ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 3-2006


Πρόσωπα & ΕρωτήσειςΣελίδες
1.Ο Κωνσταντίνος Ρίζος απαντά στον Κ. Γιαννακόπουλο280-282
ΔιάλογοςΣελίδες
1.Συνταγματική αναθεώρηση και διοικητική δικαιοσύνη283-290
ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Η εφαρμογή του άρθρου 100 παρ. 5 του Συντάγματος στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας291-293
2.Οι Κανονισμοί προσωπικού και η ρύθμιση των όρων εργασίας στις ΔΕΚΟ μετά το Ν. 3429/2005294-297
3.Περί της νομικής προσωπικότητας των πολιτικών κομμάτων ενόψει της αδειοδότησης των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών298-300
ΝομολογίαΣελίδες
1.Η υπόθεση των «συμβασιούχων» του δημοσίου τομέα (ΣτΕ 1253/2006 -1254/2006-1255/2006-1256/2006 Γ΄ Τμ.)319-327
2.Ο περιορισμός της αναδρομικότητας των ακυρωτικών αποφάσεων του διοικητικού δικαστή, (ΣτΕ 808/2006 Δ΄ Τμ. 7μελές) (ΣτΕ 808/2006 Δ΄ Τμ. (7μελές))328-338
3.Το «δημόσιο» χρήμα υπό έλεγχο - Ο κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασμών σωματείου (ΕλΣυν Ολ 1937/2005)338-342
4.Έκτακτα στρατοδικεία σε καιρό πολέμου (Supreme Court of the United States, Απόφαση της 29 Ιουνίου 2006, HAMDAN κατά RUMSFELD, ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΗΣ)343-348
5.Απόλυση χωρίς δικαιολογημένη αιτία (Conseil Constitutionnel 2006-535 DC της 30/3/2006 «Loi pour l' égalité des chances»)349-355
6.Aκύρωση αποφάσεων της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την έγκριση Συμφωνίας διαβίβασης προσωπικών δεδομένων επιβατών αεροπορικών πτήσεων προς/από/διά Η.Π.Α. (ΔΕΚ C-317/04, C-318/04, της 30/5/2006 (Υπόθεση "PNR/USA"))356-363
7.Κοινοτικό δίκαιο και δεδικασμένο αποφάσεων εθνικών δικαστηρίων (ΔΕΚ C-234/04, 16.3.2006, Rosmarie Kapferer κατά Shlanck & Schick GmbH )364-365
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Πειθαρχικές ποινές μαθητών (ΣτΠ, Αριθμ. πρωτ.: 8354/2005.2/30.6.2005)366-373
ΝομοθεσίαΣελίδες
1.Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) Ο νέος δημοτικός και κοινοτικός κώδικας301-311
2.Ν. 3457/2006 (ΦΕΚ Α΄ 57/15.3.2006) Μεταρρύθμιση του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης 312-317
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 3454/2006 (ΦΕΚ Α/75/07.04.2006) «Ενίσχυση οικογένειας και λοιπές διατάξεις»318-318
2.N. 3458/2006 (ΦΕΚ Α/94/8.05.2006) «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».318-318
3.N. 3453/2006 (ΦΕΚ Α/74/707.04.2006) «Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις» 318-318
4.Ν. 3455/2006 ΦΕΚ Α/84/18.04.2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/87/ΕΚ σχετικά με την συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων»318-318
5.Ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α/114/8.06.2006 «Κύρωση του Κώδικα δήμων και Κοινοτήτων»318-318
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Ποιότητα νομοθεσίας, κοινωνική συναίνεση και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας374-378
2.Διοικητική αρμοδιότητα και ιδιωτικό δίκαιο379-385
3.Διάδικοι και περιεχόμενο της ένστασης στην εκλογική δίκη των Ο.Τ.Α.386-393
4.Κανόνες ανταγωνισμού και τομεακές ρυθμίσεις στις επιχειρήσεις δικτύων στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των αγορών394-406
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.H οργάνωση του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι στις αθλητικές συσσωματώσεις407-410ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Η δεσμευτική ενέργεια των αποφάσεων της ποινικής και πολιτικής δικαιοδοσίας στη διοικητική δίκη Παυλίδου Ευαγγελία


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2006 \ Τεύχος 3-2006
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης