ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 1-2007


Πρόσωπα & ΕρωτήσειςΣελίδες
1.Ο Sabino Cassese απαντά στον Κ. Γιαννακόπουλο2-4
ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Σκέψεις με αφορμή το νέο βιβλίο του Καθηγητή Νίκου Αλιβιζάτου5-6
ΝομολογίαΣελίδες
1.Αίτηση Ακύρωσης κατά αποφάσεων του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων (ΣτΕ Ολ 189/2007)8-13
2.Άσκηση πολιτικού δικαιώματος και αποτελεσματική δικαστική προστασία (ΣτΕ 2905/2006 Τμ. Δ΄)14-20
3.Βουλευτική ασυλία και δικαίωμα δικαστικής προστασίας (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Τσαλκιτζής κατά Ελλάδας, Απόφαση της 16.11.2006, Aίτηση υπ' αριθμ.: 11801/04)21-30
4.Η ευθύνη των κρατών-μελών απέναντι στους ιδιώτες για παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίουs (ΔΕΚ C-278/05, της 25.1.2007, Carol Marilyn Robins e.a. κατά Secretary of State for Work and Pensions )31-35
5.Φορολογική μεταχείριση εργαζομένων και διακρίσεις λόγω ιθαγένειας (ΔΕΚ C-332/05, της 18.1.2007, Aldo Celozzi κατά Innungskrankenkasse Baden-Wurttemberg )35-39
6.Ελευθερία του τύπου και απόρρητο των πηγών πληροφόρησης (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο Απόφαση υπ' αριθ. 1 BvR 538/06 της 27ης Φεβρουαρίου 2007)40-48
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.H εφαρμογή της αρχής της ασφάλειας δικαίου στην πρόσφατη νομολογία του Conseil d’Etat 49-64
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Ραδιοτηλεοπτική κριτική σε πολιτικά πρόσωπα (ΕΣΡ 51/30.1.2007)65-76
2.Προστασία προσωπικών δεδομένων παρανόμως απαλλαγέντων από την υποχρέωση στράτευσης (ΑΠΔΠΧ 6/2007)77-82
3.Προσλήψεις στον δημόσιο τομέα (ΣτΠ 15192/05/10.10.2006)83-91
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 3534/2007 (ΦΕΚ Α/40/23.2.2007) «Σύσταση Αρχής για την κατανομή διαθεσίμου χρόνου στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις»7-7
2.Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α/26/9.2.2007) «Κύρωση Κώδικα κατάστασης δημοσίων Πολιτικών διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ». 7-7
3.Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ Α/50/2.3.2007) «Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»7-7
4.Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α/68/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»7-7
5.Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α/42/23.2.2007), «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»7-7
6.Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ Α/69/20.3.2007) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για την δομή και λειτουργία των ΑΕΙ»7-7
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Βουλευτικές εκλογές 2000 και 2004: Προς εξομάλυνση των κανόνων ραδιοτηλεοπτικής προβολής των κομμάτων 92-98
2.O προσδιορισμός των κατευθύνσεων της οικονομικής δραστηριότητας99-111
3.Συγκριτική επισκόπηση της υπηρεσιακής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία112-123
4.Προς μια χρηστή δημοσιονομική διαχείριση: Ο ρόλος των υπηρεσιών δημοσιονομικού ελέγχου124-128ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Δημόσια Οικονομικά και Δίκαιο Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Νικόλαο Ι. Μπάρμπα Συλλογικό Έργο


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2007 \ Τεύχος 1-2007
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης