ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 1-2012


ΝομολογίαΣελίδες
1.Το ύψος του τόκου υπερημερίας για οφειλές ΝΠΔΔ και το Σύνταγμα (ΣτΕ 2094/2011 Τμ. Α΄)19-20
2.Απαγόρευση μετατροπής φορτηγών αυτοκινήτων ΔΧ οποιασδήποτε κατηγορίας σε βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών καυσίμων (ΣτΕ Ολ. 1665/2011)21-34
3.Αντισυνταγματική η «έκτακτη εισφορά» του άρθρου 18 του ν. 3758/2009 (ΣτΕ 693/2011 Τμ. Β΄)35-49
4.Ευθύνη του Δημοσίου λόγω θανάτου κρατουμένου (ΤρΔΠρΛειβ 29/2011)50-59
5.Ευθύνη κράτους για ζημίες σε βάρος ιδιωτών λόγω παραβίασης του δικαίου της Ένωσης (ΔΕΕ C-379/10, 24.11.2011)60-67
6.Αναγνώριση των εγκλημάτων γενοκτονίας (Conseil constitutionnel, 2012−647 DC, 28.2.2012 «Νόμος για την καταπολέμηση της αμφισβήτησης της ύπαρξης γενοκτονιών αναγνωρισμένων από τον νόμο»)68-80
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και η επίδρασή της στη δικανική σκέψη81-84
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Η νομική φύση του προσαρτηθέντος στον ν. 3845/2010 Μνημονίου και η συνταγματικότητα των ρυθμίσεών του (ΣτΕ Ολ. 668/2012)85-85
2.Συνταγματικότητα της αύξησης παραβόλου σε φορολογικές και τελωνειακές διαφορές (ΣτΕ Ολ. 601/2012)85-87
3.Μη νόμιμη η πρόβλεψη οικονομικού ανταλλάγματος για την εκπλήρωση υποχρεώσεων ΥΚΩ στα ΜΔΝ (ΣτΕ 469/2012 Τμ. Δ΄)87-89
4.Αναστολή εκτέλεσης υπουργικής απόφασης για την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων (ΣτΕ ΕΑ 118/2012)89-90
5.Πλήρης απελευθέρωση των επαγγελμάτων (ΣτΕ ΠΕ 27/2012 Τμ. Ε΄)90-91
6.Αντισυνταγματική η απαγόρευση σύναψης δημοσίων συμβάσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3021/2002 (ΣτΕ Ολ. 3470/2011)91-94
7.Συνταγματική η θέσπιση πληθυσμιακών κριτηρίων για την ίδρυση φαρμακείου (ΣτΕ 2531/2011 Τμ. Δ΄)95-97
8.Έγκριση πολεοδομικής μελέτης σε περιοχή ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (ΣτΕ 2381/2011 Τμ. Ε΄)97-98
9.Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού μετά την κήρυξη του προηγούμενου ως άγονου (ΣτΕ 1186/2011 Τμ. Δ΄)98-99
10.Ευθύνη Νοσοκομείου προς αποζημίωση για μετάγγιση σε ασθενή μολυσμένου αίματος (ΔΠρΘεσ 2358/2010)99-99
ΝομοθεσίαΣελίδες
1.Ν. 4049/2012, Σύγχρονη αθλητική νομοθεσία2-17
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄ 8/27.1.2012)18-18
2.Ν. 4037/2012 (ΦΕΚ Α΄ 10/30.1.2012) 18-18
3.N. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 14/2.2.2012)18-18
4.Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ Α΄ 15/2.2.2012)18-18
5.Ν. 4040/2012 (ΦΕΚ Α΄ 22/13.2.2012)18-18
6.N. 4041/2012 (ΦΕΚ Α΄ 23/13.2.2012)18-18
7.Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24/13.2.2012)18-18
8.Ν. 4043/2012 (ΦΕΚ Α΄ 25/13.2.2012)18-18
9.Ν. 4044/2012 (ΦΕΚ Α΄ 26/13.2.2012) 18-18
10.Ν. 4045/2012 (ΦΕΚ Α΄ 27/13.2.2012)18-18
11.Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α΄ 28/14.2.2012)18-18
12.N. 4047/2012 (ΦΕΚ Α΄ 31/23.2.2012)18-18
13.Ν. 4048/2012 (ΦΕΚ Α΄ 34/23.2.2012)18-18
14.Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Α΄ 35/23.2.2012)18-18
15.Ν. 4050/2012 (ΦΕΚ Α΄ 36/23.2.2012)18-18
16.N. 4051/2012 (ΦΕΚ Α΄ 40/29.2.2012)18-18
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Το δημόσιο συμφέρον υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης. Σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις ΣτΕ Β΄ 693/2011, ΣτΕ ΣΤ΄ 1620/2011 και ΣτΕ Α΄ 2094/2011100-112
2.Η θέσπιση συλλογικών ένδικων βοηθημάτων στο πεδίο των διοικητικών διαφορών113-121
3.Δημοσιονομικές και συνταγματικές πτυχές της υπαγωγής των δανείων του κράτους σε αλλοδαπό δίκαιο122-138
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.Η συνταγματικότητα εξαιρέσεων τίτλων από το PSI139-144ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εισηγήσεις διοικητικού δικαίου - Δ' έκδοση - Τεύχος πρώτο. Παπαγρηγορίου Βλάσιος


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2012 \ Τεύχος 1-2012
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης