ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 5-2014


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Σημεία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση554-565
2.Τηλεοπτικά τυχερά παίγνια: η κερκόπορτα της ελληνικής νομοθεσίας παιγνίων;566-575
ΝομολογίαΣελίδες
1.Επιβολή προσαύξησης φόρου και ΕΣΔΑ (ΕΔΔΑ 758/11, 20.5.2014, Häkkä κατά Φινλανδίας)578-589
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας η μη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων (ΣτΕ Ολ. 4003/2014)590-594
2.Αστική ευθύνη του Δημοσίου από πλημμελή άσκηση κρατικής εποπτείας επί ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ΣτΕ 3783/2014 Τμ. Α΄)594-598
3.Συνταγματικές οι περικοπές κύριας σύνταξης γήρατος δυνάμει του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (ΣτΕ 3410/2014 Τμ. Α΄)598-602
4.Συνταγματικές οι περικοπές των αποδοχών των υπαλλήλων ΥπΟικ βάσει του νέου μισθολογίου/βαθμολογίου (ΣτΕ Ολ. 3177/2014)602-605
5.Η παράλειψη μνείας της ημερομηνίας έκδοσης της διοικητικής πράξης ως λόγος ακύρωσής της (ΣτΕ 2282/2014 Τμ. Β΄)605-606
6.Αστική ευθύνη του Δημοσίου από νόμιμες πράξεις, καθώς και από πράξεις των οργάνων της δικαστικής εξουσίας (ΣτΕ Ολ. 1501/2014)606-608
7.Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιβολή προ? στίμων για παραβάσεις διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας (ΣτΕ 317/2014 Τμ. Δ΄)608-611
8.Αντισυνταγματικές οι διατάξεις που επιτρέπουν σε όργανα φορολογικών αρχών την κατ’ οίκο έρευνα χωρίς την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού (Γνωμοδότηση 6/2014 Εισαγγελίας ΑΠ προς ΥπΟικ - ΓΓΔΕ)611-613
9.Επιλογή προϊσταμένου των οργανικών μονάδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων βάσει του άρθρου 51 ν. 3905/2010 (ΔΕφΘεσ 1890/2014)613-615
10.Αντισυνταγματικότητα του μέτρου διαθεσιμότητας των σχολικών φυλάκων (ΜΠρΠρεβ 117/2014)615-620
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 4283/2014 (ΦΕΚ Α΄ 189/10.9.2014)576-576
2.N. 4284/2014 (ΦΕΚ Α΄ 190/10.9.2014)576-576
3.Ν. 4285/2014 (ΦΕΚ Α΄ 191/10.9.2014)576-576
4.N. 4286/2014 (ΦΕΚ Α΄ 194/19.9.2014)576-576
5.N. 4287/2014 (ΦΕΚ Α΄ 198/24.9.2014)576-576
6.N. 4288/2014 (ΦΕΚ Α΄ 199/24.9.2014) 576-576
7.N. 4289/2014 (ΦΕΚ Α΄ 200/24.9.2014)576-576
8.N. 4290/2014 (ΦΕΚ Α΄ 201/24.9.2014) 576-576
9.N. 4291/2014 (ΦΕΚ Α΄ 202/24.9.2014)576-576
10.N. 4292/2014 (ΦΕΚ Α΄ 203/24.9.2014)576-576
11.Ν. 4293/2014 (ΦΕΚ Α΄ 210/30.9.2014)576-576
12.N. 4294/2014 (ΦΕΚ Α΄ 211/30.9.2014)576-576
13.N. 4295/2014 (ΦΕΚ Α΄ 212/30.9.2014)576-576
14.Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄ 214/2.10.2014)576-576
15.Ν. 4297/2014 (ΦΕΚ Α΄ 215/2.10.2014)576-576
16.N. 4298/2014 (ΦΕΚ Α΄ 220/3.10.2014)577-577
17.N. 4299/2014 (ΦΕΚ Α΄ 221/3.10.2014)577-577
18.N. 4300/2014 (ΦΕΚ Α΄ 222/3.10.2014)577-577
19.N. 4301/2014 (ΦΕΚ Α΄ 223/7.10.2014)577-577
20.N. 4302/2014 (ΦΕΚ Α΄ 225/8.10.2014)577-577
21.N. 4303/2014 (ΦΕΚ Α΄ 231/17.10.2014)577-577
22.N. 4304/2014 (ΦΕΚ Α΄ 234/23.10.2014)577-577
23.N. 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄ 237/31.10.2014)577-577
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η φύση των διαφορών που ανακύπτουν κατά τις εκλογές στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης621-632
2.Ουσιαστική ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια633-646
3.Η συνδρομή συγγνωστής πλάνης της αναθέτουσας αρχής ως κριτήριο ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων647-657
4.Το υπηρεσιακό καθεστώς των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ – Το παράδειγμα του ΟΓΑ658-667
5.Η εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» για τη Νέα Αρχιτεκτονική Δομή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως παράγων της περιφερειακής εξειδίκευσης. Το ζήτημα της «επιχειρηματικότητας» μέσω των επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η συμβολή της στην περιφερειακή ανάπτυξη668-689
6.Επιθετικός Φορολογικός Σχεδιασμός (άρθ. 38 ΚΦΔ) και ακατάλληλη φορολογική νομοθέτηση. Γλωσσικές υπερβολές σε ενωσιακό επίπεδο και η ανούσια κήρυξη πολέμου κατά της φοροαποφυγής690-696ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Η συμβολή των ιδιωτών στην επιβολή του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ Γκιζάρη Άννα


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2014 \ Τεύχος 5-2014
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης