ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 4-2007


ΝομολογίαΣελίδες
1.Εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (ΣτΕ 1471/2007 Τμ.Γ΄)423-433
2.Τηλεφωνικές υποκλοπές (ΣτΕ (Ε.Α.) 456/2007)434-442
3.Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών (ΕλΣυν Πρακτ. Ολομ. 9ης και 10ης Γεν.Συν./23 Μαΐου και 6 Ιουνίου 2007)443-445
4.Η φύση και οι αρμοδιότητες του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΔΕφΑθ 1763/2006)446-459
5.Παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης (ΤρΔΠρΘεσ 1691/2007 )460-463
6.Η «μίσθωση» προσωπικού από τα ΝΠΔΔ και ο νομικός της χαρακτηρισμός (ΜΠρΘεσ 21182/2007 )464-468
7.Αχρεωστήτως καταβληθέντες φόροι και δικονομική θέση των ενδιαφερομένων (ΔΕΚ C-35/05, της 15.3.2007, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH κατά Ministero delle Finanze )469-471
8.Αρχή της αναλογικότητας και ένταση του δικαστικού ελέγχου στο δίκαιο του ανταγωνισμού (ΠΕΚ Τ-170/06, της 11.7.2007, Alrosa Company Ltd κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων )472-481
9.Η προσφυγή τρίτων κατά διοικητικής σύμβασης και το διαχρονικό δίκαιο της νομολογίας (Conseil d’ Etat, Απόφαση υπ’ αριθ. 291545 της 16ης Ιουλίου 2007)482-492
10.H δεσμευτικότητα του διεθνούς συμβατικού δικαίου (Saechsisches Oberverwaltungsgericht Απόφαση 4BS 216/06 της 9ης Μαρτίου 2007)493-501
11.H δίκη των τόνων (ΣτΕ Ολ. 355/1943 )548-560
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Προστασία της περιουσίας δήμου και προστασία της ιδιωτικότητας των πολιτών (ΑΠΔΠΧ Απόφαση 51/2007)502-508
2.Διαχείριση κοιμητηρίου και προστασία του ανταγωνισμού (ΕπΑντ, Απόφαση 336/V/2007 (Ολομ.) )509-513
ΝομοθεσίαΣελίδες
1.H τελευταία πράξη του «Βασικού Μετόχου»410-420
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 3585/2007 (ΦΕΚ Α/148/5.7.2007) «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις»421-421
2.Ν. 3586/2007 (ΦΕΚ Α/151/10.7.2007) «Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης».421-422
3.Ν. 3581/2007 (ΦΕΚ Α/140/28.6.2007) «Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων δημοσίου, μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις και άλλες διατάξεις»421-421
4.Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α/143/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»421-421
5.Ν. 3583/2007 (ΦΕΚ Α/142/28.6.2007) «Αναμόρφωση Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα και άλλες διατάξεις»421-421
6.Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α/153/10.7.2007) «Πτωχευτικός Κώδικας»422-422
7.Ν. 3587/2007 (ΦΕΚ Α/152/10.7.2007) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 "προστασία καταναλωτών" όπως ισχύει - Ενσωμάτωση οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149)»422-422
8.Ν. 3592/2007 (ΦΕΚ Α/161/19.7.2007) «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις»422-422
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Πτυχές της λειτουργικής ανεξαρτησίας του διοικητικού δικαστή (με αφορμή την υπ' αριθ. 2077-551 CD της 1ης Μαρτίου 2007 απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου της Γαλλίας)514-528
2.Έλεγχος συνταγματικότητας, αρχή της ισότητας και οι πρόσφατες εξελίξεις στις διαφορές ως προς τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών529-540
3.Θεσμοί και πολιτικές προστασίας των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης541-546ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Σταμάτης Κώστας: Σχολιασμός δικαστικής απόφασης - Β έκδοση


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2007 \ Τεύχος 4-2007
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης