ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 1-2017


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Για μία αποτελεσματική δημόσια προστασία των προσωπικών δεδομένων:ο «θαυμαστός καινούργιος κόσμος»του Κανονισμού (ΕΕ) 679/20162-8
2.Περί του ιδιωτικού βίου και του ιδιωτικού ακροατηρίου. Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΑΠΔΠΧ 41/20179-16
ΝομολογίαΣελίδες
1.Το απόρρητο της επικοινωνίας και η ανάσυρση από τον εργοδότη αρχείων από τον σκληρό δίσκο εταιρικού υπολογιστή εργαζομένου μετά την παραίτησή του ΑΠ Ολ. 1/2017 (ΑΠ Ολ. 1/2017)18-33
2.Περί μετρήσεως αποστάσεως μεταξύ φαρμακείων ΣτΕ Τμ. Δ΄ 1979/2016 (ΣτΕ Τμ. Δ΄ 1979/2016 )34-36
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Δημοσιοποίηση υποκλαπέντων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανώτατου δικαστικού λειτουργού (ΑΠΔΠΧ Απόφαση 41/2017)60-72
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Αντισυνταγματικός ο τρόπος επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηρια-κών κέντρων με τον νόμο 4327/2015 (ΣτΕ Ολ. 711/2017 )37-41
2.Μη νόμιμες απολύσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των κρατικών νοσοκομείων (ΣτΕ 690/2017 Τμ. Γ΄ )42-43
3.Αντισυνταγματική η συνεχής παράταση παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου (ΣτΕ 675/2017 Τμ. Β΄ )43-47
4.Η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας και ο σύνδεσμος του αιτούντος άσυλο με την εν λόγω τρίτη χώρα (ΣτΕ 445/2017 Τμ. Δ΄ )47-48
5.Αντισυνταγματική η ρύθμιση που επιτρέπει τη λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές σε τρεις τουριστικές περιοχές (ΣτΕ Ολ. 100/2017)49-52
6.Μη εφαρμογή του τεκμηρίου φορολογητέου εισοδήματος λόγω δαπάνης για την αγορά ακινήτου στην περίπτωση απόκτησης ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία (ΣτΕ 2826/2016 Τμ. Β΄ )52-55
7.Αλλαγή επωνύμου τέκνου και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας (ΣτΕ 1852/2016 Τμ. Δ΄)55-57
8.Αναστολή εκτέλεσης απόφασης πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ως προδήλως εσφαλμένη (ΔΕφΑθ 38/2016 εν Συμβουλίω)57-59
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 4448/2017 (ΦΕΚ Α΄ 1/13.1.2017) 17-17
2.Π.Δ. 1/2017 (ΦΕΚ Α΄ 2/17.1.2017) 17-17
3.Ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α΄ 7/24.1.2017) 17-17
4.Ν. 4450/2017 (ΦΕΚ Α΄ 12/7.2.2017)17-17
5.Ν. 4451/2017 (ΦΕΚ Α΄ 16/13.2.2017) 17-17
6.Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α΄ 17/15.2.2017) 17-17
7.Ν. 4453/2017 (ΦΕΚ Α΄ 19/20.2.2017) 17-17
8.Ν. 4454/2017 (ΦΕΚ Α΄ 20/20.2.2017)17-17
9.Ν. 4455/2017 (ΦΕΚ Α΄ 22/23.2.2017)17-17
10.Π.Δ. 10/2017 (ΦΕΚ Α΄ 23/1.3.2017) 17-17
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η συνταγματική απορρύθμιση73-80
2.Tα νέα δικαιώματα για τους πολίτες βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων: μια πρώτη αποτίμηση και συνταγματική αξιολόγηση81-98
3.Το Κυπριακό Μνημόνιο στο ΔΕΕ:όταν η πολιτική υπερβαίνει το δίκαιο;99-105
4.Συστήματα αξιολόγησης και προαγωγικής εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα: κριτική αξιολόγηση106-121
5.Χρήσεις γης και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το νέο καθεστώς αδειοδότησης και η διάταξη του άρθρου 28 § 2 του ν. 4442/2016122-136ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Λευκή Κιοσσέ-Παυλίδου: Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2017 \ Τεύχος 1-2017
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης