ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 1-2009


Πρόσωπα & ΕρωτήσειςΣελίδες
1.Υπερεθνικές και πολιτειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση Προς αναζήτηση μιας νέας θεσμικής ταυτότητας4-9
2.Αποχαιρετισμός στον Γιώργο Παπαδημητρίου10-11
ΝομολογίαΣελίδες
1.Παραγραφή αξιώσεων απασχολούμενων στο Δημόσιο (ΑΕΔ 32/2008)14-16
2.Νομοθετικός περιορισμός του ανώτατου ποσού βοηθήματος που απονέμεται σε εξερχομένους από την υπηρεσία υπαλλήλους και Σύνταγμα (ΣτΕ 2005/2008 Τμ.Α΄ )17-20
3.Τα όρια του διοικητικού ελέγχου περί της συνδρομής δημοσίου συμφέροντος και προδήλως βασίμου ως προϋποθέσεων αναστολής (ΔΕφΤριπ 47/2008 (ως Συμβούλιο) )21-24
4.Άρθρο 105 ΕισΝΑΚ και δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων (ΑΕΔ 31/2008)25-27
5.Διαφορά από τη διαδικασία επιλογής Διευθυντή ΕΘΙΑΓΕ και δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων (ΣτΕ 2131/2008 Τμ.Γ΄)27-29
6.Η διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων σε ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα (ΣτΕ 2119/2008 Τμ.Γ΄ )29-31
7.Τοπικά όρια ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλματος και Σύνταγμα (ΣτΕ 1558/2008 Τμ.Β΄)32-35
8.Καταλογισμός ΦΠΑ σε βάρος τρίτου και έκθεση κατάσχεσης (ΣτΕ 104/2008 Τμ.Β΄)35-37
9.Μη απόδοση ΦΠΑ και διαχρονικό δίκαιο (ΤρΔΠρΚομ 136/2008 )37-40
10.Νομιμότητα προσωρινής κράτησης (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Nerattini Κατά Ελλάδας, Αίτηση υπ'αριθ.: 43526/07, Απόφαση: 18.12.2008)41-46
11.Φοροδιαφυγή και αυτονομία των κρατών-μελών στη νομοθεσία για τον ΦΠΑ (ΔΕΚ 15.1.2009 C-502/07 K-1 Sp. z o.o. w Toruniu κατά Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy)47-48
12.Αεροπορικές εταιρείες χαμηλού ναύλου και ανταγωνισμός στην αγορά (ΠΕΚ 17.12.2008 Τ-196/04 Rynair Ltd κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων )49-53
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Το ανεύθυνο του βουλευτή κατά το κοινοτικό δίκαιο, το ελληνικό συνταγματικό δίκαιο και την ΕΣΔΑ54-74
2.Περιορισμός των αναδρομικών αποτελεσμάτων δικαστικής αποφάσεως η οποία ακυρώνει ατομική διοικητική πράξη: σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις του γαλλικού Conseil d’Etat της 12ης Δεκεμβρίου 2007, Sire και Vignard 75-86
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ Α΄ 250/9.12.2008) «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». 12-12
2.Ν. 3727/2008 (ΦΕΚ Α΄ 257/18.12.2008) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». 12-12
3.Ν. 3724/2008 (ΦΕΚ Α΄ 253/15.12.2008) «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου».12-12
4.Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ Α΄ 258/18.12.2008) «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». 12-12
5. Ν. 3725/2008 (ΦΕΚ Α΄ 255/17.12.2008) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης περί συνεργασίας στην καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος»12-12
6.Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ Α΄ 8/28.1.2009) «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». 13-13
7.Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ Α΄ 262/23.12.2008) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». 13-13
8.Ν. 3741/2001 (ΦΕΚ Α΄ 20/6.2.2009) «Κύρωση της Συμφωνίας-Πλαίσιο μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) για συνεργασία στον Τομέα της Επισιτιστικής Ασφάλειας». 13-13
9.Ν. 3746/2009 (ΦΕΚ Α΄ 27/16.2.2009) «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». 13-13
10.Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263/23.12.2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 13-13
11.Ν. 3742/2008 (ΦΕΚ Α΄ 23/13.02.2009) «Κύρωση της Σύμβασης και του Πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας σχετικά με την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί της ωφέλειας από κεφάλαιο». 13-13
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η ελευθερία της παιδείας και η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης (με αφορμή την αιφνίδια νομοθετική ρύθμιση υπαγωγής σε προηγούμενη άδεια των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών) 87-95
2.Η αστική ευθύνη των ΟΤΑ και της Αστυνομίας για την προσβολή του δικαιώματος στη συνεχή και αδιακώλυτη χρήση των πεζόδρομων και πεζοδρομίων 96-114
3.Το πλέγμα των προσφυγών στην ενωσιακή δικαιοσύνη Συνέργεια ενωσιακών και εθνικών δικαστηρίων στον δρόμο για τη διαμόρφωση ενιαίου δικαστικού, δικονομικού και διοικητικού ευρωπαϊκού χώρου115-128ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Πουλής Παναγιώτης: Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσμοί - Τόμος ΙΙ


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2009 \ Τεύχος 1-2009
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης