ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 3-2010


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Στον «αστερισμό» των κρίσεων: Δημοσίας Διοικήσεως και Δημοσιονομικής Διαχειρίσεως274-289
ΝομολογίαΣελίδες
1.Καταλογισμός κληρικών ως υπολόγων για τη διαχείριση περιουσίας Ιεράς Μονής (ΕλΣυν Ολ. 753/2010)291-298
2.Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων που αφορούν την παροχή ασύλου ή την απέλαση αλλοδαπού από τη χώρα (ΣτΕ ΕΑ 369/2010)299-300
3.Υποχρέωση ορκοδοσίας κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και θρησκευτική ελευθερία Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Δημητράς και άλλοι κατά Ελλάδας, Αιτήσεις υπ’ αριθ.: 42837/06, 3237/07, 3269/07, 35793/07 και 6099/08, Απόφαση: 3.6.2010)301-312
4.Έλεγχος συνταγματικότητας εθνικής διάταξης νόμου και ενωσιακό δίκαιο (ΔΕΕ 22.6.2010, C-188/10 και C-189/10, Aziz Melki (C-188/10), Sélim Abdeli (C-189/10))313-329
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Οι συνέπειες κήρυξης νόμου ως συνταγματικού από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο330-356
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Κάμερες στην Αθήνα Μέρος Β΄: H ρύθμιση της βιντεοεπιτήρησης και το ζήτημα της εποπτείας (ΑΠΔΠΧ Γνωμοδότηση 2/2010)375-385
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.ΣτΕ 1899/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 1899/2009 Τμ. Β΄)357-357
2.ΣτΕ 1147/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 1147/2009 Τμ. Δ΄)357-357
3.ΔΕφΑθ 164/2009 (ΔΕφΑθ 164/2009)372-372
4.ΔΕφΑθ 27/2009 (ΔΕφΑθ 27/2009)373-374
5.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 1ης Γεν. Συν./20.1.2010 (θέμα β΄) (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 1ης Γεν. Συν./20.1.2010 (θέμα β΄))364-366
6.ΔΕφΑθ 29/2009 (ΔΕφΑθ 29/2009)372-373
7.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 9ης Γεν. Συν./19.5.2010 (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 9ης Γεν. Συν./19.5.2010)361-364
8.ΣτΕ 1249/2010 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 1249/2010 Τμ. Α΄)357-357
9.ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 3ης Γεν. Συν./17.2.2010 (ΕλΣυν πρακτ. Ολ. 3ης Γεν. Συν./17.2.2010)364-364
10.ΣτΕ 2788/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 2788/2009 Τμ. Γ΄)357-359
11.ΔΕφΑθ 1104/2010 (ΔΕφΑθ 1104/2010)371-371
12.ΕλΣυν Ολ. 1938/2009 (ΕλΣυν Ολ. 1938/2009)366-368
13.ΕλΣυν Ολ. 44/2009 (ΕλΣυν Ολ. 44/2009)368-369
14.ΣτΕ 1147/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 1147/2009 Τμ. Δ΄)360-361
15.ΣτΕ 1899/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 1899/2009 Τμ. Β΄)359-360
16.ΔΕφΑθ 1123/2010 (ΔΕφΑθ 1123/2010)370-370
17.ΔΕφΑθ 334/2009 (ΔΕφΑθ 334/2009)371-371
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63/3.5.2010)290-290
2.Π.Δ. 28/2010 (ΦΕΚ Α΄ 64/6.5.2010)290-290
3.Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α΄ 66/11.5.2010)290-290
4.N. 3847/2010 (ΦΕΚ Α΄ 67/11.5.2010)290-290
5.Π.Δ. 29/2010 (ΦΕΚ Α΄ 68/13.5.2010)290-290
6.Π.Δ. 30/2010 (ΦΕΚ Α΄ 68/13.5.2010)290-290
7.N. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71/19.5.2010)290-290
8.Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ Α΄ 78/25.5.2010)290-290
9.Π.Δ. 32/2010 (ΦΕΚ Α΄ 70/14.5.2010)290-290
10.N. 3849/2010 (ΦΕΚ Α΄ 80/26.5.2010) 290-290
11.Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84/2.6.2010)290-290
12.Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α΄ 85/4.6.2010) 290-290
13.N. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010)290-290
14.Π.Δ. 50/2010 (ΦΕΚ Α΄ 89/16.6.2010)290-290
15.N. 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 90/17.6.2010)290-290
16.N. 3854/2010 (ΦΕΚ Α΄ 94/23.6.2010)290-290
17.Ν. 3855/2010 (ΦΕΚ Α΄ 95/23.6.2010)290-290
18.Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ Α΄ 97/25.6.2010)290-290
19.N. 3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65/6.5.2010)290-290
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η αναβάθμιση του ρόλου του διοικητικού δικαστή στη μεταμοντέρνα εποχή, η αδυναμία ανταπόκρισης της διοίκησης και η ανάγκη ενός άλλου διαλόγου με το νομοθέτη386-399
2.Η διαμόρφωση συνταγματικής πολιτικής στον χώρο της δικαιοσύνης. Επίκαιρες σκέψεις του Γιώργου Παπαδημητρίου400-412
3.Φύλο και ιδιότητα του πολίτη στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο413-418
ΒιβλιοπαρουσιάσειςΣελίδες
1.Χρυσούλα Μουκίου: Η κανονιστική αρμοδιότητα της διοίκησης υπό το πρίσμα νεότερων νομολογιακών εξελίξεων419-420
2.Δημοσθένης Δ. Λέντζης: Η πρόσβαση στα έγγραφα των κοινοτικών οργάνων420-423
3.Paolo Ridola: Τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ιστορική εξέλιξη του συνταγματισμού423-424ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - Μάιος 2013 Ν. 4139/2013: Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών - Ν. 3459/2006: Κώδικας νόμων για τα ναρκωτικά (διατηρούμενες διατάξεις) - Π.Δ. 148/2007: Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Αιτιολογική έκθεση. Επιμέλεια: Αγάπη Χρ. Νασίκα, Δικηγόρος.[Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 15] Σύγχρονη Νομοθεσία


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2010 \ Τεύχος 3-2010
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης