ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 3-2014


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Αδύναμα δικαστήρια, ισχυρά δικαιώματα290-294
2.Ο χρόνος εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας295-307
3.Προσωρινοί νόμοι σε περιόδους κρίσης και οι επιπτώσεις τους στη διάκριση των εξουσιών308-314
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Αντισυνταγματικότητα διατάξεων του ν. 4046/2012 (Μνημόνιο ΙΙ) που αφορούν τη διαιτησία (ΣτΕ Ολ. 2307/2014)316-323
2.Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών και συντάξεων των στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας (ΣτΕ Ολ. 2192/2014)323-328
3.Συνταγματική η μη πρόβλεψη κοινοποίησης στον οφειλέτη του κατασχετηρίου εγγράφου σε περίπτωση κατασχέσεως εις χείρας τρίτων απαιτήσεως οφειλέτη του Δημοσίου (ΣτΕ 2080/2014 Τμ. Στ΄)328-329
4.Συνταγματικό το καθεστώς αυτόματης αργίας των δημοσίων υπαλλήλων που διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα (ΣτΕ Ολ. 1900/2014)329-333
5.Μη παραδεκτή άσκηση αναίρεσης για διαφορά με χρηματικό αντικείμενο υπολειπόμενο των 5.900 ευρώ (ΣτΕ Ολ. 693/2014)333-335
6.Άρνηση Διοίκησης και άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (ΣτΕ 600/2014 Tμ. Ε΄)335-336
7.Χωρίς ηλικιακό όριο η μετάταξη υπαλλήλου από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας (ΔΕφΘεσ 1211/2014)336-337
8.Μη επαρκής αιτιολογία για την επιβολή του δυσμενούς μέτρου της αυτοδίκαιης αργίας (ΔΕφΘεσ 1176/2014)337-338
9.Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης και επιβολή προστίμου για παράβαση των διατάξεων ΚΒΣ (ΔΠρΑθ 2217/2014)338-339
10.Αντισυνταγματικότητα διαθεσιμότητας σχολικών φυλάκων λόγω κατάργησης των θέσεών τους (ΜΠρΑθ 1240/2014)339-344
Δελτίο Νομολογίας ΕλΣυνΣελίδες
1.Αποδεικτικά μέσα σε δίκη για την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων (ΕλΣυν Ολ. 1246/2014)345-345
2.Δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο της αίτησης αναίρεσης (ΕλΣυν Ολ. 482/2014)345-346
3.Αναπροσαρμογή συντάξεων των στρατιωτικών σύμφωνη με ΕΣΔΑ και Σύνταγμα (ΕλΣυν Ολ. 4323/2013)347-349
4.Έλεγχος από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕλΣυν 506/2014 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)349-351
5.Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (ΕλΣυν 4002/2013 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)351-353
6.Αίτηση αναθεώρησης κατά οριστικών αποφάσεων Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕλΣυν 16/2014 Τμ. V)353-354
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107/5.5.2014)315-315
2.Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ Α΄ 114/10.5.2014)315-315
3.Ν. 4263/2014 (ΦΕΚ Α΄ 117/14.5.2014)315-315
4.Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118/15.5.2014)315-315
5.Ν. 4265/2014 (ΦΕΚ Α΄ 132/10.6.2014)315-315
6.N. 4266/2014 (ΦΕΚ Α΄ 135/10.6.2014)315-315
7.N. 4267/2014 (ΦΕΚ Α΄ 137/12.6.2014)315-315
8.N. 4268/2014 (ΦΕΚ Α΄ 141/27.6.2014)315-315
9.N. 4269/2014 (ΦΕΚ Α΄ 142/28.6.2014)315-315
10.N. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014)315-315
11.N. 4271/2014 (ΦΕΚ Α΄ 144/28.6.2014)315-315
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής: μια πρώτη προσέγγιση355-366
2.Τα Συντάγματα των Ιονίων Νήσων (1800, 1803, 1817). Τρεις χαρακτηριστικές στιγμές της συνταγματικής μας ιστορίας367-377
3.Η ελληνική επιστήμη του αστικού δικαίου και η υποδοχή του συστήματος παρεμπίπτοντος δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων378-393
4.Η φορολογία της ζακά εις το ισλάμ394-401
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.Διαδικασία λύσης μίας δημόσιας σύμβασης, εάν χρονικά έχει παρέλθει η δυνατότητα παράτασης αυτής, και για μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει αδράνεια και των δύο μερών (Κυρίου του Έργου και Αναδόχου). Ποιες οι ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί η Αναθέτουσα Αρχή και πότε μπορεί να αναθέσει απευθείας το έργο στον επόμενο μειοδότη402-408
ΒιβλιοπαρουσιάσειςΣελίδες
1.Πέτρος Ι. Παραράς: Res Publica I. To Κράτος Δικαίου. Οργάνωση και Λειτουργία του Συνταγματικού Κράτους. Res Publica II. Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η Ευρωπαϊκή Διάσταση409-410
2.Αντ. Μακρυδημήτρης, Μ. Σαματάς, Ευγ. Πρεβεδούρου, Μ.-Ηλ. Πραβίτα (επιμ.): Μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση: Δυνατότητες, Προοπτικές, Αδυναμίες. 4ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων411-416ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα: Η πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών στη δημόσια διοίκηση και οι περιορισμοί της


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2014 \ Τεύχος 3-2014
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης