ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 4-2011


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Συμβολή του ηθικού κινδύνου στη δημοσιονομική πειθαρχία της Ευρώπης474-477
2.Μετασχηματισμοί του ταμειακού συμφέροντος του Δημοσίου σε περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης478-488
ΝομολογίαΣελίδες
1.Διαφοροποίηση του τόκου υπέρ του Δημοσίου και λόγοι εθνικού συμφέροντος (ΣτΕ 1620/2011 Τμ. ΣΤ΄)491-494
2.Η συνταγματικότητα της κατάργησης της «δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης» ως λόγου χορήγησης αναστολής εκτέλεσης (ΣτΕ ΕΑ 496/2011)495-509
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Οι γενικές αρχές του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης510-542
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Φορολόγηση της «πραγματικής αξίας πώλησης μετοχών» μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο (ΣτΕ Ολ. 737/2011)543-545
2.Αίτηση για αναστολή εκτέλεσης απόφασης με την οποία χορηγήθηκε άδεια συνέχισης λειτουργίας ΧΥΤΑ (ΣτΕ ΕΑ 630/2011)545-549
3.ΑΕΙ και μη ανάθεση σε μέλος ΔΕΠ Γενικού Τμήματος διδακτικού και ερευνητικού έργου (ΣτΕ 338/2011 Τμ. Γ΄)549-551
4. Μετάθεση δικηγόρου από την περιφέρεια ενός πρωτοδικείου στην περιφέρεια άλλου και περιπτώσεις απόρριψης του σχετικού αιτήματος (ΣτΕ 225/2011 Τμ. Γ΄)551-552
5.Ανάληψη εκτέλεσης δημοσίου έργου από εργοληπτική επιχείρηση με ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβιών (ΣτΕ 52/2011 Τμ. Δ΄)552-553
6.ΕΣΡ και επιβολή προστίμου σε τηλεοπτικό σταθμό για παράβαση λόγω παράνομης εκπομπής σήματος από μη δηλωθέντα δίαυλο (ΣτΕ 49/2011 Τμ. Δ΄)553-554
7.Σύνταγμα και ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων έργου των απασχολούμενων στα ΚΕΠ (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 6ης Γεν. Συν./16.2.2011)554-555
8.Ευθύνη των συνταξιοδοτικών οργάνων του Δημοσίου για αποκατάσταση ζημίας που υπέστη συνταξιούχος (ΕλΣυν Ολ. 848/2011)555-557
9.Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποχρέωση καταβολής παραβόλου για την άσκηση έφεσης (ΕλΣυν Ολ. 187/2011)557-559
10.Διετής παραγραφή των απαιτήσεων των υπαλήλων των ΝΠΔΔ για καθυστερούμενες αποδοχές ή αποζημιώσεις από αδικαιολόγητο πλουτισμό (ΑΠ Ολ. 2/2011)559-560
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 3985/2011 (ΦΕΚ Α΄ 151/1.7.2011)489-489
2.Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152/1.7.2011)489-489
3.Π.Δ. 68/2011 (ΦΕΚ Α΄ 153/1.7.2011)489-489
4.N. 3987/2011 (ΦΕΚ Α΄ 156/13.7.2011)489-489
5.N. 3988/2011 (ΦΕΚ Α΄ 157/13.7.2011)489-489
6.Ν. 3989/2011 (ΦΕΚ Α΄ 158/13.7.2011) 489-489
7.Ν. 3990/2011 (ΦΕΚ Α΄ 159/13.7.2011)489-489
8.Ν. 3991/2011 (ΦΕΚ Α΄ 162/25.7.2011) 489-489
9.N. 3992/2011 (ΦΕΚ Α΄ 163/25.7.2011)489-489
10.Ν. 3993/2011 (ΦΕΚ Α΄ 164/25.7.2011)489-489
11.Ν. 3994/2011 (ΦΕΚ Α΄ 165/25.7.2011)489-489
12.Ν. 3995/2011 (ΦΕΚ Α΄ 166/25.7.2011)489-489
13.N. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170/5.8.2011) 489-489
14.N. 3997/2011 (ΦΕΚ Α΄ 172/9.8.2011) 489-489
15.Ν. 3998/2011 (ΦΕΚ Α΄ 173/9.8.2011) 489-489
16.Ν. 3999/2011 (ΦΕΚ Α΄ 174/9.8.2011)489-489
17.N. 4000/2011 (ΦΕΚ Α΄ 175/9.8.2011)489-489
18.N. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011) 489-489
19.Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180/22.8.2011)489-489
20.Π.Δ. 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22.8.2011)490-490
21.Π.Δ. 78/2011 (ΦΕΚ Α΄ 187/30.8.2011)490-490
22.Ν. 4003/2011 (ΦΕΚ Α΄ 188/31.8.2011)490-490
23.N. 4004/2011 (ΦΕΚ Α΄ 189/31.8.2011)490-490
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η διακρατική διοικητική πράξη στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο561-572
2.Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη φαρμακοεπαγρύπνηση573-586
3.Ευθύνεται η νομοθεσία για την έλλειψη αναπλάσεων; Τι οφείλει να διασφαλίσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις αναπλάσεις587-591
4.Ο έλεγχος (νομιμότητας) ως παράμετρος ποιότητας της διοίκησης592-597
5.Η ελευθερία της έκφρασης ως ελευθερία της προσβολής598-613
6.Μεταφέροντας την Οδηγία περί διατήρησης δεδομένων στην ελληνική έννομη τάξη: μαθήματα από την Καρλσρούη614-624ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου - Β' έκδοση Εισαγωγή - Θεμελιώδεις έννοιες Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά Ανδρομάχη


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2011 \ Τεύχος 4-2011
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης