ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 5-2007


Πρόσωπα & ΕρωτήσειςΣελίδες
1.Ο Yves Gaudemet απαντά στον Κ. Γιαννακόπουλο562-565
ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Εκδήλωση στη Μνήμη του Αριστόβουλου Μάνεση (1922-2000), με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του δεύτερου τόμου των μελετών του «Συνταγματική Θεωρία και Πράξη»566-577
ΝομολογίαΣελίδες
1.Προστασία περιβάλλοντος και χωροθέτηση βασικών έργων υποδομής (ΣτΕ 2862/2007 Τμ. Ε΄)596-605
2.Αυθαιρέτως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί και Σύνταγμα (ΣτΕ 2784/2007 Τμ. Δ΄)606-608
3.Aπευθείας εκποίηση δημοτικών, αυθαιρέτως κατεχομένων, εκτάσεων (ΣτΕ 783/2007 Τμ.Δ΄)608-617
4.Δόμηση ευρείας έκτασης σε εκτός σχεδίου περιοχή (ΣτΕ 2657/2007 Τμ. Ε΄)618-622
5.Παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης (ΣτΕ Ολ. 2370/2007 )623-626
6.Αλλοδαποί και επιδόματα πολυτέκνων (ΣτΕ 771/2007 Τμ. Α΄)627-638
7.Επιτρεπτά αποδεικτικά μέσα για την ανατροπή του τεκμηρίου απασχόλησης μισθωτού (ΤρΔΠρΘεσ 1815/2007)639-642
8.Προσβολή της τιμής και δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Κανελλοπούλου κατά Ελλάδας, Aίτηση υπ' αριθμ.: 28504/05, Απόφαση της 11.10.2007)643-647
9.Τεκμήριο αθωότητας και δίκαιη διοικητική δίκη (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Σταυρόπουλος κατά Ελλάδας, Aίτηση υπ' αριθμ.: 35522/04, Απόφαση της 27.9.2007 )648-654
10.Αρχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου και δεδικασμένο απόφασης εθνικού δικαστηρίου (ΔΕΚ C-119/05, της 18.7.2007, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato κατά Lucchini Siderurgica SpA )655-660
ΝομοθεσίαΣελίδες
1.Αερομεταφορές και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων επιβατών578-586
2.Προσδιορισμός της έννοιας «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»586-594
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 3607/2007 (ΦΕΚ Α΄ 245/1.11.2007) «Σύσταση και καταστατικό Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» 595-595
2.Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ Α΄ 189/8.8.2007) «Τροποποίηση του νόμου 2190/1920 περί ΑΕ και λοιπές διατάξεις» 595-595
3.Ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α΄ 178/1.8.2007) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων και λοιπές διατάξεις» 595-595
4.Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α΄ 195/17.8.2007) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» 595-595
5.Π.Δ. 205/2007 (ΦΕΚ Α΄ 231/19.9.2007) «Συγχώνευση Υπουργείων» 595-595
6.Ν. 3603/2007 (ΦΕΚ Α΄ 188/8.8.2007) «Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων» 595-595
7.Ν. 3598/2007 (ΦΕΚ Α΄ 175/1.8.2007) «Κύρωση της Συμφωνίας για τα προνόμια και της ασυλίες του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας»595-595
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.H νέα ευρωπαϊκή μέθοδος αξιολόγησης κανονιστικών επιπτώσεων (Regulatory Ιmpact Αssessment)661-672
2.Καταπολέμηση ή πρόληψη της διαφθοράς; Ο ρόλος του ΑΣΕΠ και των ελεγκτικών μηχανισμών της Διοίκησης 673-686
3.H διοικητική οργάνωση της περιβαλλοντικής πολιτικής και προστασίας687-700
4.Η αίτηση ανάκλησης κατά τον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ένα νέο ένδικο βοήθημα;701-705
5.Αντίθεση της νομοθεσίας για την κοινωνική ασφάλιση των τραπεζοϋπαλλήλων στις διεθνείς συμβάσεις εργασίας706-712ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Συλλογικό έργο: Η διαδικασία εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας και οι ερμηνευτικές της αμφιλογίες


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2007 \ Τεύχος 5-2007
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης