ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 4-2011


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Συμβολή του ηθικού κινδύνου στη δημοσιονομική πειθαρχία της Ευρώπης474-477
2.Μετασχηματισμοί του ταμειακού συμφέροντος του Δημοσίου σε περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης478-488
ΝομολογίαΣελίδες
1.Διαφοροποίηση του τόκου υπέρ του Δημοσίου και λόγοι εθνικού συμφέροντος (ΣτΕ 1620/2011 Τμ. ΣΤ΄)491-494
2.Η συνταγματικότητα της κατάργησης της «δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης» ως λόγου χορήγησης αναστολής εκτέλεσης (ΣτΕ ΕΑ 496/2011)495-509
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Οι γενικές αρχές του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης510-542
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Φορολόγηση της «πραγματικής αξίας πώλησης μετοχών» μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο (ΣτΕ Ολ. 737/2011)543-545
2.Αίτηση για αναστολή εκτέλεσης απόφασης με την οποία χορηγήθηκε άδεια συνέχισης λειτουργίας ΧΥΤΑ (ΣτΕ ΕΑ 630/2011)545-549
3.ΑΕΙ και μη ανάθεση σε μέλος ΔΕΠ Γενικού Τμήματος διδακτικού και ερευνητικού έργου (ΣτΕ 338/2011 Τμ. Γ΄)549-551
4. Μετάθεση δικηγόρου από την περιφέρεια ενός πρωτοδικείου στην περιφέρεια άλλου και περιπτώσεις απόρριψης του σχετικού αιτήματος (ΣτΕ 225/2011 Τμ. Γ΄)551-552
5.Ανάληψη εκτέλεσης δημοσίου έργου από εργοληπτική επιχείρηση με ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβιών (ΣτΕ 52/2011 Τμ. Δ΄)552-553
6.ΕΣΡ και επιβολή προστίμου σε τηλεοπτικό σταθμό για παράβαση λόγω παράνομης εκπομπής σήματος από μη δηλωθέντα δίαυλο (ΣτΕ 49/2011 Τμ. Δ΄)553-554
7.Σύνταγμα και ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων έργου των απασχολούμενων στα ΚΕΠ (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 6ης Γεν. Συν./16.2.2011)554-555
8.Ευθύνη των συνταξιοδοτικών οργάνων του Δημοσίου για αποκατάσταση ζημίας που υπέστη συνταξιούχος (ΕλΣυν Ολ. 848/2011)555-557
9.Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποχρέωση καταβολής παραβόλου για την άσκηση έφεσης (ΕλΣυν Ολ. 187/2011)557-559
10.Διετής παραγραφή των απαιτήσεων των υπαλήλων των ΝΠΔΔ για καθυστερούμενες αποδοχές ή αποζημιώσεις από αδικαιολόγητο πλουτισμό (ΑΠ Ολ. 2/2011)559-560
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 3985/2011 (ΦΕΚ Α΄ 151/1.7.2011)489-489
2.Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152/1.7.2011)489-489
3.Π.Δ. 68/2011 (ΦΕΚ Α΄ 153/1.7.2011)489-489
4.N. 3987/2011 (ΦΕΚ Α΄ 156/13.7.2011)489-489
5.N. 3988/2011 (ΦΕΚ Α΄ 157/13.7.2011)489-489
6.Ν. 3989/2011 (ΦΕΚ Α΄ 158/13.7.2011) 489-489
7.Ν. 3990/2011 (ΦΕΚ Α΄ 159/13.7.2011)489-489
8.Ν. 3991/2011 (ΦΕΚ Α΄ 162/25.7.2011) 489-489
9.N. 3992/2011 (ΦΕΚ Α΄ 163/25.7.2011)489-489
10.Ν. 3993/2011 (ΦΕΚ Α΄ 164/25.7.2011)489-489
11.Ν. 3994/2011 (ΦΕΚ Α΄ 165/25.7.2011)489-489
12.Ν. 3995/2011 (ΦΕΚ Α΄ 166/25.7.2011)489-489
13.N. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170/5.8.2011) 489-489
14.N. 3997/2011 (ΦΕΚ Α΄ 172/9.8.2011) 489-489
15.Ν. 3998/2011 (ΦΕΚ Α΄ 173/9.8.2011) 489-489
16.Ν. 3999/2011 (ΦΕΚ Α΄ 174/9.8.2011)489-489
17.N. 4000/2011 (ΦΕΚ Α΄ 175/9.8.2011)489-489
18.N. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011) 489-489
19.Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180/22.8.2011)489-489
20.Π.Δ. 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22.8.2011)490-490
21.Π.Δ. 78/2011 (ΦΕΚ Α΄ 187/30.8.2011)490-490
22.Ν. 4003/2011 (ΦΕΚ Α΄ 188/31.8.2011)490-490
23.N. 4004/2011 (ΦΕΚ Α΄ 189/31.8.2011)490-490
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η διακρατική διοικητική πράξη στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο561-572
2.Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη φαρμακοεπαγρύπνηση573-586
3.Ευθύνεται η νομοθεσία για την έλλειψη αναπλάσεων; Τι οφείλει να διασφαλίσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις αναπλάσεις587-591
4.Ο έλεγχος (νομιμότητας) ως παράμετρος ποιότητας της διοίκησης592-597
5.Η ελευθερία της έκφρασης ως ελευθερία της προσβολής598-613
6.Μεταφέροντας την Οδηγία περί διατήρησης δεδομένων στην ελληνική έννομη τάξη: μαθήματα από την Καρλσρούη614-624ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Λευκή Κιοσσέ-Παυλίδου: Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2011 \ Τεύχος 4-2011
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης