ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 1-2015


Πρόσωπα & ΕρωτήσειςΣελίδες
1.Συνέντευξη του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή150-152
ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Laudatio του κ. Xρίστου Γ. Γεραρή2-5
2.Αποτελεσματική διοικητική δικαιοσύνη: βήματα ή άλματα6-14
3.Η κρίση της οικονομίας και η κρίση του δικαστή15-25
ΝομολογίαΣελίδες
1.Αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ (ΣτΕ Ολ. 4741/2014)26-34
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1. Συνταγματικός ο νόμος-πλαίσιο 4009/2011 για το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων (ΣτΕ Ολ. 519/2015)35-41
2.Συνταγματική και σύμφωνη με ΕΣΔΑ η αναστολή κρατικής χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής (ΣτΕ Ολ. 518/2015)41-45
3.Συνταγματικός ο προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων για την επιβολή ΦΑΠ βάσει των άρθρων 32 και 34 του ν. 3842/2010 (ΣτΕ 86/2015 Τμ. Β΄)45-47
4.Ουσιαστικά και διαδικαστικά ζητήματα της κινητικότητας των δημοτικών αστυνομικών, καθώς και όλων των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα (ΣτΕ Ολ. 17/2015 )47-55
5.Συνταγματική η κατάργηση των θέσεων της Δημοτικής Αστυνομίας και η θέση των υπαλλήλων της σε διαθεσιμότητα κατά το άρθρο 81 του ν. 4172/2013 (ΣτΕ Ολ. 16/2015 )55-61
6.Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης για αυτοδίκαιη απόλυση και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα (ΣτΕ Ολ. 4602/2014 )61-63
7.Χορήγηση επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στα μόνιμα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος (ΣτΕ 3867/2014 Τμ. ΣΤ΄)63-64
8.Ελληνική ιθαγένεια και πρόσβαση στις στρατιωτικές σχολές (ΣτΕ Ολ. 3317/2014 )64-65
9.Η κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 3 π.δ. 18/1989 «συνέχιση» της δίκης και η εντός ορισμένης προθεσμίας κατάθεση δικογράφου (ΣτΕ Ολ. 3175/2014)65-66
10.Αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης πώλησης μετοχών της ΔΕΠΑ ΑΕ στην ΤΑΠΕΔ ΑΕ και έννομο συμ-φέρον (ΣτΕ Ολ. 2188/2014)66-67
Δελτίο Νομολογίας ΕλΣυνΣελίδες
1.Προθεσμίες διεκπεραίωσης από τη διοίκηση των διαδικασιών ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών κατά την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕλΣυν Ολ. 3403/2014)68-70
2.Αντισυνταγματική η υποχρέωση καταβολής αναλογικού παραβόλου για την άσκηση έφεσης σε υπο-θέσεις καταλογισμού (ΕλΣυν Ολ. 2253/2014)70-71
3.Μη αναιρεσιβαλλόμενες οι αποφάσεις του Τμήματος Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης, ως μη εκδι-δόμενες κατά την άσκηση δικαιοδοτικής αρμοδιότητας (ΕλΣυν Ολ. 2237/2014)71-73
4.Εκφεύγει του προσυμβατικού ελέγχου η σύμβαση με αντισυμβαλλόμενο τη δημόσια επιχείρηση ΔΕΠΑ ΑΕ ως μοναδικό διανομέα φυσικού αερίου στην Ελλάδα (ΕλΣυν 2038/2014 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)73-75
5.Υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και αποκλεισμός διαγωνιζόμενης εργοληπτικής επιχείρησης (ΕλΣυν 1540/2014 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)75-77
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Και πάλι: η διακρατική διοικητική πράξη στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο κατά την Οδηγία 2013/36/ΕΚ78-93
2.Η επίκληση της νομολογίας στο Διοικητικό Δίκαιο και στη νομική επιστήμη γενικότερα94-106
3.Ακούσια πατρότητα107-120
4.Το φαινόμενο των εξαναγκαστικών εξαφανίσεων και το ζήτημα των αγνοουμένων της Κύπρου121-127
5.Ειδικές μορφές κοινοβουλευτικού έλεγχου της κυβέρνησης: εξεταστικές και «προανακριτικές» επιτροπές128-138
6.Οι Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας (Α.Υ.Ε.) και ο Ελεγκτής Νομιμότητας (Ε.Ν.) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)139-149ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Η επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων Γιαννακόπουλος Θ. Κωνσταντίνος


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2015 \ Τεύχος 1-2015
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης