ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 3-2007


Πρόσωπα & ΕρωτήσειςΣελίδες
1.Ο Προκόπης Παυλόπουλος απαντά στον Κ. Γιαννακόπουλο258-260
ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Ο νέος νόμος για την ανώτατη εκπαίδευση: πραγματική μεταρρύθμιση ή συγκεχυμένο ευχολόγιο;261-270
ΝομολογίαΣελίδες
1.Εκκλησιαστικές σχολές και ανώτατη εκπαίδευση (ΣτΕ ΠΕ 117/2007 Τμ.Ε΄ )273-276
2.Εκκλησιαστικές σχολές και ανώτατη εκπαίδευση (ΣτΕ ΠΕ 117-118/2007)276-280
3.Συνταγματική προστασία πολύτεκνης οικογένειας (ΣτΕ Ολ. 1213/2007 )281-286
4.Κοινοτικό δίκαιο και εθνικό Σύνταγμα (ΣτΕ Ολ. 3670/2006 )287-304
5.Σχέση ταμειακής βεβαίωσης και αναστολής εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης φόρου (ΤρΔΠρΠειρ 2271/2006)305-313
6.Η υπόθεση των «συμβασιούχων» του δημοσίου τομέα (ΑΠ Ολ. 19/2007)314-330
7.Η παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη ως λόγος αναίρεσης (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Perlala κατά Ελλάδας, Aίτηση υπ' αριθ.: 17721/04, Απόφαση της 22.2.2007)331-334
8.Φόρος εισφοράς σε κεφαλαιουχικές εταιρείες και κοινοτικό δίκαιο (ΔΕΚ C-178/2005, της 7.6.2007, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας)335-338
9.Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών υγείας (C-444/2005, της 19.3.2007, Αικατερίνη Σταματελάκη κατά Οργανισμού Ασφαλίσεως Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) )339-342
10.Πανεπιστημιακά δίδακτρα και επαγγελματική ελευθερία (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο Απόφαση υπ' αριθ. 1 BvR 1750/01 της 31ης Μαρτίου 2006)343-344
11.Πανεπιστημιακά δίδακτρα και επαγγελματική ελευθερία (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο Απόφαση υπ' αριθ. 1 BvR 1771/01 της 31ης Μαρτίου 2006)344-352
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Σκέψεις επί της έννοιας «Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή»353-360
2.Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των συνταγματοποιημένων Ανεξάρτητων Αρχών361-367
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Πρόσβαση ευρωπαίου πολίτη σε O.T.A. (ΣτΠ 11155.06.2.5/13.4.2007)368-374
2.Πρόσβαση ευρωπαίου πολίτη σε O.T.A. (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Ολ.) 6/2007)370-374
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ Α 102/14.5.2007) «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου "Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη" και άλλες διατάξεις»271-271
2.Ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α 91/20.4.2007) «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις»271-271
3.ΠΔ 96/2007 (ΦΕΚ Α 116/5.6.2007) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»271-271
4.Ν. 3569/2007 (ΦΕΚ Α 122/8.6.2007) «Συνεταιρισμοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας»271-271
5.Ν. 3557/2007 (ΦΕΚ Α 100/14.5.2007) «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων ευθύνης αυτοκινήτων»271-271
6.ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ Α/150/10.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»272-272
7.Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α 134/18.6.2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»272-272
8.Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α 130/8.6.2007) «Δημιουργία φορέα διαχείρισης ολοκληρωμένου προγράμματος δια βίου μάθησης, ρύθμισης θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις»271-271
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Προαιρετικές και υποχρεωτικές δαπάνες των Ο.Τ.Α. και προβλήματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους375-380
2.To ελληνικό πολιτικό σύστημα ως κομματοκρατία381-394
3.Το πολιτικό χρήμα στην τέταρτη αναθεώρηση του Συντάγματος395-408ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Η δημοσιότητα της κύρωσης ή η κύρωση της δημοσιότητας


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2007 \ Τεύχος 3-2007
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης