ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 1-2018


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Συνηγορία υπέρ της απεκνόμευσης μιας υπέρμετρα εκνομικευμένης διοικητικής οργάνωσης και δράσης2-8
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Ελεύθερη στο εξής η κυκλοφορία στην ενδοχώρα των προσφύγων (ΣτΕ 805/2018 Τμ. Δ΄)10-12
2.Αντισυνταγματικότητα αλλαγών στο πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών (ΣτΕ Ολ. 660/2018)12-17
3.Παραπομπή στην Ολομέλεια με το ερώτημα αν ο υπέρμετρος περιορισμός ακίνητης περιουσίας δικαιολογεί αξίωση αυτόματης αποζημίωσης (ΣτΕ 487/2018 Τμ. Α΄)18-21
4.Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών των καθηγητών ΤΕΙ (ΣτΕ Ολ. 479/2018)21-25
5.Ομαλή ενσωμάτωση των τέκνων των προσφύγων στις χώρες υποδοχής μέσω της εκπαίδευσης (ΣτΕ 470/2018 Τμ. Γ΄)25-27
6.Παραγραφή χρηματικής αξίωσης εν επιδικία (ΣτΕ 369/2018 Τμ. ΣΤ΄)27-28
7.Η αιτιολογία των υπουργικών αποφάσεων για την κήρυξη διατηρητέων κτιρίων (ΣτΕ 307/2018 Τμ. Ε΄)29-30
8.Διακράτηση και εκδίκαση της προσφυγής για λόγους οικονομίας της δίκης (ΣτΕ 290/2018 Τμ. Β΄)30-30
9.Επίκληση ψυχολογικών λόγων αναγομένων στη σχέση της αιτούσας με τον πατέρα της δικαιολογούν αίτηση μεταβολής επωνύμου (ΣτΕ 3166/2017 Τμ. Δ΄)30-31
10.Μη ευθύνη του Δημοσίου για τροχαίο ατύχημα προκληθέν από υπάλληλο εκτός υπηρεσίας και με συνυπαιτιότητα του θύματος (ΣτΕ 2764/2017 Τμ. Α΄)31-33
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.N. 4511/2018 (ΦΕΚ Α΄ 2/15.1.2018) 9-9
2.N. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2018) 9-9
3.Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ Α΄ 7/22.1.2018) 9-9
4.Ν. 4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9/23.1.2018) 9-9
5.Π.Δ. 6/2018 (ΦΕΚ Α΄ 11/25.1.2018) 9-9
6.Π.Δ. 7/2018 (ΦΕΚ Α΄ 12/29.1.2018) 9-9
7.Ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α΄ 14/30.1.2018) 9-9
8.Ν. 4515/2018 (ΦΕΚ Α΄ 18/7.2.2018) 9-9
9.Ν. 4516/2018 (ΦΕΚ Α΄ 19/7.2.2018) 9-9
10.Π.Δ. 10/2018 (ΦΕΚ Α΄ 21/8.2.2018)9-9
11.Ν. 4517/2018 (ΦΕΚ Α΄ 22/8.2.2018) 9-9
12.Ν. 4518/2018 (ΦΕΚ Α΄ 23/13.2.2018) 9-9
13.Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α΄ 25/20.2.2018) 9-9
14.Π.Δ. 13/2018 (ΦΕΚ Α΄ 26/20.2.2018)9-9
15.Ν. 4520/2018 (ΦΕΚ Α΄ 30/22.2.2018) 9-9
16.Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α΄ 31/23.2.2018)9-9
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Νέες μορφές ελέγχου από το Eλεγκτικό Συνέδριο μετά τον ν. 4055/201234-45
2.Ενωσιακό Δίκαιο κρατικών ενισχύσεων:η ένταση και τα όρια του δικαστικού ελέγχου από τα εθνικά δικαστήρια46-55
3.Η νομοθεσία της κρίσης στην Ελλάδα: διαλεκτική ανάλυση56-77
4.Δημόσιες Συμβάσεις: ένας πυλώνας καλής διακυβέρνησης;78-88
5.Θρησκευτική ισότηταστο Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο. Ανάγκη εθνικής αναθεώρησηςή μεθοδολογικής συνταγματικής εναρμόνισης89-111
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.Άρνηση μετάγγισης αίματος για λόγους θρησκευτικής συνείδησης112-120
ΒιβλιοπαρουσιάσειςΣελίδες
1.Κοινοβουλευτικός Έλεγχος. Συνταγματικό πλαίσιο και όρια121-124
2.Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τα δικά του λόγια, Τόμος Α: 1942 – 1974125-128ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Νομοκανονικά - (Φυσικά πρόσωπα) Εξαμηνιαία Επιθεώρηση Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου Επιστημονικό Περιοδικό Η περιοδική έκδοση που καλύπτει πλήρως όλα τα ζητήματα θεωρίας και πράξηςτου Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου.


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2018 \ Τεύχος 1-2018
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης