ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 6-2017


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Η εξέλιξη της Διοικητικής Επιστήμης στην Ελλάδα. Θεωρία και Πρακτική642-653
2.Η διαιτητική επίλυση διαφορών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου654-661
ΝομολογίαΣελίδες
1.Προϋποθέσεις εγγραφής κατόχων τίτλων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στο μητρώο ασκουμένων δικηγόρων (ΣτΕ 3099/2017 Τμ. Γ΄)663-672
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η χωρίς διαβάθμιση παραχώρηση 50 εδρών στο πρώτο αυτοτελές κόμμα κατά τις βουλευτικές εκλογές (ΑΕΔ 18/2017)673-674
2.Αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών των ιατρών του ΕΣΥ (ΣτΕ Ολ. 431/2018)675-681
3.Εύρος αυτεπάγγελτου ελέγχου πλημμελειών της νομικής βάσης πράξεων που αφορούν φορολογικές διαφορές (ΣτΕ 389/2018 Τμ. Β΄)681-682
4.Η υποχρέωση κοινής δήλωσης των συζύγων, που υποβάλλεται κατά τον ΚΦΕ από τον (άνδρα) σύζυγο, προϋποθέτει συναίνεση αμφοτέρων (ΣτΕ 330/2018 Τμ. Β΄)682-686
5.Επιμήκυνση φορολογικών ελέγχων πέραν της πενταετίας. «Ανώνυμη καταγγελία» για φοροδιαφυγή πολίτη (ΣτΕ 172/2018 Τμ. Β΄)686-691
6.Αρμοδιότητα της ΑΠΔΠΧ και υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας να χορηγεί πρόσβαση στο υποκείμενο των δε-δομένων (ΣτΕ 133/2018 Τμ. Δ΄)691-694
7.Συνταγματικά μη ανεκτή η παράταση της θητείας μελών Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών μετά την πάροδο εύλογου χρό-νου (ΣτΕ 82/2018 Τμ. Δ΄)694-695
8.Πιλοτική Δίκη - Το ΣτΕ και οι αρμοδιότητες της ΑΕΠΠ (ΣτΕ ΕΑ 54/2018 Τμ. Β΄)695-698
9.Αναστολή εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης λόγω έλλειψης των οριζόμενων στη διακήρυξη πιστοποιητικών της εργοληπτι-κής εταιρείας (ΣτΕ ΕΑ 17/2018 Τμ. Δ΄)698-702
10.Απόφαση Διεύθυνσης Αλλοδαπών που αρνείται χορήγηση άδειας για οικογενειακή επανένωση προσφύγων παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία (ΔΠρΑθ 59/2018)702-703
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 4494/2017 (ΦΕΚ Α΄ 165/2.11.2017) 662-662
2.N. 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄ 167/3.11.2017)662-662
3.Π.Δ. 134/2017 (ΦΕΚ Α΄ 168/6.11.2017)662-662
4.N. 4496/2017 (ΦΕΚ Α΄ 170/8.11.2017) 662-662
5.N. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171/13.11.2017)662-662
6.N. 4498/2017 (ΦΕΚ Α΄ 172/16.11.2017) 662-662
7.Ν. 4499/2017 (ΦΕΚ Α΄ 176/21.11.2017)662-662
8.Ν. 4500/2017 (ΦΕΚ Α΄ 177/22.11.2017) 662-662
9.N. 4501/2017 (ΦΕΚ Α΄ 178/22.11.2017) 662-662
10.Π.Δ. 141/2017 (ΦΕΚ Α΄ 180/23.11.2017) 662-662
11.Π.Δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄ 181/23.11.2017) 662-662
12.N. 4502/2017 (ΦΕΚ Α΄ 182/24.11.2017) 662-662
13.N. 4503/2017 (ΦΕΚ Α΄ 183/24.11.2017) 662-662
14.N. 4504/2017 (ΦΕΚ Α΄ 184/29.11.2017) 662-662
15.N. 4505/2017 (ΦΕΚ Α΄ 189/8.12.2017) 662-662
16.N. 4506/2017 (ΦΕΚ Α΄ 191/12.12.2017) 662-662
17.Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192/13.12.2017) 662-662
18.N. 4508/2017 (ΦΕΚ Α΄ 200/22.12.2017) 662-662
19.Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017) 662-662
20.N. 4510/2017 (ΦΕΚ Α΄ 203/27.12.2017) 662-662
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Ηλεκτρονική διακυβέρνησητης κοινωνικής ασφάλισης704-723
2.Η ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας: από τον Ελευθέριο Βενιζέλο στην Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία724-730
3.Μαθαίνοντας από την Καταλονία: η αναζωπύρωση του περιφερειακού εθνικισμού, ο λαϊκισμός και η κατάχρηση του θεσμού του δημοψηφίσματος731-747
4.Μεταρρυθμιστικές πολιτικές στη Δημόσια Διοίκηση με τις εγγυήσεις του ΑΣΕΠ. Ο στόχος της «απο-πολιτικοποίησης» και η θέσπιση Μητρώου Επιτελικών Στελεχών748-768ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Διοίκηση και Δημοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση 3ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων. Επιμέλεια: Αντ. Μακρυδημήτρης, Μ. Σαματάς, Λ. Μαρούδας, Μ.-Ηλ. Πραβίτα


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2017 \ Τεύχος 6-2017
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης