ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 6-2009


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Οργάνωση διοικητικής δικαιοσύνης747-753
ΝομολογίαΣελίδες
1.Απεριόριστος ο παρεμπίπτων έλεγχος των κανονιστικών πράξεων (ΣτΕ Ολ. 3839/2009 )755-757
2.Ανυπόστατη κανονιστική πράξη η απάντηση Γενικού Διευθυντή Υπουργείου σε ερώτημα για τη νομιμότητα ορισμένης δραστηριότητας (ΣτΕ 3541/2009 Τμ. Δ΄)758-760
3.Διοικητικές πράξεις αποσπαστές σύμβασης ιδιωτικού δικαίου του κράτους (ΣτΕ Ολ. 1664/2009)761-764
4.Μη αναγνώριση των τίτλων σπουδών των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών (ΔΕφΑθ 1297/2009 )765-767
5.Κρατική ευθύνη λόγω θανάτου φυλακισμένου (ΤρΔΠρΝαυπλίου 7/2009)768-770
6.Προσμέτρηση αναγνωρισθέντος χρόνου προϋπηρεσίας για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου (ΤρΔΠρΚομ 457/2009 )771-774
7.Καταβολή δαπάνης για νοσηλεία ασφαλισμένου σε ιδιωτική κλινική του εξωτερικού (ΤρΔΠρΚομ 424/2009 )775-779
8.Παράβαση κράτους μέλους λόγω μη απόδοσης ιδίων πόρων (ΔΕΕ 15.12.2009, C-409/05 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας)780-785
9.Θρησκευτικά σύμβολα και ΕΣΔΑ (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Lautsi κατά Ιταλίας, Αίτηση υπ’ αριθ.: 30814/06, Απόφαση της 3.11.2009)786-799
10.Ο πολιτικός λόγος των επιχειρήσεων (US Supreme Court, 558 U.S. (21.1.2010))800-804
11.Ο a posteriori έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων στη Γαλλία (Conseil constitutionnel, 2009-595 DC, 3.12.2009 «Οργανικός νόμος για την εφαρμογή του άρθρου 61-1 του Συντάγματος»)805-815
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.ΣτΕ 2598/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 2598/2009 Τμ. Γ΄)818-818
2.ΣτΕ 2591/2009 Τμ. Γ΄ ( ΣτΕ 2591/2009 Τμ. Γ΄)819-819
3.ΣτΕ 2387/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 2387/2009 Τμ. Δ΄)820-821
4.ΣτΕ 2414/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 2414/2009 Τμ. Γ΄)820-820
5.ΣτΕ 3277/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 3277/2009 Τμ. Γ΄)816-816
6.ΣτΕ 2637/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 2637/2009 Τμ. Δ΄)817-817
7.ΣτΕ Ολ. 2636/2009 (ΣτΕ Ολ. 2636/2009)817-818
8.ΣτΕ 2633/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 2633/2009 Τμ. Δ΄)818-818
9.ΣτΕ 2573/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 2573/2009 Τμ. Β΄)819-820
10.ΣτΕ 2338/2009 Τμ. Ε΄ (ΣτΕ 2338/2009 Τμ. Ε΄)821-821
11.ΕλΣυν Ολ. 47/2009 (ΕλΣυν Ολ. 47/2009)821-822
12. ΕλΣυν Ολ. 19/2009 (ΕλΣυν Ολ. 19/2009)822-822
13.ΤρΔΕφΑθ 1302/2009 (ΤρΔΕφΑθ 1302/2009)823-823
14.ΤρΔΠρΑθ 6406/2009 (ΤρΔΠρΑθ 6406/2009)823-824
15.ΣτΕ 2646/2009 Τμ. Γ΄ (ΣτΕ 2646/2009 Τμ. Γ΄)816-817
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 3813/2009 (ΦΕΚ Α΄ 236/2812.2009) «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2010»754-754
2.Ν. 3808/2009 (ΦΕΚ Α΄ 227/10.12.2009) «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις»754-754
3.4. N. 3810/2009 (ΦΕΚ Α΄ 229/11.12.2009) «Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2007»754-754
4.N. 3811/2009 (ΦΕΚ Α΄ 231/18.12.2009) «Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση (Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις»754-754
5.Π.Δ. 191/2009 (ΦΕΚ Α΄ 226/8.12.2009) «Τροποποίηση του άρθρου 6 περ. η΄ του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (Α΄ 28)»754-754
6.N. 3812/2009 (ΦΕΚ Α΄ 234/28.12.2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»754-754
7. Ν. 3809/2009 (ΦΕΚ Α΄ 228/11.12.2009) «Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2007»754-754
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Ο διάχυτος και παρεμπίπτων δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα υπό το πρίσμα του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου825-847
2.Νομική προσέγγιση των δανείων του Ελληνικού Δημοσίου848-858
3.Ιδιότητα του Πολίτη και αλλοδαποί: ο αλλοδαπός ως υποκείμενο δικαιωμάτων στην ελληνική έννομη τάξη859-870
ΒιβλιοπαρουσιάσειςΣελίδες
1.Philippe Greciano: Die Gerichtsbarkeit der Europaischen Gemeinschaften. Rechtsprechung 871-872ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα: Η πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών στη δημόσια διοίκηση και οι περιορισμοί της


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2009 \ Τεύχος 6-2009
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης