ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 4-2013


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Το εύρος του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο450-456
2.Η σχέση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο με άλλες μορφές ελέγχου νομιμότητας της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων στην εθνική έννομη τάξη457-465
ΝομολογίαΣελίδες
1.Χρονικός περιορισμός εγγραφής πτυχιούχων νομικών σχολών σε δικηγορικό σύλλογο και επαγγελματική ελευθερία (ΣτΕ Ολ. 3340/2013)467-475
2.Τα θρησκευτικά σύμβολα στις αίθουσες των δικαστηρίων (ΣτΕ 2980/2013 Τμ. Δ΄)476-484
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Το ορισμένο της θητείας των μελών ΑΑ και το πεπερασμένο της αυτοδίκαιης παράτασής της. Μια επισκόπηση της νομοθεσίας και της νομολογίας με αφορμή την απόφαση ΣτΕ Ολ. 3515/2013 (ΣτΕ Ολ. 3515/2013)516-525
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 περί αυτοδίκαιης απόλυσης και προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας υπαλλήλων (ΣτΕ Ολ. 3354/2013)485-487
2.Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Μεσογείων (ΣτΕ 2798/2013 Τμ. Δ΄)487-488
3.Προθεσμία για άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας ΕΣΡ (ΣτΕ 1979/2013 Τμ. Δ΄)488-499
4.Αυτοδίκαιη απόλυση δικαστικής υπαλλήλου (ΣτΕ Ολ. 1540/2013)490-491
5.Έναρξη καταβολής επικουρικής σύνταξης από ΕΤΕΑ (ΣτΕ 1447/2013 Τμ. Α΄)491-494
6.Άνευ εκτελεστότητας οι ερμηνευτικοί εγκύκλιοι (ΣτΕ 844/2013 Τμ. Β΄)494-495
7.Αδικοπρακτική ευθύνη του Δημοσίου κατά το διοικητικό στάδιο που προηγείται της σύναψης σύμβασης (ΣτΕ 451/2013 Τμ. Α΄)495-498
8. Αρμοδιότητα ΣτΕ για διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΣτΕ 250/2013 Τμ. Β΄)499-500
9.Πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης διοικητικού υπαλλήλου ΑΕΙ (ΣτΕ Ολ. 96/2013)500-501
10.Εντοπισμός αρχαιολογικών ευρημάτων κατά την κατασκευή εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων (ΣτΕ 5460/2012 Τμ. Ε΄)501-503
11.Μη νόμιμη συγκρότηση Συμβουλίου προσλήψεων-κρίσεων ιατρών ΕΣΥ (ΔΕφΑθ 2001/2013)503-504
12.Αίτηση ακύρωσης κατά πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού Δικαστικών Επιμελητών (ΔΕφΑθ 924/2013)504-505
13.Κώλυμα μετάθεσης συζύγου σε πόλη όπου λειτουργεί φροντιστήριο ο/η σύζυγος (ΔΕφΤριπ 246/2013)505-506
Δελτίο Νομολογίας ΕλΣυνΣελίδες
1.Αναπροσαρμογή των συντάξεων των βουλευτών (ΕλΣυν Ολ. 2/2013)507-509
2.Αδυναμία επανελέγχου ήδη ελεγχθείσας σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕλΣυν 2566/2013 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)509-509
3.Μη υπαγωγή σε προσυμβατικό έλεγχο των συμβάσεων που συνάπτουν «συνδεδεμένες» δημόσιες επιχειρήσεις με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο (ΕλΣυν 2157/2013 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)509-510
4.Σύναψη σύμβασης προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (ΕλΣυν 538/2013 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)511-512
5.Έλεγχος ετήσιας δήλωσης περί περιουσιακής κατάστασης πρώην Υπουργού και βουλευτή (ΕλΣυν 2173/2013 Τμ. V )512-513
6.Δικαιοδοσία ΕλΣυν να εκδικάζει υποθέσεις αστικής ευθύνης υπαλλήλων του Δημοσίου και εκκρεμοδικία ενώπιον του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου (ΕλΣυν 1488/2013 Τμ. V)512-513
7.Δικαιοδοσία ΕλΣυν και καταλογισμός ιδιωτών, οι οποίοι έχουν λάβει αχρεωστήτως δημόσιο χρήμα (ΕλΣυν 3487/2012 Τμ. V)514-515
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ Α΄ 156/9.7.2013)466-466
2.Ν. 4165/2013 (ΦΕΚ Α΄ 157/9.7.2013)466-466
3.Ν. 4166/2013 (ΦΕΚ Α΄ 158/9.7.2013)466-466
4.Ν. 4167/2013 (ΦΕΚ Α΄ 160/12.7.2013)466-466
5.Ν. 4168/2013 (ΦΕΚ Α΄ 161/12.7.2013)466-466
6.Ν. 4169/2013 (ΦΕΚ Α΄ 162/12.7.2013)466-466
7.Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 163/12.7.2013)466-466
8.Ν. 4171/2013 (ΦΕΚ Α΄ 166/23.7.2013)466-466
9.Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013)466-466
10.Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α΄ 169/26.7.2013)466-466
11.Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26.7.2013)466-466
12.Ν. 4175/2013 (ΦΕΚ Α΄ 171/8.8.2013)466-466
13.Ν. 4176/2013 (ΦΕΚ Α΄ 172/8.8.2013)466-466
14.Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α΄ 173/8.8.2013)466-466
15.N. 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄ 174/8.8.2013)466-466
16.Ν. 4179/2013 (ΦΕΚ Α΄ 175/8.8.2013)466-466
17.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 7ης.8.2013 (ΦΕΚ Α΄ 176/9.8.2013)466-466
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.H φορολόγηση των μη επαγγελματιών συγγραφέων (Από τον παραλογισμό στην εκλογίκευση)526-533
2.Ο θεσμικός ρόλος και οι λειτουργίες της Τράπεζας της Ελλάδος στην ενωσιακή και στην ελληνική έννομη τάξη534-550
3.Η δυσχερής εφαρμογή της πανεπιστημιακής μεταρρύθμισης: επισκόπηση του νέου νομικού καθεστώτος των ΑΕΙ551-564
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.Προθεσμία υποβολής πράξεων νομοθετικού περιεχομένου στη Βουλή προς κύρωση: η περίπτωση της θνησιγενούς Βουλής του Μαΐου 2012565-567
2.Αυτοδίκαιη αργία δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών568-572
ΒιβλιοπαρουσιάσειςΣελίδες
1.Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Ποια δημοκρατία για την Ελλάδα μετά την κρίση; Για την αποκατάσταση των λέξεων και του νοήματός τους573-584ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης - Τεύχος 17ο, 2011 Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2013 \ Τεύχος 4-2013
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης