ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 1-2011


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Εθνικό Σύνταγμα και εθνική κυριαρχία υπό συνθήκες διεθνούς οικονομικής κρίσης – Το πρόβλημα ήταν και παραμένει πολιτικό και όχι συνταγματικό2-10
2.Σύνταγμα και Δημοσιονομικοί Κανόνες: μια δύσκολη σχέση11-20
3.Το ζήτημα της νομικής φύσης του «Μνημονίου» και οι συνέπειές του21-36
ΝομολογίαΣελίδες
1.Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, συμμετοχή αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών, στις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και Σύνταγμα (ΣτΕ 350/2011 Τμ. Δ΄)64-91
2.Λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών χωρίς άδεια και αρχή του κράτους δικαίου (ΣτΕ Ολ. 3578/2010)92-100
3.Η «κρυφή κάμερα», το δικαίωμα στην εικόνα και η ιδιωτικότητα δημοσίων προσώπων (ΣτΕ Ολ. 1213/2010)101-112
4.Η ψήφος των Απόδημων Ελλήνων στο ΕΔΔΑ (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Σιταρόπουλος κ.ά. κατά Ελλάδας, Αίτηση υπ’ αριθ.: 42202/07, Απόφαση: 8.7.2010)113-118
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Τριτανακοπή και παρέμβαση σε ακυρωτική δίκη (ΣτΕ Ολ. 3922/2010)119-120
2.Σύνταγμα και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων χωρίς ειδικό σήμα (ΣτΕ 3629/2010 Τμ. Ε΄)120-120
3.Υποχρέωση χωροταξικού σχεδιασμού σε περιοχή χαρακτηριζόμενη ως ΠΟΤΑ (ΣτΕ Ολ. 3397/2010 )120-122
4.Περιοχές αμιγούς κατοικίας και εκτέλεση επιτρεπόμενων έργων για άλλες χρήσεις (ΣτΕ 2688/2010 Τμ. Ε΄)122-123
5.Δημόσιες συμβάσεις και ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, (ΕλΣυν 2845/2010 Τμ. VI)123-124
6.Δανειακές συμβάσεις Δήμων (ΕλΣυν 1889/2010 Τμ. VI)124-125
7.Προληπτικός έλεγχος δαπανών των νοσοκομείων (ΕλΣυν πρ. 161/2010 Τμ. IV)125-126
8.Αίτηση ακύρωσης κατά ανεπαρκώς αιτιολογημένης απόφασης μη προαγωγής σε ΝΠΔΔ (ΔΕφΑθ 2230/2009)126-126
9.Απαλλοτριώσεις και ακυρωτική αρμοδιότητα ΣτΕ (ΔΠρΑθ 10167/2010)126-128
10.Τακτοποίηση κρατικής περιουσίας και ακυρωτική αρμοδιότητα ΣτΕ (ΔΠρΑθ 3114/2010)128-128
11.Αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων σε συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε Δήμο (ΔΠρΠειρ 169/2010)128-129
12.Ευθύνη του Δημοσίου κατά το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ και αναγκαστική απαλλοτρίωση (ΕφΘεσ 797/2009)129-131
ΝομοθεσίαΣελίδες
1.Σχέδιο Νόμου «για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου»37-46
2.Ν. 3917/2010, (ΦΕΚ Α΄ 22/21.2.2011), Εναρμόνιση εθνικού δικαίου με την Οδηγία 2006/24/ΕΚ για τη διατήρηση δεδομένων47-62
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 3903/2010 (ΦΕΚ Α΄ 217/23.12.2010) 63-63
2.Ν. 3904/2010 (ΦΕΚ Α΄ 218/23.12.2010) 63-63
3.Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α΄ 219/23.12.2010) 63-63
4.Ν. 3906/2010 (ΦΕΚ Α΄ 220/23.12.2010) 63-63
5.Π.Δ. 128/2010 (ΦΕΚ Α΄ 221/23.12.2010) 63-63
6.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 1/4.1.2011) 63-63
7.Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ Α΄ 7/26.1.2011) 63-63
8.Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α΄ 8/1.2.2011) 63-63
9.Ν. 3909/2011 (ΦΕΚ Α΄ 10/8.2.2011) 63-63
10.N. 3910/2011 (ΦΕΚ Α΄ 11/8.2.2011) 63-63
11.N. 3911/2011 (ΦΕΚ Α΄ 12/8.2.2011) 63-63
12.Π.Δ. 7/2011 (ΦΕΚ Α΄ 14/11.2.2011) 63-63
13.Ν. 3912/2011 (ΦΕΚ Α΄ 17/17.2.2011)63-63
14.Ν. 3913/2011 (ΦΕΚ Α΄ 18/17.2.2011) 63-63
15.Ν. 3914/2011 (ΦΕΚ Α΄ 19/17.2.2011)63-63
16.N. 3915/2011 (ΦΕΚ Α΄ 20/17.2.2011) 63-63
17.Ν. 3916/2011 (ΦΕΚ Α΄ 21/21.2.2011) 63-63
18.Ν. 3917/2011 (ΦΕΚ Α΄ 22/21.2.2011)63-63
19.Π.Δ. 9/2011 (ΦΕΚ Α΄ 24/21.2.2011) 63-63
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Ο Δ. Θ. Τσάτσος ως ευρωπαίος επιστήμονας και πολιτικός132-137
2.Η εφαρμοσιμότητα των συνταγματικών διατάξεων που περιέχουν ανενεργές επιφυλάξεις υπέρ του νόμου. Μερικές σκέψεις για την κανονιστική δύναμη του Συντάγματος με αφορμή τις αποφάσεις Λυκουρέζος και Σιταρόπουλος του ΕΔΔΑ138-156
3.Οι πρόσφατες δικονομικές εξελίξεις στο ΕΔΔΑ μετά τη θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλλου 14 την 1η Ιουνίου 2010156-163
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.Συμβατότητα του Τέλους Κινητής Τηλεφωνίας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Επιλεκτικότητα «ασύμμετρων» φορολογικών μέτρων και νόθευση του ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών164-176ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Το Σύνταγμα & ο Ν. 4009/2011 για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2011 \ Τεύχος 1-2011
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης