ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 6-2013


Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Δικαίωμα αντίρρησης κατά έκθεσης αξιολόγησης από υπάλληλο Ανεξάρτητης Αρχής (ΑΠΔΠΧ Απόφαση 108/2013)769-772
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Άρνηση έκδοσης π.δ. για την εξαίρεση του επαγγέλματος του οδοντιάτρου από το πεδίο εφαρμογής του ν. 3919/2011 (ΣτΕ Ολ. 3748/2013)740-741
2.Αντισυνταγματικοί οι ηλικιακοί περιορισμοί που αφορούν την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος (ΣτΕ Ολ. 3516/2013)741-744
3.Νόμιμος ο μονομερής καθορισμός από τη Διοίκηση των τιμών των ναύλων των πλοίων (ΣτΕ 3302/2013 Τμ. Δ΄)744-746
4.Αντισυνταγματική διάταξη του ΓΟΚ που επιβαρύνει το οικιστικό περιβάλλον (ΣτΕ Ολ. 2612/2013)746-748
5.Αποζημίωση από το Δημόσιο για ηθική βλάβη λόγω παράλειψης έκδοσης π.δ. για αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων (ΣτΕ 2544/2013 Τμ. Α΄)748-750
6.Απαλλοτρίωση με σκοπό την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης μεταλλείου (ΣτΕ 2515/2013 Τμ. Στ΄)750-751
7.Αίτηση αναστολής διοικητικής πράξης που θέτει σε καθεστώς διαθεσιμότητας εκπαιδευτικούς (ΔΕφΑθ 729/2013)751-752
8.Αναστολή εκτέλεσης πράξης ταμειακής βεβαίωσης Προϊσταμένου ΔΟΥ (ΔΠρΑθ 2447/2013)752-754
9.Αίτηση ακυρώσεως κατά ήδη οριστικής φορολογικής εγγραφής (ΜΔΠρΘεσ 5022/2013)754-755
10.Χρηματική ικανοποίηση από το Δημόσιο για ηθική βλάβη από παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (ΜΔΠρΘεσ 4796/2013)755-758
Δελτίο Νομολογίας ΕλΣυνΣελίδες
1.Διαχειριστές υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων ως δημόσιοι υπόλογοι (ΕλΣυν Ολ. 1384/2013)759-760
2.Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την ανάθεση της εξυπηρέτησης ακτοπλοϊκών γραμμών (ΕλΣυν 4313/2013 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)760-761
3.Απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών διαφημιστικής προβολής (ΕλΣυν 4169/2013 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)761-762
4.Ονομαστικοποίηση μετοχών ανώνυμης εταιρείας (ΕλΣυν 3999/2013 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)762-763
5.Καταλογισμός αχρεωστήτως λαβόντων και αναγκαστική εκτέλεση (ΕλΣυν 4430/2013 Τμ. V)763-764
6.Έφεση κατά καταλογιστικής απόφασης για αχρεώστητη είσπραξη αποδοχών (ΕλΣυν 3828/2013 Τμ. V)764-765
7.ΧΕΠ και μεταγενέστερος εντοπισμός από τον διατάκτη διαχειριστικών ανωμαλιών (ΕλΣυν 3817/2013 Τμ. V)765-767
8.Δεσμευτικότητα των αμετάκλητων ποινικών καταδικαστικών αποφάσεων στη δημοσιονομική δίκη (ΕλΣυν 3805/2013 Τμ. V)767-768
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Π.Δ. 150/2013 (ΦΕΚ Α΄ 234/1.11.2013)738-738
2.Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235/1.11.2013)738-738
3.Ν. 4204/2013 (ΦΕΚ Α΄ 236/1.11.2013)738-738
4.Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/6.11.2013)738-738
5.Ν. 4206/2013 (ΦΕΚ Α΄ 246/7.11.2013)738-738
6.Ν. 4207/2013 (ΦΕΚ Α΄ 247/7.11.2013)738-738
7.Ν. 4208/2013 (ΦΕΚ Α΄ 252/18.11.2013)738-738
8.N. 4209/2013 (ΦΕΚ Α΄ 253/21.11.2013)738-738
9.N. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254/21.11.2013)738-738
10.Ν. 4211/2013 (ΦΕΚ Α΄ 256/28.11.2013)738-738
11.Ν. 4212/2013 (ΦΕΚ Α΄ 257/3.12.2013)738-738
12.Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ Α΄ 261/9.12.2013)738-738
13.Ν. 4214/2013 (ΦΕΚ Α΄ 264/10.12.2013)738-738
14.Ν. 4215/2013 (ΦΕΚ Α΄ 265/10.12.2013)738-738
15.Ν. 4216/2013 (ΦΕΚ Α΄ 266/10.12.2013)738-738
16.Ν. 4217/2013 (ΦΕΚ Α΄ 267/10.12.2013)738-738
17.Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ Α΄ 268/10.12.2013)738-739
18.Ν. 4219/2013 (ΦΕΚ Α΄ 269/11.12.2013)739-739
19.Ν. 4220/2013 (ΦΕΚ Α΄ 271/13.12.2013)739-739
20.Ν. 4221/2013 (ΦΕΚ Α΄ 278/18.12.2013)739-739
21.Ν. 4222/2013 (ΦΕΚ Α΄ 279/18.12.2013)739-739
22.Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287/31.12.2013)739-739
23.Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Α΄ 288/31.12.2013)739-739
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η ένστολη άσκηση του δικαιώματος συνάθροισης από αστυνομικούς υπαλλήλους και η υποχρέωση πολιτικής-κομματικής ουδετερότητας773-789
2.Προτάσεις αναθεώρησης συνταγματικών διατάξεων για την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης790-810
3.Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων: οργάνωση, λειτουργία και επιλεκτικός ερανισμός δικαστικών αποφάσεων811-818
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.Κωλύματα και ασυμβίβαστα του ν. 4009/2011 για υποψηφιότητα και εκλογή σε θέση Πρύτανη819-829
2.Το πολιτικό κόμμα ως εταίρος σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Επιτρεπτό της συμμετοχής και το δίκαιο που διέπει τη λειτουργία της830-837ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Στις σελίδες του ανά χείρας βιβλίου ο αναγνώστης μπορεί να απαντήσει πολλά δείγματα σπουδαίου πολιτικού λόγου. Ενός βιβλίου, που η ολοκλήρωσή του δεν θα είχε καταστεί εφικτή δίχως τη συμβολή 46 καθηγητών και άλλων επιστημόνων, οι οποίοι απέδωσαν στη γλώσσα μας τα κείμενα των εναρκτήριων προεδρικών προσφωνήσεων (συνοδεύοντάς τα συχνά με δικά τους σχόλια και παρατηρήσεις).


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2013 \ Τεύχος 6-2013
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης