ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 2-2017


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Η αρχή της αλληλεγγύης στο πλαίσιοτου πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου. Οι εγγυήσεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καιτης Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης138-148
2.Βήματα εξέλιξης του ακυρωτικού ελέγχου149-154
ΝομολογίαΣελίδες
1.Προνομιακή μεταχείριση ορισμένων κατηγοριών αθλητών ως προς την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΣτΕ 1443/2017 Τμ. Γ)156-167
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Οι περιορισμοί στη δυνατότητα προσφυγής στη δάνεια εμπειρία με βάση την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης168-174
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων:οι νέες υποχρεώσεις και η ευθύνη του Υπευθύνου Επεξεργασίας ()199-205
2.Τεχνικά και οργανωτικά θέματα – η «υποχρεωτική» τοποθέτηση Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ()206-213
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Προϋποθέσεις παραδεκτού της άσκησης έφεσης κατά ανέκκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου (ΣτΕ 1528/2017 Τμ. Γ΄)175-176
2.Νομική φύση απόφασης ασφαλιστικού φορέα επιβάλλουσα σε Τράπεζα καταλογισμό στο πλαίσιο εγγυητικής ευθύνης της για κάλυψη ελλειμμάτων (ΣτΕ 1334/2017 Τμ. Α΄)176-178
3.Ανάκληση οικοδομικής άδειας λόγω ασυμφωνίας μεταξύ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και του εφαρμοσθέντος στο έδαφος (ΣτΕ 1320/2017 Τμ. Α΄)178-178
4.Δικαίωμα συζύγου, κατοίκου ημεδαπής, προς υποβολή δήλωσης αυτοτελώς σε σχέση με σύζυγό της, φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής (ΣτΕ 1215/2017 Τμ. Β΄)178-180
5.Αμετάκλητο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου περί οριστικής παύσης της ποινικής δίωξης, λόγω παραγραφής αδικήματος (ΣτΕ 167/2017 Τμ. Β΄)180-182
6.Απαγόρευση χειροτέρευσης θέσης ενιστάμενου ασφαλισμένου σε Β΄ θμια Υγειονομική Επιτροπή (ΣτΕ 29/2017 Τμ. Α΄)182-184
7.Συνταγματικές οι περικοπές στο εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων (ΣτΕ Ολ. 734/2016)184-187
8.Διακοπή παραγραφής με κατάθεση αγωγής σε Δικαστήριο στερούμενο δικαιοδοσίας (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα Ολομέλεια) 296/2017)187-189
9.Δεν θεμελιώνει αποζημιωτική αγωγή η τμηματική και όχι εφάπαξ καταβολή αναπροσαρμοσθείσας σύνταξης σε στρατιωτικούς συνταξιούχους (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα Ολομέλεια) 295/2017)189-191
10.Διαζευγμένα άρρενα τέκνα δεν δικαιούνται σύνταξη (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα Ολομέλεια) 293/2017)191-192
11.Προϋποθέσεις υπό τις οποίες το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να αποστεί από αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για ευθύνη υπολόγου (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα Ολομέλεια) 124/2017v)192-193
12.Συκοφαντική δυσφήμηση δικηγόρου μέσω διαδικτύου (MΠρΑθ 497/2017)193-198
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 4456/2017 (ΦΕΚ Α΄ 24/1.3.2017)155-155
2.N. 4457/2017 (ΦΕΚ Α΄ 31/13.3.2017)155-155
3.N. 4458/2017 (ΦΕΚ Α΄ 32/13.3.2017)155-155
4.N. 4459/2017 (ΦΕΚ Α΄ 36/22.3.2017)155-155
5.N. 4460/2017 (ΦΕΚ Α΄ 37/22.3.2017) 155-155
6.N. 4461/2017 (ΦΕΚ Α΄ 38/28.3.2017) 155-155
7.N. 4462/2017 (ΦΕΚ Α΄ 39/28.3.2017) 155-155
8.N. 4463/2017 (ΦΕΚ Α΄ 42/30.3.2017) 155-155
9.Ν. 4464/2017 (ΦΕΚ Α΄ 46/4.4.2017) 155-155
10.N. 4465/2017 (ΦΕΚ Α΄ 47/4.4.2017)155-155
11.Π.Δ. 32/2017 (ΦΕΚ Α΄ 54/12.4.2017)155-155
12.N. 4466/2017 (ΦΕΚ Α΄ 55/12.4.2017) 155-155
13.N. 4467/2017 (ΦΕΚ Α΄ 56/13.4.2017) 155-155
14.N. 4468/2017 (ΦΕΚ Α΄ 61/28.4.2017) 155-155
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Μορφές εμφάνισης και συνέπειεςτης κακής νομοθέτησης στο πεδίοτης Διοικητικής Δικαιοσύνης214-223
2.Νομική διάσταση της Νησιωτικότητας:ερμηνεία των ρυθμίσεων του Συντάγματος και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ224-236
3.Εισαγωγικές οριοθετήσεις στην αρχήτης ισότητας των όπλων στη διοικητική δίκη237-243
4.Μια υπεράσπιση της επεκτατικής ισότητας σε καιρό οικονομικής -κρίσης και ταυτόχρονα μια αφορμή συζήτησης για το μέλλον της244-264ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Συνταγματικό Δίκαιο - Ατομικά Δικαιώματα - 4η ενημερωμένη έκδοση Συγγραφέας: Δαγτόγλου Δ. Πρόδρομος Το πληρέστερο και πλέον έγκυρο έργο για τα ατομικά δικαιώματα.


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2017 \ Τεύχος 2-2017
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης