ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 3-2009


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1. Μήπως oι ευρωεκλογές πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικές; Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 1784/2009274-299
2.H εσωτερική δημοκρατία στα πολιτικά κόμματα. Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΑΠ 590/2009300-316
ΝομολογίαΣελίδες
1.Αίτηση ακύρωσης κατά ανυπόστατης κανονιστικής πράξης (ΣτΕ 1102/2009 Τμ. B΄)328-330
2.Προσδιορισμός του επιτοκίου υπερημερίας σε οφειλές του Δημοσίου (ΣτΕ 1060/2009 Τμ. ΣΤ΄)331-333
3.Αποφατική σύγκρουση δικαιοδοσίας και κοινοτικό δίκαιο (ΣτΕ ΕΑ 601/2009 )334-344
4.Η εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού καθιστά τη σύμβαση διοικητική (ΣτΕ ΕΑ 33/2009 )345-350
5.Μοναστική ζωή και προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος (ΔΕφΤρίπολης 111/2009)351-355
6.Εκμετάλλευση φαρμακείου, ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων (ΔΕΚ 19.5.2009 C-171/07 και C-172/07 Apothekerkammer des Saarlandes και λοιπών (C-171/07) και Helga Neumann-Seiwert (C-172/07) κατά Saarland et Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales)356-365
7.Η προστασία της ιδιωτικής ζωής στον κυβερνοχώρο (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: K. U. κατά Φινλανδίας, Αίτηση υπ' αριθ.: 2872/02, Απόφαση: 2.12.2008)366-377
8.Καταπολέμηση της «πειρατείας» στο διαδίκτυο και προσωπικά δεδομένα (Conseil constitutionnel, 2009-580 DC, 10.06.2009 «Νόμος για την προώθηση της διάδοσης και προστασίας της δημιουργίας στο διαδίκτυο»)378-390
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Η συνταγματικότητα της προσωρινής δικαστικής προστασίας στις διοικητικές διαφορές: κενά και αντιφάσεις στη νομολογία της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας391-398
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.ΣτΕ 28/2009 (ως Συμβούλιο) (ΣτΕ 28/2009 (ως Συμβούλιο))403-403
2.ΣτΕ 453/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 453/2009 Τμ. Δ΄)400-400
3.ΣτΕ 1316/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 1316/2009 Τμ. Γ΄)399-400
4.ΣτΕ 440/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 440/2009 Τμ. Δ΄)400-401
5.ΣτΕ 691/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 691/2009 Τμ. Β΄)400-400
6.ΣτΕ 324/2009 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 324/2009 Τμ. Α΄)401-401
7.ΣτΕ 255/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 255/2009 Τμ. Δ΄)401-402
8.ΣτΕ 421/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 421/2009 Τμ. Δ΄)401-401
9.ΣτΕ 249/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 249/2009 Τμ. Δ΄)402-402
10.ΣτΕ 125/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 125/2009 Τμ. Β΄)402-403
11.ΣτΕ 84/2009 Τμ. ΣΤ΄ (ΣτΕ 84/2009 Τμ. ΣΤ΄)403-403
12.ΣτΕ 22/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 22/2009 Τμ. Δ΄)403-404
ΝομοθεσίαΣελίδες
1.Οι διατάξεις για τη διάπραξη αδικημάτων από πρόσωπα με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους317-325
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 3768/2009 (ΦΕΚ Α΄ 104/1.7.2009) «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας...326-326
2.Π.Δ. 74/2009 (ΦΕΚ Α΄ 94/19.6.2009) «Οργανισμός Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων» 326-326
3.N. 3766/2009 (ΦΕΚ Α΄ 102/1.7.2009) «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις» 326-326
4.Ν. 3765/2009 (ΦΕΚ Α΄ 101/1.7.2009) «Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία» 326-326
5.Π.Δ. 81/2009 (ΦΕΚ Α΄ 99/30.6.2009) «Τροποποίηση π.δ. 90/2008 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005...326-326
6.N. 3762/2009 (ΦΕΚ Α΄ 75/15.5.2009) N. 3762/2009 (ΦΕΚ Α΄ 75/15.5.2009) «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» 326-326
7.Ν. 3777/2009 (ΦΕΚ Α΄ 127/28.7.2009) «Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις»327-327
8.Κ.Υ.Α. (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) 5015968/2915/22.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 798/29.4.2009) «Διαδικασίες και δικαιολογητικά χαρακτηρισμού των ειδικών περιπτώσεων επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών οχημάτων...327-327
9.Ν. 3774/2009 (ΦΕΚ Α΄ 121/21.7.2009) «Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου» 327-327
10.Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α΄ 122/21.7.2009) «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις» 327-327
11.Κ.Υ.Α. (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) Γ438/οικ.28317/2481/09/19.5.2009 (ΦΕΚ Β΄ 989/25.5.2009) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2006/22/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου...327-327
12.Π.Δ. 86/2009 (ΦΕΚ Α΄ 114/16.7.2009) «Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων» 327-327
13.Κ.Υ.Α. (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ) (ΦΕΚ Β΄ 1079/4.6.2009) «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων»327-327
14.Ν. 3771/2009 (ΦΕΚ Α΄ 111/9.7.2009) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής...327-327
15.Ν. 3772/2009 (ΦΕΚ Α΄ 112/10.7.2009) «Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις» 327-327
16.Υ.Α. (ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/2/οικ.9180/28.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 852/7.5.2009) «Τροποποίηση Διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄/655/17.5.2005)»327-327
17.Π.Δ. 99/2009 (ΦΕΚ Α΄ 125/27.7.2009) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας» 327-327
18.Υ.Α. (ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ) 88202/25.6.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1286/30.6.2009) «Υπουργική απόφαση σε εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 3730/2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ»327-327
19.Υ.Α. (ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) 80507/14.5.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1033/1.6.2009) «Διαδικασία και τεχνικές λεπτομέρειες για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις εκδικαζόμενες υποθέσεις για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας...327-327
20.Υ.Α. (ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ) 68040/Δ6/12.6.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1254/25.6.2009) «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών»327-327
21.Υ.Α. (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 5017549/3273/29.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 860/7.5.2009) «Διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση επιστροφής του Ε.Φ.Κ. πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης... 327-327
22.Ν. 3776/2009 (ΦΕΚ Α΄ 126/28.7.2009) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την εκπαίδευση...327-327
23.Π.Δ. 65/2009 (ΦΕΚ Α΄ 88/9.6.2009) «Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» 326-326
24.N. 3763/2009 (ΦΕΚ Α΄ 80/27.5.2009) «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚκαι 2007/74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» 326-326
25.N. 3759/2009 (ΦΕΚ Α΄ 69/5.5.2009) «Κύρωση (1) της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Εταιρειών Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε...326-326
26.Ν. 3764/2009 (ΦΕΚ Α΄ 100/1.7.2009) «Κύρωση της Συμφωνίας συνεργασίας στον τομέα της άμυνας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης» 326-326
27.Ν. 3770/2009 (ΦΕΚ Α΄ 110/9.7.2009) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη περί αμοιβαίας εκδόσεως εγκληματιών μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής...326-327
28.Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ Α΄ 105/1.7.2009) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» 326-326
29.Ν. 3761/2009 (ΦΕΚ Α΄ 74/15.5.2009) «Κύρωση της Συμφωνίας της 14ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τις Ρυθμίσεις Χώρας Υποδοχής για τη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας...326-326
30.N. 3760/2009 (ΦΕΚ Α΄ 73/15.5.2009) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού για τη συνεργασία... 326-326
31.N. 3767/2009 (ΦΕΚ Α΄ 103/1.7.2009) «Κύρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο (Framework Agreement) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού «ATHENA»...326-326
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η αντιμετώπιση του «θύματος» εμπορίας ανθρώπων από τον εθνικό νομοθέτη. Σύντομη επισκόπηση του Ελληνικού δικαίου σε σχέση με τα δίκαια της Ιταλίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας405-416
2.Λιγότερο Κράτος δεν σημαίνει και συρρίκνωση της διοικητικής δικαιοσύνης: η αναβίωση των «διφυών» νομικών προσώπων417-422
3.Μορφές διοικητικού εποπτικού ελέγχου επί πράξεων ιδιωτικού δικαίου423-440ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Ο «Διοικητικός Κώδικας» περιέχει το σύνολο σχεδόν της βασικής νομοθεσίας που διέπει την οργάνωση, τη λειτουργία, το προσωπικό και τον έλεγχο της Δημόσιας Διοίκησης στη χώρα. Στον τόμο περιλαμβάνεται επίσης σειρά ρυθμίσεων από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σχετίζονται με τη λειτουργία της Διοίκησης (εθνικής και κοινοτικής). Η πέμπτη έκδοσή του έχει ακολουθήσει την εξέλιξη της νομοθετικής παραγωγής το 2010 και το 2011.


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2009 \ Τεύχος 3-2009
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης