ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 5-2016


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Νομική φύση και έννομες συνέπειεςτης σύμπραξης των θεσμικών οργάνωντης Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο σύναψης μνημονίων. Σχολιασμός των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Pringle» (C-370/12) και «Ledra Advertising Ltd κ.λπ.» (C-8/15P)498-502
ΝομολογίαΣελίδες
1.Η μεταβολή της ταυτότητας του οικονομικού φορέα κατά το στάδιο κατάρτισης των δημοσίων συμβάσεων (ΔΕΕ 24.5.2016 C-396/14 MT Højgaard A/S, Züblin A/S κατά Banedanmark)504-512
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Το παραδεκτό της άσκησης αίτησης ακύρωσης κατά αποφάσεων ΓΓΔΕ για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ (ΣτΕ 1898/2016 Τμ. Β΄)513-514
2.Επιβολή φόρου εισοδήματος στην προσαύξηση περιουσίας που πηγάζει από πώληση μετοχών (ΣτΕ 1896/2016 Τμ. Β΄)515-516
3.Έφεση υπέρ του νόμου. Ενδικοφανής προσφυγή του άρθρου 15 του π.δ. 118/2007 (ΣτΕ 1512/2016 Τμ. Β΄)516-517
4.Κλήση διοικουμένου για παροχή σε φορολογικό έλεγχο εξηγήσεων και στοιχείων σχετικά με ποσά τραπεζικών λογαριασμών του, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τα δηλωθέντα εισοδήματά του (ΣτΕ 884/2016 Τμ. Β΄)517-524
5.Εκπιπτόμενες δαπάνες μιας επιχείρησης (ΣτΕ 3325/2015 Τμ. Β΄)524-526
6.Υποχρέωση κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών (ΔΕφΤριπ 302/2016)527-529
7.Αναστολή εκτέλεσης πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ (ΜΔΠρΘεσ (σε Συμβούλιο) 175/2016)529-530
8.Προσφυγή ασφαλισμένου στο ΙΚΑ και υπεξαίρεση εισφορών από αρμόδιο υπάλληλο (ΜΔΠρΛαμ 514/2015)530-532
Δελτίο Νομολογίας ΕλΣυνΣελίδες
1.Αναπροσαρμογή από τη Διοίκηση της σύνταξης στρατιωτικού συνταξιούχου, συμμορφούμενη με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕλΣυν Ολ. 887/2016)533-535
2.Εισοδηματικά κριτήρια ως προϋπόθεση καταβολής ΕΚΑΣ σε συνταξιούχους (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα) Ολ. 476/2016)535-536
3.Χρονικά όρια ανάκλησης παράνομης πράξης κανονισμού σύνταξης (ΕλΣυν Ολ. 190/2016)536-538
4.Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθείσας αποζημίωσης Ειδικού Λογαριασμού ΔΙΒΕΕΤ (ΕλΣυν 957/2016 Τμ. Ι)538-540
5.Δήλωση παράστασης πληρεξουσίων δικηγόρων (ΕλΣυν 151/2016 Τμ. Ι)540-541
6.Καταλογισμός εκκαθαριστών και αχρεωστήτως λαβόντων για την πληρωμή μη νομίμως καταβληθεισών αποδοχών (ΕλΣυν 138/2016 Τμ. Ι)541-542
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 4426/2016 (ΦΕΚ Α΄ 187/6.10.2016)503-503
2.N. 4427/2016 (ΦΕΚ Α΄ 188/8.10.2016)503-503
3.N. 4428/2016 (ΦΕΚ Α΄ 190/13.10.2016)503-503
4.N. 4429/2016 (ΦΕΚ Α΄ 199/21.10.2016) 503-503
5.N. 4430/2016 (ΦΕΚ Α΄ 205/31.10.2016)503-503
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Οι δικονομικές μεταρρυθμίσεις που τέθηκαν στην άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως με το άρθρο 12 του ν. 3900/2010και η επιρροή τους στα χαρακτηριστικά του δικαστικού ελέγχου των νόμων στην Ελλάδα543-569
2.Θεμελιώδη δικαιώματα και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: ο έμμεσος διάλογος του Δικαστηρίου της ΕΕ με το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο570-582
3.Κυρώσεις για παραβίασηπροσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες583-600
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.Η συμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο και το Σύνταγμα της διά κανονιστικής πράξης περιστολής της ευχέρειας αλλαγής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (client switching)601-614
ΒιβλιοπαρουσιάσειςΣελίδες
1.Les droits des adminstres dans la procedure administrative non contentieuse Etude comparee des droits francais et grec615-616ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα και Συμβάσεις Παραχώρησης Συνεργασίες δημοσίων και ιδιωτικών φορέων για την ανάπτυξη δημοσίων υποδομών με ιδιωτικές επενδύσεις κεφαλαίων. Σύμφωνα με το διεθνές, το ευρωπαϊκό ενωσιακό και το ελληνικό δίκαιο Κίτσος Ιωάννης Δ.


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2016 \ Τεύχος 5-2016
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης