ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 2-2015


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Το Σύνταγμα μεταξύ διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου. Η ιεραρχία της έννομης τάξης154-156
2.Πολιτικά κόμματα και Δημοκρατία. Στοιχεία για μια επανερμηνεία του άρθρου 29 § 1 Συντ.157-172
3.Μία νέα διάσταση της υπέρβασης του ευλόγου χρόνου της δίκης173-177
ΝομολογίαΣελίδες
1.Αντισυνταγματικός ο διαγωνισμός συμβολαιογράφων ως προς τον περιορισμό προτίμησης για μια μόνο ειρηνοδικειακή περιφέρεια (ΣτΕ Ολ. 959/2015)179-187
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Προϋποθέσεις νόμιμης εκλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΣτΕ 1466/2015 Τμ. Γ΄)188-188
2.Άρθρο 16 του Συντάγματος και μετεγγραφές φοιτητών με οικονομικά κριτήρια (ΣτΕ Ολ. 1251/2015)188-191
3.Πραγματικές δαπάνες φορολογούμενου και υπολογισμός ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών (ΣτΕ 772/2015 Τμ. Β)191-194
4.Εκτός ορίων νομοθετικής εξουσιοδότησης η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους ΟΤΑ και η περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος αυτού σε τρίτους (ΣτΕ 646/2015 Τμ. Ε΄)194-198
5.Επείγων χαρακτήρας της αναστολής του απορρήτου των καταθέσεων και λοιπών μέτρων του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2523/1997 για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου (ΣτΕ 399/2015 Τμ. Β΄)198-201
6.Υποχρέωση περί καταβολής πλήρους παραβόλου μη αντιβαίνουσα σε Σύνταγμα και ΕΣΔΑ, (ΣτΕ 210/2015 Τμ. Β΄)201-202
7.Σωρευτική επιβολή πρόσθετου φόρου και ειδικού προστίμου λόγω αχρεώστητης επιστροφής ΦΠΑ (ΣτΕ 108/2015 )202-203
8.Ακύρωση πράξης τοποθέτησης παρεμβαινόντων Προϊσταμένων και επανατοποθέτηση αιτούσας στην υπηρεσία (ΣτΕ Ολ. 4613/2014)203-204
9.Περαιτέρω αξιοποίηση του όλου ή μέρους σημαντικού υπολοίπου δομήσιμης επιφάνειας σε εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχές (ΔΕφΘεσ 5/2015)204-209
10.Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης με εξαγορά και παρακράτηση του ποσού εξαγοράς από το εφάπαξ βοήθημα (ΔΠρΑθ 6432/2014)209-211
11.Προθεσμία άσκησης εκλογικής ένστασης (ΔΠρΠειρ Ε4515/2014)212-212
12.Προϋποθέσεις παραδεκτού εκλογικής ένστασης (ΔΠρΠειρ Ε3307/2014)212-213
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29/19.3.2015)178-178
2.N. 4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32/21.3.2015)178-178
3.Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α΄ 34/23.3.2015)178-178
4.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ής.4.2015 (ΦΕΚ Α΄ 41/20.4.2015)178-178
5.Ν. 4322/2015 (ΦΕΚ Α΄ 42/27.4.2015)178-178
6.Ν. 4323/2015 (ΦΕΚ Α΄ 43/27.4.2015)178-178
7.N. 4324/2015 (ΦΕΚ Α΄ 44/29.4.2015)178-178
8.N. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47/11.5.2015)178-178
9.N. 4326/2015 (ΦΕΚ Α΄ 49/13.5.2015)178-178
10.10. Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α΄ 50/14.5.2015)178-178
11.Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ Α΄ 51/14.5.2015)178-178
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Διοικητικό δίκαιο πληροφόρησης και δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης214-225
2.Ευρώπη, Κρίση, «Έκτακτη Ανάγκη»: η ερμηνευτική ευθύνη και οι προκλήσεις για το ευρωπαϊκό δίκαιο. Quare siletis juristae in munere vestro?226-235
3.Η μεταβλητότητα και η προοπτική της σχέσης ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης στο πεδίο της ΕΕ236-245
4.Οι αλυσιτελείς αιτήσεις ακυρώσεως στη νομολογία του ΣτΕ246-257
5.Ο ρόλος των παλαιφάτων ορθοδόξων πατριαρχείων εις τον ισλαμικόν κόσμον258-261
ΒιβλιοπαρουσιάσειςΣελίδες
1.Η δυναμική ερμηνεία του Συντάγματος. Η προσαρμογή του συνταγματικού κειμένου στις με-ταβαλλόμενες συνθήκες262-268
2.Βιοηθικοί Προβληματισμοί269-272ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Η εκλογική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΙΙ. Κωνσταντίνου Δ. Σουλτάνα, Φλίγγου Χ. Γεωργία


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2015 \ Τεύχος 2-2015
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης