ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 3-2015


Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Τα ειδικά µισθολόγια στο Συµβούλιο της Επικρατείας: µία νέα φάση ή –περισσότερες από µία– αντιφάσεις στη σχετική µε την οικονοµική κρίση νοµολογία του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου; Σκέψεις µε αφορµή τις αποφάσεις (Ολ.) 2192/2014* και 4741/2014**275-295
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Απόρριψη της αίτησης ακύρωσης του προκηρυχθέντος δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 (ΣτΕ Ολ. 2787/2015)296-296
2.Νόµιµη η κατάσχεση κινητής περιουσίας και τραπεζικών λογαριασµών και θυρίδων για µη απόδοση ΦΠΑ (ΣτΕ 2297/2015 Τμ. Β΄)296-298
3.Συνταγµατικώς ανεκτές οι διατάξεις του ν. 4178/2013 για την αυθαίρετη δόµηση (ΣτΕ Ολ. 1858/2015)299-306
4.Συνταγµατικότητα και διοικητικός ή ποινικός χαρακτήρας της επιβολής πολλαπλού τέλους κατά τον Τελωνειακό Κώδικα (ΣτΕ Ολ. 1741/2015)306-311
5.Αναγκαστική κατάσχεση ταµειακών διαθεσίµων ΔΟΥ από ιδιώτη για µη συµµόρφωση του Δηµοσίου (ΣτΕ 819/2015 Τμ. ΣΤ΄)311-313
6.Συνταγµατικό το 65ο έτος ως όριο υποχρεωτικής εξόδου για όλους τους διπλωµατικούς υπαλλή-λους (ΔΕφΑθ 541/2015)313-315
7.Έκδοση Διαταγής Πληρωµής κατά Δήµου λόγω σύµβασης απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών (ΕιρΡοδ ΔιατΠληρ 300/2015)315-316
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 4329/2015 (ΦΕΚ Α΄ 53/2.6.2015) 274-274
2.Π.Δ. 35/2015 (ΦΕΚ Α΄ 56/11.6.2015) 274-274
3.N. 4330/2015 (ΦΕΚ Α΄ 59/16.6.2015) 274-274
4.Απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής της 28ης.6.2015 (ΦΕΚ Α΄ 62/28.6.2015)274-274
5.Π.Δ. 38/2015 (ΦΕΚ Α΄ 63/28.6.2015)274-274
6.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης.6.2015 (ΦΕΚ Α΄ 64/28.6.2015)274-274
7.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης.6.2015 (ΦΕΚ Α΄ 65/28.6.2015)274-274
8.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης.6.2015 (ΦΕΚ Α΄ 66/30.6.2015)274-274
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η προτεραιότητα εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου έναντι του Συντάγµατος, η εναρµονισµένη µε το κοινοτικό δίκαιο ερµηνεία του Συντάγµατος και η τεχνική της αναλογικότητας (µε αφορµή το τέλος του «Βασικού Μετόχου»)317-335
2.Η αντιµετώπιση της διαφθοράς στο πλαίσιο του πειθαρχικού δικαίου των δηµοσίων υπαλλήλων*336-350
3.Κατανομή αρμοδιοτήτων στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση: νομική φύση, όρια, διοικητικός έλεγχος351-361
4.Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων της διοίκησης: μια εναλλακτική πρόταση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης362-376
5.Η διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση ως λόγος δημοσίου συμφέροντος και η προστασία των προσωπικών δεδομένων: «ηλεκτρονικό» δικαίωμα πρόσβασης και «document tracing»377-384
ΒιβλιοπαρουσιάσειςΣελίδες
1.Ιωάννης Συµεωνίδης: Η µονιµότητα των δηµοσίων υπαλλήλων στην εποχή των Μνηµονίων 385-390
2.Άννα Τσιφτσόγλου: Δηµόσια ασφάλεια και ιδιωτικότητα391-392ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Καταστατική Νομοθεσία • ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ • ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ • ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ • ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Κονιδάρης Μ. Ιωάννης


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2015 \ Τεύχος 3-2015
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης