ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 3-2012


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Η λειτουργία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης290-292
2.Η αρχή του αίματος: εθνικότητα ή ελληνικότητα; Εξελίξεις και σύγχρονες τάσεις του ελληνικού δικαίου ιθαγένειας293-303
3.Η συνταγματική αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ και η αναδιοργάνωση της πανεπιστημιακής διοίκησης. Ο ν. 4009/2011 υπό το φως του άρθρου 16 § 5 εδ. α΄ Συντ.304-321
4.Προς μια νέα θεώρηση της Νομικής Επιστήμης322-325
ΝομολογίαΣελίδες
1.Ηλικιακό όριο για τον διορισμό σε διευθυντική θέση ερευνητικού ινστιτούτου (ΣτΕ 3404/2011 Τμ. Δ΄)332-338
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως γνωμοδοτικού οργάνου της διοίκησης κατά τη διοικητική διαδικασία απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων ()374-381
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Συνταγματικός ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός χρεών προς το Δημόσιο (ΣτΕ 2164/2012 Τμ. ΣΤ΄)339-340
2.Αυτοδίκαιη έγκριση υποβληθέντων λογαριασμών για δημόσια έργα (ΣτΕ 1208/2012 Τμ. ΣΤ΄)340-344
3.Ακύρωση πράξης του Προέδρου της Βουλής και Ειδικός Εσωτερικός Κανονισμός (ΣτΕ Ολ. 983/2012)344-345
4.Ακύρωση πράξης του Προέδρου της Βουλής και Ειδικός Εσωτερικός Κανονισμός (ΣτΕ Ολ. 984/2012)345-345
5.Διαδοχική ασφάλιση και θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης (ΣτΕ 874/2011 Τμ. Α΄)346-346
6.Αρχή της ισότητας και επέκταση της χορήγησης μισθολογικής παροχής 176 ευρώ (ΣτΕ 792/2012 Τμ. ΣΤ΄)347-349
7.Ενημερότητα Πτυχίου» για τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων (ΣτΕ ΕΑ 273/2012)349-352
8.Δημοτικές εκλογές και αναιρετική αρμοδιότητα ΣτΕ (ΣτΕ 106/2012 Τμ. Γ΄)352-354
9.Αίτηση ακύρωσης κατά τροποποιητικής πράξης καταστατικού ΑΕ (ΣτΕ 2712/2011 Τμ. Δ΄)354-355
10.Προστασία αναδασωτέων εκτάσεων και εγκατάσταση αιολικού σταθμού (ΣτΕ 2474/2011 Τμ. Ε΄)355-358
11.Ασφάλιση στο ΙΚΑ ήδη ασφαλισμένου στο ΤΣΜΕΔΕ πολιτικού μηχανικού (ΣτΕ 978/2011 Τμ. Α΄)358-359
12.Απώλεια ελληνικής ιθαγένειας κατά τον ΚΕΙ (ΣτΕ 35/2011 Τμ. Δ΄)359-360
Δελτίο Νομολογίας ΕλΣυνΣελίδες
1.Άσκηση αίτησης αναθεώρησης ενώπιον του Τμήματος μείζονος - επταμελούς σύνθεσης (ΕλΣυν 3/2012 Τμ. Μείζονος − Επταμ. Σύνθεσης)361-361
2.Άρση αμφιβολίας ως προς την έννοια των διατάξεων του ν. 3607/2007 (ΕλΣυν 2490/2011 Τμ. Μείζονος – Επταμ. Σύνθεσης)361-363
3.Υποχρέωση προσδιορισμού του τόπου παροχής υπηρεσιών σε οικείους διαγωνισμούς των ΟΤΑ για την ανάδειξη αναδόχου (ΕλΣυν 800/2012 Τμ. VI)363-365
4.Υπεργολαβίες κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργου (ΕλΣυν 676/2012 Τμ. VI)365-366
5.Η έννοια της προμήθειας «υπό εκτέλεση» ως προϋπόθεση για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας (ΕλΣυν 675/2012 Τμ. VI)366-367
6.Ανάκληση της απόφασης κατακύρωσης σε συμμόρφωση προς σχετική πράξη του Κλιμακίου (ΕλΣυν 602/2012 Τμ. VI)367-368
7.Περιεχόμενο και όροι των προγραμματικών συμβάσεων των ΟΤΑ (ΕλΣυν 28/2012 Τμ. VI)368-369
8.Έλεγχος νομιμότητας της δαπάνης ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου από ΟΤΑ σε τρίτους (ΕλΣυν Πρ. 13/2012 Τμ. VII)369-370
9.Διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης λόγω ρυμοτομίας (ΕλΣυν Πρ. 11/2012 Τμ. VII)370-373
10.Ελάχιστοι όροι δημοσιότητας σε προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού (ΕλΣυν Πρ. 48/2011 Τμ. VII)373-373
ΝομοθεσίαΣελίδες
1.Ν. 4076/2012, Τροποποιήσεις του νόμου 4009/2011 για την Ανώτατη Εκπαίδευση326-330
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Π.Δ. 40/2012 (ΦΕΚ Α΄ 90/11.4.2012)331-331
2.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 94/19.4.2012)331-331
3.Π.Δ. 50/2012 (ΦΕΚ Α΄ 100/27.4.2012)331-331
4.Π.Δ. 59/2012 (ΦΕΚ Α΄ 109/3.5.2012) 331-331
5.Π.Δ. 68/2012 (ΦΕΚ Α΄ 121/16.5.2012)331-331
6.Π.Δ. 69/2012 (ΦΕΚ Α΄ 121/16.5.2012)331-331
7.Π.Δ. 70/2012 (ΦΕΚ Α΄ 123/17.5.2012)331-331
8.Π.Δ. 71/2012 (ΦΕΚ Α΄ 124/17.5.2012)331-331
9.Π.Δ. 72/2012 (ΦΕΚ Α΄ 125/19.5.2012)331-331
10.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 127/29.5.2012)331-331
11.Π.Δ. 76/2012 (ΦΕΚ Α΄ 132/13.6.2012) 331-331
12.Π.Δ. 82/2012 (ΦΕΚ Α΄ 140/20.6.2012)331-331
13.Π.Δ. 83/2012 (ΦΕΚ Α΄ 140/20.6.2012)331-331
14.Π.Δ. 84/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.6.2012)331-331
15.Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.6.2012) 331-331
16.Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.6.2012)331-331
17.Π.Δ. 87/2012 (ΦΕΚ Α΄ 142/22.6.2012)331-331
18.Π.Δ. 89/2012 (ΦΕΚ Α΄ 144/5.7.2012)331-331
19.Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ Α΄ 144/5.7.2012)331-331
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Αι δικαϊκαί προϋποθέσεις κηρύξεως του γκεχάντ. Η απόλυτος εξουσία του Χαλίφου382-386
2.Εποπτεία και έλεγχος της λειτουργίας των κληροδοτημάτων387-397
3.Το άσυλο στην Ευρώπη της «μετανεωτερικής» εποχής: «ultimum refugium» ή «οχυρό απόρθητο» για τους πρόσφυγες του 21ου αιώνα; Προσεγγίζοντας τις πολιτικές ασύλου στην ΕΕ υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ (Μέρος Α΄)398-413
4.Εγγυήσεις προστασίας του πολίτη έναντι της Δημόσιας Διοίκησης414-431
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.Τα πληθυσμιακά όρια της ιδρύσεως φαρμακείων432-438
ΒιβλιοπαρουσιάσειςΣελίδες
1.Διοίκηση και Δηµοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσµατικότητα, Νοµιµοποίηση. 3ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστηµόνων439-440ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Δίκαιο της παιδείας - Δ έκδοση - Κουτούπα-Ρεγκάκου Ευαγγελία, Σκουρής Βασίλειος


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2012 \ Τεύχος 3-2012
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης