ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 6-2006


Πρόσωπα & ΕρωτήσειςΣελίδες
1.Ο Kωνσταντίνος Μπαλαμπάνωφ απαντά στον Κ. Γιαννακόπουλο676-677
ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Jura sunt vigilantibus scripta - Το πανεπιστημιακό άσυλο και η αμφισβήτησή του678-685
2.Διαχείριση κινδύνων σε συνθήκες με αφορμή την πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στην υπόθεση των «Βιοτεχνολογικών Προϊόντων»686-693
ΝομολογίαΣελίδες
1.Eλευθερία της τέχνης και ραδιοτηλεόραση (ΣτΕ 3490/2006 Τμ. Δ΄)705-711
2.Προστασία διατηρητέων κτηρίων (ΣτΕ 2128/2006 Τμ. Ε΄)711-716
3.Ακύρωση και επανάληψη διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης (ΣτΕ 1137/2006 ΕΑ )716-726
4.Σχέδιο π.δ/τος για τον «Καθορισμό ζωνών προστασίας του ορεινού όγκου Πάρνηθας» (ΣτΕ ΠΕ 305/2006 Τμ.Ε΄)727-732
5.Εθνικό Σύνταγμα και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο (Conseil Constitutionnel 2006-534 DC της 30.11.2006 «Νόμος περί του τομέα της ενέργειας»)747-757
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Τα κριτήρια της νομολογίας του ΑΕΔ και του ΣτΕ για τη διάκριση ιδιωτικών-διοικητικών διαφορών - Η προβληματική στο πεδίο του υπαλληλικού δικαίου733-746
ΝομοθεσίαΣελίδες
1.Η μεταρρύθμιση του νομικού καθεστώτος του ΟΤΕ694-703
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 3512/2006 (ΦΕΚ Α/264/5.12.2006) «Ισλαμικό Τέμενος και άλλες διατάξεις».704-704
2.N. 3511/2006 (ΦΕΚ Α/27.11.2006) «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». 704-704
3.N. 3514/2006 (ΦΕΚ Α/266/6.12.2006) «Τροποποίηση Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών».704-704
4.N. 3517/2006 (ΦΕΚ Α/271/21.12.2006) «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2005/19 ΕΚ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών μεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών-μελών και άλλες διατάξεις»704-704
5.N. 3519/2006 (ΦΕΚ Α/272/21.12.2006) «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας»704-704
6.Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α/276/22.12.2006) «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις»704-704
7.N. 3513/2006 (ΦΕΚ Α/265/5.12.2006) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»704-704
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού και διαφάνεια: όρια ή σκοποί του κρατικού παρεμβατισμού; 758-763
2.Διοικητικό δίκαιο και δημόσιες επιχειρήσεις764-774
3.Κρατικές ενισχύσεις και αντισταθμιστικές παροχές υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος: ένας συσχετισμός σε διαρκή εξέλιξη775-786
4.Οι Έλληνες στην ιστορία της Ουκρανίας: η ιστορία της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης787-794ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Υφαίνοντας τον ιστό της Πηνελόπης Διοίκηση και Δημοκρατία στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Διεύθυνση Σειράς: Α. Μακρυδημήτρης. Επιμέλεια Σειράς: Μ.-Η. Πραβίτα. [Σειρά: Διοίκηση και Κοινωνία - τ. 9] Μακρυδημήτρης Αντώνης


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2006 \ Τεύχος 6-2006
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης