ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 1-2014


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.H παρέλευση εξαμήνου ως προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης δυσπιστίας. Διαδικαστικός κανόνας ή κριτήριο στάθμισης;2-9
2.To δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χειραφέτηση των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας10-17
ΝομολογίαΣελίδες
1.Aναστολή εκτέλεσης διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης θέσης δημοτικού υπαλλήλου σε αργία (ΔΕφΘεσ (Συμβούλιο) 217/2013)20-26
2.Αναδρομικότητα ποινικού νόμου για την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής (ΑΠ Ολ. 1/2014)27-35
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Συνταγματικό το PSI για λόγους εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος (ΣτΕ Ολ. 1116/2014)36-45
2.Αντισυνταγματικά τα προνόμια των πολυτέκνων στις εξετάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ (ΣτΕ Ολ. 987/2014)45-48
3.Ερμηνεία διατάξεων Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας επί προδικαστικών ερωτημάτων (ΣτΕ 761/2014 Τμ. Β΄)48-48
4.Αντισυνταγματική και αντίθετη σε ΕΣΔΑ η επιβολή ΕΤΑΚ σε ακίνητο δεσμευμένο κατά την αρχαιολογική νομοθεσία (ΣτΕ Ολ. 519/2014)48-50
5.Πληθυσμιακά κριτήρια για τη χορήγηση αδείας ιδρύσεως φαρμακείου (ΣτΕ Ολ. 229/2014)50-53
6.Αντισυνταγματική η φορολόγηση της μηνιαίας αποζημίωσης των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ για τη δημιουργία βιβλιοθήκης και τη συμμετοχή σε συνέδρια (ΣτΕ Ολ. 29/2014)53-54
7.Ακύρωση διοικητικών πράξεων σχετικά με την αδειοδότηση των έργων εκτροπής του Αχελώου ποταμού (ΣτΕ Ολ. 26/2014)54-57
8.Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων για την πλήρωση κενών θέσεων έμμισθων δικηγόρων σε ΑΕΙ (ΣτΕ 4671/2013 Τμ. Γ΄)57-59
9.Αντισυνταγματικότητα ΕΕΤΗΔΕ - Παραπομπή στην Ολομέλεια (ΑΠ 293/2014 Τμ. Δ΄)59-64
10.Αυτοδίκαιη αργία δημοτικής υπαλλήλου (ΔΕφΘεσ 55/2014)65-68
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 4225/2014 (ΦΕΚ Α΄ 2/7.1.2014)18-18
2.Ν. 4226/2014 (ΦΕΚ Α΄ 3/7.1.2014)18-18
3.Ν. 4227/2014 (ΦΕΚ Α΄ 4/7.4.2014)18-18
4.Ν. 4228/2014 (ΦΕΚ Α΄ 7/10.1.2014)18-18
5.Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ Α΄ 8/10.1.2014)18-18
6.Ν. 4230/2014 (ΦΕΚ Α΄ 18/28.1.2014)18-18
7.Ν. 4231/2014 (ΦΕΚ Α΄ 19/28.1.2014)18-18
8.Ν. 4232/2014 (ΦΕΚ Α΄ 20/28.1.2014) 18-18
9.Π.Δ. 12/2014 (ΦΕΚ Α΄ 21/29.1.2014)18-18
10.Ν. 4233/2014 (ΦΕΚ Α΄22/29.1.2014)18-18
11.Ν. 4234/2014 (ΦΕΚ Α΄ 28/4.2.2014)18-18
12.Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32/11.2.2014)18-18
13.Ν. 4236/2014 (ΦΕΚ Α΄ 33/11.2.2014)18-18
14.Ν. 4237/2014 (ΦΕΚ Α΄ 36/12.2.2014)18-18
15.Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ Α΄ 38/17.2.2014)18-18
16.Ν. 4239/2014 (ΦΕΚ Α΄ 43/20.2.2014)18-18
17.Ν. 4240/2014 (ΦΕΚ Α΄ 47/27.2.2014)18-18
18.Ν. 4241/2014 (ΦΕΚ Α΄ 49/28.2.2014)18-18
19.N. 4242/2014 (ΦΕΚ Α΄ 50/28.2.2014)19-19
20.N. 4243/2014 (ΦΕΚ Α΄ 57/7.3.2014)19-19
21.N. 4244/2014 (ΦΕΚ Α΄ 60/11.3.2014)19-19
22.Ν. 4245/2014 (ΦΕΚ Α΄ 62/11.3.2014)19-19
23.Ν. 4246/2014 (ΦΕΚ Α΄ 63/11.3.2014)19-19
24.Ν. 4247/2014 (ΦΕΚ Α΄ 64/11.3.2014) 19-19
25.N. 4248/2014 (ΦΕΚ Α΄ 68/14.3.2014)19-19
26.Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α΄ 73/24.3.2014)19-19
27.N. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26.3.2014)19-19
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Εξελίξεις στην αποκλειστική αρμοδιότητα της πολιτείας να ρυθμίζει η ίδια τα ζητήματα κτήσης και απώλειας της ιθαγένειας69-80
2.Δημοκρατική αρχή και κοινωνική ομοιογένεια: από το έθνος στον πατριωτισμό του Συντάγματος81-93
3.Χρειάζεται ειδική ρύθμιση η δημόσια σφαίρα του Διαδικτύου;94-111
4.Η προθεσμία προς άσκηση υπαλληλικής προσφυγής112-120
5.Προτάσεις για μεταρρύθμιση του θεσμού του Συνηγόρου του Πολίτη121-132
6.Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης133-144ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Μαγουλάς Γιώργος: Κτηματολογικές εγγραφές - Β' έκδοση


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2014 \ Τεύχος 1-2014
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης