ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 1-2017


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Για μία αποτελεσματική δημόσια προστασία των προσωπικών δεδομένων:ο «θαυμαστός καινούργιος κόσμος»του Κανονισμού (ΕΕ) 679/20162-8
2.Περί του ιδιωτικού βίου και του ιδιωτικού ακροατηρίου. Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΑΠΔΠΧ 41/20179-16
ΝομολογίαΣελίδες
1.Το απόρρητο της επικοινωνίας και η ανάσυρση από τον εργοδότη αρχείων από τον σκληρό δίσκο εταιρικού υπολογιστή εργαζομένου μετά την παραίτησή του ΑΠ Ολ. 1/2017 (ΑΠ Ολ. 1/2017)18-33
2.Περί μετρήσεως αποστάσεως μεταξύ φαρμακείων ΣτΕ Τμ. Δ΄ 1979/2016 (ΣτΕ Τμ. Δ΄ 1979/2016 )34-36
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Δημοσιοποίηση υποκλαπέντων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανώτατου δικαστικού λειτουργού (ΑΠΔΠΧ Απόφαση 41/2017)60-72
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Αντισυνταγματικός ο τρόπος επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηρια-κών κέντρων με τον νόμο 4327/2015 (ΣτΕ Ολ. 711/2017 )37-41
2.Μη νόμιμες απολύσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των κρατικών νοσοκομείων (ΣτΕ 690/2017 Τμ. Γ΄ )42-43
3.Αντισυνταγματική η συνεχής παράταση παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου (ΣτΕ 675/2017 Τμ. Β΄ )43-47
4.Η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας και ο σύνδεσμος του αιτούντος άσυλο με την εν λόγω τρίτη χώρα (ΣτΕ 445/2017 Τμ. Δ΄ )47-48
5.Αντισυνταγματική η ρύθμιση που επιτρέπει τη λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές σε τρεις τουριστικές περιοχές (ΣτΕ Ολ. 100/2017)49-52
6.Μη εφαρμογή του τεκμηρίου φορολογητέου εισοδήματος λόγω δαπάνης για την αγορά ακινήτου στην περίπτωση απόκτησης ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία (ΣτΕ 2826/2016 Τμ. Β΄ )52-55
7.Αλλαγή επωνύμου τέκνου και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας (ΣτΕ 1852/2016 Τμ. Δ΄)55-57
8.Αναστολή εκτέλεσης απόφασης πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ως προδήλως εσφαλμένη (ΔΕφΑθ 38/2016 εν Συμβουλίω)57-59
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 4448/2017 (ΦΕΚ Α΄ 1/13.1.2017) 17-17
2.Π.Δ. 1/2017 (ΦΕΚ Α΄ 2/17.1.2017) 17-17
3.Ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α΄ 7/24.1.2017) 17-17
4.Ν. 4450/2017 (ΦΕΚ Α΄ 12/7.2.2017)17-17
5.Ν. 4451/2017 (ΦΕΚ Α΄ 16/13.2.2017) 17-17
6.Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α΄ 17/15.2.2017) 17-17
7.Ν. 4453/2017 (ΦΕΚ Α΄ 19/20.2.2017) 17-17
8.Ν. 4454/2017 (ΦΕΚ Α΄ 20/20.2.2017)17-17
9.Ν. 4455/2017 (ΦΕΚ Α΄ 22/23.2.2017)17-17
10.Π.Δ. 10/2017 (ΦΕΚ Α΄ 23/1.3.2017) 17-17
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η συνταγματική απορρύθμιση73-80
2.Tα νέα δικαιώματα για τους πολίτες βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων: μια πρώτη αποτίμηση και συνταγματική αξιολόγηση81-98
3.Το Κυπριακό Μνημόνιο στο ΔΕΕ:όταν η πολιτική υπερβαίνει το δίκαιο;99-105
4.Συστήματα αξιολόγησης και προαγωγικής εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα: κριτική αξιολόγηση106-121
5.Χρήσεις γης και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το νέο καθεστώς αδειοδότησης και η διάταξη του άρθρου 28 § 2 του ν. 4442/2016122-136ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Συμεωνίδης Λ. Ιωάννης, Τάχος Α.: Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - ΕρμΥΚ - Τόμοι Ι και ΙΙ - Γ έκδοση


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2017 \ Τεύχος 1-2017
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης