ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 1-2006


Πρόσωπα & ΕρωτήσειςΣελίδες
1.Ο Χρίστος Γεραρής απαντά στον Κ. Γιαννακόπουλο4-6
ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Σχέση Συντάγματος και κοινοτικού δικαίου7-9
2.Συνταγματικό Δικαστήριο και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο: Taking European Law Seriously10-11
3.H προοπτική του Συνταγματικού Δικαστηρίου11-12
4.Έλεγχος συμβατότητας του Κοινοτικού Δικαίου με την ΕΣΔΑ13-13
ΝομολογίαΣελίδες
1.Μισθολογική μεταχείριση των δικαστών - Ειδικό Δικαστήριο του άρθρ. 88 παρ. 2 Συντ. (Ειδικό Δικαστήριο άρθρ. 88 παρ. 2 Σ 1/2005)28-37
2.Αγωγή αποζημίωσης λόγω παράνομης στέρησης συνταξιοδοτικών παροχών (ΕλΣυν 1505/2005 Ολ )38-42
3.Πρόσληψη στο Δημόσιο και ισότητα των δύο φύλων (ΣτΕ Ολ 1986/2005)43-49
4.Noμοθετική χωροθέτηση (ΣτΕ Ολ 1672/2005)50-55
5.Άσκηση δικηγορικού λειτουργήματος από αλλοδαπούς (ΣτΕ 204/2005)56-61
6.Προσαύξηση σύνταξης λόγω οικογενειακών βαρών (ΔΕφΑθ 1423/2005 Τμ. 17ο)62-64
7.Προσδιορισμός αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (ΑΠ 583/2005 Τμ. Δ΄)65-67
8.Θρησκευτική ελευθερία (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Leyla Sahin, Αίτηση υπ' αριθμ.: 44774/98, Απόφαση της 10.11.2005)68-69
9.Ελευθερία συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Ουράνιο Τόξο και λοιποί κατά Ελλάδος, Aίτηση υπ’ αριθμ.: 74989/01, Απόφαση της: 20.10.2005)70-74
10.Προστασία περιβάλλοντος (ΔΕΚ C-320/03, της 15.11.2005, Επιτροπή κατά Αυστρίας )74-77
11.Σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας (ΔΕΚ C-458/03, της 13.10.2005, Parking Brixen )77-81
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Διακοπή λειτουργίας Ρ/Σ - Yπόθεση ΒΕST FM (Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 435/01.11.2005)82-86
2.Εποπτεία αγοράς τηλεπικοινωνιών - Φορητότητα αριθμού (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 353/248/2005)87-96
3.Ρύθμιση κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (ΑΠΔΠΧ 58/2005)97-100
4.Διαφάνεια - Δημοσιότητα συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Ε.Ε. (Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής 2395/2003/GG)101-109
ΝομοθεσίαΣελίδες
1.N. 3426/2005 (ΦΕΚ Α΄ 309/2005), Ρύθμιση της αγοράς υπηρεσιών γενικού συμφέροντος14-21
2.Ν. 3388/2005 (ΦΕΚ Α΄ 225/12.9.2005) To Δημόσιο ως διάδικος στην πολιτική δίκη21-23
3.Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α΄ 212/2005) Δικαιώματα αλλοδαπών24-26
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α΄13/3.2.2006) «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» 27-27
2.Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 279, 10.11.2005) Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 27-27
3. Ν. 3434/2006 (ΦΕΚ Α΄21/7.2.2006) «Ρύθμιση θεμάτων εθνικών, νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεμάτων»27-27
4.Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)»27-27
5.Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄312/27.12.2005) «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». 27-27
6.Ν. 3423/2005 (ΦΕΚ Α 304/13.12.2005) «Εισαγωγή στην ελληνική αγορά των Βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων»27-27
7.Ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α 313/27.12.2005) «Απελευθέρωση αγοράς Φυσικού Αερίου»27-27
8.Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄232/22.9.2005) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» 27-27
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διοικητική μεταρρύθμιση στον 21ο αιώνα110-115
2.Η δικαστική προστασία κατά παραλείψεων της διοίκησης σε περιβαλλοντικές διαφορές116-122
3.Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές σήμερα123-132ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Η δεσμευτική ενέργεια των αποφάσεων της ποινικής και πολιτικής δικαιοδοσίας στη διοικητική δίκη Παυλίδου Ευαγγελία


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2006 \ Τεύχος 1-2006
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης