ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 5-2007


Πρόσωπα & ΕρωτήσειςΣελίδες
1.Ο Yves Gaudemet απαντά στον Κ. Γιαννακόπουλο562-565
ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Εκδήλωση στη Μνήμη του Αριστόβουλου Μάνεση (1922-2000), με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του δεύτερου τόμου των μελετών του «Συνταγματική Θεωρία και Πράξη»566-577
ΝομολογίαΣελίδες
1.Προστασία περιβάλλοντος και χωροθέτηση βασικών έργων υποδομής (ΣτΕ 2862/2007 Τμ. Ε΄)596-605
2.Αυθαιρέτως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί και Σύνταγμα (ΣτΕ 2784/2007 Τμ. Δ΄)606-608
3.Aπευθείας εκποίηση δημοτικών, αυθαιρέτως κατεχομένων, εκτάσεων (ΣτΕ 783/2007 Τμ.Δ΄)608-617
4.Δόμηση ευρείας έκτασης σε εκτός σχεδίου περιοχή (ΣτΕ 2657/2007 Τμ. Ε΄)618-622
5.Παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης (ΣτΕ Ολ. 2370/2007 )623-626
6.Αλλοδαποί και επιδόματα πολυτέκνων (ΣτΕ 771/2007 Τμ. Α΄)627-638
7.Επιτρεπτά αποδεικτικά μέσα για την ανατροπή του τεκμηρίου απασχόλησης μισθωτού (ΤρΔΠρΘεσ 1815/2007)639-642
8.Προσβολή της τιμής και δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Κανελλοπούλου κατά Ελλάδας, Aίτηση υπ' αριθμ.: 28504/05, Απόφαση της 11.10.2007)643-647
9.Τεκμήριο αθωότητας και δίκαιη διοικητική δίκη (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Σταυρόπουλος κατά Ελλάδας, Aίτηση υπ' αριθμ.: 35522/04, Απόφαση της 27.9.2007 )648-654
10.Αρχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου και δεδικασμένο απόφασης εθνικού δικαστηρίου (ΔΕΚ C-119/05, της 18.7.2007, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato κατά Lucchini Siderurgica SpA )655-660
ΝομοθεσίαΣελίδες
1.Αερομεταφορές και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων επιβατών578-586
2.Προσδιορισμός της έννοιας «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»586-594
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 3607/2007 (ΦΕΚ Α΄ 245/1.11.2007) «Σύσταση και καταστατικό Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» 595-595
2.Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ Α΄ 189/8.8.2007) «Τροποποίηση του νόμου 2190/1920 περί ΑΕ και λοιπές διατάξεις» 595-595
3.Ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α΄ 178/1.8.2007) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων και λοιπές διατάξεις» 595-595
4.Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α΄ 195/17.8.2007) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» 595-595
5.Π.Δ. 205/2007 (ΦΕΚ Α΄ 231/19.9.2007) «Συγχώνευση Υπουργείων» 595-595
6.Ν. 3603/2007 (ΦΕΚ Α΄ 188/8.8.2007) «Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων» 595-595
7.Ν. 3598/2007 (ΦΕΚ Α΄ 175/1.8.2007) «Κύρωση της Συμφωνίας για τα προνόμια και της ασυλίες του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας»595-595
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.H νέα ευρωπαϊκή μέθοδος αξιολόγησης κανονιστικών επιπτώσεων (Regulatory Ιmpact Αssessment)661-672
2.Καταπολέμηση ή πρόληψη της διαφθοράς; Ο ρόλος του ΑΣΕΠ και των ελεγκτικών μηχανισμών της Διοίκησης 673-686
3.H διοικητική οργάνωση της περιβαλλοντικής πολιτικής και προστασίας687-700
4.Η αίτηση ανάκλησης κατά τον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ένα νέο ένδικο βοήθημα;701-705
5.Αντίθεση της νομοθεσίας για την κοινωνική ασφάλιση των τραπεζοϋπαλλήλων στις διεθνείς συμβάσεις εργασίας706-712ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκπαιδευτικό Δίκαιο και Θεσμοί - 7η έκδοση Οργάνωση και διοίκηση της Σχολικής εκπαίδευσης, της Ευρωπαϊκής παιδείας, της διά βίου εκπαίδευσης, της Μειονοτικής και Ιδιωτικής εκπαίδευσης, της Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, της Στρατιωτικής, Παιδαγωγικής, Τεχνολογικής και Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης - Υπηρεσιακή κατάσταση και πειθαρχικό καθεστώς του προσωπικού - Θεσμοί της Εκπαίδευσης Πουλής Παναγιώτης


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2007 \ Τεύχος 5-2007
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης