ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 5-2017


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Απαγόρευση συλλογικών φορέων ρατσιστικού λόγου; Μια επανεκτίμηση522-528
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Αρμοδιότητα εξέτασης ισοτιμίας ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων (ΣτΕ 3099/2017 Τμ. Γ΄)530-534
2.Έννομο συμφέρον σωματείου και συνταγματικότητα συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας Siemens και του Ελληνικού Δημοσίου (ΣτΕ Ολ. 2913/2017)534-537
3.Νόμιμη η 5ετης παραγραφή βεβαιωμένων με τελεσίδικη δικαστική απόφαση απαιτήσεων ιδιωτών κατά του Δημοσίου (ΣτΕ 2851/2017 Τμ. ΣΤ΄)537-538
4.Παύση δικαστικού λειτουργού λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας και προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (ΣτΕ Ολ. 2364/2017)538-539
5.Δεν χωρεί ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης, εφόσον πραγματοποιήθηκε σκοπός δημόσιας ωφέλειας (ΣτΕ 2244/2017 Τμ. ΣΤ΄)539-540
6.Σύμφωνο με το Σύνταγμα το σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο Δημόσιο (ΣτΕ 1882/2017 Τμ. Γ΄)541-543
7.Η χορήγηση σε τρίτους εγγράφων πειθαρχικής φύσης σχετικά με πληρεξούσιο δικηγόρο συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (ΣτΕ 1847/2017 Τμ. Γ΄)543-545
8.Ευνοϊκό συνταξιοδοτικό καθεστώς και επεκτατική εφαρμογή για λόγους ισότητας (ΣτΕ 1709/2017 Τμ. Α΄)545-548
9.Τα μέτρα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 δεν παραβιάζουν την οικονομική – επαγγελματική ελευθερία και την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης (ΣτΕ 432/2017 Τμ. Β΄)548-549
10.Διεξαγωγή πλειστηριασμών με αδιαφανή τρόπο δεν στοιχειοθετεί λόγο χορήγησης αναστολής, αφού δεν προκύπτει ανεπανόρθωτη βλάβη (ΣτΕ ΕΑ 343/2017)549-551
11.Προϋποθέσεις σώρευσης αγωγικών αξιώσεων και θεμελίωσης αγωγικών αιτημάτων κατ’ άρθρο 105 - 106 ΕισΝΑΚ κατά Δήμου (ΔΠρΑθ 20239/2017)551-554
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Π.Δ. 96/2017 (ΦΕΚ Α΄ 136/11.9.2017) 529-529
2.N. 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137/13.11.2017) 529-529
3.Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ Α΄ 138/15.9.2017) 529-529
4.N. 4489/2017 (ΦΕΚ Α΄ 140/21.9.2017) 529-529
5.Π.Δ. 99/2017 (ΦΕΚ Α΄ 141/28.9.2017)529-529
6.Π.Δ. 119/2017 (ΦΕΚ Α΄ 145/2.10.2017) 529-529
7.Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ Α΄ 148/9.10.2017) 529-529
8.Π.Δ. 122/2017 (ΦΕΚ Α΄ 149/10.10.2017)529-529
9.N. 4490/2017 (ΦΕΚ Α΄ 150/11.10.2017) 529-529
10.Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α΄ 151/12.10.2017) 529-529
11.N. 4491/2017 (ΦΕΚ Α΄ 152/13.10.2017)529-529
12.Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α΄ 156/18.10.2017) 529-529
13.Π.Δ. 127/2017 (ΦΕΚ Α΄ 157/20.10.2017) 529-529
14.Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ Α΄ 160/30.10.2017) 529-529
15.Π.Δ. 133/2017 (ΦΕΚ Α΄ 161/30.10.2017) 529-529
16.N. 4493/2017 (ΦΕΚ Α΄ 164/31.10.2017) 529-529
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Επιπτώσεις της κακής νομοθέτησηςστα Θεμελιώδη Δικαιώματα των πολιτώνκαι στην Οικονομία555-570
2.Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης (του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και των φορολογουμένων) απέναντι στις δικαστικές αποφάσεις: σκέψεις με αφορμή τις ΣτΕ 2334/2016 και ΣτΕ 2067/2016571-595
3.Τα χρονικά κωλύματα εκλογιμότηταςτου Προέδρου και των μελών ΔΣ των Δικηγορικών Συλλόγωνκατά τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων596-613
4.Η διεύρυνση της προστατευόμενης από το απόρρητο έννοιας της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στο πλαίσιο παροχής διαθεσίμων υπηρεσιών στο κοινό μέσω δημοσίου δικτύου. Με αφορμή την ΑΠ Ολ. 1/2017 και το σχέδιο Κανονισμού e-Privacy για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες614-623
5.Εκλέγοντας αρχηγό από τη βάση: η περίπτωση του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς624-638
ΒιβλιοπαρουσιάσειςΣελίδες
1.Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου. Βασικές Έννοιες - Ελληνική Συνταγματική Ιστορία - Οργάνωση του Κράτους - Δικαιώματα του Ανθρώπου639-640ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Η συμβατική παραχώρηση δημοσίου έργου Διαδικασίες ανάθεσης και προσυμβατική προστασία των διαγωνιζομένων Μεσσήνη Μαρία Γ.


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2017 \ Τεύχος 5-2017
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης