ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 2-2009


Πρόσωπα & ΕρωτήσειςΣελίδες
1.o Φώτης Κουβέλης απαντά στον Κ. Γιαννακόπουλο130-132
ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Συγκρότηση και σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή και εξέλιξη των μελών ΔΕΠ133-144
2.Σύσταση εκλεκτορικών σωμάτων και αυτοδιοίκητο ΑΕΙ 145-155
3.Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΑΕΙ και Σύνταγμα 156-169
ΝομολογίαΣελίδες
1.Επιβολή προστίμου σε περίπτωση καθολικής διαδοχής (ΣτΕ 693/2009 Τμ. Β΄)172-173
2.Προσβολή με διοικητική προσφυγή νομιμότητας πράξης περιορισμένης χρονικής ισχύος, της οποίας η ισχύς έχει λήξει (ΣτΕ 683/2009 Τμ. Δ΄)174-176
3.Αρμοδιότητα εκδίκασης ακυρωτικών διαφορών από εκτελεστές πράξεις των ανεξάρτητων αρχών (ΣτΕ 51/2009 Τμ. Γ΄ )177-178
4.Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Ιδρυμάτων που έχουν συσταθεί με δωρεά ή διαθήκη (ΣτΕ Ολ. 3371/2008)179-182
5.Νομοθετικός περιορισμός του ανώτατου ποσού εφάπαξ βοηθήματος του Κλάδου Πρόνοιας ΔΕΗ και Σύνταγμα (ΣτΕ Ολ. 3231/2008)183-184
6.Η νομική φύση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΣτΕ Ολ. 1849/2008)185-188
7.Αποδεικτική διαδικασία και αποτελεσματική ένδικη προστασία (ΣτΕ Ολ. 1848/2008)189-190
8.Συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων και αρχή της ισότητας (ΔΕΚ 26.3.2009 C-559/07 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας)191-210
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Η εξίσωση στην ανισότητα και η αμφισβήτηση του κρατικού προνομίου στην αναδιανομή211-233
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Ελευθερία της πολιτικής συζήτησης και προστασία της τιμής των πολιτικών προσώπων. Οι αποφάσεις 467/10.10.2006 και 51/30.1.2007 του ΕΣΡ υπό το φως της νομολογίας του ΕΔΔΑ (Οι αποφάσεις 467/10.10.2006 και 51/30.1.2007 του ΕΣΡ υπό το φως της νομολογίας του ΕΔΔΑ)234-249
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 3758/2009 «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 68/5.5.2009)170-171
2.Ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43/11.3.2009) 170-170
3.Ν. 3756/2009 «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53/31.3.2009) 170-170
4.Ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 29/19.2.2009)170-170
5.Ν. 3752/2009 «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 40/4.3.2009) 170-170
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η εισαγγελική παραγγελία χορήγησης εγγράφων250-262
2.Παρατηρήσεις σχετικά με το ζήτημα της νομικής φύσης και δεσμευτικότητας των χωροταξικών σχεδίων 263-272ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Η γένεση του Κοινοβουλευτικού συστήματος και η ανάδειξη της Κυβέρνησης - Β' έκδοση ημητρόπουλος Ανδρέας


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2009 \ Τεύχος 2-2009
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης