ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 3-2011


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Γνωμοδότηση προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων: το προσχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ και η συνταγματική νομιμότητα322-329
2.Γνωμοδότηση προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων σχετικά με τη συνταγματικότητα ορισμένων ρυθμίσεων του προσχεδίου νόμου για τα ΑΕΙ330-332
3.Γνωμοδότηση προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων: τα προβλήματα συνταγματικότητας του προσχεδίου νόμου για τα ΑΕΙ333-335
4.Η αποδόμηση των πανεπιστημίων και η επιλεκτική χρεοκοπία του Συντάγματος336-340
ΝομολογίαΣελίδες
1.Παράταση της θητείας των μελών του ΕΣΡ (ΣτΕ 1098/2011 Τμ. Δ΄)343-351
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Δικαίωμα παρέμβασης σε φορολογική δίκη τρίτου και, επί πτωχεύσεως, του πτωχού σε προσφυγή του συνδίκου (ΣτΕ 930/2011 Τμ. Β΄)352-352
2.Επιβολή ΦΠΑ και σε δικηγόρους που εργάζονται με πάγια αντιμισθία (ΣτΕ 909/2011 Τμ. Β΄)352-353
3.Ευθύνη προς αποζημίωση κατ’ άρθρα 105 - 106 ΕισΝΑΚ οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης για την πρόκληση και μη αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιάς (ΣτΕ 285/2011 Τμ. Α΄ )353-354
4.Καταπολέμηση της εγκληματικότητας και αποκλειστικό δικαίωμα διαχείρισης και λειτουργίας τυχερών παιχνιδίων σε ανώνυμη εταιρεία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο (ΣτΕ Ολ. 231/2011)354-356
5.ΦΜΑ και προϋποθέσεις απαλλαγής λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας (ΣτΕ 212/2011 Τμ. Β΄)356-358
6.Διοικητική διαφορά ουσίας για διαφορές που προκύπτουν από εργοδοτική ασφαλιστική εισφορά (ΣτΕ Ολ. 89/2011)358-359
7.Ακυρωτική διαφορά η αμφισβήτηση νομιμότητας εκτελεστής διοικητικής πράξης που αφορά σύμβαση παραχώρησης χρήσης σπηλαίου (ΣτΕ Ολ. 88/2011)359-362
8.Αποδοχές μελών ΔΕΠ και καταλογισμοί για μη νόμιμες δαπάνες (ΕλΣυν 383/2010 Τμ. Ι)362-363
9.Δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται κατά τον ΚΕΔΕ (ΕλΣυν 46/2010 Τμ. Ι)363-364
10.Επιβολή προστίμου από τα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ και υποχρέωση καταχώρησης στο ειδικό βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων (ΔΕφΑθ 2007/2011)364-365
11.Ν. 3852/2010 και έννοια της κατανομής των υπο? λοίπων προς διάθεση εδρών της Α΄ κατανομής (ΔΠρΠειρ 469/2011)365-368
12.Καταχρηστική σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (ΑΠ 310/2011 Τμ. Β1΄)368-369
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Π.Δ. 39/2011 (ΦΕΚ Α΄ 104/6.5.2011)341-341
2.Π.Δ. 40/2011 (ΦΕΚ Α΄ 105/6.5.2011)341-341
3.Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ Α΄ 113/18.5.2011)341-341
4.Π.Δ. 50/2011 (ΦΕΚ Α΄ 117/23.5.2011)341-341
5.Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118/24.5.2011)341-341
6.Ν. 3967/2011 (ΦΕΚ Α΄ 120/25.5.2011)341-341
7.Ν. 3968/2011 (ΦΕΚ Α΄ 121/25.5.2011)341-341
8.Ν. 3969/2011 (ΦΕΚ Α΄ 122/25.5.2011)341-341
9.N. 3970/2011 (ΦΕΚ Α΄ 124/26.5.2011)341-341
10.Ν. 3971/2011 (ΦΕΚ Α΄ 125/26.5.2011)341-341
11.Ν. 3972/2011 (ΦΕΚ Α΄ 126/26.5.2011)341-341
12.Ν. 3973/2011 (ΦΕΚ Α΄ 127/26.5.2011)341-341
13.Ν. 3974/2011 (ΦΕΚ Α΄ 128/26.5.2011)341-341
14.Ν. 3975/2011 (ΦΕΚ Α΄ 129/26.5.2011)342-342
15.N. 3976/2011 (ΦΕΚ Α΄ 130/26.5.2011)342-342
16.Ν. 3977/2011 (ΦΕΚ Α΄ 131/26.5.2011342-342
17.N. 3978/2011 (ΦΕΚ Α΄ 137/16.6.2011)342-342
18.N. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138/16.6.2011)342-342
19.Ν. 3980/2011 (ΦΕΚ Α΄ 139/6.6.2011)342-342
20.Ν. 3981/2011 (ΦΕΚ Α΄ 140/16.6.2011)342-342
21.N. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143/17.6.2011)342-342
22.N. 3983/2011 (ΦΕΚ Α΄ 144/17.6.2011)342-342
23.N. 3984/2011 (ΦΕΚ Α΄ 150/27.6.2001)342-342
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η πρόσφατη μεταρρύθμιση της διοικητικής δικαιοσύνης (ν. 3900/2010)370-383
2.Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στη διοικητική δικαιοσύνη και ο διάλογος που έχει ανοίξει για μια νέα πορεία του κλάδου384-394
3.Ο νόμος 3900/2010: Η διοικητική δικαιοσύνη in vitro394-406
4.Zητήματα συνταγματικότητας των διατάξεων του ν. 3900/2010 που ρυθμίζουν τις φορολογικές διαφορές (οι τροποποιήσεις των άρθρων 6, 79 και 277 ΚΔΔ)407-423
5.Η δικονομική μεταρρύθμιση του ν. 3900/2010 και ο νέος ρόλος του Συμβουλίου της Επικρατείας424-439
6.Η ποιοτική απονομή της Ελληνικής Διοικητικής Δικαιοσύνης - Υπό το φως της πρόσφατης αναμόρφωσής της440-459
7.Ο έλεγχος των οικονομικών επιλογών από τον δικαστή: Προβολές του New Deal460-472ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Παπακωνσταντίνου Ευάγγελος: Δίκαιο πληροφορικής


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2011 \ Τεύχος 3-2011
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης