ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 2-2011


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Για το βιβλίο του Ν. Αλιβιζάτου «Το Σύνταγμα και οι εχθροί του στη Νεοελληνική Ιστορία. 1800 - 2010» Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2011180-183
ΝομολογίαΣελίδες
1.Η διετής παραγραφή του άρθρου 90 παρ. 3 του ν. 2362/1995 και η αρχή της ισότητας (ΣτΕ Ολ. 953/2011)188-195
2.Η νομική φύση των πράξεων που αφορούν την οργάνωση και διοίκηση ιεράς μονής (ΣτΕ 502/2011 Τμ. Δ΄)196-200
3.Χρήση Facebook εν ώρα εργασίας ως λόγος απόλυσης (ΜΠρΑθ 34/2011)201-213
4.Η αρχή της θρησκευτικής ουδετερότητας στον χώρο της εκπαίδευσης (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Lautsi κ.ά. κατά Ιταλίας, Αίτηση υπ' αριθμ.:30814/06, Απόφαση: 18.3.2011)214-226
5.Η αρχή της «εύλογης προθεσμίας» και τo δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον εθνικής αρχής κατά την ΕΣΔΑ (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Βασίλειος Αθανασίου και λοιποί κατά Ελλάδας, Αίτηση υπ' αριθμ.: 50973/08, Απόφαση: 21.12.2010, )227-245
6.Αναγνώριση των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕΕ C−424/09, 5.4.2011, Χριστίνα Ι. Τόκη κατά Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων)246-252
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Έναρξη τοκογονίας και αναγνωριστική αγωγή κατά του Δημοσίου (ΑΕΔ 7/2011)253-254
2.Αντισυνταγματική η «έκτακτη εισφορά» του άρθρου 18 του ν. 3758/2009 (ΣτΕ 693/2011 Τμ. Β΄)254-256
3.Μαχητό τεκμήριο πλήρους απασχόλησης και ενωσιακό δίκαιο (ΣτΕ 319/2011 Τμ. Α΄)256-258
4.Υποχρέωση επιβολής κυρώσεων επί προκλήσεως ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος (ΣτΕ 3977/2010 Τμ. Ε΄)258-258
5.Κατεδάφιση αυθαιρέτων και άρθρο 24 παρ. 2 και 6 Σ (ΣτΕ Ολ. 3921/2010)259-259
6.Συνταγματικός ο κατασταλτικός έλεγχος νομιμότητας των πράξεων διορισμού ή μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ από το αρμόδιο Υπουργείο (ΣτΕ 3574/2010 Τμ. Γ΄)260-260
7.Επιβολή πρόσθετου φόρου σε μεταπτωχευτική περιουσία (ΣτΕ 2021/2010 Τμ. Β΄)260-261
8.Ανακοπή κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης λόγω είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθείσας σύνταξης (ΕλΣυν 45/2010 Τμ. Ι)261-262
9.Αστική ευθύνη του Δημοσίου και αποκατάσταση ζημίας σε συνταξιούχο (ΕλΣυν 2486/2010 Τμ. ΙΙ)262-263
10.Η ελεύθερη συμβίωση δεν εδραιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σε χήρα συνταξιούχου (ΕλΣυν 113/2010 Τμ. ΙΙΙ)263-265
11.Μη έννομο συμφέρον για ένσταση βελτίωσης της σειράς επιτυχίας από τακτικό δημοτικό σύμβουλο (ΔΠρΑθ 1/2011)265-265
12.Αναγκαστική απαλλοτρίωση και ευθύνη του Δημοσίου κατ’ άρθρο 105 ΕισΝΑΚ (ΔΠρΘεσ 3029/2010)265-266
13.Ν. 3900/2010 και προσφυγή κατά πράξεων των οργάνων των ασφαλιστικών φορέων (ΔΠρΗρακλ 94/2011 (Συμβούλιο))266-268
14.Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων για περίπτωση επίσπευσης πλειστηριασμού κατά τον ΚΕΔΕ (ΑΠ 1161/2010 Τμ. Α1΄)268-268
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Π.Δ. 15/2011 (ΦΕΚ Α΄ 30/2.3.2011)184-184
2.Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31/2.3.2011)184-184
3.Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄ 32/2.3.2011)184-184
4.Ν. 3920/2011 (ΦΕΚ Α΄ 33/3.3.2011)184-184
5.Ν. 3921/2011 (ΦΕΚ Α΄ 34/4.3.2011)184-184
6.N. 3922/2011 (ΦΕΚ Α΄ 35/4.3.2011)184-184
7.Π.Δ. 16/2011 (ΦΕΚ Α΄ 36/4.3.2011)184-184
8.N. 3923/2011 (ΦΕΚ Α΄ 38/9.3.2011)184-184
9.Ν. 3924/2011 (ΦΕΚ Α΄ 39/9.3.2011)184-184
10.Ν. 3925/2011 (ΦΕΚ Α΄ 40/9.3.2011)184-184
11.Ν. 3926/2011 (ΦΕΚ Α΄ 41/9.3.2011)184-184
12.Ν. 3927/2011 (ΦΕΚ Α΄ 42/9.3.2011)184-184
13.Ν. 3928/2011 (ΦΕΚ Α΄ 43/9.3.2011)184-185
14.N. 3929/2011 (ΦΕΚ Α΄ 46/10.3.2011)185-185
15.N. 3930/2011 (ΦΕΚ Α΄ 47/10.3.2011)185-185
16.N. 3931/2011 (ΦΕΚ Α΄ 48/10.3.2011)185-185
17.Ν. 3932/2011 (ΦΕΚ Α΄ 49/10.3.2011)185-185
18.Π.Δ. 19/2011 (ΦΕΚ Α΄ 51/14.3.2011)185-185
19.N. 3933/2011 (ΦΕΚ Α΄ 52/17.3.2011)185-185
20.N. 3934/2011 (ΦΕΚ Α΄ 53/17.3.2011)185-185
21.Ν. 3935/2011 (ΦΕΚ Α΄ 55/21.3.2011)185-185
22.Ν. 3936/2011 (ΦΕΚ Α΄ 56/21.3.2011)185-185
23.Π.Δ. 20/2011 (ΦΕΚ Α΄ 58/23.3.2011)185-185
24.N. 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄ 60/31.3.2011)185-185
25.Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α΄ 61/31.3.2011)185-185
26.Ν. 3939/2011 (ΦΕΚ Α΄ 62/31.3.2011)185-185
27.N. 3940/2011 (ΦΕΚ Α΄ 63/31.3.2011)185-185
28.Ν. 3941/2011 (ΦΕΚ Α΄ 64/31.3.2011)185-186
29.Ν. 3942/2011 (ΦΕΚ Α΄ 65/31.3.2011)186-186
30.Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31.3.2011)186-186
31.Ν. 3944/2011 (ΦΕΚ Α΄ 67/5.4.2011)186-186
32.Ν. 3945/2011 (ΦΕΚ Α΄ 68/5.4.2011)186-186
33.Ν. 3946/2011 (ΦΕΚ Α΄ 69/5.4.2011)186-186
34.Ν. 3947/2011 (ΦΕΚ Α΄ 70/5.4.2011)186-186
35.Ν. 3948/2011 (ΦΕΚ Α΄ 71/5.4.2011)186-186
36.Ν. 3949/2011 (ΦΕΚ Α΄ 74/11.4.2011)186-186
37.N. 3950/2011 (ΦΕΚ Α΄ 76/12.4.2011)186-186
38.Ν. 3951/2011 (ΦΕΚ Α΄ 77/12.4.2011)186-186
39.Ν. 3952/2011 (ΦΕΚ Α΄ 78/12.4.2011)186-186
40.N. 3953/2011 (ΦΕΚ Α΄ 79/12.4.2011)186-186
41.Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄ 83/14.4.2011)186-186
42.Ν. 3954/2011 (ΦΕΚ Α΄ 87/19.4.2011)186-186
43.Π.Δ. 35/2011 (ΦΕΚ Α΄ 88/19.4.2011)186-186
44.Ν. 3955/2011 (ΦΕΚ Α΄ 89/20.4.2011)186-186
45.Ν. 3956/2011 (ΦΕΚ Α΄ 90/20.4.2011)186-186
46.Ν. 3957/2011 (ΦΕΚ Α΄ 91/20.4.2011)187-187
47.Ν. 3958/2011 (ΦΕΚ Α΄ 92/20.4.2011)187-187
48.Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ Α΄ 93/20.4.2011)187-187
49.N. 3960/2011 (ΦΕΚ Α΄ 94/20.4.2011)187-187
50.Ν. 3961/2011 (ΦΕΚ Α΄ 97/29.4.2011)187-187
51.Ν. 3962/2011 (ΦΕΚ Α΄ 98/29.4.2011)187-187
52.N. 3963/2011 (ΦΕΚ Α΄ 99/29.4.2011)187-187
53.N. 3964/2011 (ΦΕΚ Α΄ 100/29.4.2011)187-187
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Σχεδίασμα εκδημοκρατισμού. Δώδεκα σκέψεις για μια άλλη αναθεώρηση269-278
2.Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: σχέση ανταγωνισμού ή αλληλοσυμπλήρωσης279-302
3.Παγκόσμια Διοικητική (Έννομη) Τάξη303-310
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.Ζητήματα κυριότητος σε παλαιό αιγιαλό311-320ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Η αρχή της Δεδηλωμένης - Β' έκδοση Δημητρόπουλος Ανδρέας


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2011 \ Τεύχος 2-2011
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης