ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 2-2006


Πρόσωπα & ΕρωτήσειςΣελίδες
1.Ο Eπαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος απαντά στον Κ. Γιαννακόπουλο136-138
ΔιάλογοςΣελίδες
1.Προς μια νέα συνταγματική αναθεώρηση139-147
ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Η περιαγωγή μίας εκτροπής στις τηλεπικοινωνίες, Auctoritas non veritas facit legem, Hobbes, Leviathan, XXVI148-150
2.ΕΣΡ: Ανεξάρτητη ή αυτόνομη αρχή;150-151
3.Έκθεση για την αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - Λόρδου Γουλφ* (Lord Woolf)151-152
ΝομολογίαΣελίδες
1.Προληπτικός έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας - Νομική φύση της σχετικής πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΑΕΔ 20/2005)176-180
2.Αποστέρηση σύνταξης λόγω ποινικής καταδίκης (ΕλΣυν 2287/2005 Ολ )181-186
3.Προς έναν γενικό περιορισμό του παρεμπίπτοντος ελέγχου των κανονιστικών πράξεων; (ΣτΕ 764/2006 Τμ. E΄)186-191
4. Ματαίωση διαγωνισμού και προκήρυξη νέου - Προσωρινή προστασία -Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη διοικητικών συμβάσεων (ΣτΕ 230/2006 Επ Αν )192-194
5.Ματαίωση διαγωνισμού και προκήρυξη νέου: Οριστική προστασία, Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη διοικητικών συμβάσεων- (ΣτΕ 219/2006 Τμ. Δ΄)194-195
6.Προστατευόμενη εμπιστοσύνη του διαδίκου και νομολογιακή μεταβολή, Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη διοικητικών συμβάσεων (ΣτΕ 3989/2005)196-197
7.Εξαιρετική κάμψη τεκμηρίου νομιμότητας διοικητικής πράξης, Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη διοικητικών συμβάσεων (ΣτΕ Επ Αν 867/2005)197-198
8.Υποχρέωση της διοίκησης για άσκηση κανονιστικής αρμοδιότητας (ΣτΕ 211/2006 Τμ. Δ΄)205-211
9.Άδεια ίδρυσης φαρμακείων - Επαγγελματική ελευθερία (ΣτΕ Ολ 3665/2005*)211-219
10.Προσωρινή δικαστική προστασία από αναρμόδιο δικαστήριο (ΔΠρΑθ 4166/2005)219-222
11.Συμμόρφωση της διοίκησης με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων (ΑΠ Συμβ. 3/2006 Συμβ.)223-227
12.Επιδόσεις σε όργανα των δήμων - Προϋποθέσεις εγκυρότητας (ΑΠ 593/2005)227-230
13.Συμμόρφωση της διοίκησης με απορριπτική δικαστική απόφαση (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Ι. Μ. Προφήτου Ηλίου κατά Ελλάδος, Aίτηση υπ' αριθμ.: 32259/02, Απόφαση της 22.12.2005)231-233
14.Aναστολή εφαρμογής κοινοτικής πράξεως από τις εθνικές αρχές (ΔΕΚ 6.12.2005 C-453/03, C-11/04, C-12/04 και C-194/04, Fratelli Martini κ.α.)234-238
15.Yποχρέωση υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΚ ως προς το κύρος κοινοτικών πράξεων (ΔΕΚ C-461/03, της 6.12.2005, Gaston Schul )239-240
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Αδειοδότηση Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΣτΠ 6536.2.7 - 6537.2.7/27.07.2005)241-245
ΝομοθεσίαΣελίδες
1.Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α΄ 57/15.3.2006) Χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα153-157
2.Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α΄ 13/2006) Ρύθμιση της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών158-162
3.Ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α΄ 305/13.12.2005) Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος - Υποχρεώσεις δικηγόρων162-167
4.Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου 168-174
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313/27.12.2005) «Απελευθέρωση αγοράς Φυσικού Αερίου».175-175
2.N. 3434/2006 (ΦΕΚ Α΄ 21/7.2.2006) «Ρύθμιση θεμάτων εθνικών, νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεμάτων».175-175
3.N. 3433/2006 (ΦΕΚ Α΄ 20/7.2.2006) «Προμήθειες αμυντικού υλικού Ενόπλων Δυνάμεων».175-175
4.Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005), «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)».175-175
5.N. 3438/2006 (ΦΕΚ Α΄ 23/10.2.2006) «Σύσταση Συμβουλίου Ενεργειακής Στρατηγικής- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης» 175-175
6.N. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄ 312/27.12.2005), «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις»175-175
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Αστική ευθύνη του κράτους και Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου246-248
2.Η σχέση διοικητικής διαδικασίας και δικαστικού ελέγχου στην κοινοτική έννομη τάξη249-259
3.Η προφορική συνέντευξη στο σύστημα προσλήψεων του δημόσιου τομέα: η σχετικοποίηση των αντικειμενικών κριτηρίων260-269
4.Κριτική θεώρηση της διαδικασίας προέγκρισης για την έκπτωση δαπανών που αφορούν δικαιώματα και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης270-278ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Διοίκηση και Δημοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση 3ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων. Επιμέλεια: Αντ. Μακρυδημήτρης, Μ. Σαματάς, Λ. Μαρούδας, Μ.-Ηλ. Πραβίτα


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2006 \ Τεύχος 2-2006
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης