ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 3-2010


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Στον «αστερισμό» των κρίσεων: Δημοσίας Διοικήσεως και Δημοσιονομικής Διαχειρίσεως274-289
ΝομολογίαΣελίδες
1.Καταλογισμός κληρικών ως υπολόγων για τη διαχείριση περιουσίας Ιεράς Μονής (ΕλΣυν Ολ. 753/2010)291-298
2.Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων που αφορούν την παροχή ασύλου ή την απέλαση αλλοδαπού από τη χώρα (ΣτΕ ΕΑ 369/2010)299-300
3.Υποχρέωση ορκοδοσίας κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και θρησκευτική ελευθερία Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Δημητράς και άλλοι κατά Ελλάδας, Αιτήσεις υπ’ αριθ.: 42837/06, 3237/07, 3269/07, 35793/07 και 6099/08, Απόφαση: 3.6.2010)301-312
4.Έλεγχος συνταγματικότητας εθνικής διάταξης νόμου και ενωσιακό δίκαιο (ΔΕΕ 22.6.2010, C-188/10 και C-189/10, Aziz Melki (C-188/10), Sélim Abdeli (C-189/10))313-329
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Οι συνέπειες κήρυξης νόμου ως συνταγματικού από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο330-356
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Κάμερες στην Αθήνα Μέρος Β΄: H ρύθμιση της βιντεοεπιτήρησης και το ζήτημα της εποπτείας (ΑΠΔΠΧ Γνωμοδότηση 2/2010)375-385
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.ΣτΕ 1899/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 1899/2009 Τμ. Β΄)357-357
2.ΣτΕ 1147/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 1147/2009 Τμ. Δ΄)357-357
3.ΔΕφΑθ 164/2009 (ΔΕφΑθ 164/2009)372-372
4.ΔΕφΑθ 27/2009 (ΔΕφΑθ 27/2009)373-374
5.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 1ης Γεν. Συν./20.1.2010 (θέμα β΄) (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 1ης Γεν. Συν./20.1.2010 (θέμα β΄))364-366
6.ΔΕφΑθ 29/2009 (ΔΕφΑθ 29/2009)372-373
7.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 9ης Γεν. Συν./19.5.2010 (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 9ης Γεν. Συν./19.5.2010)361-364
8.ΣτΕ 1249/2010 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 1249/2010 Τμ. Α΄)357-357
9.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 3ης Γεν. Συν./17.2.2010 (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 3ης Γεν. Συν./17.2.2010)364-364
10.ΣτΕ 2788/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 2788/2009 Τμ. Γ΄)357-359
11.ΔΕφΑθ 1104/2010 (ΔΕφΑθ 1104/2010)371-371
12.ΕλΣυν Ολ. 1938/2009 (ΕλΣυν Ολ. 1938/2009)366-368
13.ΕλΣυν Ολ. 44/2009 (ΕλΣυν Ολ. 44/2009)368-369
14.ΣτΕ 1147/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 1147/2009 Τμ. Δ΄)360-361
15.ΣτΕ 1899/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 1899/2009 Τμ. Β΄)359-360
16.ΔΕφΑθ 1123/2010 (ΔΕφΑθ 1123/2010)370-370
17.ΔΕφΑθ 334/2009 (ΔΕφΑθ 334/2009)371-371
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63/3.5.2010)290-290
2.Π.Δ. 28/2010 (ΦΕΚ Α΄ 64/6.5.2010)290-290
3.Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α΄ 66/11.5.2010)290-290
4.N. 3847/2010 (ΦΕΚ Α΄ 67/11.5.2010)290-290
5.Π.Δ. 29/2010 (ΦΕΚ Α΄ 68/13.5.2010)290-290
6.Π.Δ. 30/2010 (ΦΕΚ Α΄ 68/13.5.2010)290-290
7.N. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71/19.5.2010)290-290
8.Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ Α΄ 78/25.5.2010)290-290
9.Π.Δ. 32/2010 (ΦΕΚ Α΄ 70/14.5.2010)290-290
10.N. 3849/2010 (ΦΕΚ Α΄ 80/26.5.2010) 290-290
11.Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84/2.6.2010)290-290
12.Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α΄ 85/4.6.2010) 290-290
13.N. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010)290-290
14.Π.Δ. 50/2010 (ΦΕΚ Α΄ 89/16.6.2010)290-290
15.N. 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 90/17.6.2010)290-290
16.N. 3854/2010 (ΦΕΚ Α΄ 94/23.6.2010)290-290
17.Ν. 3855/2010 (ΦΕΚ Α΄ 95/23.6.2010)290-290
18.Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ Α΄ 97/25.6.2010)290-290
19.N. 3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65/6.5.2010)290-290
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η αναβάθμιση του ρόλου του διοικητικού δικαστή στη μεταμοντέρνα εποχή, η αδυναμία ανταπόκρισης της διοίκησης και η ανάγκη ενός άλλου διαλόγου με το νομοθέτη386-399
2.Η διαμόρφωση συνταγματικής πολιτικής στον χώρο της δικαιοσύνης. Επίκαιρες σκέψεις του Γιώργου Παπαδημητρίου400-412
3.Φύλο και ιδιότητα του πολίτη στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο413-418
ΒιβλιοπαρουσιάσειςΣελίδες
1.Χρυσούλα Μουκίου: Η κανονιστική αρμοδιότητα της διοίκησης υπό το πρίσμα νεότερων νομολογιακών εξελίξεων419-420
2.Δημοσθένης Δ. Λέντζης: Η πρόσβαση στα έγγραφα των κοινοτικών οργάνων420-423
3.Paolo Ridola: Τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ιστορική εξέλιξη του συνταγματισμού423-424ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Η δεσμευτική ενέργεια των αποφάσεων της ποινικής και πολιτικής δικαιοδοσίας στη διοικητική δίκη Παυλίδου Ευαγγελία


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2010 \ Τεύχος 3-2010
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης