ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 4-2006


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Τα ΑΕΙ στις αρχές του 21ου αιώνα: Ποιές προοπτικές;412-415
2.Ζητήματα αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος416-422
3.Tα μη κρατικά πανεπιστήμια και η δημόσια φύση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης423-434
ΝομολογίαΣελίδες
1.Η φύση της διαφοράς που γεννάται από την άρνηση προϊσταμένου ΔΟΥ να θεωρήσει φορολογικά βιβλία και στοιχεία (ΣτΕ 988/2006 Τμ. Β΄)448-455
2.H κατανομή του βάρους απόδειξης της εικονικότητας των φορολογικών στοιχείων (ΣτΕ 550/2006 Τμ. Β΄)456-461
3.Ασφάλιση του προσωπικού των τραπεζών (ΣτΕ Π.Ε. 190/2006 Τμ. E΄)462-473
4.Ασφάλιση του προσωπικού των τραπεζών (ΣτΕ Π.Ε. Ολ. 240/2006 )463-473
5.Η διαχείριση των κονδυλίων έρευνας από τα ΑΕΙ - ΤΕΙ (ΕλΣυν 1401/2006 Τμ. Ι)474-480
6.Ο περιορισμός των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου (ΕλΣυν 1393/2006 Tμ. Ι)481-486
7.Επιδόσεις σε όργανα των Δήμων (ΑΠ 396/2006 Τμ. Γ΄)486-488
8.To δικαίωμα του φορολογούμενου στην έντοκη επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου (ΕΔΔΑ: Υποθέση: ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ κατά Ελλάδος, Aίτηση υπ’ αριθμ.: 10162/02, Απόφαση της: 09.03.2006)489-490
9.Σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Διαρκής παραβίαση δικαιωμάτων λόγω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής κατοχής της Κύπρου (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Χenides-Arestis κατά Τουρκίας, Aίτηση υπ' αριθμ.: 46347/99, Απόφαση της 22.12.2005)491-494
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμια δημοσίων διαγωνισμών (ΑΠΔΠΧ Απόφαση 40/2006)495-500
2.Επίλυση διαφοράς διασύνδεσης μεταξύ της VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. και του ΟΤΕ Α.Ε. (ΕΕΤΤ Απόφαση 349/54/22-04-2005)501-509
ΝομοθεσίαΣελίδες
1.Ν. 3475/2006, (ΦΕΚ Α΄ 146/13-07-2006), Πρόσβαση στα γραπτά δοκίμια των εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση435-437
2.Ν. 3471/2006, (ΦΕΚ Α΄ 113/28-06-2006), Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών στον τηλεπικοινωνιακό τομέα438-446
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 3483/2006 (ΦΕΚ Α/169/07.08.2006) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για την χρηματοδοτική μίσθωση, διατάξεις περί δημοσίων εσόδων και άλλες διατάξεις».447-447
2.N. 3468/2006 (ΦΕΚ Α/129/27.06.2006) «Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας υψηλής απόδοσης και λοιπές διατάξεις» 447-447
3.N. 3471/2006 (ΦΕΚ Α/133/28.06.2006) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.2472/1997».447-447
4.N. 3481/2006 (ΦΕΚ Α/162/02.08.2006) «Τροποποιήσεις στην νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» 447-447
5.N. 3469/2006 (ΦΕΚ Α/131/28.06.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις».447-447
6.N. 3480/2006 (ΦΕΚΑ/161/02.08.2006) «Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού και άλλες διατάξεις».447-447
7.Ν. 3472/2006 (ΦΕΚ Α/135/04.07.2006) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».447-447
8.N. 3470/2006 (ΦΕΚ Α/132/28.06.2006) «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».447-447
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η αναγκαιότητα ίδρυσης Συνταγματικού Δικαστηρίου στην Ελλάδα510-518
2.Η προθεσμία άσκησης της ενδοστρεφούς προσφυγής των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης519-525
3.Ο δικαστικός έλεγχος των κανονιστικών πράξεων: η κλασική θεώρηση και η αμφισβήτησή της526-538
4.Η διακινδύνευση των θεμελιωδών δικαιωμάτων από σύγχρονους κινδύνους ιδιωτικής προέλευσης και το καθήκον του Κράτους να τα προστατέψει μέσω των ΑΔΑ539-542ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Μανιτάκης Αντώνης: Συνταγματική οργάνωση του Κράτους - Γ έκδοση


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2006 \ Τεύχος 4-2006
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης