458.N. 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015) Τεύχος 4-2015
459.Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015) Τεύχος 4-2015
460.N. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76/9.7.2015)Τεύχος 4-2015
461.Επί αναστολής εκτέλεσης της καταλογιστικής πράξεως νομίμως εκδίδεται ταμειακή βεβαίωση της σχετικής οφειλής (ΣτΕ 1538/2015 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 4-2015
462.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 22ας.8.2015 (ΦΕΚ Α΄ 101/22.8.2015) Τεύχος 4-2015
463.Συνταγματικότητα του γραμματίου προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής κατ’ άρθ. 61 ΚώδΔικ (ΣτΕ Ολ. 1858/2015)Τεύχος 4-2015
464.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης.7.2015 (ΦΕΚ Α΄ 84/18.7.2015) Τεύχος 4-2015
465.N. 4334/2015 (ΦΕΚ Α΄ 80/16.7.2015Τεύχος 4-2015
466.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης.6.2015 (ΦΕΚ Α΄ 65/28.6.2015)Τεύχος 3-2015
467.Έκδοση Διαταγής Πληρωµής κατά Δήµου λόγω σύµβασης απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών (ΕιρΡοδ ΔιατΠληρ 300/2015)Τεύχος 3-2015
468.Συνταγµατικώς ανεκτές οι διατάξεις του ν. 4178/2013 για την αυθαίρετη δόµηση (ΣτΕ Ολ. 1858/2015)Τεύχος 3-2015
469.N. 4330/2015 (ΦΕΚ Α΄ 59/16.6.2015) Τεύχος 3-2015
470.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης.6.2015 (ΦΕΚ Α΄ 64/28.6.2015)Τεύχος 3-2015
471.Π.Δ. 35/2015 (ΦΕΚ Α΄ 56/11.6.2015) Τεύχος 3-2015
472.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης.6.2015 (ΦΕΚ Α΄ 66/30.6.2015)Τεύχος 3-2015
473.Συνταγµατικό το 65ο έτος ως όριο υποχρεωτικής εξόδου για όλους τους διπλωµατικούς υπαλλή-λους (ΔΕφΑθ 541/2015)Τεύχος 3-2015
474.Νόµιµη η κατάσχεση κινητής περιουσίας και τραπεζικών λογαριασµών και θυρίδων για µη απόδοση ΦΠΑ (ΣτΕ 2297/2015 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2015
475.Αναγκαστική κατάσχεση ταµειακών διαθεσίµων ΔΟΥ από ιδιώτη για µη συµµόρφωση του Δηµοσίου (ΣτΕ 819/2015 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 3-2015
476.Συνταγµατικότητα και διοικητικός ή ποινικός χαρακτήρας της επιβολής πολλαπλού τέλους κατά τον Τελωνειακό Κώδικα (ΣτΕ Ολ. 1741/2015)Τεύχος 3-2015
477.Π.Δ. 38/2015 (ΦΕΚ Α΄ 63/28.6.2015)Τεύχος 3-2015
478.N. 4329/2015 (ΦΕΚ Α΄ 53/2.6.2015) Τεύχος 3-2015
479.Απόρριψη της αίτησης ακύρωσης του προκηρυχθέντος δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 (ΣτΕ Ολ. 2787/2015)Τεύχος 3-2015
480.Απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής της 28ης.6.2015 (ΦΕΚ Α΄ 62/28.6.2015)Τεύχος 3-2015
481.Σωρευτική επιβολή πρόσθετου φόρου και ειδικού προστίμου λόγω αχρεώστητης επιστροφής ΦΠΑ (ΣτΕ 108/2015 )Τεύχος 2-2015
482.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ής.4.2015 (ΦΕΚ Α΄ 41/20.4.2015)Τεύχος 2-2015
483.N. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47/11.5.2015)Τεύχος 2-2015
484.Εκτός ορίων νομοθετικής εξουσιοδότησης η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους ΟΤΑ και η περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος αυτού σε τρίτους (ΣτΕ 646/2015 Τμ. Ε΄)Τεύχος 2-2015
485.Υποχρέωση περί καταβολής πλήρους παραβόλου μη αντιβαίνουσα σε Σύνταγμα και ΕΣΔΑ, (ΣτΕ 210/2015 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2015
486.Ακύρωση πράξης τοποθέτησης παρεμβαινόντων Προϊσταμένων και επανατοποθέτηση αιτούσας στην υπηρεσία (ΣτΕ Ολ. 4613/2014)Τεύχος 2-2015
487.Προϋποθέσεις νόμιμης εκλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΣτΕ 1466/2015 Τμ. Γ΄)Τεύχος 2-2015
488.Περαιτέρω αξιοποίηση του όλου ή μέρους σημαντικού υπολοίπου δομήσιμης επιφάνειας σε εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχές (ΔΕφΘεσ 5/2015)Τεύχος 2-2015
489.Επείγων χαρακτήρας της αναστολής του απορρήτου των καταθέσεων και λοιπών μέτρων του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2523/1997 για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου (ΣτΕ 399/2015 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2015
490.Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α΄ 34/23.3.2015)Τεύχος 2-2015
491.Ν. 4322/2015 (ΦΕΚ Α΄ 42/27.4.2015)Τεύχος 2-2015
492.Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης με εξαγορά και παρακράτηση του ποσού εξαγοράς από το εφάπαξ βοήθημα (ΔΠρΑθ 6432/2014)Τεύχος 2-2015
493.N. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29/19.3.2015)Τεύχος 2-2015
494.N. 4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32/21.3.2015)Τεύχος 2-2015
495.Προθεσμία άσκησης εκλογικής ένστασης (ΔΠρΠειρ Ε4515/2014)Τεύχος 2-2015
496.Προϋποθέσεις παραδεκτού εκλογικής ένστασης (ΔΠρΠειρ Ε3307/2014)Τεύχος 2-2015
497.10. Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α΄ 50/14.5.2015)Τεύχος 2-2015
498.Πραγματικές δαπάνες φορολογούμενου και υπολογισμός ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών (ΣτΕ 772/2015 Τμ. Β)Τεύχος 2-2015
499.Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ Α΄ 51/14.5.2015)Τεύχος 2-2015
500.Άρθρο 16 του Συντάγματος και μετεγγραφές φοιτητών με οικονομικά κριτήρια (ΣτΕ Ολ. 1251/2015)Τεύχος 2-2015
501.N. 4326/2015 (ΦΕΚ Α΄ 49/13.5.2015)Τεύχος 2-2015
502.Συνταγματική και σύμφωνη με ΕΣΔΑ η αναστολή κρατικής χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής (ΣτΕ Ολ. 518/2015)Τεύχος 1-2015
503.Ελληνική ιθαγένεια και πρόσβαση στις στρατιωτικές σχολές (ΣτΕ Ολ. 3317/2014 )Τεύχος 1-2015
504.Χορήγηση επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στα μόνιμα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος (ΣτΕ 3867/2014 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 1-2015
505. Συνταγματικός ο νόμος-πλαίσιο 4009/2011 για το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων (ΣτΕ Ολ. 519/2015)Τεύχος 1-2015
506.Συνταγματική η κατάργηση των θέσεων της Δημοτικής Αστυνομίας και η θέση των υπαλλήλων της σε διαθεσιμότητα κατά το άρθρο 81 του ν. 4172/2013 (ΣτΕ Ολ. 16/2015 )Τεύχος 1-2015
507.Η κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 3 π.δ. 18/1989 «συνέχιση» της δίκης και η εντός ορισμένης προθεσμίας κατάθεση δικογράφου (ΣτΕ Ολ. 3175/2014)Τεύχος 1-2015
508.Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης για αυτοδίκαιη απόλυση και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα (ΣτΕ Ολ. 4602/2014 )Τεύχος 1-2015
509.Αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης πώλησης μετοχών της ΔΕΠΑ ΑΕ στην ΤΑΠΕΔ ΑΕ και έννομο συμ-φέρον (ΣτΕ Ολ. 2188/2014)Τεύχος 1-2015
510.Ουσιαστικά και διαδικαστικά ζητήματα της κινητικότητας των δημοτικών αστυνομικών, καθώς και όλων των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα (ΣτΕ Ολ. 17/2015 )Τεύχος 1-2015
511.Συνταγματικός ο προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων για την επιβολή ΦΑΠ βάσει των άρθρων 32 και 34 του ν. 3842/2010 (ΣτΕ 86/2015 Τμ. Β΄)Τεύχος 1-2015
512.Χορήγηση επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στα μόνιμα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος (ΣτΕ 3867/2014 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 1-2015
513.Ν. 4311/2014 (ΦΕΚ Α΄ 259/12.12.2014)Τεύχος 6-2014
514.N. 4317/2014 (ΦΕΚ Α΄ 273/30.12.2014)Τεύχος 6-2014
515.N. 4315/2014 (ΦΕΚ Α΄ 269/24.12.2014)Τεύχος 6-2014
516.Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014)Τεύχος 6-2014
517.N. 4309/2014 (ΦΕΚ Α΄ 256/5.12.2014)Τεύχος 6-2014
518.N. 4319/2014 (ΦΕΚ Α΄ 275/30.12.2014)Τεύχος 6-2014
519.Συνταγματικό το μέτρο κατάργησης ειδικοτήτων εκπαιδευτικού προσωπικού (ΣτΕ Ολ. 3169/2014)Τεύχος 6-2014
520.Αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ (ΣτΕ Ολ. 4741/2014)Τεύχος 6-2014
521.Συνταγματικές οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής της ΡΑΕ (ΣτΕ Ολ. 3406/2014)Τεύχος 6-2014
522.N. 4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270/24.12.2014)Τεύχος 6-2014
523.Αντισυνταγματική η παράταση του χρόνου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου (ΣτΕ Ολ. 3174/2014)Τεύχος 6-2014
524.N. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014)Τεύχος 6-2014
525.Παραβάσεις κατά τη διεξαγωγή εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη δημοτικής αρχής (ΔΠρΠειρ Ε 3686/2014)Τεύχος 6-2014
526.N. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258/8.12.2014)Τεύχος 6-2014
527.Ανατροπή του νόμιμου μαχητού τεκμηρίου απασχόλησης του μισθωτού με την επίκληση επίσημων έγγραφων στοιχείων του εργοδότη ή μισθωτού (ΣτΕ 1192/2014 Τμ. Α΄)Τεύχος 6-2014
528.Επιβολή πειθαρχικών ποινών σε μέλη ΔΕΠ (ΣτΕ 2109/2014 Τμ. Γ΄)Τεύχος 6-2014
529.N. 4318/2014 (ΦΕΚ Α΄ 274/30.12.2014)Τεύχος 6-2014
530.Συνταγματικότητα έκτακτης εισφοράς στις ΑΠΕ (ΣτΕ 2406/2014 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2014
531.N. 4313/2014 (ΦΕΚ Α΄ 261/17.12.2014)Τεύχος 6-2014
532.N. 4312/2014 (ΦΕΚ Α΄ 260/12.12.2014)Τεύχος 6-2014
533.Ν. 4307/2014 (ΦΕΚ Α΄ 246/15.11.2014)Τεύχος 6-2014
534.Αστική ευθύνη του Δημοσίου από τραυματισμό περαστικού κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Αστυνομίας (ΣτΕ 950/2014 Τμ. Α΄)Τεύχος 6-2014
535.Προσβολή προσωπικότητας λόγω εκπομπών ήχου από κωδωνοστάσιο εκκλησίας (ΜΠρΣπαρτ 40/2014 (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων))Τεύχος 6-2014
536.Ν. 4306/2014 (ΦΕΚ Α΄ 243/7.11.2014)Τεύχος 6-2014
537.N. 4283/2014 (ΦΕΚ Α΄ 189/10.9.2014)Τεύχος 5-2014
538.Αστική ευθύνη του Δημοσίου από νόμιμες πράξεις, καθώς και από πράξεις των οργάνων της δικαστικής εξουσίας (ΣτΕ Ολ. 1501/2014)Τεύχος 5-2014
539.N. 4286/2014 (ΦΕΚ Α΄ 194/19.9.2014)Τεύχος 5-2014
540.N. 4304/2014 (ΦΕΚ Α΄ 234/23.10.2014)Τεύχος 5-2014
541.N. 4301/2014 (ΦΕΚ Α΄ 223/7.10.2014)Τεύχος 5-2014
542.Ν. 4297/2014 (ΦΕΚ Α΄ 215/2.10.2014)Τεύχος 5-2014
543.N. 4294/2014 (ΦΕΚ Α΄ 211/30.9.2014)Τεύχος 5-2014
544.Αντισυνταγματικές οι διατάξεις που επιτρέπουν σε όργανα φορολογικών αρχών την κατ’ οίκο έρευνα χωρίς την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού (Γνωμοδότηση 6/2014 Εισαγγελίας ΑΠ προς ΥπΟικ - ΓΓΔΕ)Τεύχος 5-2014
545.Η παράλειψη μνείας της ημερομηνίας έκδοσης της διοικητικής πράξης ως λόγος ακύρωσής της (ΣτΕ 2282/2014 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2014
546.Συνταγματικές οι περικοπές των αποδοχών των υπαλλήλων ΥπΟικ βάσει του νέου μισθολογίου/βαθμολογίου (ΣτΕ Ολ. 3177/2014)Τεύχος 5-2014
547.N. 4289/2014 (ΦΕΚ Α΄ 200/24.9.2014)Τεύχος 5-2014
548.Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄ 214/2.10.2014)Τεύχος 5-2014
549.Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας η μη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων (ΣτΕ Ολ. 4003/2014)Τεύχος 5-2014
550.N. 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄ 237/31.10.2014)Τεύχος 5-2014
551.N. 4291/2014 (ΦΕΚ Α΄ 202/24.9.2014)Τεύχος 5-2014
552.N. 4300/2014 (ΦΕΚ Α΄ 222/3.10.2014)Τεύχος 5-2014
553.Συνταγματικές οι περικοπές κύριας σύνταξης γήρατος δυνάμει του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (ΣτΕ 3410/2014 Τμ. Α΄)Τεύχος 5-2014
554.Αντισυνταγματικότητα του μέτρου διαθεσιμότητας των σχολικών φυλάκων (ΜΠρΠρεβ 117/2014)Τεύχος 5-2014
555.Αστική ευθύνη του Δημοσίου από πλημμελή άσκηση κρατικής εποπτείας επί ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ΣτΕ 3783/2014 Τμ. Α΄)Τεύχος 5-2014
556.N. 4302/2014 (ΦΕΚ Α΄ 225/8.10.2014)Τεύχος 5-2014
557.N. 4290/2014 (ΦΕΚ Α΄ 201/24.9.2014) Τεύχος 5-2014
558.N. 4287/2014 (ΦΕΚ Α΄ 198/24.9.2014)Τεύχος 5-2014
559.N. 4284/2014 (ΦΕΚ Α΄ 190/10.9.2014)Τεύχος 5-2014
560.N. 4299/2014 (ΦΕΚ Α΄ 221/3.10.2014)Τεύχος 5-2014
561.N. 4295/2014 (ΦΕΚ Α΄ 212/30.9.2014)Τεύχος 5-2014
562.N. 4298/2014 (ΦΕΚ Α΄ 220/3.10.2014)Τεύχος 5-2014
563.Ν. 4285/2014 (ΦΕΚ Α΄ 191/10.9.2014)Τεύχος 5-2014
564.N. 4288/2014 (ΦΕΚ Α΄ 199/24.9.2014) Τεύχος 5-2014
565.N. 4303/2014 (ΦΕΚ Α΄ 231/17.10.2014)Τεύχος 5-2014
566.Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιβολή προ? στίμων για παραβάσεις διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας (ΣτΕ 317/2014 Τμ. Δ΄)Τεύχος 5-2014
567.N. 4292/2014 (ΦΕΚ Α΄ 203/24.9.2014)Τεύχος 5-2014
568.Ν. 4293/2014 (ΦΕΚ Α΄ 210/30.9.2014)Τεύχος 5-2014
569.Επιλογή προϊσταμένου των οργανικών μονάδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων βάσει του άρθρου 51 ν. 3905/2010 (ΔΕφΘεσ 1890/2014)Τεύχος 5-2014
570.Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ Α΄ 181/29.8.2014)Τεύχος 4-2014
571.Αίτηση ακύρωσης κατά πρακτικού Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων Αυθαιρέτων (ΔΕφΠειρ 406/2014)Τεύχος 4-2014
572.N. 4278/2014 (ΦΕΚ Α΄ 157/4.8.2014)Τεύχος 4-2014
573.N. 4276/2014 (ΦΕΚ Α΄ 155/30.7.2014)Τεύχος 4-2014
574.Η υποχρεωτική παροχή γνώμης του Παρατηρητηρίου και η οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ (ΣτΕ 1716/2014 Τμ. Γ΄)Τεύχος 4-2014
575.Δεκτή η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της υπουργικής απόφασης για λειτουργία των καταστημάτων όλες τις Κυριακές (ΣτΕ ΕΑ 307/2014)Τεύχος 4-2014
576.N. 4279/2014 (ΦΕΚ Α΄ 158/8.8.2014)Τεύχος 4-2014
577.N. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160/8.8.2014)Τεύχος 4-2014
578.Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ Α΄ 171/28.8.2014)Τεύχος 4-2014
579.Συνταγματική η νομοθετική πρόβλεψη νέας μείωσης των αποδοχών των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ (ΣτΕ 2705/2014 Τμ. Στ΄)Τεύχος 4-2014
580.Π.Δ. 112/2014 (ΦΕΚ Α΄ 179/29.8.2014)Τεύχος 4-2014
581.Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ Α΄ 173/28.8.2014)Τεύχος 4-2014
582.Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178/29.8.2014)Τεύχος 4-2014
583.N. 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147/14.7.2014)Τεύχος 4-2014
584.Π.Δ. 102/2014 (ΦΕΚ Α΄ 169/28.8.2014)Τεύχος 4-2014
585.Π.Δ. 108/2014 (ΦΕΚ Α΄ 175/28.8.2014)Τεύχος 4-2014
586.N. 4282/2014 (ΦΕΚ Α΄182/29.8.2014)Τεύχος 4-2014
587.Αντισυνταγματική η μεταβολή χρήσεων γης χωρίς ειδική επιστημονική μελέτη (ΣτΕ Ολ. 27/2014)Τεύχος 4-2014
588.Π.Δ. 107/2014 (ΦΕΚ Α΄ 174/28.8.2014)Τεύχος 4-2014
589.Συνταγματική η προνομιακή μεταχείριση των ΝΠΔΔ για μειωμένο επιτόκιο των οφειλών τους (ΣτΕ Ολ. 2115/2014)Τεύχος 4-2014
590.Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ Α΄ 156/1.8.2014)Τεύχος 4-2014
591.Π.Δ. 99/2014 (ΦΕΚ Α΄ 166/28.8.2014)Τεύχος 4-2014
592.Π.Δ. 113/2014 (ΦΕΚ Α΄ 180/29.8.2014)Τεύχος 4-2014
593.N. 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄ 159/8.8.2014)Τεύχος 4-2014
594.N. 4275/2014 (ΦΕΚ Α΄ 149/15.7.2014)Τεύχος 4-2014
595.Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ Α΄ 167/28.8.2014)Τεύχος 4-2014
596.Π.Δ. 105/2014 (ΦΕΚ Α΄ 172/28.8.2014)Τεύχος 4-2014
597.Ανακοπή κατά ταμειακών βεβαιώσεων ΔΟΥ (ΜΠρΑθ 1392/2014)Τεύχος 4-2014
598.Π.Δ. 109/2014 (ΦΕΚ Α΄ 176/29.8.2014)Τεύχος 4-2014
599.N. 4273/2014 (ΦΕΚ Α΄ 146/11.7.2014)Τεύχος 4-2014
600.Π.Δ. 101/2014 (ΦΕΚ Α΄ 168/28.8.2014)Τεύχος 4-2014
601.Π.Δ. 103/2014 (ΦΕΚ Α΄ 170/28.8.2014)Τεύχος 4-2014
602.Η έννοια του ανέργου για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2190/1994 (ΣτΕ 311/2014 Τμ. Γ΄)Τεύχος 4-2014
603.Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄ 145/11.7.2014)Τεύχος 4-2014
604.Διαπίστωση μη συμμόρφωσης του Δημοσίου προς αποφάσεις Ολομέλειας (ΣτΕ 10/2014 (Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του ν. 3068/2002))Τεύχος 4-2014
605.Συνταγματική η κατάργηση θέσεων ειδικότητας σχολικών φυλάκων ΙΔΑΧ και η διαθεσιμότητα αυτών (ΔΕφΘεσ 1834/2014)Τεύχος 4-2014
606.Αντισυνταγματικότητα διατάξεων του ν. 4046/2012 (Μνημόνιο ΙΙ) που αφορούν τη διαιτησία (ΣτΕ Ολ. 2307/2014)Τεύχος 3-2014
607.Μη παραδεκτή άσκηση αναίρεσης για διαφορά με χρηματικό αντικείμενο υπολειπόμενο των 5.900 ευρώ (ΣτΕ Ολ. 693/2014)Τεύχος 3-2014
608.Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών και συντάξεων των στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας (ΣτΕ Ολ. 2192/2014)Τεύχος 3-2014
609.N. 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107/5.5.2014)Τεύχος 3-2014
610.Ν. 4265/2014 (ΦΕΚ Α΄ 132/10.6.2014)Τεύχος 3-2014
611.Άρνηση Διοίκησης και άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (ΣτΕ 600/2014 Tμ. Ε΄)Τεύχος 3-2014
612.N. 4269/2014 (ΦΕΚ Α΄ 142/28.6.2014)Τεύχος 3-2014
613.Συνταγματική η μη πρόβλεψη κοινοποίησης στον οφειλέτη του κατασχετηρίου εγγράφου σε περίπτωση κατασχέσεως εις χείρας τρίτων απαιτήσεως οφειλέτη του Δημοσίου (ΣτΕ 2080/2014 Τμ. Στ΄)Τεύχος 3-2014
614.Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης και επιβολή προστίμου για παράβαση των διατάξεων ΚΒΣ (ΔΠρΑθ 2217/2014)Τεύχος 3-2014
615.Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ Α΄ 114/10.5.2014)Τεύχος 3-2014
616.Μη επαρκής αιτιολογία για την επιβολή του δυσμενούς μέτρου της αυτοδίκαιης αργίας (ΔΕφΘεσ 1176/2014)Τεύχος 3-2014
617.N. 4267/2014 (ΦΕΚ Α΄ 137/12.6.2014)Τεύχος 3-2014
618.Ν. 4263/2014 (ΦΕΚ Α΄ 117/14.5.2014)Τεύχος 3-2014
619.N. 4266/2014 (ΦΕΚ Α΄ 135/10.6.2014)Τεύχος 3-2014
620.N. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014)Τεύχος 3-2014
621.Αντισυνταγματικότητα διαθεσιμότητας σχολικών φυλάκων λόγω κατάργησης των θέσεών τους (ΜΠρΑθ 1240/2014)Τεύχος 3-2014
622.Χωρίς ηλικιακό όριο η μετάταξη υπαλλήλου από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας (ΔΕφΘεσ 1211/2014)Τεύχος 3-2014
623.N. 4271/2014 (ΦΕΚ Α΄ 144/28.6.2014)Τεύχος 3-2014
624.N. 4268/2014 (ΦΕΚ Α΄ 141/27.6.2014)Τεύχος 3-2014
625.Συνταγματικό το καθεστώς αυτόματης αργίας των δημοσίων υπαλλήλων που διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα (ΣτΕ Ολ. 1900/2014)Τεύχος 3-2014
626.Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118/15.5.2014)Τεύχος 3-2014
627.Σύσταση προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ σε υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΔΕφΘεσ 668/2014)Τεύχος 2-2014
628.N. 4253/2014 (ΦΕΚ Α΄ 82/1.4.2014)Τεύχος 2-2014
629.Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένης διάρκειας με ΝΠΔΔ και ασφαλιστικά μέτρα (ΜΠρΑθ 415/2014)Τεύχος 2-2014
630.Ν. 4260/2014 (ΦΕΚ Α΄ 98/15.4.2014)Τεύχος 2-2014
631.Π.Δ. 51/2014 (ΦΕΚ Α΄ 86/9.4.2014)Τεύχος 2-2014
632.Αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3207/2003 για ρυμοτομικό σχέδιο εντός ΟΑΚΑ (ΣτΕ Ολ. 376/2014)Τεύχος 2-2014
633.Αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 για την επί μακρόν διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών με την καταβολή ειδικού προστίμου (ΣτΕ Ολ. 1118/2014)Τεύχος 2-2014
634.Αντισυνταγματική η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΣτΕ Ολ. 1906/2014)Τεύχος 2-2014
635.Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.4.2014)Τεύχος 2-2014
636.Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014)Τεύχος 2-2014
637.N. 4252/2014 (ΦΕΚ Α΄ 81/1.4.2014)Τεύχος 2-2014
638.Ν. 4259/2014 (ΦΕΚ Α΄ 97/14.4.2014)Τεύχος 2-2014
639.Νόμιμη η αναστολή κρατικής χρηματοδότησης στη Χρυσή Αυγή (ΣτΕ ΕΑ 83/2014)Τεύχος 2-2014
640.Ν. 4256/2014 (ΦΕΚ Α΄ 92/14.4.2014)Τεύχος 2-2014
641.Συνταγματική η κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ (ΣτΕ Ολ. 1901/2014)Τεύχος 2-2014
642.Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σε δημόσια δασική έκταση (ΔΕφΑθ 2766/2013)Τεύχος 2-2014
643.Ν. 4255/2014 (ΦΕΚ Α΄ 89/11.4.2014)Τεύχος 2-2014
644.Π.Δ. 55/2014 (ΦΕΚ Α΄ 91/14.4.2014)Τεύχος 2-2014
645.Διαδοχική ασφάλιση και αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας (ΣτΕ 325/2014 Τμ. Α΄)Τεύχος 2-2014
646.N. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80/1.4.2014)Τεύχος 2-2014
647.N. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93/14.4.2014)Τεύχος 2-2014
648.Αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης (ΣτΕ 213/2014 Τμ. Γ΄)Τεύχος 2-2014
649.Η αρχή της αναλογικότητας και ο καταλογισμός των δημοσίων υπολόγων (ΕλΣυν Ολ. 4314/2013)Τεύχος 2-2014
650.Ν. 4228/2014 (ΦΕΚ Α΄ 7/10.1.2014)Τεύχος 1-2014
651.Πληθυσμιακά κριτήρια για τη χορήγηση αδείας ιδρύσεως φαρμακείου (ΣτΕ Ολ. 229/2014)Τεύχος 1-2014
652.N. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26.3.2014)Τεύχος 1-2014
653.Π.Δ. 12/2014 (ΦΕΚ Α΄ 21/29.1.2014)Τεύχος 1-2014
654.Ερμηνεία διατάξεων Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας επί προδικαστικών ερωτημάτων (ΣτΕ 761/2014 Τμ. Β΄)Τεύχος 1-2014
655.Ν. 4232/2014 (ΦΕΚ Α΄ 20/28.1.2014) Τεύχος 1-2014
656.Ν. 4239/2014 (ΦΕΚ Α΄ 43/20.2.2014)Τεύχος 1-2014
657.Ν. 4247/2014 (ΦΕΚ Α΄ 64/11.3.2014) Τεύχος 1-2014
658.N. 4248/2014 (ΦΕΚ Α΄ 68/14.3.2014)Τεύχος 1-2014
659.Ν. 4225/2014 (ΦΕΚ Α΄ 2/7.1.2014)Τεύχος 1-2014
660.Αντισυνταγματικά τα προνόμια των πολυτέκνων στις εξετάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ (ΣτΕ Ολ. 987/2014)Τεύχος 1-2014
661.Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ Α΄ 38/17.2.2014)Τεύχος 1-2014
662.Αυτοδίκαιη αργία δημοτικής υπαλλήλου (ΔΕφΘεσ 55/2014)Τεύχος 1-2014
663.Ν. 4233/2014 (ΦΕΚ Α΄22/29.1.2014)Τεύχος 1-2014
664.Ακύρωση διοικητικών πράξεων σχετικά με την αδειοδότηση των έργων εκτροπής του Αχελώου ποταμού (ΣτΕ Ολ. 26/2014)Τεύχος 1-2014
665.Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α΄ 73/24.3.2014)Τεύχος 1-2014
666.Συνταγματικό το PSI για λόγους εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος (ΣτΕ Ολ. 1116/2014)Τεύχος 1-2014
667.Αντισυνταγματική και αντίθετη σε ΕΣΔΑ η επιβολή ΕΤΑΚ σε ακίνητο δεσμευμένο κατά την αρχαιολογική νομοθεσία (ΣτΕ Ολ. 519/2014)Τεύχος 1-2014
668.Ν. 4231/2014 (ΦΕΚ Α΄ 19/28.1.2014)Τεύχος 1-2014
669.Αντισυνταγματικότητα ΕΕΤΗΔΕ - Παραπομπή στην Ολομέλεια (ΑΠ 293/2014 Τμ. Δ΄)Τεύχος 1-2014
670.Ν. 4234/2014 (ΦΕΚ Α΄ 28/4.2.2014)Τεύχος 1-2014
671.Ν. 4245/2014 (ΦΕΚ Α΄ 62/11.3.2014)Τεύχος 1-2014
672.Ν. 4240/2014 (ΦΕΚ Α΄ 47/27.2.2014)Τεύχος 1-2014
673.Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων για την πλήρωση κενών θέσεων έμμισθων δικηγόρων σε ΑΕΙ (ΣτΕ 4671/2013 Τμ. Γ΄)Τεύχος 1-2014
674.Ν. 4237/2014 (ΦΕΚ Α΄ 36/12.2.2014)Τεύχος 1-2014
675.N. 4243/2014 (ΦΕΚ Α΄ 57/7.3.2014)Τεύχος 1-2014
676.Ν. 4227/2014 (ΦΕΚ Α΄ 4/7.4.2014)Τεύχος 1-2014
677.Ν. 4230/2014 (ΦΕΚ Α΄ 18/28.1.2014)Τεύχος 1-2014
678.Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ Α΄ 8/10.1.2014)Τεύχος 1-2014
679.N. 4242/2014 (ΦΕΚ Α΄ 50/28.2.2014)Τεύχος 1-2014
680.Ν. 4236/2014 (ΦΕΚ Α΄ 33/11.2.2014)Τεύχος 1-2014
681.Ν. 4241/2014 (ΦΕΚ Α΄ 49/28.2.2014)Τεύχος 1-2014
682.N. 4244/2014 (ΦΕΚ Α΄ 60/11.3.2014)Τεύχος 1-2014
683.Ν. 4226/2014 (ΦΕΚ Α΄ 3/7.1.2014)Τεύχος 1-2014
684.Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32/11.2.2014)Τεύχος 1-2014
685.Αντισυνταγματική η φορολόγηση της μηνιαίας αποζημίωσης των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ για τη δημιουργία βιβλιοθήκης και τη συμμετοχή σε συνέδρια (ΣτΕ Ολ. 29/2014)Τεύχος 1-2014
686.Ν. 4246/2014 (ΦΕΚ Α΄ 63/11.3.2014)Τεύχος 1-2014
687.Αντισυνταγματική διάταξη του ΓΟΚ που επιβαρύνει το οικιστικό περιβάλλον (ΣτΕ Ολ. 2612/2013)Τεύχος 6-2013
688.Ν. 4207/2013 (ΦΕΚ Α΄ 247/7.11.2013)Τεύχος 6-2013
689.Αναστολή εκτέλεσης πράξης ταμειακής βεβαίωσης Προϊσταμένου ΔΟΥ (ΔΠρΑθ 2447/2013)Τεύχος 6-2013
690.Απαλλοτρίωση με σκοπό την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης μεταλλείου (ΣτΕ 2515/2013 Τμ. Στ΄)Τεύχος 6-2013
691.Ν. 4217/2013 (ΦΕΚ Α΄ 267/10.12.2013)Τεύχος 6-2013
692.Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ Α΄ 261/9.12.2013)Τεύχος 6-2013
693.Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235/1.11.2013)Τεύχος 6-2013
694.Ν. 4219/2013 (ΦΕΚ Α΄ 269/11.12.2013)Τεύχος 6-2013
695.Αντισυνταγματικοί οι ηλικιακοί περιορισμοί που αφορούν την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος (ΣτΕ Ολ. 3516/2013)Τεύχος 6-2013
696.Ν. 4222/2013 (ΦΕΚ Α΄ 279/18.12.2013)Τεύχος 6-2013
697.Ν. 4206/2013 (ΦΕΚ Α΄ 246/7.11.2013)Τεύχος 6-2013
698.Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/6.11.2013)Τεύχος 6-2013
699.Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Α΄ 288/31.12.2013)Τεύχος 6-2013
700.N. 4209/2013 (ΦΕΚ Α΄ 253/21.11.2013)Τεύχος 6-2013
701.Ν. 4215/2013 (ΦΕΚ Α΄ 265/10.12.2013)Τεύχος 6-2013
702.Ν. 4214/2013 (ΦΕΚ Α΄ 264/10.12.2013)Τεύχος 6-2013
703.Ν. 4216/2013 (ΦΕΚ Α΄ 266/10.12.2013)Τεύχος 6-2013
704.Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ Α΄ 268/10.12.2013)Τεύχος 6-2013
705.Ν. 4204/2013 (ΦΕΚ Α΄ 236/1.11.2013)Τεύχος 6-2013
706.Νόμιμος ο μονομερής καθορισμός από τη Διοίκηση των τιμών των ναύλων των πλοίων (ΣτΕ 3302/2013 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2013
707.Χρηματική ικανοποίηση από το Δημόσιο για ηθική βλάβη από παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (ΜΔΠρΘεσ 4796/2013)Τεύχος 6-2013
708.Π.Δ. 150/2013 (ΦΕΚ Α΄ 234/1.11.2013)Τεύχος 6-2013
709.Άρνηση έκδοσης π.δ. για την εξαίρεση του επαγγέλματος του οδοντιάτρου από το πεδίο εφαρμογής του ν. 3919/2011 (ΣτΕ Ολ. 3748/2013)Τεύχος 6-2013
710.Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287/31.12.2013)Τεύχος 6-2013
711.Αποζημίωση από το Δημόσιο για ηθική βλάβη λόγω παράλειψης έκδοσης π.δ. για αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων (ΣτΕ 2544/2013 Τμ. Α΄)Τεύχος 6-2013
712.Ν. 4208/2013 (ΦΕΚ Α΄ 252/18.11.2013)Τεύχος 6-2013
713.Ν. 4211/2013 (ΦΕΚ Α΄ 256/28.11.2013)Τεύχος 6-2013
714.Αίτηση αναστολής διοικητικής πράξης που θέτει σε καθεστώς διαθεσιμότητας εκπαιδευτικούς (ΔΕφΑθ 729/2013)Τεύχος 6-2013
715.Ν. 4220/2013 (ΦΕΚ Α΄ 271/13.12.2013)Τεύχος 6-2013
716.Ν. 4221/2013 (ΦΕΚ Α΄ 278/18.12.2013)Τεύχος 6-2013
717.Ν. 4212/2013 (ΦΕΚ Α΄ 257/3.12.2013)Τεύχος 6-2013
718.Αίτηση ακυρώσεως κατά ήδη οριστικής φορολογικής εγγραφής (ΜΔΠρΘεσ 5022/2013)Τεύχος 6-2013
719.N. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254/21.11.2013)Τεύχος 6-2013
720.Π.Δ. 135/2013 (ΦΕΚ Α΄ 209/30.9.2013)Τεύχος 5-2013
721.Υποχρέωση των ασφαλιστικών οργάνων να καλέσουν τον εργοδότη προς παροχή εξηγήσεων πριν από την έκδοση ΠΕΕ (ΣτΕ 2180/2013 Τμ. Α΄)Τεύχος 5-2013
722.Ν. 4181/2013 (ΦΕΚ Α΄ 183/5.9.2013)Τεύχος 5-2013
723.Ν. 4195/2013 (ΦΕΚ Α΄ 211/10.10.2013)Τεύχος 5-2013
724.Ν. 4196/2013 (ΦΕΚ Α΄ 212/10.10.2013)Τεύχος 5-2013
725.Άδεια ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας σε αλλοδαπό (ΣτΕ 475/2013 Τμ. Δ΄)Τεύχος 5-2013
726.Ν. 4184/2013 (ΦΕΚ Α΄ 191/17.9.2013)Τεύχος 5-2013
727.Ν. 4191/2013 (ΦΕΚ Α΄ 205/26.9.2013)Τεύχος 5-2013
728.Απόδειξη τυπικού προσόντος προϋπηρεσίας για διορισμό Καθηγητή ΑΤΕΙ (ΔΕφΤριπ 423/2013)Τεύχος 5-2013
729.Αντισυνταγματική η φορολόγηση του επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή για υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών (ΣτΕ Ολ. 1840/2013)Τεύχος 5-2013
730.Ν. 4180/2013 (ΦΕΚ Α΄ 182/5.9.2013)Τεύχος 5-2013
731.Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193/17.9.2013)Τεύχος 5-2013
732.Άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ και Πειθαρχικά Συμβούλια Δικηγορικών Συλλόγων (ΣτΕ 1924/2013 Τμ. Γ΄)Τεύχος 5-2013
733.Π.Δ. 142/2013 (ΦΕΚ Α΄ 227/22.10.2013)Τεύχος 5-2013
734.Ν. 4202/2013 (ΦΕΚ Α΄ 220/14.10.2013)Τεύχος 5-2013
735.Ν. 4189/2013 (ΦΕΚ Α΄ 203/26.9.2013) Τεύχος 5-2013
736.Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α΄ 216/11.10.2013)Τεύχος 5-2013
737.Ν. 4201/2013 (ΦΕΚ Α΄ 218/11.10.2013)Τεύχος 5-2013
738.Ν. 4187/2013 (ΦΕΚ Α΄ 201/26.9.2013)Τεύχος 5-2013
739.Ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α΄ 215/11.10.2013)Τεύχος 5-2013
740.Ν. 4193/2013 (ΦΕΚ Α΄ 207/26.9.2013)Τεύχος 5-2013
741.Ν. 4200/2013 (ΦΕΚ Α΄ 217/11.10.2013)Τεύχος 5-2013
742.Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α΄ 208/27.9.2013)Τεύχος 5-2013
743.Γειτνίαση φαρμακείων και απόσταση από κέντρα υγείας (ΣτΕ 1985/2013 Τμ. Δ΄)Τεύχος 5-2013
744.Ακύρωση πράξης ΕΣΡ - υπόθεση «βασικού μετόχου» (ΣτΕ 2979/2013 Τμ. Δ΄)Τεύχος 5-2013
745.Ν. 4190/2013 (ΦΕΚ Α΄ 204/26.9.2013)Τεύχος 5-2013
746.Ν. 4183/2013 (ΦΕΚ Α΄ 186/11.9.2013)Τεύχος 5-2013
747.Ν. 4197/2013 (ΦΕΚ Α΄ 213/10.10.2013)Τεύχος 5-2013
748.Ν. 4185/2013 (ΦΕΚ Α΄ 192/17.9.2013)Τεύχος 5-2013
749.Δικαίωμα αποζημίωσης ιδιοκτητών ακινήτων λόγω επιβολής περιοριστικών περιβαλλοντικών μέτρων (ΣτΕ 2165/2013 Τμ. Α΄)Τεύχος 5-2013
750.Ν. 4192/2013 (ΦΕΚ Α΄ 206/26.9.2013)Τεύχος 5-2013
751.Προκήρυξη διαγωνισμού για επεξεργασία αποβλήτων (ΣτΕ 1988/2013 Τμ. Δ΄)Τεύχος 5-2013
752.Κυνηγετικοί σύλλογοι και δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι (ΣτΕ Ολ. 875/2013)Τεύχος 5-2013
753.Ν. 4188/2013 (ΦΕΚ Α΄ 202/26.9.2013)Τεύχος 5-2013
754.Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ Α΄ 185/10.9.2013)Τεύχος 5-2013
755.Οικογενειακό επίδομα του άρθρου 12 παρ. 1 του ν. 2470/1997 σε διαζευγμένους δημοσίους υπαλλήλους με ενήλικα τέκνα (ΣτΕ 2607/2013 Τμ. Στ΄)Τεύχος 5-2013
756.Π.Δ. 149/2013 (ΦΕΚ Α΄ 232/31.10.2013)Τεύχος 5-2013
757.Ευθύνη του Δημοσίου για αποζημίωση κατ’ άρθρο 105 ΕισΝΑΚ (ΣτΕ 1185/2013 Τμ. Α΄)Τεύχος 5-2013
758.Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26.7.2013)Τεύχος 4-2013
759.Έναρξη καταβολής επικουρικής σύνταξης από ΕΤΕΑ (ΣτΕ 1447/2013 Τμ. Α΄)Τεύχος 4-2013
760.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 7ης.8.2013 (ΦΕΚ Α΄ 176/9.8.2013)Τεύχος 4-2013
761.Ν. 4165/2013 (ΦΕΚ Α΄ 157/9.7.2013)Τεύχος 4-2013
762.Κώλυμα μετάθεσης συζύγου σε πόλη όπου λειτουργεί φροντιστήριο ο/η σύζυγος (ΔΕφΤριπ 246/2013)Τεύχος 4-2013
763.Προθεσμία για άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας ΕΣΡ (ΣτΕ 1979/2013 Τμ. Δ΄)Τεύχος 4-2013
764.Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α΄ 173/8.8.2013)Τεύχος 4-2013
765.Ν. 4168/2013 (ΦΕΚ Α΄ 161/12.7.2013)Τεύχος 4-2013
766.Ν. 4169/2013 (ΦΕΚ Α΄ 162/12.7.2013)Τεύχος 4-2013
767.Ν. 4166/2013 (ΦΕΚ Α΄ 158/9.7.2013)Τεύχος 4-2013
768.Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α΄ 169/26.7.2013)Τεύχος 4-2013
769.Ν. 4171/2013 (ΦΕΚ Α΄ 166/23.7.2013)Τεύχος 4-2013
770.Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ Α΄ 156/9.7.2013)Τεύχος 4-2013
771.Μη νόμιμη συγκρότηση Συμβουλίου προσλήψεων-κρίσεων ιατρών ΕΣΥ (ΔΕφΑθ 2001/2013)Τεύχος 4-2013
772.Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013)Τεύχος 4-2013
773.Ν. 4167/2013 (ΦΕΚ Α΄ 160/12.7.2013)Τεύχος 4-2013
774.Άνευ εκτελεστότητας οι ερμηνευτικοί εγκύκλιοι (ΣτΕ 844/2013 Τμ. Β΄)Τεύχος 4-2013
775.Ν. 4179/2013 (ΦΕΚ Α΄ 175/8.8.2013)Τεύχος 4-2013
776.Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 163/12.7.2013)Τεύχος 4-2013
777.Εντοπισμός αρχαιολογικών ευρημάτων κατά την κατασκευή εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων (ΣτΕ 5460/2012 Τμ. Ε΄)Τεύχος 4-2013
778.Αδικοπρακτική ευθύνη του Δημοσίου κατά το διοικητικό στάδιο που προηγείται της σύναψης σύμβασης (ΣτΕ 451/2013 Τμ. Α΄)Τεύχος 4-2013
779.Αίτηση ακύρωσης κατά πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού Δικαστικών Επιμελητών (ΔΕφΑθ 924/2013)Τεύχος 4-2013
780.Ν. 4175/2013 (ΦΕΚ Α΄ 171/8.8.2013)Τεύχος 4-2013
781.Πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης διοικητικού υπαλλήλου ΑΕΙ (ΣτΕ Ολ. 96/2013)Τεύχος 4-2013
782. Αρμοδιότητα ΣτΕ για διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΣτΕ 250/2013 Τμ. Β΄)Τεύχος 4-2013
783.Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Μεσογείων (ΣτΕ 2798/2013 Τμ. Δ΄)Τεύχος 4-2013
784.Αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 περί αυτοδίκαιης απόλυσης και προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας υπαλλήλων (ΣτΕ Ολ. 3354/2013)Τεύχος 4-2013
785.N. 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄ 174/8.8.2013)Τεύχος 4-2013
786.Αυτοδίκαιη απόλυση δικαστικής υπαλλήλου (ΣτΕ Ολ. 1540/2013)Τεύχος 4-2013
787.Ν. 4176/2013 (ΦΕΚ Α΄ 172/8.8.2013)Τεύχος 4-2013
788.ΣτΕ Ολ. 1377/2013: Εκλογή τακτικού μέλους Ακαδημίας Αθηνών (ΣτΕ Ολ. 1377/2013)Τεύχος 3-2013
789.ΔΕφΘεσ 156/2013 (ως Συμβούλιο): Αναστολή εκτέλεσης διαπιστωτικής πράξης θέσης σε αυτοδίκαιη αργία (ΔΕφΘεσ 156/2013 (ως Συμβούλιο))Τεύχος 3-2013
790.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης.6.2013 (ΦΕΚ Α΄ 154/28.6.2013)Τεύχος 3-2013
791.ΣτΕ Ολ. 693/2013: Αρμοδιότητα τακτικών διοικητικών δικαστηρίων επί υποθέσεων που αφορούν την ΕΕΤΤ (ΣτΕ Ολ. 693/2013)Τεύχος 3-2013
792.Ν. 4154/2013 (ΦΕΚ Α΄ 117/23.5.2013)Τεύχος 3-2013
793.ΣτΕ 690/2013 Τμ. Δ΄: Επιβολή διοικητικού προστίμου για παράλειψη καταβολής διοδίων (ΣτΕ 690/2013 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2013
794.N. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120/29.5.2013)Τεύχος 3-2013
795.Ν. 4161/2013 (ΦΕΚ Α΄ 143/14.6.2013)Τεύχος 3-2013
796.ΣτΕ 1679/2013 Τμ. Γ΄: Εκλογή μέλους ΔΕΠ σε βαθμίδα Καθηγητή ΑΕΙ (ΣτΕ 1679/2013 Τμ. Γ΄)Τεύχος 3-2013
797.Ν. 4157/2013 (ΦΕΚ Α΄ 125/4.6.2013)Τεύχος 3-2013
798.ΣτΕ Ολ. 95/2013: Μη χορήγηση επιδόματος 176 ευρώ σε δικαστικούς υπαλλήλους (ΣτΕ Ολ. 95/2013)Τεύχος 3-2013
799.ΣτΕ Ολ. 694/2013: Ειδικό σύστημα αδειοδότησης των υπεραγορών λιανικού εμπορίου (ΣτΕ Ολ. 694/2013)Τεύχος 3-2013
800.ΣτΕ ΕΑ Ολ. (επί Α.Μ.) 56/2013: Αυξημένο παράβολο ως προϋπόθεση παραδεκτού της άσκησης ασφαλιστικών μέτρων του ν. 3886/2010 (ΣτΕ ΕΑ Ολ. (επί Α.Μ.) 56/2013)Τεύχος 3-2013
801.Π.Δ. 113/2013 (ΦΕΚ Α΄ 146/14.6.2013)Τεύχος 3-2013
802.Ν. 4158/2013 (ΦΕΚ Α΄ 126/4.6.2013)Τεύχος 3-2013
803.Ν. 4160/2013 (ΦΕΚ Α΄ 142/12.6.2013)Τεύχος 3-2013
804.Ν. 4162/2013 (ΦΕΚ Α΄ 150/21.6.2013)Τεύχος 3-2013
805.ΣτΕ 1326/2013 Τμ. Β΄: Νοθεία πετρελαίου και λαθρεμπορία (ΣτΕ 1326/2013 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2013
806.ΣτΕ Ολ. 195/2013: Επιλογή δικαστικών υπαλλήλων Ελεγκτικού Συνεδρίου και έλεγχος ΑΣΕΠ (ΣτΕ Ολ. 195/2013)Τεύχος 3-2013
807.Ν. 4159/2013 (ΦΕΚ Α΄ 127/4.6.2013)Τεύχος 3-2013
808.Ν. 4153/2013 (ΦΕΚ Α΄ 116/23.5.2013)Τεύχος 3-2013
809.ΣτΕ Ολ. 2527/2013: Συνταγματική η επιβολή τέλους επιτηδεύματος (ΣτΕ Ολ. 2527/2013)Τεύχος 3-2013
810.ΣτΕ 1973/2013 Τμ. Δ΄: Συνταγματικό το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων (ΣτΕ 1973/2013 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2013
811.Ν. 4163/2013 (ΦΕΚ Α΄155/28.6.2013)Τεύχος 3-2013
812.Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ Α΄ 122/31.5.2013)Τεύχος 3-2013
813.Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107/9.5.2013) Τεύχος 3-2013
814.ΣτΕ 4918/2012 Τμ. Δ΄: Προηγούμενη ακρόαση επί απελάσεως αλλοδαπού (ΣτΕ 4918/2012 Τμ. Δ΄)Τεύχος 2-2013
815.Ν. 4142/2013 (ΦΕΚ Α΄ 83/9.4.2013)Τεύχος 2-2013
816.Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ Α΄ 98/26.4.2013)Τεύχος 2-2013
817.ΣτΕ Ολ. 1685/2013: Συνταγματική η έκτακτη εισφορά του ν. 3758/2009 (ΣτΕ Ολ. 1685/2013)Τεύχος 2-2013
818.ΣτΕ ΕΑ (επί Α.Μ.) 638/2012 (σε Συμβούλιο): Ασφαλιστικά μέτρα κατά πράξης επιλογής αναδόχου εκπόνησης μελέτης δημοσίου έργου (ΣτΕ ΕΑ (επί Α.Μ.) 638/2012 (σε Συμβούλιο))Τεύχος 2-2013
819.Ν. 4148/2013 (ΦΕΚ Α΄ 99/26.4.2013)Τεύχος 2-2013
820.Π.Δ. 43/2013 (ΦΕΚ Α΄ 80/5.4.2013)Τεύχος 2-2013
821.Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄ 72/19.3.2013)Τεύχος 2-2013
822.ΑΠ 1636/2012 Τμ. Β1΄: Καταγγελία σύμβασης έμμισθης εντολής δικηγόρου και επαγγελματική ελευθερία (ΑΠ 1636/2012 Τμ. Β1΄)Τεύχος 2-2013
823.Ν. 4137/2013 (ΦΕΚ Α΄ 71/19.3.2013)Τεύχος 2-2013
824. ΣτΕ 5060/2012 Τμ Γ΄: Έννομο συμφέρον για την άσκηση τριτανακοπής (ΣτΕ 5060/2012 Τμ Γ΄)Τεύχος 2-2013
825.Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α΄ 59/7.3.2013)Τεύχος 2-2013
826.ΣτΕ 1492/2013 Τμ. Ε΄: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση των μεταλλείων Κασσάνδρας στην ανατολική ακτή της Χαλκιδικής (ΣτΕ 1492/2013 Τμ. Ε΄)Τεύχος 2-2013
827.ΣτΕ ΕΑ Ολ. (επί Α.Μ.) 136/2013: Παράβολο επί ασφαλιστικών μέτρων (ΣτΕ ΕΑ Ολ. (επί Α.Μ.) 136/2013)Τεύχος 2-2013
828.Ν. 4136/2013 (ΦΕΚ Α΄ 70/19.3.2013)Τεύχος 2-2013
829.ΣτΕ 1026/2013 Τμ. Β΄: Το ειδικό ερευνητικό επίδομα των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ υποκείμενο σε φόρο εισοδήματος (ΣτΕ 1026/2013 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2013
830.ΣτΕ 3892/2012 Τμ. Γ΄: Κατάργηση δίκης και ιδιαίτερο έννομο συμφέρον αιτούντος για τη συνέχιση αυτής (ΣτΕ 3892/2012 Τμ. Γ΄)Τεύχος 2-2013
831.Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α΄ 103/29.4.2013)Τεύχος 2-2013
832.N. 4133/2013 (ΦΕΚ Α΄ 61/7.3.2013)Τεύχος 2-2013
833.Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄ 90/18.4.2013)Τεύχος 2-2013
834.Ν. 4149/2013 (ΦΕΚ Α΄ 101/29.4.2013)Τεύχος 2-2013
835.Π.Δ. 40/2013 (ΦΕΚ Α΄ 75/22.3.2013)Τεύχος 2-2013
836.Ν. 4145/2013 (ΦΕΚ Α΄ 89/18.4.2013)Τεύχος 2-2013
837.Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74/20.3.2013)Τεύχος 2-2013
838.Ν. 4140/2013 (ΦΕΚ Α΄ 78/1.4.2013)Τεύχος 2-2013
839.Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81/5.4.2013)Τεύχος 2-2013
840.Ν. 4135/2013 (ΦΕΚ Α΄ 69/19.3.2013)Τεύχος 2-2013
841.Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88/18.4.2013)Τεύχος 2-2013
842.Ν. 4143/2013 (ΦΕΚ Α΄ 85/15.4.2013)Τεύχος 2-2013
843.Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ Α΄ 102/29.4.2013)Τεύχος 2-2013
844.N. 4134/2013 (ΦΕΚ Α΄ 62/7.3.2013)Τεύχος 2-2013
845.N. 4130/2013 (ΦΕΚ Α΄ 57/7.3.2013)Τεύχος 2-2013
846.N. 4131/2013 (ΦΕΚ Α΄ 58/7.3.2013)Τεύχος 2-2013
847.Σύμφωνη με το ευρωπαϊκό δίκαιο η νομοθεσία για τη λειτουργία των Κολλεγίων (ΣτΕ Ολ. 691/2013)Τεύχος 1-2013
848.Ν. 4114/2013 (ΦΕΚ Α΄ 23/29.1.2013) Τεύχος 1-2013
849.Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52/28.2.2013)Τεύχος 1-2013
850.Έγκριση λειτουργίας ευκτήριου οίκου Μαρτύρων του Ιεχωβά (ΣτΕ Ολ. 4202/2012)Τεύχος 1-2013
851.Εκμετάλλευση φαρμακείου (ΔΕφΑθ 1785/2012)Τεύχος 1-2013
852.Ν. 4106/2013 (ΦΕΚ Α΄ 6/9.1.2013)Τεύχος 1-2013
853.Ν. 4127/2013 (ΦΕΚ Α΄ 50/28.2.2013)Τεύχος 1-2013
854.Αντισυνταγματική η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών από το ΣΔΟΕ (ΣτΕ 1032/2013 Τμ. Δ)Τεύχος 1-2013
855.Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18/25.1.2013Τεύχος 1-2013
856.Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ Α΄ 16/23.1.2013) Τεύχος 1-2013
857.Ν. 4104/2013 (ΦΕΚ Α΄ 2/4.1.2013) Τεύχος 1-2013
858.Ν. 4119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 36/13.2.2013)Τεύχος 1-2013
859.Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42/19.2.2013)Τεύχος 1-2013
860.Ν. 4112/2013 (ΦΕΚ Α΄ 21/29.1.2013) Τεύχος 1-2013
861.Ν. 4113/2013 (ΦΕΚ Α΄ 22/29.1.2013) Τεύχος 1-2013
862.Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στα Διοικητικά Δικαστήρια (ΣτΕ ΠΕ 38/2013 Τμ. Ε΄)Τεύχος 1-2013
863.Συνταγματικές οι συνενώσεις - καταργήσεις Δήμων κατά τον ν. 3852/2010 (ΣτΕ Ολ. 40/2013)Τεύχος 1-2013
864.Ν. 4107/2013 (ΦΕΚ Α΄ 7/9.1.2013)Τεύχος 1-2013
865.Ν. 4116/2013 (ΦΕΚ Α΄ 25/31.1.2013) Τεύχος 1-2013
866.Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης (ΣτΕ Ολ. 4447/2012)Τεύχος 1-2013
867.Ν. 4108/2013 (ΦΕΚ Α΄ 8/9.1.2013) Τεύχος 1-2013
868.Άρνηση Δικηγορικού Συλλόγου να εγγράψει πτυχιούχο νομικής σχολής στο βιβλίο ασκουμένων (ΣτΕ 1384/2012 Τμ. Γ΄)Τεύχος 1-2013
869.Αναστολή εκτέλεσης πρωτόδικης δικαστικής απόφασης για φορολογικές και τελωνειακές διαφορές (ΣτΕ ΕΑ 35/2013)Τεύχος 1-2013
870.Συνταγματικό το ύψος του παραβόλου κατά την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του ν. 3886/2010 (ΣτΕ ΕΑ (επί Α.Μ.) 738/2012)Τεύχος 1-2013
871.N. 4128/2013 (ΦΕΚ Α΄ 51/28.2.2013)Τεύχος 1-2013
872.N. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24/30.1.2013) Τεύχος 1-2013
873.Η νομική φύση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι ελεγκτικού χαρακτήρα αρμοδιότητές του (ΔΕΕ 19.12.2012 C-363/11)Τεύχος 1-2013
874.Ν. 4118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 32/6.2.2013)Τεύχος 1-2013
875.Αντισυνταγματικές οι διατάξεις του ν. 3838/2010 για την απονομή ιθαγένειας και το δικαίωμα «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» των αλλοδαπών (ΣτΕ Ολ. 460/2013)Τεύχος 1-2013
876.Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ Α΄ 26/31.1.2013) Τεύχος 1-2013
877.Ν. 4120/2013 (ΦΕΚ Α΄ 37/13.2.2013) Τεύχος 1-2013
878.N. 4121/2013 (ΦΕΚ Α΄ 38/13.2.2013)Τεύχος 1-2013
879.N. 4103/2013 (ΦΕΚ Α΄ 1/4.1.2013)Τεύχος 1-2013
880.Ν. 4105/2013 (ΦΕΚ Α΄ 5/9.1.2013) Τεύχος 1-2013
881.Ν. 4126/2013 (ΦΕΚ Α΄ 49/28.2.2013)Τεύχος 1-2013
882.Ν. 4123/2013 (ΦΕΚ Α΄ 43/19.2.2013)Τεύχος 1-2013
883.N. 4117/2013 (ΦΕΚ Α΄ 29/5.2.2013)Τεύχος 1-2013
884.Ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α΄ 17/23.1.2013) Τεύχος 1-2013
885.Συνταγματικό το επιτόκιο 6% για τις οφειλές του Δημοσίου (ΑΕΔ 25/2012)Τεύχος 1-2013
886.Ν. 4124/2013 (ΦΕΚ Α΄ 44/19.2.2013)Τεύχος 1-2013
887.Ν. 4090/2012 (ΦΕΚ Α΄ 218/8.11.2012)Τεύχος 6-2012
888.Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 38/9.11.2012 (ΦΕΚ Α΄ 223/12.11.2012)Τεύχος 6-2012
889.Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012)Τεύχος 6-2012
890.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 7ης.12.2012 (ΦΕΚ Α΄ 238/7.12.2012)Τεύχος 6-2012
891.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 31ης.12.2012 (ΦΕΚ Α΄ 256/31.12.2012) Τεύχος 6-2012
892.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης.11.2012 (ΦΕΚ Α΄ 228/18.11.2012)Τεύχος 6-2012
893.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης.10.2012 (ΦΕΚ Α΄ 210/30.10.2012) Τεύχος 6-2012
894.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 9ης.11.2012 (ΦΕΚ Α΄ 224/12.11.2012) Τεύχος 6-2012
895.N. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012)Τεύχος 6-2012
896.Ν. 4102/2012 (ΦΕΚ Α΄ 253/20.12.2012)Τεύχος 6-2012
897.Ν. 4101/2012 (ΦΕΚ Α΄ 252/20.12.2012) Τεύχος 6-2012
898.Απόφαση Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων 14952/10124/10.12.2012 (ΦΕΚ Α΄ 247/18.12.2012) Τεύχος 6-2012
899.Ν. 4092/2012 (ΦΕΚ Α΄ 220/8.11.2012)Τεύχος 6-2012
900.Ν. 4094/2012 (ΦΕΚ Α΄ 225/15.11.2012)Τεύχος 6-2012
901.Ν. 4098/2012 (ΦΕΚ Α΄ 249/20.12.2012)Τεύχος 6-2012
902.Ν. 4095/2012 (ΦΕΚ Α΄ 226/15.11.2012)Τεύχος 6-2012
903.Ν. 4097/2012 (ΦΕΚ Α΄ 235/3.12.2012) Τεύχος 6-2012
904.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 12ης.12.2012 (ΦΕΚ Α΄ 240/12.12.2012) Τεύχος 6-2012
905.Ν. 4100/2012 (ΦΕΚ Α΄ 251/20.12.2012)Τεύχος 6-2012
906.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 19ης.11.2012 (ΦΕΚ Α΄ 229/19.11.2012) Τεύχος 6-2012
907.Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ Α΄ 216/5.11.2012) Τεύχος 6-2012
908.Π.Δ. 122/2012 (ΦΕΚ Α΄ 215/5.11.2012)Τεύχος 6-2012
909.Ν. 4091/2012 (ΦΕΚ Α΄ 219/8.11.2012) Τεύχος 6-2012
910.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης.12.2012 (ΦΕΚ Α΄ 246/18.12.2012) Τεύχος 6-2012
911.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 4ης.12.2012 (ΦΕΚ Α΄ 237/5.12.2012)Τεύχος 6-2012
912.Ν. 4096/2012 (ΦΕΚ Α΄ 232/23.11.2012)Τεύχος 6-2012
913.Αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης (ΣτΕ 4467/2012 Τμ. Γ΄ (Μονομελές))Τεύχος 5-2012
914.Ν. 4083/2012 (ΦΕΚ Α΄ 189/5.10.2012)Τεύχος 5-2012
915.Πειθαρχικό αδίκημα εκπαιδευτικού (ΣτΕ 2041/2011 Τμ. Γ΄)Τεύχος 5-2012
916.N. 4089/2012 (ΦΕΚ Α΄ 206/26.10.2012)Τεύχος 5-2012
917.Ν. 4084/2012 (ΦΕΚ Α΄ 190/8.10.2012) Τεύχος 5-2012
918.Αίτηση ακύρωσης κατά παράλειψης της Διοίκησης για προστασία του αιγιαλού (ΣτΕ 2274/2011 Τμ. Ε΄)Τεύχος 5-2012
919.Ν. 4080/2012 (ΦΕΚ Α΄ 181/20.9.2012) Τεύχος 5-2012
920.Ν. 4088/2012 (ΦΕΚ Α΄ 204/25.10.2012) Τεύχος 5-2012
921.Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης και φορολογικός έλεγχος (ΣτΕ 2383/2012 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2012
922.Ν. 4085/2012 (ΦΕΚ Α΄ 194/12.10.2012) Τεύχος 5-2012
923.Ν. 4082/2012 (ΦΕΚ Α΄ 187/3.10.2012) Τεύχος 5-2012
924.Εκλογές για την ανάδειξη των πρυτανικών αρχών ΑΕΙ (ΣτΕ Ολ. 982/2012)Τεύχος 5-2012
925.Ν. 4086/2012 (ΦΕΚ Α΄ 195/12.10.2012) Τεύχος 5-2012
926.Νομιμοποίηση πληρεξουσίου δικηγόρου σε ορισμένη δίκη ως αντικλήτου (ΣτΕ Ολ. 1794/2011)Τεύχος 5-2012
927.N. 4087/2012 (ΦΕΚ Α΄ 196/16.10.2012) Τεύχος 5-2012
928.Δημοσίευση αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου (ΣτΕ 298/2012 Τμ. Ε΄)Τεύχος 5-2012
929.Δέσμια αρμοδιότητα της Διοίκησης για την έκδοση πράξης απέλασης (ΣτΕ 715/2012 Τμ. Δ΄)Τεύχος 5-2012
930.Έννομο συμφέρον και προσδοκία ανάκτησης απαλλοτριωθέντος ακινήτου (ΣτΕ 3796/2011 Τμ. Ε΄)Τεύχος 5-2012
931.Υποχρέωση (συν)υπογραφής από λογιστή φοροτεχνικό των δηλώσεων όλων των επιτηδευματιών που προβαίνουν σε αυτοέλεγχο (ΣτΕ 2445/2012 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2012
932.Ν. 4081/2012 (ΦΕΚ Α΄ 184/27.9.2012) Τεύχος 5-2012
933.N. 4079/2012 (ΦΕΚ Α΄ 180/20.9.2012)Τεύχος 4-2012
934.Αίτηση αναστολής κατά πράξης που θέτει υπάλληλο σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα (ΣτΕ ΕΑ 448/2012)Τεύχος 4-2012
935.Π.Δ. 95/2012 (ΦΕΚ Α΄ 153/24.7.2012)Τεύχος 4-2012
936.Συνταγματικότητα των ρυθμίσεων του «Μνημονίου» για περικοπές αποδοχών και συνταξιοδοτικών παροχών (ΣτΕ Ολ. 1283/2012)Τεύχος 4-2012
937.Μη ανεκτή συνταγματικά η επ’ αόριστον λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών χωρίς άδεια (ΣτΕ 1206/2012 Τμ. Δ΄)Τεύχος 4-2012
938.Παροχή υπηρεσιών σε ΟΤΑ δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής (ΣτΕ 912/2012 Τμ. Γ΄)Τεύχος 4-2012
939.ΠΝΠ της 6.9.2012 (ΦΕΚ Α΄ 174/6.9.2012)Τεύχος 4-2012
940.N. 4077/2012 (ΦΕΚ Α΄ 168/31.8.2012)Τεύχος 4-2012
941.N. 4078/2012 (ΦΕΚ Α΄ 179/20.9.2012)Τεύχος 4-2012
942.Τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων κατά τον ν. 3843/2010 (ΣτΕ Ολ. 1971/2012)Τεύχος 4-2012
943.Κώλυμα εισόδου στο επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή λόγω ορίου ηλικίας (ΣτΕ Ολ. 1621/2012)Τεύχος 4-2012
944.Χρήση ολυμπιακών εγκαταστάσεων μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων (ΣτΕ Ολ. 1970/2012)Τεύχος 4-2012
945.ΠΝΠ της 6.8.2012 (ΦΕΚ Α΄ 158/9.8.2012)Τεύχος 4-2012
946.Λόγοι δημοσίας τάξεως και διοικητική απέλαση αλλοδαπού (ΣτΕ 1315/2012 Τμ. Δ΄)Τεύχος 4-2012
947.Έλεγχος συνταγματικότητας του ΕΕΤΗΔΕ που εισπράττεται μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ (ΣτΕ Ολ. 1972/2012)Τεύχος 4-2012
948.Υ.Α. (Οικ.) 1158/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2148/16.7.2012)Τεύχος 4-2012
949.Συνταγματικότητα της ρύθμισης για υποχρεωτική καταβολή του 50% του οφειλόμενου κατά την πρωτόδικη απόφαση φόρου επί άσκησης έφεσης (ΣτΕ Ολ. 1619/2012)Τεύχος 4-2012
950.ΠΝΠ της 7.9.2012 (ΦΕΚ Α΄ 175/7.9.2012)Τεύχος 4-2012
951.Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159/10.8.2012)Τεύχος 4-2012
952.Π.Δ. 89/2012 (ΦΕΚ Α΄ 144/5.7.2012)Τεύχος 3-2012
953.Ανάκληση της απόφασης κατακύρωσης σε συμμόρφωση προς σχετική πράξη του Κλιμακίου (ΕλΣυν 602/2012 Τμ. VI)Τεύχος 3-2012
954.Π.Δ. 40/2012 (ΦΕΚ Α΄ 90/11.4.2012)Τεύχος 3-2012
955.Π.Δ. 68/2012 (ΦΕΚ Α΄ 121/16.5.2012)Τεύχος 3-2012
956.Συνταγματικός ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός χρεών προς το Δημόσιο (ΣτΕ 2164/2012 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 3-2012
957.Π.Δ. 71/2012 (ΦΕΚ Α΄ 124/17.5.2012)Τεύχος 3-2012
958.Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.6.2012) Τεύχος 3-2012
959.Π.Δ. 83/2012 (ΦΕΚ Α΄ 140/20.6.2012)Τεύχος 3-2012
960.Αρχή της ισότητας και επέκταση της χορήγησης μισθολογικής παροχής 176 ευρώ (ΣτΕ 792/2012 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 3-2012
961.Π.Δ. 76/2012 (ΦΕΚ Α΄ 132/13.6.2012) Τεύχος 3-2012
962.Αυτοδίκαιη έγκριση υποβληθέντων λογαριασμών για δημόσια έργα (ΣτΕ 1208/2012 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 3-2012
963.Π.Δ. 82/2012 (ΦΕΚ Α΄ 140/20.6.2012)Τεύχος 3-2012
964.Ενημερότητα Πτυχίου» για τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων (ΣτΕ ΕΑ 273/2012)Τεύχος 3-2012
965.Π.Δ. 70/2012 (ΦΕΚ Α΄ 123/17.5.2012)Τεύχος 3-2012
966.Π.Δ. 50/2012 (ΦΕΚ Α΄ 100/27.4.2012)Τεύχος 3-2012
967.Π.Δ. 72/2012 (ΦΕΚ Α΄ 125/19.5.2012)Τεύχος 3-2012
968.Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ Α΄ 144/5.7.2012)Τεύχος 3-2012
969.Π.Δ. 69/2012 (ΦΕΚ Α΄ 121/16.5.2012)Τεύχος 3-2012
970.Προστασία αναδασωτέων εκτάσεων και εγκατάσταση αιολικού σταθμού (ΣτΕ 2474/2011 Τμ. Ε΄)Τεύχος 3-2012
971.Ακύρωση πράξης του Προέδρου της Βουλής και Ειδικός Εσωτερικός Κανονισμός (ΣτΕ Ολ. 983/2012)Τεύχος 3-2012
972.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 94/19.4.2012)Τεύχος 3-2012
973.Π.Δ. 59/2012 (ΦΕΚ Α΄ 109/3.5.2012) Τεύχος 3-2012
974.Ακύρωση πράξης του Προέδρου της Βουλής και Ειδικός Εσωτερικός Κανονισμός (ΣτΕ Ολ. 984/2012)Τεύχος 3-2012
975.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 127/29.5.2012)Τεύχος 3-2012
976.Αίτηση ακύρωσης κατά τροποποιητικής πράξης καταστατικού ΑΕ (ΣτΕ 2712/2011 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2012
977.Απώλεια ελληνικής ιθαγένειας κατά τον ΚΕΙ (ΣτΕ 35/2011 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2012
978.Ασφάλιση στο ΙΚΑ ήδη ασφαλισμένου στο ΤΣΜΕΔΕ πολιτικού μηχανικού (ΣτΕ 978/2011 Τμ. Α΄)Τεύχος 3-2012
979.Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.6.2012)Τεύχος 3-2012
980.Π.Δ. 84/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.6.2012)Τεύχος 3-2012
981.Π.Δ. 87/2012 (ΦΕΚ Α΄ 142/22.6.2012)Τεύχος 3-2012
982.Διαδοχική ασφάλιση και θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης (ΣτΕ 874/2011 Τμ. Α΄)Τεύχος 3-2012
983.Δημοτικές εκλογές και αναιρετική αρμοδιότητα ΣτΕ (ΣτΕ 106/2012 Τμ. Γ΄)Τεύχος 3-2012
984.N. 4053/2012 (ΦΕΚ Α΄ 44/7.3.2012)Τεύχος 2-2012
985.N. 4056/2012 (ΦΕΚ Α΄ 52/12.3.2012) Τεύχος 2-2012
986.N. 4073/2012 (ΦΕΚ Α΄ 87/11.4.2012) Τεύχος 2-2012
987.Ζητήματα δημοσιονομικού ελέγχου των ΟΤΑ (ΕλΣυν Ολ. 3237/2011)Τεύχος 2-2012
988.Υποχρέωση Διοίκησης για νέα κρίση σε περίπτωση έκδοσης διοικητικής πράξης κατά παράβαση της ΕΣΔΑ (ΣτΕ 4643/2011 Τμ. Ε΄)Τεύχος 2-2012
989.N. 4060/2012 (ΦΕΚ Α΄ 65/22.3.2012)Τεύχος 2-2012
990.N. 4066/2012 (ΦΕΚ Α΄ 78/9.4.2012)Τεύχος 2-2012
991.Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ Α΄ 57/15.3.2012) Τεύχος 2-2012
992.N. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012) Τεύχος 2-2012
993.Συνταγματική η διετής παραγραφή αξιώσεων δημοσίων υπαλλήλων από καθυστερούμενες αποδοχές κ.λπ. (ΑΕΔ 2/2012)Τεύχος 2-2012
994.Ν. 4064/2012 (ΦΕΚ Α΄ 76/9.4.2012) Τεύχος 2-2012
995.N. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012)Τεύχος 2-2012
996.«Τακτοποίηση» αυθαίρετων κατασκευών βάσει του ν. 4014/2012 και απαιτούμενα δικαιολογητικά (ΣτΕ ΕΑ 180/2012)Τεύχος 2-2012
997.N. 4074/2012 (ΦΕΚ Α΄ 88/11.4.2012)Τεύχος 2-2012
998.N. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/10.4.2012) Τεύχος 2-2012
999.Τα Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα ως υπηρεσίες φορολογικού ελέγχου (ΣτΕ 63/2012 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2012
1000.N. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.4.2012)Τεύχος 2-2012
1001.N. 4059/2012 (ΦΕΚ Α΄ 64/22.3.2012) Τεύχος 2-2012
1002.Αναστολή εκτέλεσης της ποινής και ανάκληση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου (ΣτΕ 2606/2011 Τμ. Δ΄)Τεύχος 2-2012
1003.N. 4058/2012 (ΦΕΚ Α΄ 63/22.3.2012)Τεύχος 2-2012
1004.Αίτημα ασφαλισμένου για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας και δεσμευτικότητα της κρίσης των υγειονομικών επιτροπών του ΙΚΑ (ΔΕφΑθ 3594/2011)Τεύχος 2-2012
1005.N. 4069/2012 (ΦΕΚ Α΄ 81/10.4.2012)Τεύχος 2-2012
1006.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/14.3.2012)Τεύχος 2-2012
1007.Κατ’ εξαίρεση άσκηση παραδεκτώς αιτήσεως αναιρέσεως λόγω επίκλησης «σπουδαίου νομικού ζητήματος» (ΣτΕ Ολ. 3323/2011)Τεύχος 2-2012
1008.Αυτοτελής κρίση και ποσόστωση των αποφοίτων της ΕΣΔΔ για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Δημοσίου (ΔΕφΠειρ 1248/2012)Τεύχος 2-2012
1009.N. 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄ 70/30.3.2012) Τεύχος 2-2012
1010.N. 4063/2012 (ΦΕΚ Α΄ 71/30.3.2012) Τεύχος 2-2012
1011.Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41/1.3.2012) Τεύχος 2-2012
1012.N. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14.3.2012)Τεύχος 2-2012
1013.Ν. 4054/2012 (ΦΕΚ Α΄ 45/7.3.2012)Τεύχος 2-2012
1014.N. 4067/2012 (ΦΕΚ Α΄ 79/9.4.2012)Τεύχος 2-2012
1015.Ν. 4065/2012 (ΦΕΚ Α΄ 77/9.4.2012)Τεύχος 2-2012
1016.Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α΄ 89/11.4.2012)Τεύχος 2-2012
1017.N. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012)Τεύχος 2-2012
1018.Η έντοκη επιστροφή των φόρων κατά το άρθρο 3 του ν. 2120/1993 (ΣτΕ 1207/2012 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2012
1019.N. 4068/2012 (ΦΕΚ Α΄ 80/10.4.2012) Τεύχος 2-2012
1020.N. 4041/2012 (ΦΕΚ Α΄ 23/13.2.2012)Τεύχος 1-2012
1021.Πλήρης απελευθέρωση των επαγγελμάτων (ΣτΕ ΠΕ 27/2012 Τμ. Ε΄)Τεύχος 1-2012
1022.Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ Α΄ 15/2.2.2012)Τεύχος 1-2012
1023.Μη νόμιμη η πρόβλεψη οικονομικού ανταλλάγματος για την εκπλήρωση υποχρεώσεων ΥΚΩ στα ΜΔΝ (ΣτΕ 469/2012 Τμ. Δ΄)Τεύχος 1-2012
1024.Ν. 4037/2012 (ΦΕΚ Α΄ 10/30.1.2012) Τεύχος 1-2012
1025.N. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 14/2.2.2012)Τεύχος 1-2012
1026.Αντισυνταγματική η απαγόρευση σύναψης δημοσίων συμβάσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3021/2002 (ΣτΕ Ολ. 3470/2011)Τεύχος 1-2012
1027.Η νομική φύση του προσαρτηθέντος στον ν. 3845/2010 Μνημονίου και η συνταγματικότητα των ρυθμίσεών του (ΣτΕ Ολ. 668/2012)Τεύχος 1-2012
1028.Ν. 4044/2012 (ΦΕΚ Α΄ 26/13.2.2012) Τεύχος 1-2012
1029.Ν. 4043/2012 (ΦΕΚ Α΄ 25/13.2.2012)Τεύχος 1-2012
1030.Αναστολή εκτέλεσης υπουργικής απόφασης για την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων (ΣτΕ ΕΑ 118/2012)Τεύχος 1-2012
1031.Έγκριση πολεοδομικής μελέτης σε περιοχή ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (ΣτΕ 2381/2011 Τμ. Ε΄)Τεύχος 1-2012
1032.Ευθύνη Νοσοκομείου προς αποζημίωση για μετάγγιση σε ασθενή μολυσμένου αίματος (ΔΠρΘεσ 2358/2010)Τεύχος 1-2012
1033.Ν. 4045/2012 (ΦΕΚ Α΄ 27/13.2.2012)Τεύχος 1-2012
1034.Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Α΄ 35/23.2.2012)Τεύχος 1-2012
1035.Ν. 4040/2012 (ΦΕΚ Α΄ 22/13.2.2012)Τεύχος 1-2012
1036.Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24/13.2.2012)Τεύχος 1-2012
1037.Συνταγματικότητα της αύξησης παραβόλου σε φορολογικές και τελωνειακές διαφορές (ΣτΕ Ολ. 601/2012)Τεύχος 1-2012
1038.Ν. 4050/2012 (ΦΕΚ Α΄ 36/23.2.2012)Τεύχος 1-2012
1039.Ν. 4048/2012 (ΦΕΚ Α΄ 34/23.2.2012)Τεύχος 1-2012
1040.N. 4047/2012 (ΦΕΚ Α΄ 31/23.2.2012)Τεύχος 1-2012
1041.N. 4051/2012 (ΦΕΚ Α΄ 40/29.2.2012)Τεύχος 1-2012
1042.Συνταγματική η θέσπιση πληθυσμιακών κριτηρίων για την ίδρυση φαρμακείου (ΣτΕ 2531/2011 Τμ. Δ΄)Τεύχος 1-2012
1043.Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού μετά την κήρυξη του προηγούμενου ως άγονου (ΣτΕ 1186/2011 Τμ. Δ΄)Τεύχος 1-2012
1044.N. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄ 8/27.1.2012)Τεύχος 1-2012
1045.Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α΄ 28/14.2.2012)Τεύχος 1-2012
1046.Παραπομπή ενδίκου βοηθήματος για να δικασθεί ως προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο (ΣτΕ 1244/2011 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2011
1047.Ν. 4035/2011 (ΦΕΚ Α΄ 270/31.12.2011)Τεύχος 6-2011
1048.Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄ 228/2.11.2011)Τεύχος 6-2011
1049.Ν. 4034/2011 (ΦΕΚ Α΄ 269/31.12.2011)Τεύχος 6-2011
1050.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 268/31.12.2011)Τεύχος 6-2011
1051.Ν. 4032/2011 (ΦΕΚ Α΄ 257/9.12.2011) Τεύχος 6-2011
1052.N. 4028/2011 (ΦΕΚ Α΄ 242/11.11.2011)Τεύχος 6-2011
1053.Η δημοσιονομική εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από τη Συνθήκη του Λουξεμβούργου στη Συνθήκη της ΛισαβόναςΤεύχος 6-2011
1054.Λαθρεμπορία υγρών καυσίμων ως τελωνειακή παράβαση και ποινικό αδίκημα και τεκμήριο αθωότητας (ΣτΕ 2067/2011 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2011
1055.Προϋποθέσεις σύστασης σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου με φορέα απασχόλησης του δημοσίου τομέα (ΣτΕ 1714/2011 Τμ. Γ΄)Τεύχος 6-2011
1056.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 262/16.12.2011)Τεύχος 6-2011
1057.Θέσπιση πληθυσμιακών κριτηρίων για την ίδρυση νέων φαρμακείων και Σύνταγμα (ΣτΕ 2522/2011 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2011
1058.Ν. 4026/2011 (ΦΕΚ Α΄ 231/3.11.2011)Τεύχος 6-2011
1059.Δημόσια έργα και προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος (ΣτΕ Ολ. 1296/2011)Τεύχος 6-2011
1060.Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α΄ 249/25.11.2011) Τεύχος 6-2011
1061.N. 4029/2011 (ΦΕΚ Α΄ 245/22.11.2011)Τεύχος 6-2011
1062.Π.Δ. 123/2011 (ΦΕΚ Α΄ 255/9.12.2011)Τεύχος 6-2011
1063.Ειδικό χρηματικό επίδομα και σε εργαζόμενους στο Δημόσιο με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΑΠ 588/2011)Τεύχος 6-2011
1064.Κατάργηση δίκης ενώπιον του ΣτΕ (ΣτΕ Ολ. 957/2011)Τεύχος 6-2011
1065.Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης και προστασία της επαγγελματικής ελευθερίας (ΣτΕ Ολ. 1664/2011)Τεύχος 6-2011
1066.Αίτηση ακύρωσης κατά σιωπηρής απόρριψης από Δικηγορικό Σύλλογο αίτησης ασκούμενου δικηγόρου για χορήγηση πιστοποιητικού ασκήσεως (ΣτΕ Ολ. 2771/2011)Τεύχος 6-2011
1067.Κήρυξη αναδασωτέας καταστραφείσας δασικής έκτασης και εργασίες δόμησης (ΔΕφΑθ 164/2011)Τεύχος 6-2011
1068.Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ Α΄ 233/4.11.2011)Τεύχος 6-2011
1069.N. 4031/2011 (ΦΕΚ Α΄ 256/9.12.2011)Τεύχος 6-2011
1070.Ν. 4033/2011 (ΦΕΚ Α΄ 264/22.12.2011)Τεύχος 6-2011
1071.Δεδικασμένο και άσκηση αναίρεσης από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ κατά τελεσίδικης απόφασης (ΣτΕ 12/2011 Τμ. Α΄)Τεύχος 5-2011
1072.Φορολογικός έλεγχος και ΦΠΑ (ΣτΕ 68/2011 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2011
1073.N. 4018/2011 (ΦΕΚ Α΄ 215/30.9.2011)Τεύχος 5-2011
1074.Άσκηση ανακοπής ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης (ΕλΣυν 723/2011 Τμ. VII)Τεύχος 5-2011
1075.Ν. 4008/2011 (ΦΕΚ Α΄ 194/6.9.2011)Τεύχος 5-2011
1076.N. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/21.9.2011) Τεύχος 5-2011
1077.Ν. 4005/2011 (ΦΕΚ Α΄ 191/6.9.2011)Τεύχος 5-2011
1078.Αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπών πανεπιστημίων και ΔΟΑΤΑΠ (ν. 3328/2005), (ΣτΕ 856/2011 Τμ. Γ΄)Τεύχος 5-2011
1079.Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των αρρένων ενήλικων τέκνων θανόντων υπαλλήλων ή συνταξιούχων του Δημοσίου (ΕλΣυν Ολ. 849/2011)Τεύχος 5-2011
1080.N. 4019/2011 (ΦΕΚ Α΄ 216/30.9.2011)Τεύχος 5-2011
1081.Επώνυμο και αλλαγή αυτού με αιτιολογημένη απόφαση του Νομάρχη για συγκεκριμένους και σοβαρούς λόγους (ΣτΕ 962/2011 Τμ. Δ΄)Τεύχος 5-2011
1082.Ν. 4022/2011 (ΦΕΚ Α΄ 219/3.10.2011) Τεύχος 5-2011
1083.N. 4015/2011 (ΦΕΚ Α΄ 210/21.9.2011)Τεύχος 5-2011
1084.Ν. 4006/2011 (ΦΕΚ Α΄ 192/6.9.2011) Τεύχος 5-2011
1085.ΟΠΑΠ ΑΕ και διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (ΑΠ Ολ. 7/2011)Τεύχος 5-2011
1086.N. 4016/2011 (ΦΕΚ Α΄ 211/23.9.2011)Τεύχος 5-2011
1087.N. 4021/2011 (ΦΕΚ Α΄ 218/3.10.2011) Τεύχος 5-2011
1088.Ν. 4012/2011 (ΦΕΚ Α΄ 201/13.9.2011) Τεύχος 5-2011
1089.Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ Α΄ 213/29.9.2011)Τεύχος 5-2011
1090.Ν. 4007/2011 (ΦΕΚ Α΄ 193/6.9.2011) Τεύχος 5-2011
1091.N. 4011/2011 (ΦΕΚ Α΄ 200/13.9.2011)Τεύχος 5-2011
1092.Ν. 4010/2011 (ΦΕΚ Α΄ 199/13.9.2011) Τεύχος 5-2011
1093.Συνταγματικά ανεκτός ο περιορισμός της οικονομικής ελευθερίας των ιδιωτών φαρμακοποιών από την κατά προτεραιότητα διάθεση συγκεκριμένων φαρμάκων από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων (ΣτΕ 1014/2011 Τμ. Δ΄)Τεύχος 5-2011
1094.Ν. 4020/2011 (ΦΕΚ Α΄ 217/30.9.2011)Τεύχος 5-2011
1095.Π.Δ. 94/2011 (ΦΕΚ Α΄ 225/27.10.2011) Τεύχος 5-2011
1096.N. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/27.10.2011)Τεύχος 5-2011
1097.Π.Δ. 82/2011 (ΦΕΚ Α΄ 198/9.9.2011) Τεύχος 5-2011
1098.N. 4023/2011 (ΦΕΚ Α΄ 220/24.10.2011) Τεύχος 5-2011
1099.Δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής αδείας αν δεν προηγηθεί έρευνα για τη δυνατότητα τακτοποίησης του οικοπέδου (ΣτΕ 1174/2011 Τμ. Ε΄)Τεύχος 5-2011
1100.N. 4017/2011 (ΦΕΚ Α΄ 212/23.9.2011) Τεύχος 5-2011
1101.Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ και δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων (ΣτΕ Ολ. 414/2011)Τεύχος 5-2011
1102.N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.9.2011) Τεύχος 5-2011
1103.N. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011)Τεύχος 5-2011
1104.Ν. 3989/2011 (ΦΕΚ Α΄ 158/13.7.2011) Τεύχος 4-2011
1105.ΑΕΙ και μη ανάθεση σε μέλος ΔΕΠ Γενικού Τμήματος διδακτικού και ερευνητικού έργου (ΣτΕ 338/2011 Τμ. Γ΄)Τεύχος 4-2011
1106.Ν. 4003/2011 (ΦΕΚ Α΄ 188/31.8.2011)Τεύχος 4-2011
1107. Μετάθεση δικηγόρου από την περιφέρεια ενός πρωτοδικείου στην περιφέρεια άλλου και περιπτώσεις απόρριψης του σχετικού αιτήματος (ΣτΕ 225/2011 Τμ. Γ΄)Τεύχος 4-2011
1108.Π.Δ. 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22.8.2011)Τεύχος 4-2011
1109.Ν. 3985/2011 (ΦΕΚ Α΄ 151/1.7.2011)Τεύχος 4-2011
1110.Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180/22.8.2011)Τεύχος 4-2011
1111.Ν. 3998/2011 (ΦΕΚ Α΄ 173/9.8.2011) Τεύχος 4-2011
1112.Αίτηση για αναστολή εκτέλεσης απόφασης με την οποία χορηγήθηκε άδεια συνέχισης λειτουργίας ΧΥΤΑ (ΣτΕ ΕΑ 630/2011)Τεύχος 4-2011
1113.Ν. 3990/2011 (ΦΕΚ Α΄ 159/13.7.2011)Τεύχος 4-2011
1114.Ν. 3993/2011 (ΦΕΚ Α΄ 164/25.7.2011)Τεύχος 4-2011
1115.Ν. 3991/2011 (ΦΕΚ Α΄ 162/25.7.2011) Τεύχος 4-2011
1116.N. 3987/2011 (ΦΕΚ Α΄ 156/13.7.2011)Τεύχος 4-2011
1117.N. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011) Τεύχος 4-2011
1118.Φορολόγηση της «πραγματικής αξίας πώλησης μετοχών» μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο (ΣτΕ Ολ. 737/2011)Τεύχος 4-2011
1119.Π.Δ. 68/2011 (ΦΕΚ Α΄ 153/1.7.2011)Τεύχος 4-2011
1120.Ν. 3994/2011 (ΦΕΚ Α΄ 165/25.7.2011)Τεύχος 4-2011
1121.Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152/1.7.2011)Τεύχος 4-2011
1122.Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποχρέωση καταβολής παραβόλου για την άσκηση έφεσης (ΕλΣυν Ολ. 187/2011)Τεύχος 4-2011
1123.Ευθύνη των συνταξιοδοτικών οργάνων του Δημοσίου για αποκατάσταση ζημίας που υπέστη συνταξιούχος (ΕλΣυν Ολ. 848/2011)Τεύχος 4-2011
1124.N. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170/5.8.2011) Τεύχος 4-2011
1125.Π.Δ. 78/2011 (ΦΕΚ Α΄ 187/30.8.2011)Τεύχος 4-2011
1126.Ανάληψη εκτέλεσης δημοσίου έργου από εργοληπτική επιχείρηση με ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβιών (ΣτΕ 52/2011 Τμ. Δ΄)Τεύχος 4-2011
1127.N. 4004/2011 (ΦΕΚ Α΄ 189/31.8.2011)Τεύχος 4-2011
1128.Ν. 3999/2011 (ΦΕΚ Α΄ 174/9.8.2011)Τεύχος 4-2011
1129.N. 3997/2011 (ΦΕΚ Α΄ 172/9.8.2011) Τεύχος 4-2011
1130.N. 4000/2011 (ΦΕΚ Α΄ 175/9.8.2011)Τεύχος 4-2011
1131.N. 3988/2011 (ΦΕΚ Α΄ 157/13.7.2011)Τεύχος 4-2011
1132.Ν. 3995/2011 (ΦΕΚ Α΄ 166/25.7.2011)Τεύχος 4-2011
1133.N. 3992/2011 (ΦΕΚ Α΄ 163/25.7.2011)Τεύχος 4-2011
1134.Σύνταγμα και ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων έργου των απασχολούμενων στα ΚΕΠ (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 6ης Γεν. Συν./16.2.2011)Τεύχος 4-2011
1135.ΕΣΡ και επιβολή προστίμου σε τηλεοπτικό σταθμό για παράβαση λόγω παράνομης εκπομπής σήματος από μη δηλωθέντα δίαυλο (ΣτΕ 49/2011 Τμ. Δ΄)Τεύχος 4-2011
1136.Διετής παραγραφή των απαιτήσεων των υπαλήλων των ΝΠΔΔ για καθυστερούμενες αποδοχές ή αποζημιώσεις από αδικαιολόγητο πλουτισμό (ΑΠ Ολ. 2/2011)Τεύχος 4-2011
1137.Καταχρηστική σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (ΑΠ 310/2011 Τμ. Β1΄)Τεύχος 3-2011
1138.Π.Δ. 50/2011 (ΦΕΚ Α΄ 117/23.5.2011)Τεύχος 3-2011
1139.N. 3984/2011 (ΦΕΚ Α΄ 150/27.6.2001)Τεύχος 3-2011
1140.Ακυρωτική διαφορά η αμφισβήτηση νομιμότητας εκτελεστής διοικητικής πράξης που αφορά σύμβαση παραχώρησης χρήσης σπηλαίου (ΣτΕ Ολ. 88/2011)Τεύχος 3-2011
1141.Επιβολή ΦΠΑ και σε δικηγόρους που εργάζονται με πάγια αντιμισθία (ΣτΕ 909/2011 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2011
1142.Ν. 3977/2011 (ΦΕΚ Α΄ 131/26.5.2011Τεύχος 3-2011
1143.Ν. 3973/2011 (ΦΕΚ Α΄ 127/26.5.2011)Τεύχος 3-2011
1144.Ν. 3969/2011 (ΦΕΚ Α΄ 122/25.5.2011)Τεύχος 3-2011
1145.Ν. 3852/2010 και έννοια της κατανομής των υπο? λοίπων προς διάθεση εδρών της Α΄ κατανομής (ΔΠρΠειρ 469/2011)Τεύχος 3-2011
1146.Αποδοχές μελών ΔΕΠ και καταλογισμοί για μη νόμιμες δαπάνες (ΕλΣυν 383/2010 Τμ. Ι)Τεύχος 3-2011
1147.Διοικητική διαφορά ουσίας για διαφορές που προκύπτουν από εργοδοτική ασφαλιστική εισφορά (ΣτΕ Ολ. 89/2011)Τεύχος 3-2011
1148.Ν. 3967/2011 (ΦΕΚ Α΄ 120/25.5.2011)Τεύχος 3-2011
1149.N. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143/17.6.2011)Τεύχος 3-2011
1150.Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118/24.5.2011)Τεύχος 3-2011
1151.Ευθύνη προς αποζημίωση κατ’ άρθρα 105 - 106 ΕισΝΑΚ οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης για την πρόκληση και μη αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιάς (ΣτΕ 285/2011 Τμ. Α΄ )Τεύχος 3-2011
1152.Π.Δ. 40/2011 (ΦΕΚ Α΄ 105/6.5.2011)Τεύχος 3-2011
1153.Ν. 3975/2011 (ΦΕΚ Α΄ 129/26.5.2011)Τεύχος 3-2011
1154.Π.Δ. 39/2011 (ΦΕΚ Α΄ 104/6.5.2011)Τεύχος 3-2011
1155.ΦΜΑ και προϋποθέσεις απαλλαγής λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας (ΣτΕ 212/2011 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2011
1156.N. 3983/2011 (ΦΕΚ Α΄ 144/17.6.2011)Τεύχος 3-2011
1157.Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ Α΄ 113/18.5.2011)Τεύχος 3-2011
1158.Ν. 3968/2011 (ΦΕΚ Α΄ 121/25.5.2011)Τεύχος 3-2011
1159.Καταπολέμηση της εγκληματικότητας και αποκλειστικό δικαίωμα διαχείρισης και λειτουργίας τυχερών παιχνιδίων σε ανώνυμη εταιρεία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο (ΣτΕ Ολ. 231/2011)Τεύχος 3-2011
1160.N. 3978/2011 (ΦΕΚ Α΄ 137/16.6.2011)Τεύχος 3-2011
1161.Ν. 3981/2011 (ΦΕΚ Α΄ 140/16.6.2011)Τεύχος 3-2011
1162.Ν. 3974/2011 (ΦΕΚ Α΄ 128/26.5.2011)Τεύχος 3-2011
1163.N. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138/16.6.2011)Τεύχος 3-2011
1164.Ν. 3980/2011 (ΦΕΚ Α΄ 139/6.6.2011)Τεύχος 3-2011
1165.Ν. 3972/2011 (ΦΕΚ Α΄ 126/26.5.2011)Τεύχος 3-2011
1166.Δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται κατά τον ΚΕΔΕ (ΕλΣυν 46/2010 Τμ. Ι)Τεύχος 3-2011
1167.N. 3970/2011 (ΦΕΚ Α΄ 124/26.5.2011)Τεύχος 3-2011
1168.Δικαίωμα παρέμβασης σε φορολογική δίκη τρίτου και, επί πτωχεύσεως, του πτωχού σε προσφυγή του συνδίκου (ΣτΕ 930/2011 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2011
1169.N. 3976/2011 (ΦΕΚ Α΄ 130/26.5.2011)Τεύχος 3-2011
1170.Επιβολή προστίμου από τα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ και υποχρέωση καταχώρησης στο ειδικό βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων (ΔΕφΑθ 2007/2011)Τεύχος 3-2011
1171.Ν. 3971/2011 (ΦΕΚ Α΄ 125/26.5.2011)Τεύχος 3-2011
1172.Π.Δ. 20/2011 (ΦΕΚ Α΄ 58/23.3.2011)Τεύχος 2-2011
1173.Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄ 83/14.4.2011)Τεύχος 2-2011
1174.Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α΄ 61/31.3.2011)Τεύχος 2-2011
1175.Ν. 3926/2011 (ΦΕΚ Α΄ 41/9.3.2011)Τεύχος 2-2011
1176.Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ Α΄ 93/20.4.2011)Τεύχος 2-2011
1177.Ν. 3944/2011 (ΦΕΚ Α΄ 67/5.4.2011)Τεύχος 2-2011
1178.Ν. 3952/2011 (ΦΕΚ Α΄ 78/12.4.2011)Τεύχος 2-2011
1179.Κατεδάφιση αυθαιρέτων και άρθρο 24 παρ. 2 και 6 Σ (ΣτΕ Ολ. 3921/2010)Τεύχος 2-2011
1180.Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων για περίπτωση επίσπευσης πλειστηριασμού κατά τον ΚΕΔΕ (ΑΠ 1161/2010 Τμ. Α1΄)Τεύχος 2-2011
1181.N. 3929/2011 (ΦΕΚ Α΄ 46/10.3.2011)Τεύχος 2-2011
1182.Ν. 3946/2011 (ΦΕΚ Α΄ 69/5.4.2011)Τεύχος 2-2011
1183.Π.Δ. 19/2011 (ΦΕΚ Α΄ 51/14.3.2011)Τεύχος 2-2011
1184.N. 3930/2011 (ΦΕΚ Α΄ 47/10.3.2011)Τεύχος 2-2011
1185.Ν. 3924/2011 (ΦΕΚ Α΄ 39/9.3.2011)Τεύχος 2-2011
1186.Ν. 3942/2011 (ΦΕΚ Α΄ 65/31.3.2011)Τεύχος 2-2011
1187.N. 3940/2011 (ΦΕΚ Α΄ 63/31.3.2011)Τεύχος 2-2011
1188.Ν. 3936/2011 (ΦΕΚ Α΄ 56/21.3.2011)Τεύχος 2-2011
1189.Ν. 3951/2011 (ΦΕΚ Α΄ 77/12.4.2011)Τεύχος 2-2011
1190.Ν. 3900/2010 και προσφυγή κατά πράξεων των οργάνων των ασφαλιστικών φορέων (ΔΠρΗρακλ 94/2011 (Συμβούλιο))Τεύχος 2-2011
1191.Π.Δ. 35/2011 (ΦΕΚ Α΄ 88/19.4.2011)Τεύχος 2-2011
1192.Ν. 3935/2011 (ΦΕΚ Α΄ 55/21.3.2011)Τεύχος 2-2011
1193.Ν. 3954/2011 (ΦΕΚ Α΄ 87/19.4.2011)Τεύχος 2-2011
1194.Ν. 3945/2011 (ΦΕΚ Α΄ 68/5.4.2011)Τεύχος 2-2011
1195.N. 3960/2011 (ΦΕΚ Α΄ 94/20.4.2011)Τεύχος 2-2011
1196.Ν. 3921/2011 (ΦΕΚ Α΄ 34/4.3.2011)Τεύχος 2-2011
1197.Ν. 3958/2011 (ΦΕΚ Α΄ 92/20.4.2011)Τεύχος 2-2011
1198.N. 3933/2011 (ΦΕΚ Α΄ 52/17.3.2011)Τεύχος 2-2011
1199.Μη έννομο συμφέρον για ένσταση βελτίωσης της σειράς επιτυχίας από τακτικό δημοτικό σύμβουλο (ΔΠρΑθ 1/2011)Τεύχος 2-2011
1200.Ν. 3928/2011 (ΦΕΚ Α΄ 43/9.3.2011)Τεύχος 2-2011
1201.N. 3963/2011 (ΦΕΚ Α΄ 99/29.4.2011)Τεύχος 2-2011
1202.N. 3923/2011 (ΦΕΚ Α΄ 38/9.3.2011)Τεύχος 2-2011
1203.Έναρξη τοκογονίας και αναγνωριστική αγωγή κατά του Δημοσίου (ΑΕΔ 7/2011)Τεύχος 2-2011
1204.Υποχρέωση επιβολής κυρώσεων επί προκλήσεως ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος (ΣτΕ 3977/2010 Τμ. Ε΄)Τεύχος 2-2011
1205.N. 3950/2011 (ΦΕΚ Α΄ 76/12.4.2011)Τεύχος 2-2011
1206.N. 3922/2011 (ΦΕΚ Α΄ 35/4.3.2011)Τεύχος 2-2011
1207.Αντισυνταγματική η «έκτακτη εισφορά» του άρθρου 18 του ν. 3758/2009 (ΣτΕ 693/2011 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2011
1208.N. 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄ 60/31.3.2011)Τεύχος 2-2011
1209.Ν. 3925/2011 (ΦΕΚ Α΄ 40/9.3.2011)Τεύχος 2-2011
1210.Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄ 32/2.3.2011)Τεύχος 2-2011
1211.Αστική ευθύνη του Δημοσίου και αποκατάσταση ζημίας σε συνταξιούχο (ΕλΣυν 2486/2010 Τμ. ΙΙ)Τεύχος 2-2011
1212.Ν. 3920/2011 (ΦΕΚ Α΄ 33/3.3.2011)Τεύχος 2-2011
1213.Η ελεύθερη συμβίωση δεν εδραιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σε χήρα συνταξιούχου (ΕλΣυν 113/2010 Τμ. ΙΙΙ)Τεύχος 2-2011
1214.Ν. 3927/2011 (ΦΕΚ Α΄ 42/9.3.2011)Τεύχος 2-2011
1215.Ν. 3962/2011 (ΦΕΚ Α΄ 98/29.4.2011)Τεύχος 2-2011
1216.Ν. 3932/2011 (ΦΕΚ Α΄ 49/10.3.2011)Τεύχος 2-2011
1217.Μαχητό τεκμήριο πλήρους απασχόλησης και ενωσιακό δίκαιο (ΣτΕ 319/2011 Τμ. Α΄)Τεύχος 2-2011
1218.Ν. 3957/2011 (ΦΕΚ Α΄ 91/20.4.2011)Τεύχος 2-2011
1219.Π.Δ. 15/2011 (ΦΕΚ Α΄ 30/2.3.2011)Τεύχος 2-2011
1220.Ανακοπή κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης λόγω είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθείσας σύνταξης (ΕλΣυν 45/2010 Τμ. Ι)Τεύχος 2-2011
1221.Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31/2.3.2011)Τεύχος 2-2011
1222.Ν. 3956/2011 (ΦΕΚ Α΄ 90/20.4.2011)Τεύχος 2-2011
1223.Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31.3.2011)Τεύχος 2-2011
1224.N. 3931/2011 (ΦΕΚ Α΄ 48/10.3.2011)Τεύχος 2-2011
1225.Συνταγματικός ο κατασταλτικός έλεγχος νομιμότητας των πράξεων διορισμού ή μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ από το αρμόδιο Υπουργείο (ΣτΕ 3574/2010 Τμ. Γ΄)Τεύχος 2-2011
1226.Ν. 3941/2011 (ΦΕΚ Α΄ 64/31.3.2011)Τεύχος 2-2011
1227.Π.Δ. 16/2011 (ΦΕΚ Α΄ 36/4.3.2011)Τεύχος 2-2011
1228.Αναγκαστική απαλλοτρίωση και ευθύνη του Δημοσίου κατ’ άρθρο 105 ΕισΝΑΚ (ΔΠρΘεσ 3029/2010)Τεύχος 2-2011
1229.N. 3953/2011 (ΦΕΚ Α΄ 79/12.4.2011)Τεύχος 2-2011
1230.N. 3934/2011 (ΦΕΚ Α΄ 53/17.3.2011)Τεύχος 2-2011
1231.Ν. 3949/2011 (ΦΕΚ Α΄ 74/11.4.2011)Τεύχος 2-2011
1232.Ν. 3939/2011 (ΦΕΚ Α΄ 62/31.3.2011)Τεύχος 2-2011
1233.Ν. 3961/2011 (ΦΕΚ Α΄ 97/29.4.2011)Τεύχος 2-2011
1234.Επιβολή πρόσθετου φόρου σε μεταπτωχευτική περιουσία (ΣτΕ 2021/2010 Τμ. Β΄)Τεύχος 2-2011
1235.Ν. 3948/2011 (ΦΕΚ Α΄ 71/5.4.2011)Τεύχος 2-2011
1236.Ν. 3947/2011 (ΦΕΚ Α΄ 70/5.4.2011)Τεύχος 2-2011
1237.N. 3964/2011 (ΦΕΚ Α΄ 100/29.4.2011)Τεύχος 2-2011
1238.Ν. 3955/2011 (ΦΕΚ Α΄ 89/20.4.2011)Τεύχος 2-2011
1239.N. 3910/2011 (ΦΕΚ Α΄ 11/8.2.2011) Τεύχος 1-2011
1240.Ν. 3916/2011 (ΦΕΚ Α΄ 21/21.2.2011) Τεύχος 1-2011
1241.Ν. 3913/2011 (ΦΕΚ Α΄ 18/17.2.2011) Τεύχος 1-2011
1242.Αίτηση ακύρωσης κατά ανεπαρκώς αιτιολογημένης απόφασης μη προαγωγής σε ΝΠΔΔ (ΔΕφΑθ 2230/2009)Τεύχος 1-2011
1243.Ν. 3909/2011 (ΦΕΚ Α΄ 10/8.2.2011) Τεύχος 1-2011
1244.N. 3915/2011 (ΦΕΚ Α΄ 20/17.2.2011) Τεύχος 1-2011
1245.Δημόσιες συμβάσεις και ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, (ΕλΣυν 2845/2010 Τμ. VI)Τεύχος 1-2011
1246.Περιοχές αμιγούς κατοικίας και εκτέλεση επιτρεπόμενων έργων για άλλες χρήσεις (ΣτΕ 2688/2010 Τμ. Ε΄)Τεύχος 1-2011
1247.N. 3903/2010 (ΦΕΚ Α΄ 217/23.12.2010) Τεύχος 1-2011
1248.Σύνταγμα και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων χωρίς ειδικό σήμα (ΣτΕ 3629/2010 Τμ. Ε΄)Τεύχος 1-2011
1249.Π.Δ. 9/2011 (ΦΕΚ Α΄ 24/21.2.2011) Τεύχος 1-2011
1250.Τριτανακοπή και παρέμβαση σε ακυρωτική δίκη (ΣτΕ Ολ. 3922/2010)Τεύχος 1-2011
1251.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 1/4.1.2011) Τεύχος 1-2011
1252.Τακτοποίηση κρατικής περιουσίας και ακυρωτική αρμοδιότητα ΣτΕ (ΔΠρΑθ 3114/2010)Τεύχος 1-2011
1253.Δανειακές συμβάσεις Δήμων (ΕλΣυν 1889/2010 Τμ. VI)Τεύχος 1-2011
1254.Π.Δ. 7/2011 (ΦΕΚ Α΄ 14/11.2.2011) Τεύχος 1-2011
1255.Απαλλοτριώσεις και ακυρωτική αρμοδιότητα ΣτΕ (ΔΠρΑθ 10167/2010)Τεύχος 1-2011
1256.Ν. 3914/2011 (ΦΕΚ Α΄ 19/17.2.2011)Τεύχος 1-2011
1257.Π.Δ. 128/2010 (ΦΕΚ Α΄ 221/23.12.2010) Τεύχος 1-2011
1258.Αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων σε συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε Δήμο (ΔΠρΠειρ 169/2010)Τεύχος 1-2011
1259.Ν. 3917/2011 (ΦΕΚ Α΄ 22/21.2.2011)Τεύχος 1-2011
1260.Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ Α΄ 7/26.1.2011) Τεύχος 1-2011
1261.Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α΄ 219/23.12.2010) Τεύχος 1-2011
1262.Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α΄ 8/1.2.2011) Τεύχος 1-2011
1263.Ν. 3904/2010 (ΦΕΚ Α΄ 218/23.12.2010) Τεύχος 1-2011
1264.Υποχρέωση χωροταξικού σχεδιασμού σε περιοχή χαρακτηριζόμενη ως ΠΟΤΑ (ΣτΕ Ολ. 3397/2010 )Τεύχος 1-2011
1265.Ν. 3912/2011 (ΦΕΚ Α΄ 17/17.2.2011)Τεύχος 1-2011
1266.N. 3911/2011 (ΦΕΚ Α΄ 12/8.2.2011) Τεύχος 1-2011
1267.Ν. 3906/2010 (ΦΕΚ Α΄ 220/23.12.2010) Τεύχος 1-2011
1268.Προληπτικός έλεγχος δαπανών των νοσοκομείων (ΕλΣυν πρ. 161/2010 Τμ. IV)Τεύχος 1-2011
1269.Ευθύνη του Δημοσίου κατά το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ και αναγκαστική απαλλοτρίωση (ΕφΘεσ 797/2009)Τεύχος 1-2011
1270.Π.Δ. 109/2010 (ΦΕΚ Α΄ 190/5.11.2010)Τεύχος 6-2010
1271.ΣτΕ 2024/2010 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 2024/2010 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2010
1272.ΣτΕ Ολ. 3219/2010 (ΣτΕ Ολ. 3219/2010)Τεύχος 6-2010
1273.ΣτΕ Ολ. 169/2010 (ΣτΕ Ολ. 169/2010)Τεύχος 6-2010
1274.Ν. 3891/2010 (ΦΕΚ Α΄ 188/4.11.2010)Τεύχος 6-2010
1275.ΔΠρΠειρ 394/2010 (ΔΠρΠειρ 328/2010)Τεύχος 6-2010
1276.N. 3896/2010 (ΦΕΚ Α΄ 207/8.12.2010)Τεύχος 6-2010
1277.Π.Δ. 114/2010 (ΦΕΚ Α΄ 195/22.11.2010)Τεύχος 6-2010
1278.Ν. 3890/2010 (ΦΕΚ Α΄ 187/4.11.2010) Τεύχος 6-2010
1279.ΕλΣυν πράξη 1/2010 Τμ. VI (ΕλΣυν πράξη 1/2010 Τμ. VI)Τεύχος 6-2010
1280.N. 3900/2010 (ΦΕΚ Α΄ 213/17.12.2010)Τεύχος 6-2010
1281.Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194/22.11.2010)Τεύχος 6-2010
1282.Ν. 3892/2010 (ΦΕΚ Α΄ 189/4.11.2010)Τεύχος 6-2010
1283.ΔΠρΠειρ 328/2010 (ΔΠρΠειρ 328/2010)Τεύχος 6-2010
1284.Ν. 3906/2010 (ΦΕΚ Α΄ 220/23.12.2010)Τεύχος 6-2010
1285.ΕλΣυν 2732/2010 Τμ. VI (ΕλΣυν 2732/2010 Τμ. VI)Τεύχος 6-2010
1286.Ν. 3897/2010 (ΦΕΚ Α΄ 208/10.12.2010)Τεύχος 6-2010
1287.ΣτΕ Ολ. 674/2010 (ΣτΕ Ολ. 674/2010)Τεύχος 6-2010
1288.Ν. 3902/2010 (ΦΕΚ Α΄ 216/23.12.2010)Τεύχος 6-2010
1289.ΣτΕ Ολ. 3427/2010 (ΣτΕ Ολ. 3427/2010)Τεύχος 6-2010
1290.N. 3895/2010 (ΦΕΚ Α΄ 206/8.12.2010)Τεύχος 6-2010
1291.Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α΄ 219/23.12.2010)Τεύχος 6-2010
1292.ΣτΕ Ολ. 1580/2010 (ΣτΕ Ολ. 1580/2010)Τεύχος 6-2010
1293.Π.Δ. 122/2010 (ΦΕΚ Α΄ 200/30.11.2010)Τεύχος 6-2010
1294.Ν. 3898/2010 (ΦΕΚ Α΄ 211/16.12.2010)Τεύχος 6-2010
1295.Ν. 3904/2010 (ΦΕΚ Α΄ 218/23.12.2010)Τεύχος 6-2010
1296.ΣτΕ Ολ. 3976/2009 (ΣτΕ Ολ. 3976/2009)Τεύχος 6-2010
1297.ΕλΣυν Ολ. 196/2010 (ΕλΣυν Ολ. 196/2010)Τεύχος 6-2010
1298.N. 3903/2010 (ΦΕΚ Α΄ 217/23.12.2010)Τεύχος 6-2010
1299.ΣτΕ 3382/2010 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 3382/2010 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2010
1300.Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ Α΄ 212/17.12.2010)Τεύχος 6-2010
1301.N. 3901/2010 (ΦΕΚ Α΄ 215/23.12.2010)Τεύχος 6-2010
1302.ΕλΣυν Ολ. 1763/2010 (ΕλΣυν Ολ. 1763/2010)Τεύχος 6-2010
1303.Ν. 3893/2010 (ΦΕΚ Α΄ 203/2.12.2010)Τεύχος 6-2010
1304.Ν. 3894/2010 (ΦΕΚ Α΄ 204/2.12.2010)Τεύχος 6-2010
1305.Π.Δ. 128/2010 (ΦΕΚ Α΄ 221/23.12.2010)Τεύχος 6-2010
1306.Ν. 3887/2010 (ΦΕΚ Α΄ 174/30.9.2010)Τεύχος 5-2010
1307.Ν. 3875/2010 (ΦΕΚ Α΄ 158/20.9.2010)Τεύχος 5-2010
1308.Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ Α΄ 177/6.10.2010)Τεύχος 5-2010
1309.N. 3885/2010 (ΦΕΚ Α΄ 171/29.9.2010)Τεύχος 5-2010
1310.N. 3873/2010 (ΦΕΚ Α΄ 150/6.9.2010)Τεύχος 5-2010
1311.ΣτΕ 1044/2010 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 1044/2010 Τμ. Δ΄)Τεύχος 5-2010
1312.Π.Δ. 103/2010 (ΦΕΚ Α΄ 180/12.10.2010)Τεύχος 5-2010
1313.N. 3874/2010 (ΦΕΚ Α΄ 151/6.9.2010)Τεύχος 5-2010
1314.Ν. 3880/2010 (ΦΕΚ Α΄ 164/22.9.2010)Τεύχος 5-2010
1315.Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α΄ 163/21.9.2010)Τεύχος 5-2010
1316.Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α΄ 166/22.9.2010)Τεύχος 5-2010
1317.Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010)Τεύχος 5-2010
1318.Π.Δ. 104/2010 (ΦΕΚ Α΄ 181/12.10.2010)Τεύχος 5-2010
1319.N. 3878/2010 (ΦΕΚ Α΄ 161/20.9.2010)Τεύχος 5-2010
1320.ΣτΕ 1822/2010 Τμ. ΣΤ΄ (ΣτΕ 1822/2010 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 5-2010
1321.Ν. 3881/2010 (ΦΕΚ Α΄ 165/22.9.2010)Τεύχος 5-2010
1322.ΕλΣυν Ολ. 1824/2010 (ΕλΣυν Ολ. 1824/2010)Τεύχος 5-2010
1323.Π.Δ. 82/2010 (ΦΕΚ Α΄ 145/1.9.2010)Τεύχος 5-2010
1324.ΣτΕ Ολ. 3000/2010 (ΣτΕ Ολ. 3000/2010)Τεύχος 5-2010
1325.ΣτΕ 1146/2010 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 1146/2010 Τμ. Γ΄)Τεύχος 5-2010
1326.Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160/20.9.2010)Τεύχος 5-2010
1327.Π.Δ. 84/2010 (ΦΕΚ Α΄ 149/3.9.2010)Τεύχος 5-2010
1328.Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167/24.9.2010)Τεύχος 5-2010
1329.Ν. 3884/2010 (ΦΕΚ Α΄ 168/24.9.2010)Τεύχος 5-2010
1330.ΕλΣυν Ολ. 2310/2009 (ΕλΣυν Ολ. 2310/2009)Τεύχος 5-2010
1331.ΣτΕ 1248/2010 Τμ. ΣΤ΄ (ΣτΕ 1248/2010 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 5-2010
1332.ΣτΕ 3016/2010 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 3016/2010 Τμ. Α΄)Τεύχος 5-2010
1333.Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ Α΄ 182/14.10.2010)Τεύχος 5-2010
1334.Π.Δ. 83/22010 (ΦΕΚ Α΄ 147/3.9.2010)Τεύχος 5-2010
1335.Ν. 3872/2010 (ΦΕΚ Α΄ 148/3.9.2010)Τεύχος 5-2010
1336.Ν. 3876/2010 (ΦΕΚ Α΄ 159/20.9.2010)Τεύχος 5-2010
1337.N. 3888/2010 (ΦΕΚ Α΄ 175/30.9.2010)Τεύχος 5-2010
1338.ΣτΕ 3182/2010 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 3182/2010 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2010
1339.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 10ης Γεν. Συν./ 26.5.2010 (θέμα α΄) (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 10ης Γεν. Συν./ 26.5.2010 (θέμα α΄))Τεύχος 5-2010
1340.Ν. 3856/2010 (ΦΕΚ Α΄ 100/1.7.2010)Τεύχος 4-2010
1341.Ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α΄ 113/13.7.2010) Τεύχος 4-2010
1342.ΠτΒ 11561/2010 (ΦΕΚ Α΄ 139/10.8.2010) Τεύχος 4-2010
1343.Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α΄ 130/3.8.2010)Τεύχος 4-2010
1344.ΔΕφΑθ 457/2010 (ΔΕφΑθ 457/2010)Τεύχος 4-2010
1345.ΣτΕ ΕΑ 158/2010 (ΣτΕ ΕΑ 158/2010)Τεύχος 4-2010
1346.N. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.7.2010)Τεύχος 4-2010
1347.N. 3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 120/21.7.2010)Τεύχος 4-2010
1348.ΕλΣυν Ολ. 1797/2010 (ΕλΣυν Ολ. 1797/2010)Τεύχος 4-2010
1349.ΕλΣυν Ολ. 27/2010 (ΕλΣυν Ολ. 27/2010)Τεύχος 4-2010
1350.Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ Α΄ 138/9.8.2010)Τεύχος 4-2010
1351.N. 3858/2010 (ΦΕΚ Α΄ 102/1.7.2010)Τεύχος 4-2010
1352.Ν. 3860/2010 (ΦΕΚ Α΄ 111/12.7.2010) Τεύχος 4-2010
1353.Π.Δ. 72/2010 (ΦΕΚ Α΄ 132/5.8.2010)Τεύχος 4-2010
1354.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 6ης Γεν. Συν./14.4.2010 (θέμα β ΄) (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 6ης Γεν. Συν./14.4.2010 (θέμα β ΄))Τεύχος 4-2010
1355.ΣτΕ 389/2010 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 389/2010 Τμ. Α΄)Τεύχος 4-2010
1356.Π.Δ. 64/2010 (ΦΕΚ Α΄ 109/9.7.2010)Τεύχος 4-2010
1357.ΔΠρΑθ 5253/2010 (ΔΠρΑθ 5253/2010)Τεύχος 4-2010
1358.N. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141/17.8.2010)Τεύχος 4-2010
1359.Π.Δ. 76/2010 (ΦΕΚ Α΄ 140/12.8.2010)Τεύχος 4-2010
1360.N. 3866/2010 (ΦΕΚ Α΄ 124/27.7.2010)Τεύχος 4-2010
1361.Π.Δ. 60/2010 (ΦΕΚ Α΄ 98/30.6.2010)Τεύχος 4-2010
1362.ΣτΕ 205/2010 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 205/2010 Τμ. Α΄)Τεύχος 4-2010
1363.ΣτΕ Ολ. 1211/2010 (ΣτΕ Ολ. 1211/2010)Τεύχος 4-2010
1364.N. 3859/2010 (ΦΕΚ Α΄ 110/12.7.2010) Τεύχος 4-2010
1365.Π.Δ. 71/2010 (ΦΕΚ Α΄ 127/3.8.2010)Τεύχος 4-2010
1366.Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128/3.8.2010) Τεύχος 4-2010
1367.N. 3868/2010 (ΦΕΚ Α΄ 129/3.8.2010)Τεύχος 4-2010
1368.N. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115/15.7.2010)Τεύχος 4-2010
1369.N. 3857/2010 (ΦΕΚ Α΄ 101/1.7.2010)Τεύχος 4-2010
1370.ΣτΕ Ολ. 834/2010 (ΣτΕ Ολ. 834/2010)Τεύχος 4-2010
1371.ΣτΕ Ολ. 830/2010 (ΣτΕ Ολ. 830/2010)Τεύχος 4-2010
1372.N. 3864/2010 (ΦΕΚ Α΄ 119/21.7.2010) Τεύχος 4-2010
1373.Π.Δ. 66/2010 (ΦΕΚ Α΄ 117/21.7.2010)Τεύχος 4-2010
1374.Π.Δ. 61/2010 (ΦΕΚ Α΄ 99/30.6.2010) Τεύχος 4-2010
1375.Καταλογισμός κληρικών ως υπολόγων για τη διαχείριση περιουσίας Ιεράς Μονής (ΕλΣυν Ολ. 753/2010)Τεύχος 3-2010
1376.ΣτΕ 1899/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 1899/2009 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2010
1377.N. 3849/2010 (ΦΕΚ Α΄ 80/26.5.2010) Τεύχος 3-2010
1378.ΕλΣυν Ολ. 1938/2009 (ΕλΣυν Ολ. 1938/2009)Τεύχος 3-2010
1379.Π.Δ. 30/2010 (ΦΕΚ Α΄ 68/13.5.2010)Τεύχος 3-2010
1380.ΣτΕ 2788/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 2788/2009 Τμ. Γ΄)Τεύχος 3-2010
1381.Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84/2.6.2010)Τεύχος 3-2010
1382.N. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71/19.5.2010)Τεύχος 3-2010
1383.N. 3847/2010 (ΦΕΚ Α΄ 67/11.5.2010)Τεύχος 3-2010
1384.Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ Α΄ 78/25.5.2010)Τεύχος 3-2010
1385.ΣτΕ 1899/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 1899/2009 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2010
1386.Π.Δ. 28/2010 (ΦΕΚ Α΄ 64/6.5.2010)Τεύχος 3-2010
1387.ΔΕφΑθ 1123/2010 (ΔΕφΑθ 1123/2010)Τεύχος 3-2010
1388.N. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010)Τεύχος 3-2010
1389.Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α΄ 85/4.6.2010) Τεύχος 3-2010
1390.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 1ης Γεν. Συν./20.1.2010 (θέμα β΄) (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 1ης Γεν. Συν./20.1.2010 (θέμα β΄))Τεύχος 3-2010
1391.N. 3854/2010 (ΦΕΚ Α΄ 94/23.6.2010)Τεύχος 3-2010
1392.Π.Δ. 50/2010 (ΦΕΚ Α΄ 89/16.6.2010)Τεύχος 3-2010
1393.Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ Α΄ 97/25.6.2010)Τεύχος 3-2010
1394.ΣτΕ 1147/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 1147/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2010
1395.N. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63/3.5.2010)Τεύχος 3-2010
1396.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 3ης Γεν. Συν./17.2.2010 (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 3ης Γεν. Συν./17.2.2010)Τεύχος 3-2010
1397.Π.Δ. 29/2010 (ΦΕΚ Α΄ 68/13.5.2010)Τεύχος 3-2010
1398.ΔΕφΑθ 29/2009 (ΔΕφΑθ 29/2009)Τεύχος 3-2010
1399.Π.Δ. 32/2010 (ΦΕΚ Α΄ 70/14.5.2010)Τεύχος 3-2010
1400.ΔΕφΑθ 1104/2010 (ΔΕφΑθ 1104/2010)Τεύχος 3-2010
1401.Ν. 3855/2010 (ΦΕΚ Α΄ 95/23.6.2010)Τεύχος 3-2010
1402.ΔΕφΑθ 164/2009 (ΔΕφΑθ 164/2009)Τεύχος 3-2010
1403.ΕλΣυν Ολ. 44/2009 (ΕλΣυν Ολ. 44/2009)Τεύχος 3-2010
1404.ΣτΕ 1147/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 1147/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2010
1405.Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α΄ 66/11.5.2010)Τεύχος 3-2010
1406.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 9ης Γεν. Συν./19.5.2010 (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 9ης Γεν. Συν./19.5.2010)Τεύχος 3-2010
1407.N. 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 90/17.6.2010)Τεύχος 3-2010
1408.N. 3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65/6.5.2010)Τεύχος 3-2010
1409.ΔΕφΑθ 27/2009 (ΔΕφΑθ 27/2009)Τεύχος 3-2010
1410.ΣτΕ 1249/2010 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 1249/2010 Τμ. Α΄)Τεύχος 3-2010
1411.ΔΕφΑθ 334/2009 (ΔΕφΑθ 334/2009)Τεύχος 3-2010
1412.ΕλΣυν Ολ. 18/2009 (ΕλΣυν Ολ. 18/2009)Τεύχος 2-2010
1413.ΕλΣυν Ολ. 7/2009 (ΕλΣυν Ολ. 7/2009)Τεύχος 2-2010
1414.ΣτΕ Ολ. 671/2010 (ΣτΕ Ολ. 671/2010)Τεύχος 2-2010
1415.Ν. 3836/2010 (ΦΕΚ Α΄ 44/16.3.2010)Τεύχος 2-2010
1416.Ν. 3834/2010 (ΦΕΚ Α΄ 42/16.3.2010)Τεύχος 2-2010
1417.Π.Δ. 15/2010 (ΦΕΚ Α΄ 35/1.3.2010)Τεύχος 2-2010
1418.ΕλΣυν Ολ. 1682/2009 (ΕλΣυν Ολ. 1682/2009)Τεύχος 2-2010
1419.ΣτΕ Ολ. 1213/2010 (ΣτΕ Ολ. 1213/2010)Τεύχος 2-2010
1420.Ν. 3837/2010 (ΦΕΚ Α΄ 45/16.3.2010)Τεύχος 2-2010
1421.ΕλΣυν Ολ. 2340/2009 (ΕλΣυν Ολ. 2340/2009)Τεύχος 2-2010
1422.ΣτΕ ΠΕ 42/2010 Τμ. Ε΄ (ΣτΕ ΠΕ 42/2010 Τμ. Ε΄)Τεύχος 2-2010
1423.ΕλΣυν Ολ. 8/2009 (ΕλΣυν Ολ. 8/2009)Τεύχος 2-2010
1424.N. 3835/2010 (ΦΕΚ Α΄ 43/16.3.2010)Τεύχος 2-2010
1425.Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολου Γρηγορίου ΠαπούλιαΤεύχος 2-2010
1426.N. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40/15.3.2010)Τεύχος 2-2010
1427.ΣτΕ 581/2010 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 581/2010 Τμ. Α΄ )Τεύχος 2-2010
1428.ΣτΕ 3033/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 3033/2009 Τμ. Γ΄)Τεύχος 2-2010
1429.Το τεκμήριο αθωότητας κατά την ΕΣΔΑ και η δημοσιονομική δίκη (ΕλΣυν Τμ. IV 2351/2009)Τεύχος 2-2010
1430.ΣτΕ 931/2010 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 931/2010 Τμ. Δ΄)Τεύχος 2-2010
1431.ΕλΣυν Ολ. 241/2009 (ΕλΣυν Ολ. 241/2009)Τεύχος 2-2010
1432.ΣτΕ ΕΑ 47/2010 (ΣτΕ ΕΑ 47/2010)Τεύχος 2-2010
1433.ΕλΣυν Ολ. 1191/2009 (ΕλΣυν Ολ. 1191/2009)Τεύχος 2-2010
1434.N. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58/23.4.2010)Τεύχος 2-2010
1435.ΕλΣυν Ολ. 2329/2009 (ΕλΣυν Ολ. 2329/2009)Τεύχος 2-2010
1436.ΣτΕ 4252/2009 Τμ. Ε΄ (ΣτΕ 4252/2009 Τμ. Ε΄)Τεύχος 2-2010
1437.Π.Δ. 19/2010 (ΦΕΚ Α΄ 50/26.3.2010)Τεύχος 2-2010
1438.N. 3840/2010 (ΦΕΚ Α΄ 53/31.3.2010)Τεύχος 2-2010
1439.Π.Δ. 17/2010 (ΦΕΚ Α΄ 36/3.3.2010)Τεύχος 2-2010
1440.ΣτΕ ΕΑ 36/2010 (ΣτΕ ΕΑ 36/2010)Τεύχος 2-2010
1441.ΣτΕ Ολ. 1210/2010 (ΣτΕ Ολ. 1210/2010)Τεύχος 2-2010
1442.ΑΕΔ 1/2010 (ΑΕΔ 1/2010)Τεύχος 2-2010
1443.Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ Α΄ 38/9.3.2010)Τεύχος 2-2010
1444.Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ Α΄ 62/28.4.2010)Τεύχος 2-2010
1445.N. 3838/2010 (ΦΕΚ Α΄ 49/24.3.2010)Τεύχος 2-2010
1446.Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α΄ 51/29.3.2010)Τεύχος 2-2010
1447.Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α΄ 56/15.4.2010)Τεύχος 2-2010
1448.Ν. 3841/2010 (ΦΕΚ Α΄ 55/6.4.2010)Τεύχος 2-2010
1449.ΣτΕ 1185/2010 Τμ. Β΄ 7μ. (ΣτΕ 1185/2010 Τμ. Β΄ 7μ.)Τεύχος 2-2010
1450.ΕλΣυν Ολ. 1925/2009 (ΕλΣυν Ολ. 1925/2009)Τεύχος 1-2010
1451.ΕλΣυν Ολ. 3433/2009 (ΕλΣυν Ολ. 3433/2009)Τεύχος 1-2010
1452.ΔΕφΑθ 1734/2009 (ΔΕφΑθ 1734/2009)Τεύχος 1-2010
1453.Ν. 3823/2010 (ΦΕΚ Α΄ 22/16.2.2010)Τεύχος 1-2010
1454.Ν. 3826/2010 (ΦΕΚ Α΄ 29/25.2.2010)Τεύχος 1-2010
1455.ΣτΕ 4343/2009 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 4343/2009 Τμ. Α΄)Τεύχος 1-2010
1456.N. 3818/2010 (ΦΕΚ Α΄ 17/16.2.2010)Τεύχος 1-2010
1457.Π.Δ. 5/2010 (ΦΕΚ Α΄ 7/3.2.2010)Τεύχος 1-2010
1458.ΤρΔΠρΠειρ 4426/2009 (ΤρΔΠρΠειρ 4426/2009)Τεύχος 1-2010
1459.ΔΕφΑθ 605/2009 (ΔΕφΑθ 605/2009)Τεύχος 1-2010
1460.Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α΄ 6/26.1.2010)Τεύχος 1-2010
1461.Ν. 3828/2010 (ΦΕΚ Α΄ 31/25.2.2010)Τεύχος 1-2010
1462.ΕλΣυν Ολ. 1716/2009 (ΕλΣυν Ολ. 1716/2009)Τεύχος 1-2010
1463.ΣτΕ Ολ. 3688/2009 (ΣτΕ Ολ. 3688/2009)Τεύχος 1-2010
1464.ΤρΔΠρΠειρ 34/2009 (ΤρΔΠρΠειρ 34/2009)Τεύχος 1-2010
1465.Π.Δ. 12/2010 (ΦΕΚ Α΄ 25/18.2.2010)Τεύχος 1-2010
1466.ΜΔΠρΣύρου 275/2009 (ΜΔΠρΣύρου 275/2009 )Τεύχος 1-2010
1467.ΔΕφΑθ 2198/2009 (ΔΕφΑθ 2198/2009)Τεύχος 1-2010
1468.ΕλΣυν Ολ. 728/2009 (ΕλΣυν Ολ. 728/2009)Τεύχος 1-2010
1469.ΤρΔΠρΠειρ 47/2009 (ΤρΔΠρΠειρ 47/2009)Τεύχος 1-2010
1470.Ν. 3817/2010 (ΦΕΚ Α΄ 16/16.2.2010)Τεύχος 1-2010
1471.Ν. 3831/2010 (ΦΕΚ Α΄ 34/25.2.2010)Τεύχος 1-2010
1472.Ν. 3830/2010 (ΦΕΚ Α΄ 33/25.2.2010)Τεύχος 1-2010
1473.Ν. 3824/2010 (ΦΕΚ Α΄ 27/25.2.2010)Τεύχος 1-2010
1474.Ν. 3819/2010 (ΦΕΚ Α΄ 18/16.2.2010)Τεύχος 1-2010
1475.ΕλΣυν Ολ. 3157/2009 (ΕλΣυν Ολ. 3157/2009)Τεύχος 1-2010
1476.Ν. 3827/2010 (ΦΕΚ Α΄ 30/25.2.2010)Τεύχος 1-2010
1477.ΕλΣυν Ολ. 3125/2009 (ΕλΣυν Ολ. 3125/2009)Τεύχος 1-2010
1478.Ν. 3822/2010 (ΦΕΚ Α΄ 21/16.2.2010)Τεύχος 1-2010
1479.ΕλΣυν Ολ. 2335/2009 (ΕλΣυν Ολ. 2335/2009)Τεύχος 1-2010
1480.Ν. 3829/2010 (ΦΕΚ Α΄ 32/25.2.2010)Τεύχος 1-2010
1481.ΕλΣυν Ολ. 2620/2009 (ΕλΣυν Ολ. 2620/2009)Τεύχος 1-2010
1482.ΔΕφΘεσ 247/2009 (ΔΕφΘεσ 247/2009)Τεύχος 1-2010
1483.Ν. 3820/2010 (ΦΕΚ Α΄19/16.2.2010)Τεύχος 1-2010
1484.Ν. 3821/2010 (ΦΕΚ Α΄ 20/16.2.2010)Τεύχος 1-2010
1485.Π.Δ. 1/2010 (ΦΕΚ Α΄ 1/7.1.2010)Τεύχος 1-2010
1486.ΣτΕ 141/2010 ΕΑ (ΣτΕ 141/2010 ΕΑ)Τεύχος 1-2010
1487.ΣτΕ 2316/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 2316/2009 Τμ. Γ΄)Τεύχος 1-2010
1488.Ν. 3814/2010 (ΦΕΚ Α΄ 3/12.1.2010)Τεύχος 1-2010
1489.Ν. 3815/2010 (ΦΕΚ Α΄ 5/26.1.2010)Τεύχος 1-2010
1490.Ν. 3825/2010 (ΦΕΚ Α΄ 28/25.2.2010)Τεύχος 1-2010
1491.N. 3812/2009 (ΦΕΚ Α΄ 234/28.12.2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»Τεύχος 6-2009
1492.ΣτΕ 2633/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 2633/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2009
1493.Ν. 3813/2009 (ΦΕΚ Α΄ 236/2812.2009) «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2010»Τεύχος 6-2009
1494.ΣτΕ 2387/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 2387/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2009
1495.ΤρΔΕφΑθ 1302/2009 (ΤρΔΕφΑθ 1302/2009)Τεύχος 6-2009
1496.Π.Δ. 191/2009 (ΦΕΚ Α΄ 226/8.12.2009) «Τροποποίηση του άρθρου 6 περ. η΄ του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (Α΄ 28)»Τεύχος 6-2009
1497.ΣτΕ 2591/2009 Τμ. Γ΄ ( ΣτΕ 2591/2009 Τμ. Γ΄)Τεύχος 6-2009
1498.ΣτΕ Ολ. 2636/2009 (ΣτΕ Ολ. 2636/2009)Τεύχος 6-2009
1499. ΕλΣυν Ολ. 19/2009 (ΕλΣυν Ολ. 19/2009)Τεύχος 6-2009
1500.Ν. 3808/2009 (ΦΕΚ Α΄ 227/10.12.2009) «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις»Τεύχος 6-2009
1501.ΤρΔΠρΑθ 6406/2009 (ΤρΔΠρΑθ 6406/2009)Τεύχος 6-2009
1502.ΣτΕ 2414/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 2414/2009 Τμ. Γ΄)Τεύχος 6-2009
1503.ΣτΕ 2637/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 2637/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2009
1504.ΣτΕ 2598/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 2598/2009 Τμ. Γ΄)Τεύχος 6-2009
1505.ΣτΕ 2573/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 2573/2009 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2009
1506. Ν. 3809/2009 (ΦΕΚ Α΄ 228/11.12.2009) «Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2007»Τεύχος 6-2009
1507.ΣτΕ 2646/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 2646/2009 Τμ. Γ΄)Τεύχος 6-2009
1508.ΣτΕ 3277/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 3277/2009 Τμ. Γ΄)Τεύχος 6-2009
1509.ΕλΣυν Ολ. 47/2009 (ΕλΣυν Ολ. 47/2009)Τεύχος 6-2009
1510.ΣτΕ 2338/2009 Τμ. Ε΄ (ΣτΕ 2338/2009 Τμ. Ε΄)Τεύχος 6-2009
1511.N. 3811/2009 (ΦΕΚ Α΄ 231/18.12.2009) «Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση (Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις»Τεύχος 6-2009
1512.Παράβαση κράτους μέλους λόγω μη απόδοσης ιδίων πόρων (ΔΕΕ 15.12.2009, C-409/05 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας)Τεύχος 6-2009
1513.4. N. 3810/2009 (ΦΕΚ Α΄ 229/11.12.2009) «Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2007»Τεύχος 6-2009
1514.ΔΕφΘεσ 447/2009 Τμ. Α΄ (ακυρωτικό) ( ΔΕφΘεσ 447/2009 Τμ. Α΄ (ακυρωτικό))Τεύχος 5-2009
1515.ΔΕφΠειρ 306/2009 Τμ. Α2 (ακυρωτικό) (ΔΕφΠειρ 306/2009 Τμ. Α2 (ακυρωτικό))Τεύχος 5-2009
1516.ΔΕφΘεσ 406/2009 Τμ. Γ΄ (ακυρωτικό) (ΔΕφΘεσ 406/2009 Τμ. Γ΄ (ακυρωτικό))Τεύχος 5-2009
1517.ΜΔΠρΘεσ 29/2008 Τμ. Α΄ (ΜΔΠρΘεσ 29/2008 Τμ. Α΄ )Τεύχος 5-2009
1518.ΤρΔΠρΘεσ 478/2008 Τμ. Γ΄ (ΤρΔΠρΘεσ 478/2008 Τμ. Γ΄ )Τεύχος 5-2009
1519.ΔΕφΘεσ 580/2009 Τμ. Γ΄ (ακυρωτικό) ( ΔΕφΘεσ 580/2009 Τμ. Γ΄ (ακυρωτικό))Τεύχος 5-2009
1520.ΔΕφΑθ 386/2009 Τμ. Ζ΄ (ακυρωτικό) (ΔΕφΑθ 386/2009 Τμ. Ζ΄ (ακυρωτικό))Τεύχος 5-2009
1521.ΔΕφΘεσ 115/2009 Τμ. Α΄ (ακυρωτικό) (ΔΕφΘεσ 115/2009 Τμ. Α΄ (ακυρωτικό))Τεύχος 5-2009
1522.ΔΕφΘεσ 1228/2008 Τμ. Β΄ (ΔΕφΘεσ 1228/2008 Τμ. Β΄)Τεύχος 5-2009
1523.ΔΕφΑθ 1146/2009 Τμ. Ζ΄ (ακυρωτικό) (ΔΕφΑθ 1146/2009 Τμ. Ζ΄ (ακυρωτικό))Τεύχος 5-2009
1524.ΔΕφΘεσ 544/2009 Τμ. Β΄ (ακυρωτικό) (ΔΕφΘεσ 544/2009 Τμ. Β΄ (ακυρωτικό))Τεύχος 5-2009
1525.ΤρΔΕφΑθ 5/2009 (ΤρΔΕφΑθ 5/2009)Τεύχος 5-2009
1526.ΣτΕ 102/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 102/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 4-2009
1527.ΣτΕ Ολ. 1187/2009 (ΣτΕ Ολ. 1187/2009 )Τεύχος 4-2009
1528.ΣτΕ 822/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 822/2009 Τμ. Β΄)Τεύχος 4-2009
1529.Δημοσιονομικός έλεγχος και συγκριτικό δίκαιο: σύγχρονες τάσειςΤεύχος 4-2009
1530. ΣτΕ 478/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 478/2009 Τμ. Β΄ )Τεύχος 4-2009
1531.ΣτΕ 234/2009 Τμ. ΣΤ΄ (ΣτΕ 234/2009 Τμ. ΣΤ΄ )Τεύχος 4-2009
1532.ΣτΕ 591/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 591/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 4-2009
1533.ΣτΕ 556/2009 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 556/2009 Τμ. Α΄ )Τεύχος 4-2009
1534.ΣτΕ 690/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 690/2009 Τμ. Β΄ )Τεύχος 4-2009
1535.ΣτΕ Ολ. 1183/2009 (ΣτΕ Ολ. 1183/2009)Τεύχος 4-2009
1536.ΣτΕ 170/2009 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 170/2009 Τμ. Α΄)Τεύχος 4-2009
1537.ΣτΕ 297/2009 Τμ. Ε΄ (ΣτΕ 297/2009 Τμ. Ε΄)Τεύχος 4-2009
1538.ΣτΕ Ολ. 1302/2009 (ΣτΕ Ολ. 1302/2009)Τεύχος 4-2009
1539.ΣτΕ 476/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 476/2009 Τμ. Β΄ )Τεύχος 4-2009
1540.ΣτΕ Ολ. 1193/2009 (ΣτΕ Ολ. 1193/2009)Τεύχος 4-2009
1541.ΣτΕ 123/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 123/2009 Τμ. Δ΄ )Τεύχος 4-2009
1542.ΣτΕ 22/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 22/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2009
1543.ΣτΕ 691/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 691/2009 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2009
1544.ΣτΕ 440/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 440/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2009
1545.ΣτΕ 324/2009 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 324/2009 Τμ. Α΄)Τεύχος 3-2009
1546.ΣτΕ 1316/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 1316/2009 Τμ. Γ΄)Τεύχος 3-2009
1547.ΣτΕ 453/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 453/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2009
1548.ΣτΕ 255/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 255/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2009
1549.ΣτΕ 421/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 421/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2009
1550.ΣτΕ 125/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 125/2009 Τμ. Β΄)Τεύχος 3-2009
1551.ΣτΕ 84/2009 Τμ. ΣΤ΄ (ΣτΕ 84/2009 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 3-2009
1552.ΣτΕ 28/2009 (ως Συμβούλιο) (ΣτΕ 28/2009 (ως Συμβούλιο))Τεύχος 3-2009
1553.ΣτΕ 249/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 249/2009 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2009
1554.Νομιμοποίηση δαπανών των ΟΤΑ (ΕλΣυν Ολ. 2400/2007)Τεύχος 3-2008
1555.Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών (ΕλΣυν Πρακτ. Ολομ. 9ης και 10ης Γεν.Συν./23 Μαΐου και 6 Ιουνίου 2007)Τεύχος 4-2007
1556.Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων και προστασία του περιβάλλοντος (ΕλΣυν 55/2007 Τμ. VI)Τεύχος 2-2007
1557.Προς μια χρηστή δημοσιονομική διαχείριση: Ο ρόλος των υπηρεσιών δημοσιονομικού ελέγχουΤεύχος 1-2007
1558.Η ευθύνη του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας ως υπολόγου (ΕλΣυν Ολ. 1461/2006 )Τεύχος 5-2006
1559.Το «δημόσιο» χρήμα υπό έλεγχο - Ο κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασμών σωματείου (ΕλΣυν Ολ 1937/2005)Τεύχος 3-2006
1560.Ν. 4581/2018 (ΦΕΚ Α΄ 206/7.12.2018) Τεύχος 6-2018
1561.Ν. 4585/2018 (ΦΕΚ Α΄ 216/24.12.2018) Τεύχος 6-2018
1562.Ν. 4586/2018 (ΦΕΚ Α΄ 217/24.12.2018) Τεύχος 6-2018
1563.Ν. 4578/2018 (ΦΕΚ Α΄ 200/3.12.2018) Τεύχος 6-2018
1564.Ν. 4573/2018 (ΦΕΚ Α΄ 189/12.11.2018) Τεύχος 6-2018
1565.Αποβολή δικηγορικής ιδιότητας λόγω αµετάκλητης ποινικής καταδίκης & αίτηση επανάληψης διαδικασίας λόγω προσφυγής στο ΕΔΔΑ (ΣτΕ 2480/2018 Τμ. Γ΄)Τεύχος 6-2018
1566.Απαράδεκτη η αίτηση ακύρωσης κατά διάταξης τυπικού νόµου & ζητήµατα κανονιστικής αρµοδιότητας του νοµοθέτη (ΣτΕ 2819/2018 Τμ. Γ΄)Τεύχος 6-2018
1567.Ν. 4584/2018 (ΦΕΚ Α΄ 213/19.12.2018) Τεύχος 6-2018
1568.Ν. 4572/2018 (ΦΕΚ Α΄ 188/5.11.2018) Τεύχος 6-2018
1569.Ν. 4576/2018 (ΦΕΚ Α΄ 196/27.11.2018) Τεύχος 6-2018
1570.Ν. 4574/2018 (ΦΕΚ Α΄ 191/13.11.2018) Τεύχος 6-2018
1571.Χορήγηση διαβατηρίου σε πρόσωπο διωκόµενο για κακούργηµα επί άρσεως απαγόρευσης εξόδου - σύµφωνη µε Συντ. & Δίκαιο ΕΕ ερµηνεία (ΣτΕ 2531/2018 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2018
1572.Ν. 4580/2018 (ΦΕΚ Α΄ 205/7.12.2018)Τεύχος 6-2018
1573.Πεδίο εφαρµογής ΣΑΔΦ, φόρος επί του εισοδήµατος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης & ένδικη προστασία επί φορολογικών διαφορών (ΣτΕ 2465/2018 Τμ. Β΄)Τεύχος 6-2018
1574.Αντισυνταγµατικότητα της περικοπής των επιδοµάτων εορτών και αδείας στο Δηµόσιο. Παραποµπή στην Ολοµέλεια (ΣτΕ 2626/2018 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 6-2018
1575.Ν. 4582/2018 (ΦΕΚ Α΄ 208/11.12.2018) Τεύχος 6-2018
1576.Π.Δ. 105/2018 (ΦΕΚ Α΄ 203/5.12.2018) Τεύχος 6-2018
1577.Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ Α΄ 187/5.11.2018) Τεύχος 6-2018
1578.Ν. 4575/2018 (ΦΕΚ Α΄ 192/14.11.2018)Τεύχος 6-2018
1579.Ν. 4584/2018 (ΦΕΚ Α΄ 213/19.12.2018) Τεύχος 6-2018
1580.Ν. 4579/2018 (ΦΕΚ Α΄ 201/3.12.2018)Τεύχος 6-2018
1581.Παράνοµη η απαγόρευση σε εργαζοµένους του ΟΑΣΘ να είναι µέτοχοι ή στελέχη σε επιχειρήσεις που συναλλάσσονται µε τον Οργανισµό (ΣτΕ 2678/2018 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2018
1582.N. 4577/2018 (ΦΕΚ Α΄ 199/3.12.2018)Τεύχος 6-2018
1583.Σιωπηρή άρνηση χορήγησης αποζηµίωσης λόγω υπαγωγής έκτασης σε ζώνη απόλυτης προστασίας για προστασία φυσικού περιβάλλοντος (ΣτΕ 2688/2018 Τμ. Ε΄)Τεύχος 6-2018
1584.Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α΄ 212/18.12.2018)Τεύχος 6-2018

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Κωτούλας Ιωάννης: Το δίκαιο της κατάτμησης των γεωτεμαχίων - Β έκδοση επικαιροποιημένη

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης