ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 5-2011


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Το κράτος και το δίκαιο που το διέπει. Μερικές σκέψεις, χρήσιμες σε ταραγμένους καιρούς626-631
2.«Ομιλήματα» για τις «Ώρες» του Πανεπιστημίου (ή ο λόγος για δικαιοσύνη, ευνομία και ειρήνη στα ΑΕΙ)632-638
3.Tο δημοψήφισμα και η συνταγματική ακαταστασία μας. Tι πρέπει να γίνει;639-641
ΝομολογίαΣελίδες
1.Ευνοϊκό επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές του ΟΛΠ ΑΕ και ΕΣΔΑ (ΑΠ Ολ. (πλήρης) 5/2011)644-648
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο των στοιχείων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (ΑΠΔΠΧ Γνωμοδότηση 4/2011)672-706
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής αδείας αν δεν προηγηθεί έρευνα για τη δυνατότητα τακτοποίησης του οικοπέδου (ΣτΕ 1174/2011 Τμ. Ε΄)649-650
2.Συνταγματικά ανεκτός ο περιορισμός της οικονομικής ελευθερίας των ιδιωτών φαρμακοποιών από την κατά προτεραιότητα διάθεση συγκεκριμένων φαρμάκων από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων (ΣτΕ 1014/2011 Τμ. Δ΄)650-652
3.Επώνυμο και αλλαγή αυτού με αιτιολογημένη απόφαση του Νομάρχη για συγκεκριμένους και σοβαρούς λόγους (ΣτΕ 962/2011 Τμ. Δ΄)652-654
4.Αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπών πανεπιστημίων και ΔΟΑΤΑΠ (ν. 3328/2005), (ΣτΕ 856/2011 Τμ. Γ΄)654-655
5.Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ και δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων (ΣτΕ Ολ. 414/2011)655-657
6.Φορολογικός έλεγχος και ΦΠΑ (ΣτΕ 68/2011 Τμ. Β΄)657-661
7.Δεδικασμένο και άσκηση αναίρεσης από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ κατά τελεσίδικης απόφασης (ΣτΕ 12/2011 Τμ. Α΄)661-662
8.Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των αρρένων ενήλικων τέκνων θανόντων υπαλλήλων ή συνταξιούχων του Δημοσίου (ΕλΣυν Ολ. 849/2011)662-663
9.Άσκηση ανακοπής ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης (ΕλΣυν 723/2011 Τμ. VII)663-664
10.ΟΠΑΠ ΑΕ και διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (ΑΠ Ολ. 7/2011)664-671
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 4005/2011 (ΦΕΚ Α΄ 191/6.9.2011)642-642
2.Ν. 4006/2011 (ΦΕΚ Α΄ 192/6.9.2011) 642-642
3.Ν. 4007/2011 (ΦΕΚ Α΄ 193/6.9.2011) 642-642
4.Ν. 4008/2011 (ΦΕΚ Α΄ 194/6.9.2011)642-642
5.N. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011)642-642
6.Π.Δ. 82/2011 (ΦΕΚ Α΄ 198/9.9.2011) 642-642
7.Ν. 4010/2011 (ΦΕΚ Α΄ 199/13.9.2011) 642-642
8.N. 4011/2011 (ΦΕΚ Α΄ 200/13.9.2011)642-642
9.Ν. 4012/2011 (ΦΕΚ Α΄ 201/13.9.2011) 642-642
10.N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.9.2011) 642-642
11.N. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/21.9.2011) 643-643
12.N. 4015/2011 (ΦΕΚ Α΄ 210/21.9.2011)643-643
13.N. 4016/2011 (ΦΕΚ Α΄ 211/23.9.2011)643-643
14.N. 4017/2011 (ΦΕΚ Α΄ 212/23.9.2011) 643-643
15.Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ Α΄ 213/29.9.2011)643-643
16.N. 4018/2011 (ΦΕΚ Α΄ 215/30.9.2011)643-643
17.N. 4019/2011 (ΦΕΚ Α΄ 216/30.9.2011)643-643
18.Ν. 4020/2011 (ΦΕΚ Α΄ 217/30.9.2011)643-643
19.N. 4021/2011 (ΦΕΚ Α΄ 218/3.10.2011) 643-643
20.Ν. 4022/2011 (ΦΕΚ Α΄ 219/3.10.2011) 643-643
21.N. 4023/2011 (ΦΕΚ Α΄ 220/24.10.2011) 643-643
22.Π.Δ. 94/2011 (ΦΕΚ Α΄ 225/27.10.2011) 643-643
23.N. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/27.10.2011)643-643
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η νομική φύση και η δυνατότητα δικαστικής προσβολής των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Η πρόσφατη αναβίωση ενός παλαιού ζητήματος707-715
2.Περί της ταχύτητας στην απονομή της δικαιοσύνης Η «ταχεία» δίκη ως «δίκαιη» δίκη υπό το φως της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου716-728
3.Απονομιμοποίηση του νόμου και δικαστικός έλεγχος. Περί τοκοφορίας και λοιπών «προνομίων» του Δημοσίου, με αφορμή την ΑΕΔ 7/2011729-752
4.Το έννομο συμφέρον δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων για την προσβολή πράξεων των ΟΤΑ, στο πλαίσιο του ενδοδιοικητικού και δικαστικού τους ελέγχου753-760ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Συνταγματικό Δίκαιο - Ατομικά Δικαιώματα - 4η ενημερωμένη έκδοση Συγγραφέας: Δαγτόγλου Δ. Πρόδρομος Το πληρέστερο και πλέον έγκυρο έργο για τα ατομικά δικαιώματα.


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2011 \ Τεύχος 5-2011
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης