ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)




Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 2-2013


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Η αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής κρίσης υπό το φως της νομολογίας του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου - Παρεμποδίζει η Καρλσρούη την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση;162-169
ΝομολογίαΣελίδες
1.Συνταγματικότητα απόλυτης απαγόρευσης καπνίσματος στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΣτΕ 4171/2012 Τμ. Δ΄)182-191
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Ανάρτηση διοικητικών πράξεων στο διαδίκτυο (ΣτΠ Πόρισμα147890/14818/2012/25.4.2012)224-231
2.Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ): πανάκεια της παθογένειας της Δημόσιας Διοίκησης ή αναγκαιότητα των καιρών; ()232-249
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.ΣτΕ Ολ. 1685/2013: Συνταγματική η έκτακτη εισφορά του ν. 3758/2009 (ΣτΕ Ολ. 1685/2013)192-194
2.ΣτΕ 1492/2013 Τμ. Ε΄: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση των μεταλλείων Κασσάνδρας στην ανατολική ακτή της Χαλκιδικής (ΣτΕ 1492/2013 Τμ. Ε΄)194-199
3.ΣτΕ 1026/2013 Τμ. Β΄: Το ειδικό ερευνητικό επίδομα των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ υποκείμενο σε φόρο εισοδήματος (ΣτΕ 1026/2013 Τμ. Β΄)200-201
4.ΣτΕ ΕΑ Ολ. (επί Α.Μ.) 136/2013: Παράβολο επί ασφαλιστικών μέτρων (ΣτΕ ΕΑ Ολ. (επί Α.Μ.) 136/2013)201-203
5. ΣτΕ 5060/2012 Τμ Γ΄: Έννομο συμφέρον για την άσκηση τριτανακοπής (ΣτΕ 5060/2012 Τμ Γ΄)203-205
6.ΣτΕ 4918/2012 Τμ. Δ΄: Προηγούμενη ακρόαση επί απελάσεως αλλοδαπού (ΣτΕ 4918/2012 Τμ. Δ΄)205-207
7.ΣτΕ 3892/2012 Τμ. Γ΄: Κατάργηση δίκης και ιδιαίτερο έννομο συμφέρον αιτούντος για τη συνέχιση αυτής (ΣτΕ 3892/2012 Τμ. Γ΄)207-208
8.ΣτΕ ΕΑ (επί Α.Μ.) 638/2012 (σε Συμβούλιο): Ασφαλιστικά μέτρα κατά πράξης επιλογής αναδόχου εκπόνησης μελέτης δημοσίου έργου (ΣτΕ ΕΑ (επί Α.Μ.) 638/2012 (σε Συμβούλιο))208-209
9.ΑΠ 1636/2012 Τμ. Β1΄: Καταγγελία σύμβασης έμμισθης εντολής δικηγόρου και επαγγελματική ελευθερία (ΑΠ 1636/2012 Τμ. Β1΄)209-213
Δελτίο Νομολογίας ΕλΣυνΣελίδες
1.ΕλΣυν Ολ. 3035/2012: Έλεγχος πράξεων πρόσληψης ναυαγοσωστών από Δήμο (ΕλΣυν Ολ. 3035/2012)214-216
2.ΕλΣυν Ολ. 3026/2012: Επανάσκηση αγωγής αποζημίωσης ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου (ΕλΣυν Ολ. 3026/2012)216-217
3.ΕλΣυν 3173/2012 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης: Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μη νομίμως συμμετέχουσα σε προγραμματική σύμβαση (ΕλΣυν 3173/2012 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)217-219
4.ΕλΣυν 3479/2012 Τμ. V: Αίτηση καταλογισμού από τον Γενικό Επίτροπο και έννομο συμφέρον του Δημοσίου (ΕλΣυν 3479/2012 Τμ. V)220-221
5.ΕλΣυν Πρ. 87/2012 Τμ. VII: Τμηματική καταβολή συμφωνηθείσας αμοιβής μελετητή και παραγραφή (ΕλΣυν Πρ. 87/2012 Τμ. VII)221-223
ΝομοθεσίαΣελίδες
1.N. 4155/2013 (άρθ. 64), Διαδικασία διαιτησίας στις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δημοσίων έργων170-179
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 4130/2013 (ΦΕΚ Α΄ 57/7.3.2013)180-180
2.N. 4131/2013 (ΦΕΚ Α΄ 58/7.3.2013)180-180
3.Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α΄ 59/7.3.2013)180-180
4.N. 4133/2013 (ΦΕΚ Α΄ 61/7.3.2013)180-180
5.N. 4134/2013 (ΦΕΚ Α΄ 62/7.3.2013)180-180
6.Ν. 4135/2013 (ΦΕΚ Α΄ 69/19.3.2013)180-180
7.Ν. 4136/2013 (ΦΕΚ Α΄ 70/19.3.2013)180-180
8.Ν. 4137/2013 (ΦΕΚ Α΄ 71/19.3.2013)180-180
9.Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄ 72/19.3.2013)180-180
10.Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74/20.3.2013)180-180
11.Π.Δ. 40/2013 (ΦΕΚ Α΄ 75/22.3.2013)180-180
12.Ν. 4140/2013 (ΦΕΚ Α΄ 78/1.4.2013)180-180
13.Π.Δ. 43/2013 (ΦΕΚ Α΄ 80/5.4.2013)180-180
14.Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81/5.4.2013)180-180
15.Ν. 4142/2013 (ΦΕΚ Α΄ 83/9.4.2013)180-180
16.Ν. 4143/2013 (ΦΕΚ Α΄ 85/15.4.2013)180-180
17.Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88/18.4.2013)180-180
18.Ν. 4145/2013 (ΦΕΚ Α΄ 89/18.4.2013)180-180
19.Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄ 90/18.4.2013)181-181
20.Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ Α΄ 98/26.4.2013)181-181
21.Ν. 4148/2013 (ΦΕΚ Α΄ 99/26.4.2013)181-181
22.Ν. 4149/2013 (ΦΕΚ Α΄ 101/29.4.2013)181-181
23.Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ Α΄ 102/29.4.2013)181-181
24.Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α΄ 103/29.4.2013)181-181
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.H σχέση πειθαρχικής και ποινικής δίκης εν όψει του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ250-259
2.Πανεπιστημιακή αυτοδιοίκηση και κρατική εποπτεία επί των πρυτανικών πράξεων διορισμού και παύσης των πανεπιστημιακών260-269
3.Xρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και πολιτικός ανταγωνισμός στην Ελλάδα270-281
4.Κοινωνική δυσφορία και αναποτελεσματικές πολιτικές μετανάστευσης: ο κίνδυνος για τη δημοκρατία στην Ευρώπη282-285
5.«Για ένα ζωντανό Σύνταγμα»286-296







ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Συνταγματικό Δίκαιο - Ατομικά Δικαιώματα - 4η ενημερωμένη έκδοση Συγγραφέας: Δαγτόγλου Δ. Πρόδρομος Το πληρέστερο και πλέον έγκυρο έργο για τα ατομικά δικαιώματα.


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2013 \ Τεύχος 2-2013
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης