ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 3-2008


Πρόσωπα & ΕρωτήσειςΣελίδες
1.Ο Γεώργιος Παναγιωτόπουλος απαντά στον Κ. Γιαννακόπουλο298-300
ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Η αστική ευθύνη του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 301-304
2.Eρμηνευτική προσέγγιση των νέων διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μετά την τροποποίησή του με τον ν. 3659/2008. Προσωρινή δικαστική προστασία (άρθρα 200 επ.)305-309
ΝομολογίαΣελίδες
1.Ιδιωτικά σχέδια ρυμοτομίας και πολεοδομικός σχεδιασμός (ΣτΕ 1828/2008 Τμ. Ε΄)312-317
2.Πειθαρχική ευθύνη αιρετών οργάνων ΟΤΑ (ΣτΕ Ολ. 734/2008 )318-322
3.Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων (ΣτΕ 682/2008 Τμ. Γ΄)323-325
4.Προσλήψεις σε ανώνυμες εταιρείες του ευρύτερου δημοσίου τομέα και ΑΣΕΠ (ΣτΕ 3167/2007 Τμ. Γ΄)326-328
5.Νομιμοποίηση δαπανών των ΟΤΑ (ΕλΣυν Ολ. 2400/2007)329-335
6.Εκπρόθεσμη ανάκληση παραίτησης δημοσίου υπαλλήλου (ΔΕφΘεσ 1190/2007 )336-339
7.Ανεπαρκής φοίτηση μαθητή και προηγούμενη ακρόαση (ΔΕφΘεσ 1115/2007)340-342
8.Η υποχρέωση της διοίκησης να παραλάβει την αίτηση του διοικουμένου (ΔΕφΘεσ 388/2007)343-345
9.Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος σε πολυκατοικία (ΤρΔΠρΙωαν 559/2007)346-348
10.Χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο και τροχαίο ατύχημα (ΤρΔΠρΚομ 264/2007 )349-351
11.Προϋποθέσεις απόδοσης του συνόλου της δαπάνης από το ΙΚΑ επί νοσηλείας ασφαλισμένου σε μη συμβεβλημένο θεραπευτήριο (ΤρΔΠρΙωαν 99/2007)352-354
12.Η ενιαία διαδικασία της απαλλοτριωτικής δίκης (ΕφΘεσ 449/2008)355-357
13.Αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων (ΣτΕ Ολ. 603/2008)358-362
14.Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και οικονομική ελευθερία (ΣτΕ Ολ. 252/2008)362-363
15.Συντάξεις Ταμείου Νομικών και ισότητα των φύλων (ΣτΕ Ολ. 3088/2007)363-364
16.Υπολογισμός δημοτικών τελών και αρχή της αναλογικότητας (ΔΕφΑθ 2587/2007 )364-368
17.Επιτροπή Ανταγωνισμού και διοικητική διαδικασία (ΔΕφΑθ 38/2007 (Προεδρ.))368-370
18.Μετακατοχικές κυβερνήσεις και Σύνταγμα (ΣτΕ Ολ. 2/1945 (Πρακτ.))436-447
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.H νομολογιακή εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στο δίκαιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου371-389
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1. Π.Δ. 53/2008 (ΦΕΚ Α΄ 84/9.5.2008) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/82/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004 (EEL 261/24 της 6.8.2004), σχετικά με την υποχρέωση των αερομεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών».310-311
2. Π.Δ. 52/2008 (ΦΕΚ Α΄ 83/9.5.2008) «Τροποποίηση διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 141/1991 "Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών (Α΄ 58)"».310-311
3. Ν. 3663/2008 (ΦΕΚ Α΄ 99/28.5.2008) «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), Κοινές Ομάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις».310-311
4.Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ Α΄ 89/19.5.2008) «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις (καταστήματα οπτικών, θέματα ΕΠΕ, ΦΜΑ κ.λπ.)».310-311
5.ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Η' ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΦΕΚ Α΄ 102/2.6.2008) «Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του από 27 Μαίου 2008 Ψηφίσματος της Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων "ψήφιση, δημοσίευση και θέση σε ισχύ των αναθεωρημένων διατάξεων του Συντάγματος"». 310-311
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Οι «εσωτερικές αναθέσεις» (in-house transactions - αναθέσεις) στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων κατά τη νομολογία του ΔΕΚ390-398
2.Ρύθμιση και Δικαιώματα: συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες τάσεις;399-410
3.Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας411-420
4.Oι «εξαιρετικοί λόγοι» άσκησης διοικητικής αρμοδιότητας [Με αφορμή τη διάταξη του άρθ. 17 παρ. 2 εδ. ΥΚ (Ν. 3528/2007)]421-428
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.Αναλογικότητα και αναγνώριση ισοτιμίας ακαδημαϊκού (μεταπτυχιακού) τίτλου αποκτηθέντος σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης429-435ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Ο «Διοικητικός Κώδικας» περιέχει το σύνολο σχεδόν της βασικής νομοθεσίας που διέπει την οργάνωση, τη λειτουργία, το προσωπικό και τον έλεγχο της Δημόσιας Διοίκησης στη χώρα. Στον τόμο περιλαμβάνεται επίσης σειρά ρυθμίσεων από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σχετίζονται με τη λειτουργία της Διοίκησης (εθνικής και κοινοτικής). Η πέμπτη έκδοσή του έχει ακολουθήσει την εξέλιξη της νομοθετικής παραγωγής το 2010 και το 2011.


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2008 \ Τεύχος 3-2008
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης