ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 3-2006


Πρόσωπα & ΕρωτήσειςΣελίδες
1.Ο Κωνσταντίνος Ρίζος απαντά στον Κ. Γιαννακόπουλο280-282
ΔιάλογοςΣελίδες
1.Συνταγματική αναθεώρηση και διοικητική δικαιοσύνη283-290
ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Η εφαρμογή του άρθρου 100 παρ. 5 του Συντάγματος στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας291-293
2.Οι Κανονισμοί προσωπικού και η ρύθμιση των όρων εργασίας στις ΔΕΚΟ μετά το Ν. 3429/2005294-297
3.Περί της νομικής προσωπικότητας των πολιτικών κομμάτων ενόψει της αδειοδότησης των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών298-300
ΝομολογίαΣελίδες
1.Η υπόθεση των «συμβασιούχων» του δημοσίου τομέα (ΣτΕ 1253/2006 -1254/2006-1255/2006-1256/2006 Γ΄ Τμ.)319-327
2.Ο περιορισμός της αναδρομικότητας των ακυρωτικών αποφάσεων του διοικητικού δικαστή, (ΣτΕ 808/2006 Δ΄ Τμ. 7μελές) (ΣτΕ 808/2006 Δ΄ Τμ. (7μελές))328-338
3.Το «δημόσιο» χρήμα υπό έλεγχο - Ο κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασμών σωματείου (ΕλΣυν Ολ 1937/2005)338-342
4.Έκτακτα στρατοδικεία σε καιρό πολέμου (Supreme Court of the United States, Απόφαση της 29 Ιουνίου 2006, HAMDAN κατά RUMSFELD, ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΗΣ)343-348
5.Απόλυση χωρίς δικαιολογημένη αιτία (Conseil Constitutionnel 2006-535 DC της 30/3/2006 «Loi pour l' égalité des chances»)349-355
6.Aκύρωση αποφάσεων της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την έγκριση Συμφωνίας διαβίβασης προσωπικών δεδομένων επιβατών αεροπορικών πτήσεων προς/από/διά Η.Π.Α. (ΔΕΚ C-317/04, C-318/04, της 30/5/2006 (Υπόθεση "PNR/USA"))356-363
7.Κοινοτικό δίκαιο και δεδικασμένο αποφάσεων εθνικών δικαστηρίων (ΔΕΚ C-234/04, 16.3.2006, Rosmarie Kapferer κατά Shlanck & Schick GmbH )364-365
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Πειθαρχικές ποινές μαθητών (ΣτΠ, Αριθμ. πρωτ.: 8354/2005.2/30.6.2005)366-373
ΝομοθεσίαΣελίδες
1.Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) Ο νέος δημοτικός και κοινοτικός κώδικας301-311
2.Ν. 3457/2006 (ΦΕΚ Α΄ 57/15.3.2006) Μεταρρύθμιση του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης 312-317
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 3454/2006 (ΦΕΚ Α/75/07.04.2006) «Ενίσχυση οικογένειας και λοιπές διατάξεις»318-318
2.N. 3458/2006 (ΦΕΚ Α/94/8.05.2006) «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».318-318
3.N. 3453/2006 (ΦΕΚ Α/74/707.04.2006) «Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις» 318-318
4.Ν. 3455/2006 ΦΕΚ Α/84/18.04.2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/87/ΕΚ σχετικά με την συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων»318-318
5.Ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α/114/8.06.2006 «Κύρωση του Κώδικα δήμων και Κοινοτήτων»318-318
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Ποιότητα νομοθεσίας, κοινωνική συναίνεση και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας374-378
2.Διοικητική αρμοδιότητα και ιδιωτικό δίκαιο379-385
3.Διάδικοι και περιεχόμενο της ένστασης στην εκλογική δίκη των Ο.Τ.Α.386-393
4.Κανόνες ανταγωνισμού και τομεακές ρυθμίσεις στις επιχειρήσεις δικτύων στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των αγορών394-406
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.H οργάνωση του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι στις αθλητικές συσσωματώσεις407-410ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου - Ε' έκδοση Κρατικός προϋπολογισμός - Ελεγκτικό Συνέδριο - Δημόσια Οικονομικά της Ε.Ε. Μπάρμπας Νικόλαος


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2006 \ Τεύχος 3-2006
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης